Το Τμήμα Γεωγραφίας γιορτάζει 30 χρόνια Ακαδημαϊκής Αριστείας, Πρωτοπορίας στην Εκπαίδευση και Κοινωνικής Προσφοράς

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κλείνει φέτος 30 έτη πλούσιου έργου στην Εκπαίδευση, στην Έρευνα και Καινοτομία, αλλά και στην προσφορά του στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. 

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Η Γεωγραφία σε ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πεδίο μάθησης και έρευνας εξετάζει τη σημασία του χώρου στην ανάλυση και κατανόηση σύγχρονων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, ερωτημάτων και προκλήσεων, με μεθοδολογίες τόσο από τις κοινωνικές όσο και από τις θετικές επιστήμες και αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τέσσερα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.): (1) Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική, (2) Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου, (3) Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών (Δι-ιδρυματικό), (4) ISLANDS: Islands and Sustainability (Erasmus - Mundus Masters Degree).

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Η εκπόνηση Διδακτορικού Διπλώματος αφορά Έλληνες/ίδες ή αλλοδαπούς/ες, απόφοιτους ΑΕΙ, κατόχους ΜΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμου ΑΕΙ της αλλοδαπής στο ίδιο ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα​.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοινώσεις


Διδακτικό Προσωπικό

Κίζος Αθανάσιος
Καθηγητής

Γεωγραφία της υπαίθρου

Χωριανόπουλος Ιωάννης
Καθηγητής

Κοινωνική Γεωγραφία με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Χώρο

Βαΐτης Μιχαήλ
Καθηγητής

Πληροφορική με έμφαση στις Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων

Ζούρος Νικόλαος
Καθηγητής

Φυσική Γεωγραφία με έμφαση στη Γεωμορφολογία - Γεωτεκτονική και Γεωδυναμική

Ιωσηφίδης Θεόδωρος
Καθηγητής

Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες

Καλαμποκίδης Κώστας
Καθηγητής

Γεωγραφία των Φυσικών Καταστροφών με έμφαση στη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Κορρές Γεώργιος
Καθηγητής

Οικονομική του Χώρου

Πετανίδου Θεοδώρα
Καθηγήτρια

Οικολογία – Οικογεωγραφία

Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Καθηγητής

Ιστορική Γεωγραφία & Γεωπολιτική

Σουλακέλλης Νικόλαος
Καθηγητής

Θεματική Χαρτογραφία

Τερκενλή Θεανώ
Καθηγήτρια

Ανθρωπογεωγραφία/ Πολιτισμική Γεωγραφία, Το Πολιτισμικό Τοπίο, Γεωγραφία του Τουρισμού (Επιστήμη του Τουρισμού)

Γαβαλάς Βασίλειος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανθρωπογεωγραφία με έμφαση στην Πληθυσμιακή Ανάλυση

Γκιάλης Στέλιος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιφερειακή Γεωγραφία και Ανάπτυξη

Καβρουδάκης Δημήτριος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γεωγραφική Ανάλυση

Πετράκου Ηλέκτρα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πολιτική Γεωγραφία-Γεωπολιτική

Πετροπούλου Χρυσάνθη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αστική Γεωγραφία

Τσιλιμίγκας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός

Tscheulin Thomas
Επίκουρος Καθηγητής

Χωρική Οικολογία και Βιογεωγραφία

Αναγνώστου Σπύρος
Επίκουρος Καθηγητής

Χωρικός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

Κωστοπούλου Ευθυμία
Επίκουρος Καθηγήτρια

Φυσική Γεωγραφία - Κλιματολογία

Κλωνάρη Αικατερίνη
Ομότιμη Καθηγήτρια

Διδακτική της Γεωγραφίας

Βασιλάκος Χρήστος
Ε.ΔΙ.Π.

Γεωπληροφορική και Φυσική Γεωγραφία

Ρούσσου Όλγα
Ε.ΔΙ.Π.

Φυσική Γεωγραφία - Περιβάλλον

Χίου Βάνα
Ε.ΔΙ.Π.

Παιδαγωγική Ψυχολογία

Νικολαρέα Αικατερίνη
Ε.Ε.Π.

Αγγλική Γλώσσα

οι φοιτητές μας