Διδάσκοντες ΠΜΣ

 

Ζούρος Νικόλαος, Καθηγητής

Διδακτορικό Γεωλογίας, Γεωλογικό Τμήμα Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης - Πτυχίο Γεωλογίας Γεωλογικό Τμήμα Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Γνωστικό αντικείμενο:  Φυσική Γεωγραφία       

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γενική και τεκτονική Γεωλογία, Γεωμορφολογία, Χαρτογράφηση, Ενεργά γεωδυναμικά φαινόμενα και διεργασίες, Ενεργός τεκτονική και γεωτεκτονική, Μορφοτεκτονική, Γεω-διατήρηση και γεωποικιλότητα, Γεωγραφία - διαχείριση - προστασία και ανάδειξη φυσικών μνημείων με έμφαση στους γεωτόπους, γεωμορφές και τοπία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Γεωμορφολογικές και γεωλογικές παράμετροι στον αστικό σχεδιασμό και την κατασκευή τεχνικών έργων, Γεω-ιστορική και γεωδυναμική εξέλιξη του Ελληνικού και του Μεσογειακού χώρου

    

Ιωσηφίδης Θεόδωρος, Καθηγητής

Διδακτορικό Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Sussex, Αγγλία - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών - Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας, Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων με Η/Υ, Μετανάστευση, Αγορές Εργασίας, Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

       

Καλαμποκίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Ph.D. Επιστήμη Πυρκαγιών/Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Colorado State University, HΠA - M.S. Επιστήμη Δασικών Πυρκαγιών, University of Montana, ΗΠA - Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γνωστικό αντικείμενο:  Γεωγραφία των Φυσικών Καταστροφών με έμφαση στη χρήση των ΓΣΠ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, διαχείριση κινδύνων, διαταραχές οικοσυστημάτων, οικολογία και διαχείριση πυρκαγιών, διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων, αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-περιβάλλοντος, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, χωρική ανάλυση

       

Κορρές Γεώργιος, Καθηγητής

Διδακτορικό Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο του Έσσεξ - Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών

Γνωστικό αντικείμενο:  Οικονομική του Χώρου και Οικονομική Ανάπτυξη          

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Περιφερειακά Οικονομετρικά Υποδείγματα, Ανάλυση Υποδειγμάτων Εισροών-Εκροών, Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη, Οικονομικός Προγραμματισμός, Χωρική Ανάλυση

     

Μπριασούλη Ελένη, Καθηγήτρια

Ph.D. Χωροταξίας, University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ - Master’s Πολεοδομίας, University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ - Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ΕΜΠ

Γνωστικό αντικείμενο:  Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ολοκληρωμένος οικονομικός-περιβαλλοντικός σχεδιασμός και ανάλυση. Μεταβολές χρήσεων γης - θεωρίες και μέθοδοι ανάλυσης. Αειφόρος ανάπτυξη - δείκτες, σχεδιασμός. Τουρισμός και περιβάλλον. Ερημοποίηση - κοινωνικοοικονομικές και θεσμικές διαστάσεις. Aξιολόγηση. Λήψη αποφάσεων. Μεθοδολογία έρευνας

  

Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια

Διδακτορικό στην Οικολογία, Τμήμα Βιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Πτυχίο Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Πτυχίο Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Γνωστικό αντικείμενο:  Περιβαλλοντική Γεωγραφία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βιογεωγραφία της βιοποικιλότητας με έμφαση στα ανθοφόρα φυτά και επικονιαστές. Οικολογία της αναπαραγωγής, με έμφαση σε συστήματα επικονίασης και οικοφυσιολογία ανθικών παροχών - ελκτικών χαρακτηριστικών. Δομή, λειτουργία, και διαχείριση Μεσογειακών οικοσυστημάτων, με έμφαση στα ημιτεχνητά οικοσυστήματα (αλυκές, αγρο-οικοσυστήματα, αναβαθμίδες καλλιέργειας). Προστασία ειδών, διατήρηση άγριας φύσης. Οικογεωγραφία της Μεσογείου. Αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων και τοπική ανάπτυξη

     

Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής

Διδακτορικό Γεωγραφίας (Géographie de lAménagement), Σχολή Γεωγραφίας Université de Paris IV Sorbonne - Conservatoire National des Arts et Métiers, D.E.A. Γεωγραφίας (mention Aménagement, Planification et Urbanisme), Σχολή Γεωγραφίας, Université de Paris IV Sorbonne - CNAM, Πτυχίο Χωροταξίας - Πολεοδομίας (Aménagement mention Urbanisme), Université de Paris VIII (Institut d'Urbanisme de l'Académie de Paris)

Γνωστικό αντικείμενο:  Ιστορική Γεωγραφία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορική Γεωγραφία, Μικρές Κρατικές Οντότητες, Γεωγραφία των Ιστορικών Πολιτισμών, Γεωγραφία των Ιερών Τόπων, Γεω-Οπτικοποίηση (κίνηση, διάδραση, 3D-Εικονική αναπαράσταση), Γραφική Σημειολογία, Άτλαντες, Ιστορική Χαρτογραφία

