ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

Εγκαταστάσεις

Το ΠΜΣ στεγάζεται στις νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωγραφίας που βρίσκονται στο Λόφο Πανεπιστημίου λίγο έξω από την πόλη της Μυτιλήνης. Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών υποστηρίζεται από σύγχρονα εποπτικά μέσα και άρτιες τεχνολογικές υποδομές που διαθέτουν το εργαστήριο Γεωπληροφορικής του ΠΜΣ και τα εργαστήρια του Τμήματος Γεωγραφίας. Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο της Φοιτητικής Μέριμνας. (https://studies.aegean.gr/)