ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

e-Aegean ResLab

Τοe-Aegean ResLab αποκαλύπτει τις πρόσφατες μεταβολές στην απασχόληση, παρουσιάζοντας χάρτες και δεδομένα σε ένα διαδικτυακό παρατηρητήριο (web GIS Dashboard) Γεωχωρικών τεχνολογιών και αναλύσεων της απασχόλησης και της ανθεκτικότητας σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία και άλλες χώρες του Νότου της ΕΕ. 

 

https://reslab.aegean.gr/

 

e-Aegean ResLab , University of Aegean

Το Εργαστήριο Ανθεκτικότητας e-Aegean ("e-Aegean ResLab") παρουσιάζει περιφερειακές στατιστικές και αναλύσεις για την απασχόληση στις μεσογειακές περιφέρειες της ΕΕ. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό παρατηρητήριο γεωχωρικών τεχνολογιών και αναλύσεων για την απασχόληση και την ανθεκτικότητα στις μεσογειακές χώρες της ΕΕ που παρέχει ευρήματα της μελέτης της απασχόλησης και του μετασχηματισμού της παραγωγής, εστιάζοντας στην υποαπασχόληση και την ανθεκτικότητα των αγορών εργασίας. Το παρατηρητήριο λειτουργεί στο ευρύτερο πλαίσιο του Εργαστηρίου e-Aegean Resilience που εξετάζει την απασχόληση και την ανθεκτικότητα στη Μεσογειακή ΕΕ. Χρηματοδοτείται από το Δίκτυο έρευνας και τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους που επιδιώκει την υποστήριξη της περιφερειακής καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της αριστείας. Στον απόηχο της πανδημίας του Covid-19, το παρατηρητήριο παρουσιάζει δεδομένα και χάρτες που επιτρέπουν την σύγκριση της μεταβολής της απασχόλησης και την παρακολούθηση της εξάπλωσης της πανδημίας και των συνεπειών της.

Η ομάδα του παρουσιάζει και αναλύει δείκτες όπως το ποσοστό ανεργίας, η μεταβολή της απασχόλησης ανά περιφέρεια και κλάδο, καθώς και το ποσοστό των ανενεργών νέων (NEETs). Η ανάλυση αφορά τις περιφέρειες nuts-2 της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Κύπρου, της Κροατίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Μάλτας, με εξαίρεση τη Γαλλία που γίνεται σε επίπεδο nuts-1. Για την εμβάθυνση της ανάλυσης, η ερευνητική ομάδα κατασκευάζει και υπολογίζει σύνθετους δείκτες, όπως τον σύνθετο δείκτη πολύ ευέλικτων συμβατικών ρυθμίσεων (vFCA) για την ανάλυση της περιφερειακής εργασιακής επισφάλειας.

Η ανάλυση και οι χάρτες παρουσιάζονται στο διαδικτυακό παρατηρητήριο, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://reslab.aegean.gr/index.php/dashboard/.

Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα δημοσιεύει ενδιάμεσες εκθέσεις που περιγράφουν τις τριμηνιαίες και ετήσιες μεταβολές της απασχόλησης καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σχετικά με τους σύνθετους δείκτες. 

 

Η ομάδα e-Aegean ResLab