   

Σουλακέλλης Νικόλαος, Καθηγητής

Διδακτορικό Γεωλογίας, Γεωλογικό Τμήμα Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης - Πτυχίο Γεωλογίας Γεωλογικό Τμήμα Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Γνωστικό αντικείμενο:  Θεματική Χαρτογραφία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Θεματική Χαρτογραφία, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), Τηλεπισκόπηση με έμφαση σε Γεωγραφικές Εφαρμογές

  

Τερκενλή Θεανώ, Καθηγήτρια

Ph.D. Γεωγραφίας, University of Minnesota, Twin Cities, ΗΠΑ - M.Sc. Αρχιτεκτονική Τοπίου, University of Wisconsin, Madison, ΗΠΑ - Πτυχίο Δασολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γνωστικό αντικείμενο:  Πολιτισμική Γεωγραφία με έμφαση στη Γεωγραφία του Τοπίου

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οι μεταβαλλόμενες χωρικότητες της σύγχρονης κοινωνικής ζωής και των πολιτισμικών μεταβλητών σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα. Γεωγραφίες της καθημερινής ζωής. Οι έννοιες του χώρου και του τόπου, αντίληψη και δεσμοί με τον ιδιαίτερο τόπο, πολιτισμικές ταυτότητες. Κριτικές γεωγραφικές προσεγγίσεις στη μελέτη του τουρισμού και του ελεύθερου χρόνου. Πολιτισμικά τοπία: ανάλυση, αντίληψη και συμπεριφορά. Μεσόγειος--Ευρώπη, Αφρική, Βόρειος Αμερική

  

Κίζος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διδακτορικό στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Πτυχίο Γεωπόνου, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γνωστικό αντικείμενο:  Γεωγραφία της Υπαίθρου

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Δυναμική και μεταβολές του αγροτικού τοπίου, Κοινωνιολογία της υπαίθρου, Ανάπτυξη υπαίθρου και πολιτικές, Κοινή Αγροτική Πολιτική, Αγροτική ανάπτυξη, Ιστορία αγροτικών σχέσεων και αγροτικού τοπίου στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο

   

Κλωνάρη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διδακτορικό Γεωγραφίας στην Εκπαίδευση και Διδακτική της Γεωγραφίας, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Πτυχίο Γεωλόγου, Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο:  Εκπαίδευση και Διδακτική της Γεωγραφίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γεωγραφία και Εκπαίδευση, Διδασκαλία και Μάθηση στη Γεωγραφία, Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας, Παιδαγωγικά

  

Κουκούλας Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διδακτορικό Σ.Γ.Π. και Τηλεπισκόπησης, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Λονδίνου (King's) - Πτυχίο Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γνωστικό αντικείμενο:  Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Διαχείριση Περιβάλλοντος

  

Μπάλλας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.), Σχολή Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του Leeds, Αγγλία - Master of Arts στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Σχολή Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του Leeds, Αγγλία - Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γνωστικό αντικείμενο: Γεωπληροφορική στις Κοινωνικές Επιστήμες

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Χωρικές και Κοινωνικές Ανισότητες, Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Γεωγραφία της Ευτυχίας, Χωρική Μικροπροσομοίωση, Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Ευρωπαϊκή Ταυτότητα

   

Βαΐτης Μιχαήλ, μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Διδακτορικό Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών - Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών, ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Πατρών - Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γνωστικό αντικείμενο:  Πληροφορική με έμφαση στις Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βάσεις δεδομένων, Γεωγραφικές βάσεις δεδομένων, Υποδομές χωρικών δεδομένων, Σημασιολογικά γεωγραφικά δεδομένα, Μοντέλα και Συστήματα Υπερκειμένου

  

Πετράκου Ηλέκτρα, μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια

Ph.D. στις Εθνοτικές Σχέσεις, University of Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πολιτική Επιστήμη, University of Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο - Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γνωστικό αντικείμενο:  Πολιτική Γεωγραφία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πολιτική γεωγραφία, Σχέσεις της ιδιότητας του πολίτη με την ιθαγένεια και την ταυτότητα, Σύνορα και πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις, Μετανάστευση, Άσυλο και Διασπορά με έμφαση στις θεωρητικές προσεγγίσεις και την πολιτική σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

  

Γαβαλάς Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής

Ph.D. στη Δημογραφία, London School of Economics and Political Science, University of London - M.Sc. στη Δημογραφία, London School of Economics and Political Science, University of London - Πτυχίο Ιστορίας-Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γνωστικό αντικείμενο:  Ανθρωπογεωγραφία με έμφαση στην Πληθυσμιακή Ανάλυση

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ιστορική Δημογραφία με χρήση της μεθόδου Οικογενειακής Ανασύνθεσης (Family Reconstitution). Προβολές Πληθυσμών με χρήση των προγραμμάτων Popgroup, Housegroup, Labgroup. Εθνοτικές μειονότητες και αγορά εργασίας. Πληθυσμιακή δυναμική και μετανάστευση

  

