Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΠΜΣ Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική (2018-2019)

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» ( ΦΕΚ 2778/τ.Β’/12.07.2018), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομώνυμο τίτλο, σε 3 ειδικεύσεις:

   

  1)  Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου

  2)  Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων

  3)  Γεωπληροφορική

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναρτάται στον παρακάτω σύνδεσμο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωγραφίας (https://geography.aegean.gr):

      

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
   
 Διεξαγωγή εξετάσεων Αγγλικών

   

Πρότυπα συστατικής επιστολής 2018-19:

        

Πρότυπο της συστατικής επιστολής 2018-19 (Ελληνικά)
Πρότυπο της συστατικής επιστολής 2018-19 (Αγγλικά)

      

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία ΠΜΣ (22510-36472, geoinformatics@aegean.gr & secr-geo@aegean.gr) και στον σύνδεσμο:

    

Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ 'Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική'