ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021

COVID-19_Regional_Labour

Οι σκληρές συνέπειες για την απασχόληση μέσα από σειρά νέων χαρτών του 'COVID-19_Regional_Labour':
Ένας online πίνακας εργαλείων (web GIS Dashboard) Περιφερειακών Στατιστικών για τον κοροναϊό COVID-19 σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου

 

https://arcg.is/1X0Tbv

https://crl-uoa-youthshare.hub.arcgis.com/

 

update, 06/03/2021

Covid-19 Regional Labour Dashboard

University of Aegean/YOUTH Share - Coronavirus Response & Labour Statistics

 

 

Ο διαδικτυακός πίνακας εργαλείων 'COVID-19_Regional_Labour', μετά από ένα έτος λειτουργίας, παρουσιάζει περιφερειακά στατιστικά δεδομένα για τον κορονοϊό COVID-19 σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Μάλτα, Κροατία, Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία. Οι περιφέρειες μελέτης είναι επιπέδου Nuts-2 σε όλες τις χώρες, πλην της Γαλλίας όπου είναι σε Nuts-1 επίπεδο. Περιέχει ορισμένους χρήσιμους δείκτες, όπως τα κατα κεφαλήν συμβάντα, ενώ φιλοδοξεί να μελετήσει τον αντίκτυπο του COVID-19 στην απασχόληση ανά περιφέρεια, κλάδο και ηλικιακή ομάδα, εστιάζοντας στη νεανική αγορά εργασίας. Σταδιακά, ενσωματώνει νέα δεδομένα σε περιφερειακό επίπεδο, που αποκαλύπτουν τον αντίκτυπο της αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας για την αποφυγή μετάδοσης της πανδημίας στην απασχόληση, τη νεανική ανεργία και τους NEET (νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης).

Στο 'COVID-19_Regional_Labour παρουσιάζονται διάφοροι αριθμητικοί δείκτες: Covid-19 Labour Data Analytics. Τα δεδομένα σε εθνικό επίπεδο (στην αριστερή στήλη του πίνακα) ανακτώνται αυτόματα από τη σχετική εφαρμογή του John Hopkins ενώ όλα τα περιφερειακά δεδομένα ανακτώνται και ανανεώνονται από τα μέλη της ομάδας του ‘COVID-19_Regional_Labour’ σε (σχεδόν) καθημερινή βάση. Ο διαδραστικός πίνακας ενσωμάτωσε πρόσφατα δύο ενδιαφέροντες χρονολογικούς χάρτες που καταγράφουν την ανομοιογενή εξάπλωση του ιού στις περιφέρειες της Νότιας Ευρώπης:

  • Χρονολογικός χάρτης επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του COVID-19
  • Χρονολογικός χάρτης θανάτων από τον COVID-19

Επιπλέον, η ομάδα COVID-19_Regional_Labour’ έχει ήδη δημοσιεύσει δύο ενδιάμεσες εκθέσεις, μία για την ανασκόπηση του άνισου αντίκτυπου της πανδημίας στην απασχόληση και στους νέους NEETs με έμφαση στην Ελλάδα για το 2ο τρίμηνο του 2020, αλλά και ακόμη μία για τον άνισο αντίκτυπο της πανδημίας στην απασχόληση με στοιχεία από το 2ο και 3ο τρίμηνο 2020 από Κύπρο, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Κροατία, Πορτογαλία. Οι εκθέσεις αυτές έχουν αναδείξει πως η ελεγχόμενη, λόγω των κυβερνητικών μέτρων και της αναστολής εργασίας, μείωση της απασχόλησης δεν είναι ισοκατανεμήμενη μεταξύ εθνικών οικονομιών, περιφερειών και κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει επηρεάσει εδώ και 15 μήνες όλη την υφήλιο, στο πεδίο της υγείας, με πάνω από 2,6 εκατομμύρια νεκρούς μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2021, μετά από τρία επιδημικά κύματα. Ωστόσο ο πραγματικός αντίκτυπος της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης θα φανεί όταν τελειώσουν τα περιοριστικά μέτρα και τα κυβερνητικά πακέτα υποστήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, ή αλλιώς όταν το καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας λήξει. Η ομάδα Covid-19 Regional Labour θα παρακολουθεί στενά και θα αναλύει αυτήν τη γεωγραφική και κλαδική διαφοροποίηση.

 

 

Η ομάδα ‘COVID-19_Regional_Labour’

 

Η ομάδα ‘COVID-19_Regional_Labour’

Άκης Κανελλέας, Ειδικός GIS, MA in GIS, Leeds University, YOUTHShare project

Δημήτρης Ψαρολόγος, Γεωγράφος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Πολιτικής Οικονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Βούλγαρης, Γεωγράφος, MSc in Regional & Urban Planning, London School of Econ. & Pol. Sc. (LSE)

Κώστας Γουρζής, Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής, YOUTHShare project

Νίκος Καπιτσίνης, Οικονομικός Γεωγράφος, Κύριος Ερευνητής, Cardiff University

Στέλιος Γκιάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ερευνητική Ομάδα Γεωγραφίας της Εργασίας, Παν. Αιγαίου & YOUTHShare project

 

Συνεργάτες

Άννα Σαρούκου, Γεωγράφος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γιώργος Συκάς, Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης, υπ. Διδάκτορας Παν. Αιγαίου, YOUTHShare project

Ειρήνη Λιακοπούλου, Προπτυχιακή φοιτήτρια Γεωγραφίας Πανεπιστήμιου Αιγαίου

 

 

Τα δεδομένα προέρχονται από την Eurostat, το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins (JHU), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), την Statista, την Wikipedia, τις αρμόδιες εθνικές αρχές κ.ο.κ. Η ενοποίηση των δεδομένων εμφανίζει μικρές διαφορές. Το COVID-19_Regional_Labour και τα περιεχόμενα του, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Αιγαίου/YOUTHShare project, με ότι δικαιώματα αυτό συνεπάγεται. Παρέχεται, δε, στο κοινό ελεύθερα και αυστηρά για ενημερωτικούς, εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς. Βασίζεται σε δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα από τις παραπάνω πηγές, που δεν συμφωνούν πάντοτε. Ασάφειες ή λάθη στις εν λόγω πηγές δεδομένων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν. Τα στοιχεία ενημερώνονται σε τακτική βάση από τα μέλη της ομάδας COVID-19_Regional_Labour. Τα μέλη της ομάδας προσφέρουν εθελοντικά στην ανάπτυξη του Dashboard και το συνολικό αποτέλεσμα είναι ένα έργο υπό εξέλιξη. Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με: youthshareproject@gmail.com , stgialis@aegean.gr