ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΠΜΣ Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου 2019-2020

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη & Σχεδιασμός του Χώρου» ( ΦΕΚ 2822/τ.Β’/16.07.2018), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομώνυμο τίτλο.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ "ΑΝθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου'" το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 αναρτάται στον παρακάτω σύνδεσμο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωγραφίας (https://geography.aegean.gr).

            

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (2019-2020)

Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου 2019-2020

Πρότυπο Συστατικής Επιστολής 2019-20 (Ελληνικά)

Πρότυπο Συστατικής Επιστολής 2019-20 (Αγγλικά)

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία ΠΜΣ (22510 36472, humangeo@aegean.gr & secr-geo@aegean.gr) και στον σύνδεσμο:  

Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη & Σχεδιασμός του Χώρου