Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024
Καλαμποκίδης Κώστας, Καθηγητής
Γεωγραφία των Φυσικών Καταστροφών με έμφαση στη χρήση των ΓΣΠ
Σπουδές

Πτυχίο      Δασολογία και Φυσικό Περιβάλλον (1981) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

M.Sc.         Επιστήμη Δασικών Πυρκαγιών (1985) - University of Montana, Missoula, Montana, HΠA

Ph.D.         Επιστήμη Πυρκαγιών / GIS (1992) - Colorado State University, Fort Collins, Colorado, HΠA

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
 • Οικολογία και διαχείριση πυρκαγιών
 • Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Διαταραχές οικοσυστημάτων
 • Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων
 • Αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-περιβάλλοντος
 • Χωρική ανάλυση
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ/ GIS)

            

Ερευνητικά Προγράμματα

2021-2025: FIRE-RES Innovative technologies and socio-ecological-economic solutions for fire                                           resilient territories in Europe (EU Horizon 2020 Framework Programme)

2020-2023: AEGIS+ Διαχείριση φυσικών κινδύνων σε νησιωτικές περιοχές

2020-2021: Σενάρια διαχείρισης καύσιμης ύλης για αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών

2019-2020: Social and biophysical data to analyze wildfire hotspots in the western US

2012-2015: AEGIS Πληροφοριακό σύστημα πρόληψης και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών

2011-2014: ΞΕΝΙΟΣ Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό ευαίσθητων περιοχών της Ελλάδας

2010-2012: VENUS-C Virtual multidisciplinary environments using Cloud infrastructures

2009-2010: VIRTUAL FIRE Web GIS platform for forest fire management

2006-2007: INCENDI Θεματική χαρτογραφία_πληροφόρηση του πληθυσμού για τις πυρκαγιές

2003-2007: ΣΙΘΩΝ Μέθοδοι τηλεματικής προς έγκαιρο εντοπισμό-αναγγελία-παρακολούθηση                                       πυρκαγιών

2002-2005: FIREGUARD Monitoring forests at the management unit level for fire prevention and control

