Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση των ζητημάτων του γεωγραφικού χώρου και των σύγχρονων προσεγγίσεων διαχείρισης τους με την αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών της Επιστήμης των Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης, ικανών να συμβάλουν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Γεωπληροφορικής για την επίλυση γεωγραφικών προβλημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των πεδίων έρευνας της γεωγραφίας, σε συνάρτηση με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας καθώς και τις σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις των σχετικών επιστημών, ερευνητικών ειδικεύσεων και ειδικοτήτων.
 • Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τα ιδιαίτερα χωρικά της προβλήματα.
 • Η παραγωγή ερευνητικών στελεχών με σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας.

Οι εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στο Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων έρευνας και πρακτικών εφαρμογών, όπως:

 • Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικής κληρονομιάς
 • Παγκόσμια κλιματική αλλαγή
 • Φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές
 • Διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Διαχείριση υδατικών πόρων
 • Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και βιοποικιλότητας
 • Μεταβολές χρήσεων και κάλυψης γης
 • Χωρο-κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμός, φτώχεια, μετανάστευση, εγκληματικότητα, μειονότητες, υγεία
 • Προστασία και διαχείριση παραδοσιακών συνόλων και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Μελέτες τοπίου
 • Βιώσιμη αστική και περιφερειακή ανάπτυξη
 • Περιφερειακός, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός
 • Αστική και περιφερειακή πολιτική
 • Ανάπτυξη και διαχείριση υπαίθρου
 • Καινοτομική και τεχνολογική ανάπτυξη
 • Τουριστική ανάπτυξη
 • Χωροθέτηση βιομηχανίας, εμπορίου, δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών
 • Γεωπολιτικές σχέσεις, διασυνοριακές εντάσεις, διαχείριση κρίσεων.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
81100 Μυτιλήνη
Τηλ. 22510 36000
contactus@aegean.grΤμήμα Γεωγραφίας
Λόφος Πανεπιστημίου
81100 Μυτιλήνη
secr-geo@aegean.gr
Copyright 2020 Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπ. Αιγαίου
Γραφιστική ekelidou. Δημιουργία gahi, jdim & kalab
Αριθμός επισκέψεων / ΗΥ / ημέρα: