ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

Εγκαταστάσεις και Υποδομές

Το ΠΜΣ στεγάζεται στις νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου που βρίσκονται στον Λόφο Πανεπιστημίου (πρώην “Ξενία”), λίγο έξω από την πόλη της Μυτιλήνης μέσα σε ένα πράσινο και ήσυχο περιβάλλον που ευνοεί την απρόσκοπτη διδασκαλία, μελέτη και έρευνα. Το κτίριο είναι εξοπλισμένο με άρτιες τεχνολογικές υποδομές και διαθέτει άνετους χώρους για την ανάπτυξη της διδακτικής, ερευνητικής και γενικότερης ακαδημαϊκής δραστηριότητας του Τμήματος. Δίπλα στο κτίριο Γεωγραφίας στεγάζεται η Φοιτητική Λέσχη στην οποία μπορούν να σιτίζονται δωρεάν (με βάση εισοδηματικά κριτήρια) ή έναντι ενός μικρού αντιτίμου (όλοι) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών υποστηρίζεται από σύγχρονα εποπτικά μέσα και άρτιες τεχνολογικές υποδομές που διαθέτουν:

 • το εργαστήριο Γεωπληροφορικής του ΠΜΣ, το οποίο υποστηρίζει το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων που απαιτούν τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού Πληροφορικής, Χαρτογραφίας, Τηλεπισκόπησης, Χωρικής Ανάλυσης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), των ασκήσεων και των εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών διπλωματικών διατριβών, και της ανάπτυξης δεξιοτήτων στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επιπλέον, το εργαστήριο παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές διαχείριση λογαριασμών χρηστών (τοπικού δικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αποθηκευτικό χώρο στους εξυπηρετητές (servers) του Τμήματος, χρήση δικτυακού εκτυπωτή, χρήση συσκευής αντιγραφής CD και χρήση σαρωτή (scanner).
 • και τα έντεκα (11) ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Γεωγραφίας για την υποστήριξη της έρευνας σε διάφορα θεματικά πεδία της Γεωγραφίας:
 1. Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής
 2. Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης
 3. Εργαστήριο Δορυφορικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
 4. Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας
 5. Εργαστήριο Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών
 6. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωμορφολογίας και Περιβαλλοντικής Γεωλογίας
 7. Εργαστήριο Μετακινήσεων Πληθυσμών
 8. Εργαστήριο Οικονομικής Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξικού Σχεδιασμού
 9. Εργαστήριο Αστικής Γεωγραφίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
 10. Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Τοπίου
 11. Εργαστήριο Ανάλυσης και Οπτικοποίησης Χωρο-Χρονικών Δεδομένων

Η εκπαιδευτική διαδικασία και η έρευνα στο Τμήμα Γεωγραφίας υποστηρίζονται σημαντικά από το άρτια και σύγχρονα οργανωμένο Παράρτημα Μυτιλήνης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η κεντρική υπηρεσία της Βιβλιοθήκης έχει την έδρα της στη Μυτιλήνη και συντονίζει τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης στη Μυτιλήνη, στη Σάμο, στη Χίο, στη Ρόδο και στη Σύρο. Η συλλογή της βιβλιοθήκης στον τομέα της Γεωγραφίας είναι σημαντική και ανανεώνεται συνεχώς με νέους ξενόγλωσσους και Ελληνικούς τίτλους και πληροφοριακό υλικό σε συμβατική ή/και ηλεκτρονική μορφή. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν άμεση και γρήγορη πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων. Η αναζήτηση βιβλίων, άρθρων και άλλων βιβλιογραφικών στοιχείων γίνεται με ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν δικαίωμα δανεισμού βιβλίων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Το Τμήμα Γεωγραφίας και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αξιολογήθηκαν θετικά τον Μάρτιο του 2014 από επιτροπή διακεκριμένων εμπειρογνωμόνων-καθηγητών Πανεπιστημίων του εξωτερικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος:

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, Μάρτιος 2014