2002-2004: AUTOHAZARD PRO Automated fire and flood hazard protection system

Διδασκαλία Μαθημάτων
 1. Γεωγραφία Φυσικών Καταστροφών (Προπτυχιακό)
 2. Οικολογία και Διαχείριση Πυρκαγιών (Προπτυχιακό)
 3. Θέματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων (Προπτυχιακό)
 4. Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Κίνδυνοι (Μεταπτυχιακό)
 5. Γεωπληροφορική και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων (Μεταπτυχιακό)
 6. Πυρομετεωρολογία και Συμπεριφορά Πυρκαγιών (Μεταπτυχιακό)
 7. Δασικές Πυρκαγιές: Οικολογία και Διαχείριση (Μεταπτυχιακό)
 1. Παλαιολόγου Π., Καλαμποκίδης Κ., Day M., Ager A.A. 2021. Μετάδοση πυρκαγιών σε αγροδασικές περιαστικές περιοχές - Μία χωρική ανάλυση στην πυρο-επιρρεπή Πολιτεία Όρεγκον των ΗΠΑ. Στο: Βιβλίο αφιερωμένο στη μνήμη του Καθ. Παύλου Κανάρογλου “Κοινωνικές Επιστήμες και Γεωγραφία: Θεωρία, Μέθοδοι και Τεχνικές Χωρικής Ανάλυσης” Καλαμποκίδης Κ., Κορρές Γ., Σουλακέλλης Ν., Φείδας Χ. (Επιμ.). Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ISBN: 978-618-00-2640-5. Σελ. 53-74.
 2. Kalabokidis K., and Palaiologou P. 2019. Mediterranean Forest Fuels. In: Manzello S. (eds) Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51727-8_29-1. 13 p.
 3. Dalezios N.R., K. Kalabokidis, N. Koutsias, and C. Vasilakos. 2018. Chapter 10. Wildfires and Remote Sensing: An Overview. In: Remote Sensing of Hydrometeorological Hazards, G.P. Petropoulos and T. Islam (eds.). CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, Florida, US, pp. 211-236.
 4. Καλαμποκίδης, Κ. 2018. Κεφάλαιο 8: Γεω-χωρική ανάλυση του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών στο τοπίο της Ελλάδας. Στο Κορρές Γ. (επ.). Χωρικός Σχεδιασμός και Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία, Πολιτικές και Μελέτες Περίπτωσης. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Μανόλη Μαρμαρά. Έκδοση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, Μυτιλήνη. ISBN: 978-960-93-9831-2. Σελ. 106-113.
 5. Ager A., Finney M., Kalabokidis K. and Moore P. 2017. Chapter 9: Wildland fires. In: Environmental Hazards Methodologies for Risk Assessment and Management, N. R. Dalezios (ed.). International Water Association Publishing, London, pp. 305–336.
 6. Καλαμποκίδης Κ., Ηλιόπουλος Ν., και Γλιγλίνος Δ. 2013. Πυρο-Μετεωρολογία και Συμπεριφορά Δασικών Πυρκαγιών σε ένα Μεταβαλλόμενο Κλίμα. Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, Αθήνα. ISBN: 978-960-508-045-7. 400 σελ.
 7. Καλαμποκίδης, Κ, Ιωσηφίδης Θ., Morehouse Β., και Henderson Μ. 2007. Ανθρωπογεωγραφικές διαστάσεις της διαχείρισης του κινδύνου πυρκαγιών στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Κίζος Θ., Ιωσηφίδης Θ., και Σπιλάνης Γ. (επ.). Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. Σελ. 201-224.
 8. Καλαμποκίδης, Κ. 2007. Φωτιά, άνθρωπος και περιβάλλον – Γεωγραφική ανάλυση. Στο Ευθυμιόπουλος Η. και Μοδινός Μ. (επ.). Ορεινός Χώρος και Δάση. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. Σελ. 249-265.
 9. Morehouse, B., M. Henderson, Κ. Καλαμποκίδης, και Θ. Ιωσηφίδης. 2005. Πολιτικές, κοινωνικο-οικονομικές και ανθρωπογενείς διαστάσεις του φαινομένου των πυρκαγιών στα νησιά Λέσβου, Χίου και Σάμου. Εργαστήριο Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. 48 σελ.
 10. Kalabokidis, K.D. 1999. Forest fuel modeling. In Eftichidis, G., Balabanis P., and Ghazi A. (eds.) Advanced Study Course on Wildfire Management. Published by Algosystems S.A. and European Commission Directorate-General Science, Research and Development, Athens. Pp. 65-69.
 11. Kalabokidis, K.D. 1999. Wildland fire management: art or science? In Eftichidis, G., Balabanis P., and Ghazi A. (eds.) Advanced Study Course on Wildfire Management. Published by Algosystems S.A. and European Commission Directorate-General Science, Research and Development, Athens. Pp. 3-8.
 1. Bachantourian M, Kalabokidis K, Palaiologou P, Chaleplis K. 2023. Optimizing fuel treatments allocation to protect the wildland–urban Interface from large-scale wildfires in Greece. Fire 6(2), 75. 
 2. Bachantourian M, Chaleplis K, Gemitzi A, Kalabokidis K, Palaiologou P, Vasilakos C. 2022. Evaluation of MODIS, Climate Change Initiative, and CORINE land cover products based on a ground truth dataset in a Mediterranean landscape. Land 11(9), 1453.
 3. Palaiologou P., Kalabokidis K., Day M.A., Ager A.A., Galatsidas S., Papalampros L. 2022. Modelling fire behavior to assess community exposure in Europe: combining open data and geospatial analysis. ISPRS International Journal of Geo-Information 11(3), 198.
 4. Troumbis A.Y., Kalabokidis K., Palaiologou P. 2022. Diverging rationalities between forest fire management services and the general public after the 21st-century mega-fires in Greece. Journal of Forestry Research 33, 553–564.
 5. Palaiologou P., Kalabokidis K., Ager A.A., Galatsidas S., Papalampros L., Day M.A. 2021. Spatial optimization and tradeoffs of alternative forest management scenarios in Macedonia, Greece. Forests 12(6), 697.
 6. Palaiologou P., Kalabokidis K., Troumbis A., Day M.A., Nielsen-Pincus M., Ager A.A. 2021. Socio-ecological perceptions of wildfire management and effects in Greece. Fire 4(2), 18.
 7. Palaiologou P., Kalabokidis K., Day M.A., Kopsachilis V. 2020. Evaluating socioecological wildfire effects in Greece with a novel numerical index. Fire 3(4), 63.
 8. Palaiologou P., Kalabokidis K., Ager A.A., Day M.A. 2020. Development of comprehensive fuel management strategies for reducing wildfire risk in Greece. Forests 11(8), 789.
 9. Palaiologou P., Essen M., Hogland J., Kalabokidis K. 2020. Locating forest management units using remote sensing and geostatistical tools in North-Central Washington, USA. Sensors 20(9), 2454.
 10. Lazarina, M., J. Devalez, L. Neokosmidis, S.P. Sgardelis, A.S. Kallimanis, T. Tscheulin, P. Tsalkatis, M. Kourtidou, V. Mizerakis, G. Nakas, P. Palaiologou, K. Kalabokidis, A. Vujic, T. Petanidou. 2019. Moderate fire severity is best for the diversity of most of the pollinator guilds in Mediterranean pine forests. Ecology 100(3):e02615. 10.1002/ecy.2615.
 11. Athanasis N., Themistocleous M., Kalabokidis K., Chatzitheodorou C. 2019. Big Data analysis in UAV surveillance for wildfire prevention and management. Lecture Notes in Business Information Processing 341:47-58.
 12. Palaiologou P., Ager A.A., Nielsen-Pincus M., Evers C.R., Kalabokidis K. 2018. Using transboundary wildfire exposure assessments to improve fire management programs: a case study in Greece. International Journal of Wildland Fire 27(8):501-513.
 13. Vasilakos C., Tsekouras G.E., Palaiologou P., Kalabokidis K. 2018. Neural-network time-series analysis of MODIS EVI for post-fire vegetation regrowth. ISPRS International Journal of Geo-Information 7(11), 420, 30 p.
 14. Athanasis N., Themistocleous M., and Kalabokidis K. 2017. Wildfire prevention in the era of Big Data. Lecture Notes in Business Information Processing 299:111-118.
 15. Zormpas K., Vasilakos C., Athanasis N., Soulakellis N., Kalabokidis K. 2017. Dead fuel moisture content estimation using remote sensing. European Journal of Geography 8(5):17-32.
 16. Kalabokidis, K., A. Ager, M. Finney, N. Athanasis, P. Palaiologou, and C. Vasilakos. 2016. AEGIS: a wildfire prevention and management information system. Natural Hazards and Earth System Sciences 16(3):643-661.
 17. Koutsias, N., B. Allgöwer, K. Kalabokidis, G. Mallinis, P. Balatsos, and J.G. Goldammer. 2016. Fire occurrence zoning from local to global scale in the European Mediterranean basin: implications for multi-scale fire management and policy. iForest 9:195-204.
 18. Athanasis N., Karagiannis F., Palaiologou P., Vasilakos C., and Kalabokidis K. 2015. AEGIS App: wildfire information management for Windows phone devices. Procedia Computer Science 56:544-549.
 19. Kalabokidis, K., P. Palaiologou, E. Gerasopoulos, C. Giannakopoulos, E. Kostopoulou, and C. Zerefos. 2015. Effect of climate change projections on forest fire behavior and values-at-risk in southwestern Greece. Forests 6(6):2214-2240.
 20. Tsekouras, G., A. Manousakis, C. Vasilakos, and K. Kalabokidis. 2015. Improving the effect of fuzzy clustering on RBF network’s performance in terms of particle swarm optimization. Advances in Engineering Software 82:25-37.
 21. Kalabokidis, K., N. Athanasis, C. Vasilakos, and P. Palaiologou. 2014. Porting of a wildfire risk and fire spread application into a cloud computing environment. International Journal of Geographical Information Science 28(3):541–552.
 22. Koutsias, N., P. Balatsos, and K. Kalabokidis. 2014. Fire occurrence zones: kernel density estimation of historical wildfire ignitions at the national level, Greece. Journal of Maps 10(4):630-639.
 23. Kalabokidis, K., N. Athanasis, F. Gagliardi, F. Karayiannis, P. Palaiologou, S. Parastatidis, and C. Vasilakos. 2013. Virtual Fire: A web-based GIS platform for forest fire control. Ecological Informatics 16:62-69.
 24. Palaiologou, P., K. Kalabokidis, and P. Kyriakidis. 2013. Forest mapping by geoinformatics for landscape fire behaviour modelling in coastal forests, Greece. International Journal of Remote Sensing 34(12):4466-4490.
 25. Kalabokidis, K., G. Xanthopoulos, P. Moore, D. Caballero, G. Kallos, J. Llorens, O. Roussou, and C. Vasilakos. 2012. Decision support system for forest fire protection in the Euro-Mediterranean region. European Journal of Forest Research 131(3):597-608.
 26. Kalabokidis, Κ., N. Athanasis, and M. Vaitis. 2011. An ontology-based geo-portal for wildfires. Natural Hazards and Earth System Sciences 11(12):3157-3170.
 27. Morehouse, B.J., M. Henderson, K. Kalabokidis, and T. Iosifides. 2011. Wildland fire governance: perspectives from Greece. Journal of Environmental Policy and Planning 13(4):349-371.
 28. Palaiologou P., K. Kalabokidis, D. Haralambopoulos, H. Feidas, and H. Polatidis. 2011. Wind characteristics and mapping for power production in the Island of Lesvos, Greece. Computers and Geosciences 37(7): 962–972.
 29. Zianis D., G. Xanthopoulos, K. Kalabokidis, G. Kazakis, D. Ghosn, and O. Roussou. 2011. Allometric equations for aboveground biomass estimation by size class for Pinus brutia Ten. trees growing in North and South Aegean Islands, Greece. European Journal of Forest Research 130(2):145-160.
 30. Athanasis, N., K. Kalabokidis, M. Vaitis, and N. Soulakellis. 2009. Towards a semantics-based approach in the development of geographic portals. Computers and Geosciences 35(2):301-308.
 31. Vasilakos C., K. Kalabokidis, J. Hatzopoulos, and I. Matsinos. 2009. Identifying wildland fire ignition factors through sensitivity analysis of a neural network. Natural Hazards 50(1):125-143.
 32. Kalabokidis, K., T. Iosifides, M. Henderson, and B. Morehouse. 2008. Wildfire policy and use of science in the context of human–environment system on the Aegean Archipelago. Environmental Science and Policy 11(5):408-421.
 33. Kalabokidis, K., N. Koutsias, P. Konstantinidis, and C. Vasilakos. 2007. Multivariate analysis of landscape wildfire dynamics in a Mediterranean ecosystem of Greece. Area 39(3): 392-402.
 34. Vasilakos, C., K. Kalabokidis, J. Hatzopoulos, G. Kallos, and Y. Matsinos. 2007. Integrating new methods and tools in fire danger rating. International Journal of Wildland Fire 16(3): 306-316.
 35. Athanasis, N., K. Kalabokidis, M. Vaitis, and N. Soulakellis. 2005. The emerge of semantic geoportals. Lecture Notes in Computer Science 3762:1127-1136.
 36. Henderson, M., K. Kalabokidis, E. Marmaras, P. Konstantinidis, and M. Marangudakis. 2005. Fire and society: a comparative analysis of wildfire in Greece and the United States. Human Ecology Review 12(2):169-182.
 37. Κούτσιας, Ν., Μ. Καρτέρης, Π. Μπαλατσός, και Κ. Καλαμποκίδης. 2005. Στρατηγική σχεδιασμού ζωνών επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών: μια γεωγραφική προσέγγιση σε ιστορικά δεδομένα πυρκαγιών. Γεωγραφίες 10:62-79.
 38. Kalabokidis, K.D. 2004. Automated forest fire and flood hazard protection system. Disaster management: linking people and the environment. Geoinformatics 7(2):14-17.
 39. Koutsias, N., K.D. Kalabokidis, and B. Allgower. 2004. Fire occurrence patterns at landscape level: beyond positional accuracy of ignition points with kernel density estimation methods. Natural Resource Modeling 17(4):359-375.
 40. Καλαμποκίδης, Κ.Δ., Π. Κωνσταντινίδης, και Χ. Βασιλάκος. 2004. Χωρική ανάλυση της επίδρασης φωτιάς – ανθρώπου – περιβάλλοντος στη βλάστηση Αγίου Όρους και Σιθωνίας. Γεωγραφίες, 8:89-106.
 41. Kalabokidis, K.D., S. Gatzojannis, and S. Galatsidas. 2002. Introducing wildfire into forest management planning: towards a conceptual approach. Forest Ecology and Management 158(1-3):41-50.
 42. Gatzojannis, S., P. Stefanidis, and K.D. Kalabokidis. 2001. An inventory and evaluation methodology for non-timber functions of forests. Reports of the Abteilung Forstliche Biometrie at the Albert Ludwigs University of Freiburg. Mitteilungen der Abteilung fur Forstliche Biometrie 2001-1, Freiburg, Germany. 49 p.
 43. Kalabokidis, K.D. 2000. Effects of wildfire suppression chemicals on people and the environment – a review. Global Nest: the International Journal 2(2):129-137.
 44. Καλαμποκίδης Κ.Δ., και Ν. Κούτσιας. 2000. Γεωγραφική πολυμεταβλητή ανάλυση της χωρικής εμφάνισης των δασικών πυρκαγιών. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 11(1):37-47.
 45. Καλαμποκίδης, Κ.Δ., Σ. Βέργος, και Ν. Παληχωρίτης. 2000. Ανάλυση κινδύνου δασικών πυρκαγιών στα παραμεσογειακά ορεινά οικοσυστήματα της Λίμνης Ν. Πλαστήρα. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 11(1):24-36.
 46. Smiris P., F. Maris, K. Vitoris, N. Stamou, and K. Kalabokidis. 2000. Aboveground biomass of Pinus halepensis Mill. forests in the Kassandra Peninsula-Chalkidiki. Silva Gandavensis 65:173–187.
 47. Kalabokidis, K.D., and P.N. Omi. 1998. Reduction of fire hazard through thinning/ residue disposal in the urban interface. International Journal of Wildland Fire 8(1):29-35.
 48. Κούτσιας, Ν., Μ. Καρτέρης, και Κ. Καλαμποκίδης. 1998. Χωρική πολυμεταβλητή εκτίμηση μακροπρόθεσμης δασικής πυρο-επικινδυνότητας σε εθνική γεωγραφική κλίμακα. ΑΠΘ, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Επιστημονική Επετηρίδα 41(1):446-466.
 49. Kalabokidis, K.D., and P.N. Omi. 1995. Isarithmic analysis of forest fire fuelbed arrays. Ecological Modelling 80(1):47-55.
 50. Kalabokidis, K.D., and P.N. Omi. 1992. Quadrat analysis of wildland fuel spatial variability. International Journal of Wildland Fire 2(4):145-152.
 51. Kalabokidis, K.D., and R.H. Wakimoto. 1992. Prescribed burning in uneven-aged stand management of ponderosa pine/Douglas-fir forests. Journal of Environmental Management 34(3):221-235.
 52. Omi, P.N., and K.D. Kalabokidis. 1991. Fire damage on extensively vs. intensively managed forest stands within the North Fork Fire, 1988. Northwest Science 65(4):149-157.

