Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
Ρούσσου Όλγα, Ε.ΔΙ.Π.
Φυσική Γεωγραφία-Περιβάλλον
Σπουδές
 • 2013 - Διδακτορικό Δίπλωμα. Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2001 - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Π.Μ.Σ. "Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση", Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2000 - Βασικό Πτυχίο, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
 • Διαχείριση Περιβαλλοντικών κινδύνων με μεθόδους γεωπληροφορικής
 • Τρισδιάστατη οπτικοποίηση γεω-χωρικών δεδομένων
 • Γεωγραφία φυσικών καταστροφών
 • Μοντελοποίηση συμπεριφοράς και προσομοίωση χωρικής εξάπλωσης πυρκαγιάς
 • Γεωπληροφορική στην εκπαίδευση
Ερευνητικά Προγράμματα
 • 2017-2017«Τρισδιάστατη Χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης της πληγείσας περιοχής Βρίσας, από τον σεισμό της Λέσβου στις 12/06/2017» στο έργο «Επίγεια φωτογραμμετρική αποτύπωση του κτηριακού αποθέματος με χρήση φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης». Χρηματοδότηση:Περιφέρεια Β. Αιγαίου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Νικόλαος Σουλακέλλης. - Καθήκοντα ως επιστημονική συνεργάτης
 • 2008-2009Ετήσια Επιστημονική Μελέτη "Χαρτογράφηση και Τρισδιάστατη Οπτικοποίηση Καύσιμης Ύλης για Διαχείριση Πυρκαγιών με Χρήση Δορυφορικών Εικόνων Υψηλής Ανάλυσης και Εργαλείων Γεωπληροφορικής". Χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. - Καθήκοντα ως επιστημονική συνεργάτης του προγράμματος.
 • 2003-2007"Εφαρμογή και αξιολόγηση επίγειων και εναέριων μεθόδων τηλεματικής στον έγκαιρο εντοπισμό - αναγγελία – παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών (ΣΙΘΩΝ)", Κωδ. Έργου 55, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, ΓΓΕΤ/ΕΠΑΝ - Καθήκοντα ως επιστημονική συνεργάτης.
 • 2004-2005"ΓΓΕΤ 2004 - Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αντιπυρικής και Αντιπλημμυρικής Προστασίας", Συγχρηματοδότηση Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Automated Fire and Flood Hazard Protection System (AH-PRO)". Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κώστας Καλαμποκίδης - Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης.
 • 2003-2005"Integrated Computational Assessment of Urban Air Quality via Remote Observation Systems Network –I.C.A.R.O.S. ΝΕΤ". Αρ. Συμβολαίου: IST-2000-29264, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, IST for Environment. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικ. Σουλακέλλης - Καθήκοντα ως επιστημονική συνεργάτης.
 • 2002-2005"Monitoring Forests at the Mediterranean Unit Level for Fire Prevention and Control (FIREGUARD", Αρ. Συμβολαίου: QLK5-CT-2001-00784, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, DXII, FP5 – Quality of Life & Management of Living Resources. - Καθήκοντα ως επιστημονική συνεργάτης.
 • 2003-2004"Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για το μάθημα της Γεωγραφίας του Γυμνασίου: Ψηφιακοί Σχολικοί Χάρτες" Χρηματοδότηση: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΥΠΕΠΘ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Σουλακέλλης. - Καθήκοντα ως επιστημονική συνεργάτης.
 • 2002-2004"Automated Fire and Flood Hazard Protection System (AH-PRO)", Αρ. Συμβολαίου:EVG1-2001-00057. Ευρωπαϊκή Ένωση DXII, FP5-Environment and Sustainable Development.Συντονιστής Προγράμματος: Κώστας Καλαμποκίδης. - Καθήκοντα ως επιστημονική συνεργάτης κ διοικητική υποστήριξη
Διδασκαλία Μαθημάτων

Γεωπληροφορική και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων (εργαστήριο)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΙΣΗ

 • Vasilakos, C., Chatzistamatis, S., Roussou, O., Soulakellis, N. Comparison of Terrestrial Photogrammetry and Terrestrial Laser Scanning for Earthquake Response Management. In: Altan O., Chandra M., Sunar F., Tanzi T. (eds) Intelligent Systems for Crisis Management. Gi4DM 2018. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham.
 • Soulakellis, N., Tataris, G., Papadopoulou, E., Chatzistamatis, S., Vasilakos, C., Kavroudakis, D., O., Papakonstantinou, A. 2019. Synergistic Exploitation of Geoinformation Methods for Post-earthquake 3D Mapping and Damage Assessment. In: Altan O., Chandra M., Sunar F., Tanzi T. (eds) Intelligent Systems for Crisis Management. Gi4DM 2018. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham.

Εισάγετε το κείμενο σας εδώ.