Γκιάλης Στυλιανός, Επίκουρος Καθηγητής

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στην Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Πτυχίο Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γνωστικό αντικείμενο:  Περιφερειακή Γεωγραφία και Ανάπτυξη

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γεωγραφία της εργασίας και της αναδιάρθρωσης με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Νότο, Εργασιακή Γεωγραφία με έμφαση σε θέματα ευέλικτης, άτυπης και παράνομης εργασίας, Μετανάστευση και εργασία, Περιβαλλοντική Γεωγραφία και κοινωνία- οικονομία με έμφαση σε θέματα υδάτινων πόρων

  

Καβρουδάκης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Ph.D. in Geography, Department of Geography, University of Sheffield, UK - MSc in Geographical Information Systems (GIS), School Of Geography, University of Leeds, UK - Πτυχίο Γεωγραφίας, Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Bachelor in Computer Information Systems, DEREE The American College of Greece

Γνωστικό αντικείμενο:  Γεωγραφική Ανάλυση

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Χωρική Ανάλυση, Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση, Ανάλυση και θεωρία επιλογής θέσης (επιχειρήσεις, σταθμοί εξυπηρέτησης), Ανάλυση Big Data (γεωγραφικά, οικονομικά), Ανάλυση χωρικών δικτύων (μεταφορές), Μεθοδολογίες χωρικής βελτιστοποίησης (επιχειρήσεις, σταθμοί εξυπηρέτησης)

  

Κωστοπούλου Ευθυμία, Επίκουρος Καθηγήτρια

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Κλιματολογίας. Climatic Research Unit, School of Environmental Studies, University of East Anglia, Norwich, UK - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Πτυχίο (B.Sc.) Γεωλογίας. Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γνωστικό αντικείμενο:  Φυσική Γεωγραφία − Κλιματολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συνοπτική Κλιματολογία με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου. Σχέσεις ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και επιφανειακού κλίματος. Ανάλυση δεικτών ακραίων κλιματικών φαινομένων. Κλιματικές αλλαγές. Μελέτη κλιματικών μοντέλων παρόντος και μελλοντικού κλίματος

  

Πετροπούλου Χρυσάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Διδακτορικό (DOCTORAΤ) στην Ανθρωπογεωγραφία (Géographie Humaine). Université de Strasbourg I, Louis Pasteur. France. Qualification aux fonctions de Maître de Conférences des Universités Françaises (23ème section). - Μεταπτυχιακή Έρευνα στην Αστική Γεωγραφία-Πολεοδομία, Αυτόνομο Πανεπιστήμιο UAM-X. Τμήμα Θεωρίας και Ανάλυσης. Μεξικό, DF. - Μεταπτυχιακό (DEA) στη Χωροταξία-Πολεοδομία. "Systèmes Spatiaux et Aménagement Régionaux". Option: "Dynamique des territoires, Systèmes Urbains et régionaux, Approches Thématiques et Méthodologiques". Université de Strasbourg I Louis Pasteur. - Πτυχίο Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Τοπογραφίας, ΤΕΙ Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο:  Αστική Γεωγραφία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανθρωπογεωγραφία, Αστική Γεωγραφία, Κοινωνικές και οικολογικές διαστάσεις του Αστικού και Περιφερειακού σχεδιασμού, Συγκριτικές προσεγγίσεις Μητροπόλεων στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο και στη Λατινική Αμερική, Διεπιστημονική προσέγγιση αστικών και περιαστικών τοπίων, Κινήματα πόλης και περιφέρειας, Τέχνη του δρόμου, Αλληλέγγυα συνεργατική οικονομία, Κοινά και μετανάστευση. Εργαλεία: Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα, Νοητικοί χάρτες, Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

   

Tscheulin Thomas, Επίκουρος Καθηγητής

Διδακτορικό στην Πληθυσμιακή Οικολογία, Τμήμα Βιολογίας, Imperial College, Μεγάλη Βρετανία - Πτυχίο Βιολογίας, Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, Γερμανία

Γνωστικό αντικείμενο:  Χωρική Οικολογία και Βιογεωγραφία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Χωρικά πρότυπα οικολογικών διεργασιών σε διαφορετικές κλίμακες, κατανομή ειδών, Πληθυσμιακή Οικολογία, Γεωγραφία και Οικολογία βιολογικής εισβολής, Γεωργική Εντομολογία, Οικολογία της επικονίασης

   

Βασιλάκος Χρήστος, Ε.ΔΙ.Π.

Διδακτορικό ΣΓΠ, Τηλεπισκόπηση και Τεχνητή Νοημοσύνη με εφαρμογή στην εκτίμηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών, Τμήμα Περιβάλλοντος - Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πτυχίο Περιβάλλοντος - Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου

Γνωστικό αντικείμενο:  Γεωπληροφορική και Φυσική Γεωγραφία           

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τηλεπισκόπηση με έμφαση στις εφαρμογές, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τεχνητή Νοημοσύνη, Παράλληλος Προγραμματισμός, Δασικές Πυρκαγιές, High Performance Computing (HPC) / Cloud Computing