 

 1. Kalabokidis K., Palaiologou P. 2022. The geography of forest fires in Greece: fire resilience vis-à-vis management crises. In Proceedings of Advances in Forest Fire Research 2022 - D. X. Viegas & L.M. Ribeiro (Ed.) IX International Conference on Forest Fire Research & 17th International Wildland Fire Safety Summit, 11-18/11 2022, Coimbra, Portugal. Pp. 1785-1788. https://doi.org/10.14195/978-989-26-2298-9_276
 2. Palaiologou P., Kalabokidis K. 2022. Lessons from the 2021 fire season: an opportunity for Greece to reform its wildfire risk governance. In Proceedings of Advances in Forest Fire Research 2022 - D. X. Viegas & L.M. Ribeiro (Ed.) IX International Conference on Forest Fire Research & 17th International Wildland Fire Safety Summit, 11-18/11 2022, Coimbra, Portugal. Pp. 1682-1686. https://doi.org/10.14195/978-989-26-2298-9_258.
 3. Kalabokidis K., Palaiologou P., Roussou O. 2022. Fuels management at the landscape scale for wildfire mitigation. In Proceedings 9th International Conference on Civil Protection & New Technologies, SafeThessaloniki 2022, 29/9- 1/10 2022, Thessaloniki, Greece. Pp. 97-100.
 4. Palaiologou P., Kalabokidis, K. 2022. The complex problem of wildfire management in the municipality of Dionysos, Attica, Greece. In Proceedings 9th International Conference on Civil Protection & New Technologies, SafeThessaloniki 2022, 29/9- 1/10 2022, Thessaloniki, Greece. Pp. 133-136.
 5. Menemenlis D., Palaiologou P., Kalabokidis K. 2022. Structure Vulnerability to wildfires in the wildland-urban interface of Ixia, Rhodes Island, Greece. In Proceedings 9th International Conference on Civil Protection & New Technologies, SafeThessaloniki 2022, 29/9- 1/10 2022, Thessaloniki, Greece. Pp. 141-144.
 6. Bachantourian M., Kalabokidis K., Palaiologou P. 2022. Evaluation of a forest fuel management plan using simulation modeling in a Mediterranean wildland-urban interface. In Proceedings 9th International Conference on Civil Protection & New Technologies, SafeThessaloniki 2022, 29/9- 1/10 2022, Thessaloniki, Greece. Pp. 149-152.
 7. Palaiologou P., Kalabokidis K., Vasilakos C. 2022. A geographical analysis of wildfire fuel characteristics by cover type in Greece. In Proceedings 2nd Intenational Symposium AGROECOINFO, 30/6-2/7 2022, University of Thessaly, Volos, Greece. Pp. 161-167. ISBN 978-618-84403-8-8.
 8. Αναστασίου Π., Παλαιολόγου Π., Βασιλάκος Χ., Καλαμποκίδης Κ. 2022. Χαρτογράφηση της διεπιφάνειας πόλης-περιαστικής φύσης στα νησιά του Αιγαίου για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Στα Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, Αθήνα, 24-26 Μαΐου 2022. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ISBN: 978-960-6806-32-2. Σελ. 261-277.
 9. Βασιλάκος Χ., Τσιοτσιόπουλος Ε., Ρούσσου Ό., Παλαιολόγου Π., Καλαμποκίδης Κ. 2022. Εφαρμογές γεωπληροφορικής στη χαρτογράφηση των σημείων έναρξης δασικών πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων. Στα Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, Αθήνα, 24-26 Μαΐου 2022. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ISBN: 978-960-6806-32-2. Σελ. 232-245.
 10. Palaiologou P., Kalabokidis K. 2022. Emerging challenges of wildfire risk management in the islands of the Aegean Archipelago. In the 3rd International Conference on Fire Behavior and Risk, Alghero, Italy, 3-6 May 2022. Environmental Sciences Proceedings, 17(1):49.
 11. Παλαιολόγου Π., Καλαμποκίδης Κ., Γαλατσίδας Σ., Παπαλάμπρος Λ., Γούναρης Ν. 2021. Χωρική βελτιστοποίηση εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης της καύσιμης ύλης για την αντιμετώπιση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών. Στα Πρακτικά 20ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου: Σύγχρονες προκλήσεις του δάσους στην Ελληνική Δασοπονία και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 21, Τρίκαλα, 3-6 Οκτωβρίου 2021. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. ISBN: 978-618-84551-2-2. Σελ. 119-128.
 12. Menemenlis D., Palaiologou P., Kalabokidis K. 2021. Atmospheric conditions that contributed to the blowup of the large wildfire in Kalamonas, Rhodes on August 1st, 2021. In Proceedings 8th International Conference on Civil Protection & New Technologies, SafeGreece 2021, 24-26 November 2021 on-line.
 13. Μπαχαντουριάν Μ., Παλαιολόγου Π., Καλαμποκίδης Κ. 2021. Μείωση επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών σε περιοχές άμεσης προτεραιότητας – Το παράδειγμα του δασοκτήματος Σταυρονικήτα, Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Η Γεωγραφία σε έναν Κόσμο που Αλλάζει», Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2-4 Ιουνίου 2021, Μυτιλήνη.
 14. Palaiologou P., Kalabokidis K., Ager, Α.Α. 2021.Generating wildfire hotspots to inform management options on national forests of the western USA. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Η Γεωγραφία σε έναν Κόσμο που Αλλάζει», Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2-4 Ιουνίου 2021, Μυτιλήνη.
 15. Καλαμποκίδης Κ., Παλαιολόγου, Π., 2021. Εφαρμογή μίας νέας στρατηγικής για την αποτελεσματική διακυβέρνηση των δασικών πυρκαγιών. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Η Γεωγραφία σε έναν Κόσμο που Αλλάζει», Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2-4 Ιουνίου 2021, Μυτιλήνη.
 16. Μενεμενλής, Δ., Παλαιολόγου, Π., Καλαμποκίδης, Κ., 2021. Πρόβλεψη και διαχείριση επικινδυνότητας πυρκαγιών με σύγχρονα μοντέλα προσομοίωσης και διοίκησης ολικής ποιότητας σε περιαστικά δάση (WUI) στη νήσο Ρόδο. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Η Γεωγραφία σε έναν Κόσμο που Αλλάζει», Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2-4 Ιουνίου 2021, Μυτιλήνη.
 17. Palaiologou, P., Kalabokidis, K., Papalampros, L. and Galatsidas, S., 2020. Simulating large-scale wildfires and community exposure: a framework and application in Macedonia, Greece. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: Surveying Geology & Mining Ecology Management (SGEM), 20(1.3), pp.339-350.
 18. Kalabokidis, K. and P. Palaiologou. 2020. Landscape fire risk governance. In Proceedings of SafeGreece 2020 – 7th International Conference on Civil Protection & New Technologies. 14‐16 October 2020, on‐line. Published by SafeGreece [www.safegreece.org]. ISSN 2654-1823. Pp. 51-54.
 19. Palaiologou P., K. Kalabokidis, A. Ager, M. Nielsen-Pincus, J. Bailey and G. Xanthopoulos. 2020. Obstacles to improving wildfire risk governance in Greece. In Proceedings of the Fire Continuum Conference. 21-24 May 2018, Missoula, MT. Proc. RMRS-P-78. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. Pp. 318-324.
 20. Arapostathis S.G., Lekkas E., Kalabokidis K., Xanthopoulos G., Drakatos G., Spirou N., and Kalogeras I. 2018. Developing seismic intensity maps from twitter data; the case study of Lesvos, Greece 2017 earthquake: Assessments, improvements and enrichments on the methodology. Paper presented at the International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, 42(3W4) 59-66. doi:10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-59-2018.
 21. Arapostathis S.G., N. Spyrou, G. Drakatos, K. Kalabokidis, E. Lekkas, G. Xanthopoulos. 2018. Mapping information related to floods, extracted from VGI sources, for effective disaster management within the Greek territory; the floods of West Attica (November 2017 Greece) case study. In 11th International Conference of the Hellenic Geographical Society, Govostis Publishers, ISBN: 978-960-606-047-2. 9 p.
 22. Athanasis N., M. Themistokleous, K. Kalabokidis. 2018. The convergence of social ‘big data’ and decision support systems for natural disasters management. In 11th International Conference of the Hellenic Geographical Society, Govostis Publishers, ISBN: 978-960-606-047-2. 8 p.
 23. Athanasis N., Themistocleous M., Kalabokidis K., Papakonstantinou A., Soulakellis N., and Palaiologou P. 2018. The emergence of social media for natural disasters management: A big data perspective. Paper presented at the International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, 42(3W4) 75-82. doi:10.5194/ISPRS-Archives-XLII-3-W4-75-2018.
 24. Athanasis N. and Kalabokidis K. 2017. Wildfire modeling through a mobile application. In CEST2017 Proceedings of 15th International Conference on Environmental Science and Technology, 31 August to 2 September 2017, Rhodes, Greece, 5 p.