 • Kalabokidis K., Xanthopoulos G., Moore P., Caballero D., Kallos G., Llorens J., Roussou O. and C. Vasilakos. 2012. Decision support system for forest fire protection in the Euro-Mediterranean region. European Journal of Forest Research. Vol. 131, No. 3, pp. 597-608.
 • Zianis D., Xanthopoulos G., Kalabokidis K., Kazakis G., Ghosn D. and Ο. Roussou. 2011. Allometric equations for aboveground biomass estimation by size class for Pinus brutia Ten. trees growing in North and South Aegean Islands, Greece. European Journal of Forest Research. Vol. 130, pp. 145-160.
 • Ρούσσου Ο. και Μ. Ρούσσου 2019. «Πού μπορεί να ζω στον κόσμο; Μια καινοτόμος διδακτική προσέγγιση της γεωγραφίας στο νηπιαγωγείο» ΕΕΠΕΚ. 5Ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λάρισα 11-13 Οκτωβρίου 2019.
 • Παπακωνσταντίνου Α., Ρούσσου Ο., Δουκάρη Μ., Μουστάκας Α., Τοπουζέλλης Κ. και Ν. Σουλακέλλης. «Χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών για την Τρισδιάστατη Χαρτογράφηση πληγείσας περιοχής Βρίσας, μετά τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017». ΧΕΕ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: Η Χαρτογραφία των Κρίσεων. 15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας – Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2018.
 • Papakonstantinou A., Doukari M., Roussou O. , Drolias G.Ch. , Chaidas K., Moustakas A., Athanasis N., Topouzellis K. and N. Soulakellis. 2018. “UAS Multi-Camera Rig for Post-Earthquake Damage 3D Geovisualization of Vrisa Village”. Sixth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2018), 26-29 March 2018, Paphos, Cyprus. Proceedings of SPIE 10773. The International Society for Optical Engineering 1 (1): 1–11. https://doi.orr/10.1117/12.2326173.
 • Soulakellis, S. Chatzistamatis, C. Vasilakos, G. Tataris, A. Papakonstantinou, D. Kavroudakis, K. Topouzelis, O. Roussou, Ch. Kalloniatis, E. E. Papadopoulou, K. Chaidas and P. Kalaitzis. 2018. “Synergistic Exploitation of Geoinformation Methods for Post-Earthquake 3D Mapping of Vrisa Traditional Settlement, Lesvos Island, Greece”. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-491-2018.
 • Kavroudakis, N. Soulakellis, K. Topouzelis, S. Chatzistamatis, C. Vasilakos, A. Papakonstantinou, G.Tatais, C. Kalloniatis, O. Roussou, M. Batsaris, K. Chaidas and P. Kalaitzis, 2018. “Efficiency and effectiveness approaches in spatial data collection of Vrisa after Lesvos earthquake”. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-277-2018
 • Vasilakos, S. Hatzistamatis, O. Roussou and N. Soulakellis. 2018. “Terrestrial Photogrammetry Vs Laser Scanning For Rapid Earthquake Damage Assessment”. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 527-533,2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-527-2018.
 • Ο. Roussou and K. Klonari. 2015. Geoparks enhance geo-literacy. Oral presentation. 2nd International Geo-Cultural Symposium “Sigri”, Centre of Island & Mediterranean Culture “MESONISOS”, 4-6 June 2015, Sigri, Greece.
 • Καλαμποκίδης Κ., Ο. Ρούσσου και Π. Παλαιολόγου. 2012. Δημιουργία μοντέλων καύσιμης ύλης δασικών περιοχών Τραχείας Πεύκης για προσομοίωση συμπεριφοράς πυρκαγιών. 6ο Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου 2012.
 • Roussou O., A. Papakonstantinou, K. Kalabokidis, and N. Soulakellis. 2008. 3D geo-visualization of Mediterranean shrubs in different spatial scales for landscape fire management. In Proceedings of the International Conference on “Studying, Modeling & Sense Making of Planet Earth”, 1-6 June 2008, Dept. of Geography, Univ. of the Aegean (with the support of the UNESCO Natural Sciences Sector), Mytilene, Greece. 8p.
 • Κ. Καλαμποκίδης, Ο. Ρούσσου, Χ. Βασιλάκος και Δ. Μαρκοπούλου. Χωρική μοντελοποίηση καύσιμης ύλης και συμπεριφοράς πυρκαγιών τοπίου. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Μυτιλήνη, Τόμος Ι, σελ. 486-494.

Εισάγετε το κείμενο σας εδώ.

2013 - Διδακτορική Διατριβή με τίτλο "Χωρική ανάλυση κατανομής καύσιμης ύλης για διαχείριση πυρκαγιών".Τμήμα Γεωγραφίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Εισάγετε το κείμενο σας εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο: +30-22510-36452
Γραφείο:  
e-mail:  orousou@aegean.gr
ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
81100 Μυτιλήνη
Τηλ. 22510 36000
contactus@aegean.grΤμήμα Γεωγραφίας
Λόφος Πανεπιστημίου
81100 Μυτιλήνη
secr-geo@aegean.gr
Copyright 2020 Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπ. Αιγαίου
Γραφιστική ekelidou. Δημιουργία gahi, jdim & kalab
Αριθμός επισκέψεων / ΗΥ / ημέρα: