Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κλείνει φέτος 30 έτη πλούσιου έργου στην Εκπαίδευση, στην Έρευνα και Καινοτομία, αλλά και στην προσφορά του στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

Συνεχίζοντας την πλούσια παγκόσμια Γεωγραφική Επιστημονική Παράδοση με σύγχρονα εργαλεία και προσεγγίσεις, το Τμήμα Γεωγραφίας διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα της ακαδημαϊκής του παρουσίας σε ένα εκπαιδευτικό ερευνητικό περιβάλλον που εμπνέει φοιτητές και φοιτήτριες για να αντιμετωπίσουν τις σύνθετες και πολύπλοκες προκλήσεις του μέλλοντος, με έμφαση στην ανάπτυξη σκέψης, την εξεύρεση λύσεων και την λήψη αποφάσεων.

Η έρευνα στο Τμήμα Γεωγραφίας εστιάζει σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά φαινόμενα υπό την οπτική του χώρου και του ρόλου του στη διαμόρφωσή τους, εφαρμόζοντας ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μεθόδους ανάλυσης, και εργαλεία. Πολλά ερευνητικά έργα του αναγνωρίζονται διεθνώς και συμβάλλουν στην κατανόηση και επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων σε ευρεία γκάμα θεμάτων, από την προστασία του περιβάλλοντος και της γεω-πολιτισμικής μας κληρονομιάς έως την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων, και από την μετανάστευση στην κλιματική αλλαγή και στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων και καταστροφών.

Κατά τη διάρκεια του 2024, μια σημαντικής επετειακής χρονιάς, το Τμήμα Γεωγραφίας τιμάει το παρελθόν του και σκιαγραφεί το μέλλον του με μια σειρά εκδηλώσεων και δράσεων, που περιλαμβάνουν ανοιχτές διαλέξεις, ομιλίες και εκθέσεις στους χώρους του και όχι μόνο!