 25. Palaiologou P., Kalabokidis K., Athanasis N. and Ager A. 2017. Designing landscape fuel treatments to mitigate impacts from large wildfires in Greece. In CEST2017 Proceedings of 15th International Conference on Environmental Science and Technology, 31 August to 2 September 2017, Rhodes, Greece, 5 p.
 26. Καλαμποκίδης Κ. 2017. Νέοι τρόποι αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών συνδυασμένων ανθρώπινων και φυσικών συστημάτων (Coupled Human and Natural Systems). Στα Πρακτικά 18ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου & International Workshop: 100 χρόνια Δασολογίας (1917-2017) - Η ελληνική δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις, 8-11 Οκτωβρίου 2017, Έδεσσα. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. ISBN: 978-960-89478-7-0, ISSN: 1109-7574. Σελ. 1251.
 27. Καλαμποκίδης Κ. 2017. Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών. Στα Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας SafeEvros 2016: Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας, 22-25 Ιουνίου 2016, Αλεξανδρούπολη. Μάρης Φ. (εκδ.), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ISBN: 978-960-89345-7-3. σελ. 127-133.
 28. Καλαμποκίδης Κ., Π. Παλαιολόγου και Ν. Αθανάσης. 2017. Παραδείγματα πυρκαγιών συνδυασμένων ανθρώπινων-φυσικών συστημάτων και νέες τεχνολογίες. Στα Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας SafeAthens 2017: Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας, 28-30 Ιουνίου 2017, Αθήνα. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και International Society for the Prevention & Mitigation of Natural Hazards. Σελ. 27.
 29. Καλαμποκίδης Κ. 2016. AEGIS: Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών. Στην Ημερίδα «Πρόληψη και Μείωση του Κινδύνου και των Καταστροφών Δασικών Πυρκαγιών», 27 Μαΐου 2016, Μυτιλήνη. Οργάνωση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 7 σελ.
 30. Athanasis, N., C. Kalloniatis, M. Vaitis, C. Vasilakos, and K. Kalabokidis. 2015. Building an Innovative Solution for Wildfire Prevention and Management: The “AEGIS” Platform. In On-Line Proceedings of EMCIS 2015: 12th European Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems, June 1-2 2015, Athens, Greece. 16 p.
 31. Kalabokidis, K., C. Vasilakos, N. Athanasis, and P. Palaiologou. 2015. AEGIS – Wildfire Prevention and Management Information System. In Book of Abstracts of International Conference on Fire Behaviour and Risk, 26-29 May 2015, Alghero, Sardinia, Italy. Pp. 93.
 32. Kalabokidis, K., C. Vasilakos, N. Athanasis, P. Palaiologou, M. Vaitis, G. Tsekouras, A. Ager, and M. Finney. 2015. AEGIS: Wildfire Web Geographic Information System. In Proceedings of 2nd International Conference SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service, 10-12 June 2015, Chania, Greece. 6 p.
 33. Palaiologou, P., G. Tsiourlis, K. Kalabokidis, F. Krallis, and P. Konstantinidis. 2015. Regeneration of burned Pinus brutia ecosystems in Greece. In Book of Abstracts of International Conference on Fire Behaviour and Risk, 26-29 May 2015, Alghero, Sardinia, Italy. Pp. 82. (Poster).
 34. Καλαμποκίδης, Κ., Ν. Αθανάσης, Π. Παλαιολόγου, Χ. Βασιλάκος, και Φ. Καραγιάννης. 2015. AEGIS App: Διαχείριση Πληροφοριών Πυρκαγιών για Windows Smartphones. Στα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου SafeChania 2015: Το τρίγωνο της γνώσης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας, 10-12 Ιουνίου 2015, Χανιά. 6 σελ.
 35. Kalabokidis K., Athanasis N., Palaiologou P., Vasilakos C., Finney M. and Ager A. 2014. Minimum travel time algorithm for fire behavior and burn probability in a parallel computing environment. In Viegas, D. X. (ed.): Proceedings of 7th International Conference on Forest Fire Research, Advances in Forest Fire Research, 17-20 November 2014, Coimbra, Portugal. Published by Imprensa da Universidade de Coimbra. ISBN 978-989-26-0884-6. pp. 882-891.
 36. Kalabokidis K., Palaiologou P. and Athanasis N. 2014. A fire effects index for overall assessment of wildfire events in Greece. In Viegas, D. X. (ed.): Proceedings of 7th International Conference on Forest Fire Research, Advances in Forest Fire Research, 17-20 November 2014, Coimbra, Portugal. Published by Imprensa da Universidade de Coimbra. ISBN 978-989-26-0884-6. pp. 1600-1614.
 37. Kalabokidis K., Palaiologou P., Kostopoulou E., Zerefos C., Gerasopoulos E. and Giannakopoulos C. 2014. Effect of climate projections on the behavior and impacts of wildfires in Messenia, Greece. In Proceedings of 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere COMECAP 2014, 28-31 May 2014, Heraklion, Greece. Kanakidou et al. (Eds.). Published by Crete University Press, ISBN: 978-960-524-430-9. Vol. 1, pp. 395-400.
 38. Kalabokidis Κ., Athanasis Ν., Vasilakos C. and Palaiologou P. 2014. Cloud computing in geospatial analysis of wildfire danger and fire growth. In Wade DD & Fox RL (Eds.), Robinson ML (Comp.): Proceedings of 4th Fire Behavior and Fuels Conference, 18-22 February 2013, Raleigh, NC, USA and 1-4 July 2013, St. Petersburg, Russia. Published by the International Association of Wildland Fire: Missoula, MT, USA. pp. 457-467.
 39. Kalabokidis Κ., Palaiologou P. and Finney M. 2014. Fire behavior simulation in Mediterranean forests using the Minimum Travel Time algorithm. In Wade DD & Fox RL (Eds.), Robinson ML (Comp.): Proceedings of 4th Fire Behavior and Fuels Conference, 18-22 February 2013, Raleigh, NC, USA and 1-4 July 2013, St. Petersburg, Russia. Published by the International Association of Wildland Fire: Missoula, MT, USA. pp. 468-492.
 40. Καλαμποκίδης Κ., Βαΐτης Μ., Παλαιολόγου Π., Τάταρης Γ., Ρετσιλίδου Ο. και Χατζόπουλος Ι. 2014. Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων. Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών – Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας», 24-26 Οκτωβρίου 2014, Ρόδος. Οργάνωση Δήμος Ρόδου. Σελ. 14.
 41. Καλαμποκίδης Κ., Βασιλάκος Χ., Αθανάσης Ν., Παλαιολόγου Π. και Τσεκούρας Γ. 2014. Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών (AEGIS). Στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών – Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας», 24-26 Οκτωβρίου 2014, Ρόδος. Οργάνωση Δήμος Ρόδου. Σελ. 13.
 42. Iliopoulos N., Κ. Kalabokidis, G. Kallos, H. Feidas, A. Malounis, and E. Mavromatidis. 2013. Forest fire modeling and the effect of fire-weather in landscape fire behavior for the region of Attica, Greece. C.G. Helmis and P. T. Nastos (Eds.), Advances in Meteorology, Climatology & Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences, ISBN: 978-3-642-29171-5. Springer-Verlag, Berlin. Pp.131-136.
 43. Καλαμποκίδης Κ. 2013. Σφοδρότητα καύσης και επιπτώσεις στη βλάστηση της Χίου από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2012. Στα Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Η Απάντησή μας στις Πυρκαγιές: συνεργαζόμενοι για μια καλύτερη Χίο», 15-16 Οκτωβρίου 2012, Χίος. Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» & Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. ISBN 978-618-80828-0-9. Σελ. 102-109.
 44. Καλαμποκίδης Κ., Π. Παλαιολόγου, και Β. Τουλίκας. 2013. Συμπεριφορά και επιπτώσεις της πυρκαγιάς του Αγίου Όρους τον Αύγουστο του 2012. Στα Πρακτικά του 16ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου & Annual Meeting Prosilva Europe: «Προστασία-διαχείριση των ελληνικών δασών σε περίοδο οικονομικής κρίσης και η πρόκληση της Φυσικής Δασοπονίας», 6-9 Οκτωβρίου 2013, Θεσσαλονίκη. Σελ. 84-96.
 45. Kalabokidis K., and P. Palaiologou. 2012. Forest fire modeling aided by Web GIS in a changing climate. Conference on Climate Change and Forest Fires in the Mediterranean Basin: Management and Risk Reduction, 24-26 January 2012, Nir Etzion, Israel. Israeli Ministry of Environmental Protection.
 46. Kalabokidis, K. 2012. Environmental impacts of the 2012 Chios Island mega-fire in Greece: A first assessment. 2nd RETI/ENIT International Conference on “Islands and Sustainability: Identities, Development, Management and Planning”, 19-21 October 2012, Mytilene, Greece. University of the Aegean.
 47. Καλαμποκίδης Κ., X. Βασιλάκος, N. Αθανάσης και Π. Παλαιολόγου. 2012. Ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης κινδύνου και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Στα CD-ROM Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου HellasGIS, 17-18 Μαΐου 2012, Αθήνα. Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αθήνα. 15 σελ.
