ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

Ανακοινώσεις και Επικοινωνία

Ανακοινώσεις Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Επικοινωνία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Γεωγραφίας,
Μυτιλήνη, ΤΚ: 81100

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ.

Τηλ. +30 22510 36432, 36426
Fax: +30 22510 36409
e-mail: hazards@aegean.gr

Σεμινάρια