ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROGEO - 2022: 5-6 ΜΑΪΟΥ 2022

Γιατί να επιλέξω να σπουδάσω στo Τμήμα Γεωγραφίας

Παρουσίαση - Περί Γεωγραφίας

 • Όταν η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική ήθελαν να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς και να μπορούν να προβλέψουν την πορεία της…
 • Όταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι ελαιοπαραγωγοί ήθελαν να μπορούν να βλέπουν την προσβολή από δάκο και να μπορούν να προγραμματίζουν τους ψεκασμούς για την καταπολέμηση του…
 • Όταν η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήθελε να καταγραφούν οι ζημιές από το σεισμό που κατέστρεψε τη Βρύσα και τα ρήγματα που τον προκάλεσαν…
 • Όταν μελισσοπαραγωγοί και παραγωγοί φρούτων ήθελαν να δουν που και πόσο κινούνται οι μέλισσες και γιατί μειώνονται οι πληθυσμοί τους…
 • Όταν εταιρείες με πολλά οχήματα θέλουν να μπορούν να βλέπουν τις πορείες τους ζωντανά και να υπολογίσουν τις θέσεις τους στο μέλλον…
 • Όταν οι μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού και Γυμνασίου θέλουν να μπορούν να δουν και να σχεδιάσουν τις διαφορές μεταξύ του πληθυσμού της Ασίας και της Ευρώπης και να αποτυπώσουν τις μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη σε χάρτες και γραφήματα…
 • Όταν μελετητές και χωροτάκτριες θέλουν να υπολογίσουν που μπορεί να χτιστεί ένα εργοστάσιο λαμβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο, τους δρόμους, τους οικισμούς και τα λιμάνια…
 • Όταν πολλοί φίλοι/ες θέλουν να κάνουν ένα χάρτη στον οποίο θα μπορούν να ανεβάζουν τις ιστορίες τους και να τις βλέπουν όλες/οι μαζί…
 • Κάθε φορά που χρησιμοποιείς GPS στο κινητό σου…
 • Όταν θέλουμε να καταλάβουμε γιατί χρειαζόμαστε διαβατήριο για να ταξιδέψουμε σε άλλα κράτη αλλά δεν το χρειαζόμαστε όταν ταξιδεύουμε στην Ε.Ε./Σένγκεν...
 • Όταν θέλουμε να κατανοήσουμε τις ΑΟΖ...

Όλα αυτά και άλλα πολλά αποτελούν το αντικείμενο της Επιστήμης της Γεωγραφίας.

Η Γεωγραφία μελετά μια σχεδόν ανεξάντλητη ποικιλία φυσικών και κοινωνικών φαινομένων που συμβαίνουν στο χώρο και το χρόνο. Στο κέντρο της γεωγραφικής μελέτης είναι η ανάλυση, η κατανόηση και η ερμηνεία της κατανομής και της διαφοροποίησης στο χώρο φυσικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών καθώς και της σχέσης μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος, οικονομίας και κοινωνίας.

Συγχρόνως, χρησιμοποιεί ένα εξίσου πλατύ φάσμα μεθόδων έρευνας, όπως ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους, καθώς και εργαλείων και τεχνικών όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, δειγματοληπτική έρευνα, στατιστική ανάλυση, μαθηματικά μοντέλα, έρευνες αρχείου, επιτόπια παρατήρηση, ανάλυση περιεχομένου, συνεντεύξεις.

Γενικά, η σύγχρονη επιστήμη της Γεωγραφίας επιχειρεί να συνθέσει Φυσικές, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Θετικές Επιστήμες. Στο κέντρο της γεωγραφικής μελέτης είναι η διεπιστημονικότητα και όσοι/ες επιλέξουν τέτοιες σπουδές εξειδικεύονται σε τέσσερις γνωστικές περιοχές: Ανθρωπογεωγραφία, Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Χώρου και Γεωπληροφορική, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων.

    

    

Οι απόφοιτοι/ες ενός Τμήματος Γεωγραφίας είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν σύγχρονα περιβαλλοντικά, πολιτισμικά, πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά φαινόμενα σε τοπική, περιφερειακή, εθνική και παγκόσμια κλίμακα. Επίσης, να μελετούν και κατανοούν δίνουν έμφαση στην χωρική διάσταση των ανθρωπογενών/ κοινωνικών φαινομένων και να αναδεικνύουν το ρόλο που παίζει ο χώρος στην δημιουργία και αναπαραγωγή τους.

 • Να αντιλαμβάνονται, να αξιολογούν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις βασικές αρχές του φυσικού περιβάλλοντος, και ειδικότερα τα στοιχεία και τις διεργασίες της γεώσφαιρας, υδρόσφαιρας, ατμόσφαιρας, βιόσφαιρας και των φυσικών και οικολογικών αλληλεπιδράσεών τους.

 • Να διακρίνουν, να αναλύουν και να αποτυπώνουν τις περιβαλλοντικές πιέσεις και καταστροφές.

 • Να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να αναλύουν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα για τη μελέτη φυσικών και κοινωνικών φαινομένων.

 • Να ερμηνεύουν και να δημιουργούν χάρτες και άλλες αναπαραστάσεις γεωγραφικών πληροφοριών, στατικούς και δυναμικούς.

 • Να γνωρίζουν θεωρητικές προσεγγίσεις χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και να κατέχουν γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση βασικών τεχνικών αστικής και περιφερειακής ανάλυσης.

Επίσης μπορούν:

 • Να εκπονούν, ή να συμμετέχουν σε επιστημονικές ομάδες που εκπονούν, περιβαλλοντικές, χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές, τοπογραφικές, ρυμοτομικές, οικονομικές και κοινωνικές μελέτες.

 • Να στελεχώνουν και να συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες με αντικείμενο φυσικά και ανθρωπογενή γεωγραφικά θέματα.

 • Να διδάσκουν μαθήματα σχετικά με τη Γεωγραφία στη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ενδεικτικά: Γεωγραφία, Γεωγραφία/Γεωλογία, Ψηφιακή Χαρτογραφία, Εφαρμογές Γεωπληροφορικής).

Δεν είναι μόνο τα παραπάνω Αλλά μαθαίνουν και:

 • Να διαθέτουν κριτική σκέψη και υπευθυνότητα κατά την αντιμετώπιση επιστημονικών προβλημάτων και την ικανότητα να τα παρουσιάζουν γραπτά και προφορικά.

 • Να αποκτήσουν κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες που να τους επιτρέπουν να συμμετέχουν και να συνεργάζονται εποικοδομητικά σε ομάδες.

 • Να είναι ψηφιακά εγγράμματοι/-ες ώστε να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά βασικές εφαρμογές πληροφορικής.

Που μπορούν να εργαστούν οι απόφοιτοι;

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωγραφίας έχουν στη διάθεση τους ένα ευρύ και ενδιαφέρον φάσμα επαγγελματικών επιλογών και προοπτικών σταδιοδρομίας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και αλλού. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωγράφων κατοχυρώνονται από το Προεδρικό Διάταγμα 147, ΦΕΚ 124, 4/6/2002. Σύμφωνα με αυτό οι πτυχιούχοι/ες γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν:

Σε εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέα:

 • για την εκπόνηση αναπτυξιακών, χωροταξικών, πολεοδομικών, τουριστικών και χαρτογραφικών μελετών

 • για την οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπισης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

 • ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα χωροθέτησης και μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων, αξιοποίησης κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης, ερευνών αγοράς, αξιολόγησης κινήτρων, τουριστικής ανάπτυξης κλπ.

 • για την παραγωγή χαρτογραφικών, τουριστικών και άλλων πληροφοριών γεωγραφικού περιεχομένου

 • για τη διαχείριση φυσικών πόρων και εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής προστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 • για την εκπόνηση φυσικογεωγραφικών μελετών.

Σε ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με τη μελέτη των επιστημών του χώρου και του ανθρώπου.

Σε φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Σε Διεθνείς Οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Στην εκπαίδευση, καθώς και στην επιμόρφωση των ασχολούμενων με τη γεωγραφική εκπαίδευση. Η ένταξη των Γεωγράφων στον κλάδο των εκπαιδευτικών (ΠΕ04.05) καθιστά δυνατή τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και την πρόσληψή τους ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από το 2008-2009 δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους και στις απόφοιτες των Τμημάτων Γεωγραφίας να κάνουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων, και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ04.05 (καθηγητές/καθηγήτριες Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα Γεωλόγων).