 48. Καλαμποκίδης Κ., Ο. Ρούσσου, και Π. Παλαιολόγου. 2012. Δημιουργία μοντέλων καύσιμης ύλης δασικών περιοχών τραχείας πεύκης για προσομοίωση συμπεριφοράς πυρκαγιών. Στα Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές», 4-7 Οκτωβρίου 2012, Αθήνα. Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, Αθήνα. Σελ. 175.
 49. Καλαμποκίδης Κ., Π. Παλαιολόγου και Β. Τουλίκας. 2012. Μεταπυρική ανάλυση δασικών πυρκαγιών σε προστατευόμενες περιοχές. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης: Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, 25-27 Μαΐου 2012, Μυτιλήνη. Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 50. Καλαμποκίδης Κ., Π. Παλαιολόγου, και Δ. Γουναρίδης. 2012. Ανάλυση μεταπυρικής φυσικής αναγέννησης μεσογειακού δάσους στο νησιωτικό ορεινό περιβάλλον της Λέσβου. Στα Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας, «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές», 4-7 Οκτωβρίου 2012, Αθήνα. Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, Αθήνα. Σελ. 174.
 51. Μαργαρώνη Σ. και Κ. Καλαμποκίδης. 2012. Άτλαντας πυρκαγιών των νησιών του Αργοσαρωνικού. Στα CD-ROM Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου HellasGIS, 17-18 Μαΐου 2012, Αθήνα. Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αθήνα. 14 σελ.
 52. Christakopoulos P., D. Paronis, M. Scarvelis, K. Kalabokidis, and I. Hatzopoulos. 2011. Comparative evaluation of restoration practices applied to Mediterranean forest ecosystems using remote sensing and GIS: natural regeneration versus reforestation. In Proceedings of the 8th International EARSeL FF-SIG Workshop on Advances in Remote Sensing and GIS applications in Forest Fire Management: from local to global assessments, San-Miguel-Ayanz J., Gitas I., Camia A., Oliveira S. (eds.), 20-21 October 2011, Stresa, Italy. European Commission, JRC Scientific and Technical Reports EUR 24941 EN--Publication Office of the European Union, Luxembourg--DOI: 10.2788/67097. Pp. 231-235.
 53. Koutsias N., B. Allgower, K. Kalabokidis, G. Mallinis, P. Balatsos, and J.G. Goldammer. 2011. Fire occurrence zones from local to global scale in the Mediterranean basin: implications for multi-scale fire management and policy. In Proceedings of the 8th International EARSeL FF-SIG Workshop on Advances in Remote Sensing and GIS applications in Forest Fire Management: from local to global assessments, San-Miguel-Ayanz J., Gitas I., Camia A., Oliveira S. (eds.), 20-21 October 2011, Stresa, Italy. European Commission, JRC Scientific and Technical Reports EUR 24941 EN--Publication Office of the European Union, Luxembourg--DOI: 10.2788/67097. Pp. 197-201.
 54. Παπάζογλου Χ. και Κ. Καλαμποκίδης. 2011. Δασική διαχείριση της χερσονήσου Αμαλής Λέσβου για μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς. Στα Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, “Δασοπονία πολλαπλών σκοπών – Προστασία και αξιοποίηση φυσικών πόρων’’, 16-19 Οκτωβρίου 2011, Καρδίτσα. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη. 10 σελ.
 55. Χριστακόπουλος Π., Δ. Παρώνης, Μ. Σκαρβέλης, Γ. Καρέτσος, Π. Γκανιάτσας, Κ. Καλαμποκίδης, και Ι. Χατζόπουλος. 2011. Παράγοντες που επηρεάζουν μεσοπρόθεσμα την φυσική αναγέννηση και αύξηση της χαλεπίου πεύκης στο Πεντελικό όρος. Στα Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, “Δασοπονία πολλαπλών σκοπών – Προστασία και αξιοποίηση φυσικών πόρων’’, 16-19 Οκτωβρίου 2011, Καρδίτσα. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη. 12 σελ.
 56. Kalabokidis K., N. Athanasis, M. Vaitis and N. Soulakellis. 2010. The role of semantic web in the development of fire management geoportals. In CD-ROM Proceedings 6th International Conference on Forest Fire Research, Viegas (ed.), 15-18 November 2010, Coimbra, Portugal. Published by ADAI Portugal. ISBN: 978-989-20-2157-7. 17 p.
 57. Kalabokidis K., P. Palaiologou P. and P Kyriakidis. 2010. Forest fire fuels mapping by geoinformatics for fire behavior modeling. In CD-ROM Proceedings 6th International Conference on Forest Fire Research, Viegas (ed.), 15-18 November 2010, Coimbra, Portugal. Published by ADAI Portugal. ISBN: 978-989-20-2157-7. 8 p.
 58. Ηλιόπουλος Ν., Κ. Καλαμποκίδης, Γ. Κάλλος, Χ. Φείδας Χ., Α. Μαλούνης και Η. Μαυροματίδης. 2010. Μοντελοποίηση δασικής πυρκαγιάς και η επίδραση της πυρο-μετεωρολογίας στη συμπεριφορά της σε κλίμακα τοπίου για την περιοχή της Αττικής. Στα Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου. 4-6 Νοεμβρίου 2010, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία και Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Αθήνα. Σελ. 296-302.
 59. Ηλιόπουλος Ν., Κ. Καλαμποκίδης, Γ. Κάλλος, Χ. Φείδας Χ., Π. Κατσαφάδος και Α. Μαλούνης. 2010. Η επίδραση των κλιματικών τάσεων στη συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική. Στα Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου. 4-6 Νοεμβρίου 2010, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία και Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Αθήνα. Σελ. 238-245.
 60. Καλαμποκίδης Κ., Χ. Βασιλάκος, Ν. Αθανάσης και Π. Παλαιολόγου. 2010. Πλατφόρμα διαδικτυακού Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Web-GIS) για διαχείριση δασικών πυρκαγιών. 20η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS (ArcInfo–ArcView–ArcGIS Server). 1-3 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα. Marathon Data Systems, Αθήνα.
 61. Χαλιός X. , Γ. Κάλλος και Κ. Καλαμποκίδης. 2010. Μελέτη φαινόμενων μέσης και συνοπτικής κλίμακας σε περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά στη Λέσβο. 10ο Διεθνές Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας. 25-28 Μαΐου 2010, Πάτρα. (πόστερ).
 62. Χριστακόπουλος Π., Μ. Σκαρβέλης, Γ. Ξανθόπουλος, Δ. Παρώνης, Κ. Καλαμποκίδης και Ι. Χατζόπουλος. 2009. Η επίδραση του μεσοδιαστήματος και της έντασης των πυρκαγιών στη φυσική αναγέννηση της χαλεπίου πεύκης (προσωρινά αποτελέσματα). Στα Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, “Οικολογική και Κοινωνικοοικονομική Αποκατάσταση Πυρόπληκτων Περιοχών - Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος’’, 1-4 Νοεμβρίου 2009, Πάτρα. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη. 12 σελ.
 63. Roussou, O., A. Papakonstantinou, K. Kalabokidis, and N. Soulakellis. 2008. 3D geo-visualization of Mediterranean shrubs in different spatial scales for landscape fire management. In Proceedings of the International Conference on “Studying, Modeling & Sense Making of Planet Earth”, 1-6 June 2008, Dept. of Geography, Univ. of the Aegean (with the support of the UNESCO Natural Sciences Sector), Mytilene, Greece. 8 p.
 64. Sidiropoulos, G.D., and K.D. Kalabokidis. 2008. Catastrophes in the natural and anthropogenic environment of Mount Athos. In the International Conference on “Studying, Modeling & Sense Making of Planet Earth”, 1-6 June 2008, Dept. of Geography, Univ. of the Aegean (with the support of the UNESCO Natural Sciences Sector), Mytilene, Greece.
 65. Balatsos, P., K. Kalabokidis, and N. Koutsias. 2007. Fire risk zoning at national level in Greece: methodological approach and outcome. In Proceedings of the 4th International Wildland Fire Conference, 13-17 May 2007, Seville, Spain. 10 p.
 66. Christakopoulos P., I. Hatzopoulos, K. Kalabokidis, D. Paronis, and A. Filintas. 2007. Assessment of the response of a Mediterranean-type forest ecosystem to recurrent wildfires and to different restoration practices using Remote Sensing and GIS techniques. In Proceedings of the 6th International Workshop of the EARSeL Special Interest Group on Forest Fires: Advances in Remote Sensing and GIS Applications in Forest Fire Management, Gitas, I. & Carmona-Moreno, C. (Eds), 27-29 September 2007, Thessaloniki, Greece. JRC 8072--EUR 22892 EN--ISBN: 92-79-06629-7. Pp. 213-216.
 67. Kalabokidis, K., G. Kallos, C. Karavitis, D. Caballero, P. Tettelaar, J. Llorens, and C. Vasilakos. 2005. Automated fire and flood hazard protection system. In Proceedings of the 5th International Workshop on Remote Sensing and GIS Applications to Forest Fire Management: Fire Effects Assessment, De la Riva, J., Perez-Cabello, F. & Chuvieco, E. (Eds), 16-18 June, Universidad de Zaragoza, Spain. ISBN: 84-96214-52-4. Pp. 167-172.
 68. Kalabokidis, K., C. Karavitis, and C. Vasilakos. 2004. Automated fire and flood danger assessment system. In Proceedings International workshop on forest fires in the wildland-urban interface and rural areas in Europe: an integral planning and management challenge, Xanthopoulos (ed.), 15-16 May 2003, Athens. Published by MAICh, Crete, Greece. Pp. 143-153.
 69. Kalabokidis, K., M. Henderson, Em. Marmaras, P. Konstantinidis, and M. Marangudakis. 2004. Fire and society: a comparative analysis of the social context of wildland fire in Greece and the United States. In Proceedings International Conf. on Nature, Science and Social Movements. 25-28 June 2004, Dept. of Sociology, University of the Aegean, Mytilene, Greece. 25 p.
 70. Vasilakos, C., J. Hatzopoulos, K. Kalabokidis, K. Koutsovilis, and A. Thomaidou. 2004. Classification of agricultural fields by using Landsat TM and QuiciBird sensors. The case study of olive trees in Lesvos Island. In Proceedings International Conf. on Information Systems, & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment, Vlachopoulou et al. (ed.), 18-20 March 2004, Hellenic Association of Information and Communication Technology in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), Thessaloniki, Greece. Vol. 2, pp. 324-332.
 71. Βασιλάκος, Χ., Κ. Καλαμποκίδης, Ι. Χατζόπουλος, Γ. Κάλλος, και Ι. Ματσίνος. 2004. Τηλεπισκόπηση, τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών στην εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιών. Στα Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου. 14-17 Οκτωβρίου 2004, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία και Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη. Τόμ. Ι, σελ. 205-214.
 72. Καλαμποκίδης, Κ., Ο. Ρούσσου, Χ. Βασιλάκος, και Δ. Μαρκοπούλου. 2004. Χωρική μοντελοποίηση καύσιμης ύλης και συμπεριφοράς πυρκαγιών τοπίου. Στα Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου. 14-17 Οκτωβρίου 2004, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία και Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη. Τόμ. Ι, σελ. 486-494.
 73. Παπασπύρος, Γ.Ν.Ε., Γ.Α. Σιδερίδης, Ε.Γ. Καστρινάκης, Σ.Γ. Νυχάς, και Κ.Δ. Καλαμποκίδης. 2003. Απλουστευμένο μοντέλο συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών. Στα Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, 29-31 Μαΐου 2003, Πάτρα. Εκδόσεις Τζιόλα. Σελ. 1041-1044.
 74. Banninger, C, K.D. Kalabokidis, et al. 2002. FIREGUARD: Mapping wildland fuels and infrastructure at the management unit level with very high spatial resolution satellite imagery for fire prevention and control in Mediterranean-type landscapes. In Proceedings 4th International Conference on Forest Fire Research and 2002 Wildland Fire Safety Summit, Viegas (ed.), 18-23 November 2002, Luso-Coimbra, Portugal. Published by Millpress Rotterdam Netherlands. ISBN: 90-77017-72-0. 14 p.
 75. Kalabokidis, K.D., G. Kallos, C. Karavitis, D. Caballero, H. Bekman, J. Llorens, and E. Nicoloyanni. 2002. Automated fire and flood hazard protection system. In Proceedings 4th International Conference on Forest Fire Research and 2002 Wildland Fire Safety Summit, Viegas (ed.), 18-23 November 2002, Luso-Coimbra, Portugal. Published by Millpress Rotterdam Netherlands. ISBN: 90-77017-72-0. 8 p.
 76. Kalabokidis, K.D., P. Konstantinidis, and C. Vasilakos. 2002. GIS analysis of physical and human impact on wildfire patterns. In Proceedings 4th International Conference on Forest Fire Research and 2002 Wildland Fire Safety Summit, Viegas (ed.), 18-23 November 2002, Luso-Coimbra, Portugal. Published by Millpress Rotterdam Netherlands. ISBN: 90-77017-72-0. 13 p.
 77. Καλαμποκίδης, Κ.Δ. 2001. Πρόληψη δασικών πυρκαγιών, διαστάσεις του προβλήματος και στρατηγική αντιμετώπισης. Στα Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας “Ανάπτυξη και Προστασία Δασών - Δασική Εργασία”, 1 Φεβρουαρίου 2001, Θεσσαλονίκη, AGROTICA-2001, Υπουργείο Γεωργίας και ΕΘΙΑΓΕ. Σελ. 13-19.
 78. Καλαμποκίδης, Κ.Δ. 2001. Χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη διαχείριση πυρκαγιών του φυσικού περιβάλλοντος. Στα Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου “Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”, 24-26 Σεπτεμβρίου 1999, Σίγρι Λέσβου, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Σελ. 431-436.
 79. Βασιλάκος Χ., Ι. Χατζόπουλος, Κ. Καλαμποκίδης, και Ε. Παπαπαναγιώτου. 1999. Σχεδιασμός δικτύου ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Στο CD-ROM Πρακτικών 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, ‘’Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις’’, 9-10 Δεκεμβρίου 1999, Αθήνα. Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αθήνα. 15 σελ.
 80. Omi, P.N., and K.D. Kalabokidis. 1998. Fuels modification to reduce large fire probability. In Proceedings 3rd International Conference on Forest Fire Research and 14th Conference on Fire and Forest Meteorology, 16-20 November 1998, Luso-Coimbra, Portugal. Published by ADAI, University of Coimbra, Portugal. Pp. 2073-2088.
 81. Stamou, N., K.D. Kalabokidis, P. Konstantinidis, S. Fotiou, A. Christodoulou, V. Blioumis, P. Prastacos, M. Diamantakis, and G. Kochilakis. 1998. Improving the efficiency of the wildland fire prevention and suppression system in Greece. In Proceedings 3rd International Conference on Forest Fire Research and 14th Conference on Fire and Forest Meteorology, 16-20 November 1998, Luso-Coimbra, Portugal. Published by ADAI, University of Coimbra, Portugal. Pp. 203-221.
 82. Kalabokidis, K.D. 1996. Wildland fire safety in residential areas. In Proceedings International Fire Safety Conference, 24-25 May 1996, Santorini, Greece. Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Pp. 267-278.
 83. Kαλαμποκίδης, Κ.Δ. 1996. Δασικά οικοσυστήματα και πυρκαγιές στα νησιά του Αιγαίου. Στα Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, ’’Αξιοποίηση Δασικών Πόρων’’, 11-13 Οκτωβρίου 1995, Καρδίτσα. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη. Σελ. 549-557.
 84. Καλαμποκίδης, Κ.Δ. και Ν. Στάμου. 1996. Ανάλυση και σχεδιασμός αντιμετώπισης του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών στο Αιγαίο. Στα Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, ‘’Αξιοποίηση Δασικών Πόρων’’, 11-13 Οκτωβρίου 1995, Καρδίτσα. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη. Σελ. 558-567.
 85. Στάμου, Ν., Κ. Καλαμποκίδης, Π. Κωνσταντινίδης, Π. Σμύρης, και Γ. Χατζηφιλιππίδης. 1996. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος της πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα: πρώτα αποτελέσματα. Στα Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, ‘’Αξιοποίηση Δασικών Πόρων’’, 11-13 Οκτωβρίου 1995, Καρδίτσα. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη. Σελ. 578-593.
 86. Kalabokidis, K.D., and P.N. Omi. 1994. Managing forest fire fuels in the urban interface. In Proceedings 2nd International Conference on Forest Fire Research, 21-24 November 1994, Coimbra, Portugal. Published by D.X. Viegas, University of Coimbra, Portugal. Pp. 723-731.
 87. Kalabokidis, K.D. 1993. Spatial analyses of wildland fire fuels. In Proceedings IUFRO S4.11 Conference on Stochastic Spatial Models in Forestry, 18-21 May 1993, Thessaloniki, Greece. Edited by K. Rennolls, University of Greenwich, London. ISBN: 1-897610-07-6. Pp. 133-142.
 88. Omi, P.N., and K.D. Kalabokidis. 1993. Computer-aided comparisons of fuel modification treatments to reduce large fire probability. In Proceedings IUFRO S4.11 Conference on Stochastic Spatial Models in Forestry, 18-21 May 1993, Thessaloniki, Greece. Edited by K. Rennolls, University of Greenwich, London. ISBN: 1-897610-07-6. Pp. 233-242.
 89. Kalabokidis, K.D., C.M. Hay, and Y.A. Hussin. 1991. Spatially resolved fire growth simulation. In Proceedings 11th Conference on Fire and Forest Meteorology, April 16-19, 1991, Missoula, Montana. Society of American Foresters, Bethesda, Maryland. ISBN: 0-939970-46-5. Pp. 188-195
 90. Wakimoto, R.H., R.D. Pfister, and K.D. Kalabokidis. 1988. Evaluation of alternative fire hazard reduction techniques in high-hazard, high-value, and high-use forests. In Proceedings - Future Forests of the Mountain West: A Stand Culture Symposium. United States Department of Agriculture, Forest Service, General Technical Report INT-243. Pp. 401-402.
 1. Kalabokidis, K.D. 1992. Quadrat and isarithmic analyses of wildland fuel spatial variability. Ph.D. dissertation. Colorado State University, Fort Collins. USA. 77 p.
 2. Kalabokidis, K.D. 1985. Uses and effects of prescribed burning in uneven-aged stand management of ponderosa pine/Douglas-fir forests in western Montana. Master of Science thesis. University of Montana, Missoula. USA. 60 p.

           

Άλλα Επιστημονικά Περιοδικά

 1. Παλαιολόγου Π., Καλαμποκίδης Κ., Τάταρης Γ. 2021. Αναζητώντας το «πράττειν ορθώς» στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Ελληνικό Πανόραμα, Τεύχος 128, Σελ. 4-5.
 2. Καλαμποκίδης, Κ., Π. Παλαιολόγου, και Β. Τουλίκας. 2013. Η πυρκαγιά του Αγίου Όρους 2012. Πυροσβεστική Επιθεώρηση. 162:13-19.
 3. Καλαμποκίδης, Κ., Β. Τουλίκας, και Π. Παλαιολόγου. 2012. Μελέτη και εκτίμηση επιπτώσεων και συμπεριφοράς της πυρκαγιάς Λευκίμμης Έβρου 2011. Πυροσβεστική Επιθεώρηση 155:4-13.
 4. Καλαμποκίδης, Κ.Δ. 2005. Σύστημα αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας. Πυροσβεστική Επιθεώρηση 109:6-10.
 5. Καλαμποκίδης, Κ.Δ. 2004. Προλεγόμενα στο άρθρο “Φλέγοντα Ζητήματα”. Scientific American 2(7):4-5.
 6. Καλαμποκίδης, Κ.Δ. 2002. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στη διαχείριση των πυρκαγιών. Πυροσβεστική Επιθεώρηση 93:12-15.
 7. Καλαμποκίδης, Κ.Δ. 2002. Διαστάσεις του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών. Πυροσβεστική Επιθεώρηση 92:24-26.
 8. Καλαμποκίδης, Κ.Δ. 1997. Προστασία με ρεαλισμό και αποτελεσματικότητα. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 24 Ιουλίου, 30 (2255):53-55.
 9. Omi, P.N., and K.D. Kalabokidis. 1993. Announcing: the Western Forest Fire Research Center. International Forest Fire News 9:38-39.

Φυλλάδια

 1. Kalabokidis, K.D. 2005. Automated Fire and Flood Hazard Protection System – Auto-Hazard Pro Final Brochure, University of the Aegean, Department of Geography, Geography of Natural Disasters Laboratory, Mytilene, Greece. 6 p.
 2. Kalabokidis, K.D. 2003. Automated Fire and Flood Hazard Protection System – AUTO-HAZARD PRO Newsletter 02, University of the Aegean, Department of Geography, Geography of Natural Disasters Laboratory, Mytilene, Greece. 12 p.
 3. Kalabokidis, K.D. 2002. Automated Fire and Flood Hazard Protection System – AUTO-HAZARD PRO Newsletter 01, University of the Aegean, Department of Geography, Natural Disasters Research Group, Mytilene, Greece. 8 p.

Τεχνικές Εκθέσεις

 1. Ζερεφός, Ν., Μ. Αριανούτσου, Κ. Καλαμποκίδης, Α. Καραμάνος, Α. Ξεπαπαδέας, Ν. Μάργαρης, Α. Κοντογιάννη, Α. Νάστης, Π. Γαγάνης, και Α. Κίζος. 2013. Πρώτα συμπεράσματα και εκτιμήσεις των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2012 στη Χίο. Μελέτης της Επιτροπής Εμπειρογνώμων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στα Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Η Απάντησή μας στις Πυρκαγιές: συνεργαζόμενοι για μια καλύτερη Χίο», 15-16 Οκτωβρίου 2012, Χίος. Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» & Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. ISBN 978-618-80828-0-9. Σελ. 242-284.
 2. Manieri, A., Kalabokidis, and partners. 2012. VENUS-C: Virtual multidisciplinary environments using cloud infrastructures. Project final report to the European Commission’s 7th Framework Programme, Brussels. 90 p.
 3. Kalabokidis, K.D. 2011. VIRTUAL FIRE: Web GIS platform for forest fire management based on Microsoft Bing Maps. Final report to Microsoft Research, Cambridge, K. 33 p.
 4. Ρούσσου, Ο., Κ. Καλαμποκίδης, και Ν. Σουλακέλλης. 2009. Χαρτογράφηση και τρισδιάστατη οπτικοποίηση καύσιμης ύλης για διαχείριση πυρκαγιών με χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης και εργαλείων γεωπληροφορικής. Τελική έκθεση προς το Ίδρυμα Λάτση, Αθήνα. 134 σελ.
 5. Καλαμποκίδης, Κ.Δ., Ν. Σουλακέλλης, και συνεργάτες. 2008. INCENDI: Thematic mapping for forest fires – Sensitization and information of students and the general public. Οδηγός και έκθεση της γεωγραφικής βάσης δεδομένων του προγράμματος στο Interreg IIIC. Μυτιλήνη. 63 σελ.
 6. Καλαμποκίδης, Κ. 2007. ΣΙΘΩΝ: Εφαρμογή και αξιολόγηση επίγειων και εναέριων μεθόδων τηλεματικής στον έγκαιρο εντοπισμό–αναγγελία–παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών. Τελική έκθεση ΕΕ8 “Επιχειρησιακή αξιολόγηση της βάσης δεδομένων και των μεθόδων τηλε-ανίχνευσης” προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΠΑΝ, Αθήνα. 25 σελ.
 7. Xanthopoulos, G., Kalabokidis, and associates. 2006. FIREGUARD: Monitoring forests at the management unit level for fire prevention and control. Final report to Johanneum Research, Graz, Austria; & to the Commission of European Communities, 5th Framework Programme, Quality of Life, Brussels. 52 p.
 8. Kalabokidis, K.D. 2005. AUTO-HAZARD PRO: Automated fire and flood hazard protection system. Final scientific report to the European Commission, DG-XII, Energy, Environment and Sustainable Development Programme, Brussels. 58 p.
 9. Morehouse, B., M. Henderson, Kalabokidis, and T. Iosifides. 2005. The social context of forest fire management on the islands of Lesvos, Chios, and Samos in Greece. Final report to the Fulbright Foundation, Athens, Greece. 43 p.
 10. Κωνσταντινίδης, Π., και Κ. Καλαμποκίδης. 2003. ΑΘΩΣ: Γεωγραφική ανάλυση της επίδρασης φωτιάς-ανθρώπου-περιβάλλοντος στη βλάστηση του Αγίου Όρους και της Σιθωνίας. Τελική έκθεση προς το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Αθήνα. 32 σελ.
 11. Vallete, J-C., D. Kalabokidis, and associates. 1999. EFAISTOS: Experiments and simulations for improvement and validation of behaviour models of forest fires. Report to the Commission of the European Communities, DG-XII, Environment and Climate Programme, Brussels. 36 p.
 12. Stamou, N., and D. Kalabokidis. 1998. GR-Forest Fires: Improving the efficiency of the wildland fire prevention and suppression system in Greece. Final Report to NATO Science-for-Stability Programme, Brussels. 46 p.
 13. Παληχωρίτης, Ν., Σ. Βέργος, και Κ.Δ. Καλαμποκίδης. 1997. Μελέτη αντιπυρικής προστασίας δυτικής περιοχής Λίμνης Ν. Πλαστήρα, Ν. Καρδίτσας. Στα πλαίσια Προγραμματικής Σύμβασης ΥΠΕΧΩΔΕ, Δήμου Καρδίτσας και Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Ε. για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”. Καρδίτσα. 66 σελ.+ φωτογραφίες, διαγράμματα, πίνακες, χάρτες.
 14. Kalabokidis, K.D. 1997. Multivariate and GIS analyses of large fire probability in Dinosaur National Monument, Colorado, USA. Subcontract Final Report. In Fuels Modification to Reduce Large Fire Probability by P.N. Omi. 1997. Final Report to the USDI Fire Research Committee. Western Forest Fire Center, Colorado State University, Fort Collins. Pp. 67-112.
 15. Βακάκης, Φ., N. Στάμου, K.Δ. Kαλαμποκίδης, και συνεργάτες. 1995. Μελέτη οργάνωσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Αιγαίο. Τελική αναφορά προς το Υπουργείο Αιγαίου, Αθήνα. 158 σελ.+ πίνακες, χάρτες, σχέδια.
 16. Omi, P.N., A.A. Dyer, J.K. Berry, D.B. Rideout, and D. Kalabokidis. 1990. Complementary management practices in the Greater Yellowstone area. Final Report to the USDA Forest Service, Policy Analysis Staff, Washington, D.C. Dept. of Forest and Wood Sciences, Colorado State University, Fort Collins. 58 p.
 17. Hay, C.M., Y.A. Hussin, and K.D. Kalabokidis. 1989. Spatially resolved fire growth simulation for an area at the Los Padres National Forest, California. Report to the USDA Forest Service, Region 5, Santa Barbara, CA. Dept. of Forest and Wood Sciences, Colorado State University, Fort Collins. 45 p.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο: +30-22510-36436
Γραφείο:  ΓΕΩ Α20
e-mail:  kalabokidis@aegean.gr
Προσωπική ιστοσελίδα ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Γεωγραφίας
81100 Μυτιλήνη
Τηλ. 22510 36472
geoinformatics@aegean.gr
Copyright 2020 Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπ. Αιγαίου
Γραφιστική ekelidou. Δημιουργία gahi, jdim & kalab
Αριθμός επισκέψεων / ΗΥ / ημέρα: