Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέντευξη στην Εφημερίδα "Καθημερινή" 5/5/2019

Στην Άνδρο υλοποιούνται δύο έργα με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (Πρόγραμμα LIFE), με στόχους εμβληματικούς, που αφορούν στο περιβάλλον, και την βιώσιμη ανάπτυξη. Ένα από αυτά, το TERRACESCAPE, συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αφορά στην επανακαλλιέργεια εγκαταλειμμένων αναβαθμίδων.

Διάβασε περισσότερα »

Πόσο ανησυχητική είναι η εξαφάνιση των εντόμων;

Η Θεοδώρα Πετανίδου (Καθηγήτρια Οικολογίας και Οικογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου), απαντά τεκμηριωμένα και θετικά στην παραπάνω ερώτηση, κατ’ αντιπαράθεση προς τον Κρις Ντ. Τόμας (Καθηγητή Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Γιορκ, Ηνωμένο Βασίλειο), στην στήλη «Αντιπαραθέσεις» της Καθημερινής της Κυριακής.

Διάβασε περισσότερα »

Ανάπτυξη Υπαίθρου: Έννοιες, Πρακτικές και Πολιτικές

Η Ύπαιθρος και η Ανάπτυξη της Υπαίθρου αναφέρονται τακτικά σε ακαδημαϊκές και μη συζητήσεις, χωρίς όμως τις περισσότερες φορές να είναι απόλυτα ξεκάθαρο τι προσδιορίζουν αυτές οι έννοιες. Ο πληθυσμός της υπαίθρου σε όλο τον κόσμο μειώνεται σταθερά. Από την άλλη πλευρά, η συμβολική της σημασία αυξάνεται ως χώρου συνδεδεμένου με την «παράδοση». Την ίδια στιγμή, με την ύπαιθρο και την ανάπτυξη της σχετίζονται και φαινόμενα όπως η αύξηση της ζήτησης «τοπικών», «αυθεντικών» και «ποιοτικών» προϊόντων, η αύξηση της 2ης κατοικίας, αλλά και της κατοικίας έξω από τον κύριο αστικό ιστό, νέες μορφές τουρισμού και δραστηριοτήτων στην «εξοχή», αλλά και με τη μείωση του αριθμού των «επαγγελματιών» αγροτών και την αύξηση της πολυδραστηριότητας των αγροτικών νοικοκυριών.

Διάβασε περισσότερα »

Reader in Qualitative Methods in Migration Research

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συλλογή άρθρων και κειμένων που είχαν δημοσιευθεί παλαιότερα στο επιστημονικό περιοδικό Migration Letters. Το βιβλίο καλύπτει ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή μιας σειράς ποιοτικών μεθόδων στις μεταναστευτικές σπουδές με ιδιαίτερη έμφαση στις αφηγηματικές μεθόδους. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει κεφάλαια που αναφέρονται σε ζητήματα εφαρμογής βιογραφικών, οπτικών, συμμετοχικών και αφηγηματικών μεθόδων στην μεταναστευτική έρευνα καθώς και σε θεωρητικές, μεθοδολογικές και εμπειρικές οπτικές για θέματα ταυτοποιήσεων και σχέσεων εξουσίας στη ποιοτική μεταναστευτική έρευνα, φύλου, ηλικίας, ανοίκειν και διαφοράς.

Διάβασε περισσότερα »

The Practice of Spatial Analysis - Essays in memory of Professor Pavlos Kanaroglou

Αυτός ο τόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του καθηγητή Παύλου Κανάρογλου, Πανεπιστήμιο McMaster, Καναδάς, που υπηρέτησε στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο διάστημα 1998-2007. Περιλαμβάνει εφαρμογές παραδοσιακών και σύγχρονων τεχνικών χωρικής ανάλυσης σε θέματα αστικών μεταφορών, χρήσεων γης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ποικίλες γεωγραφικές περιοχές.

Διάβασε περισσότερα »

Χωρικός Σχεδιασμός και Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία, Πολιτικές και Μελέτες Περίπτωσης

Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί μια συλλογή από είκοσι επιστημονικές εργασίες με συμμετέχοντες από δώδεκα επιστημονικά και ακαδημαϊκά Πανεπιστημιακά τμήματα στις θεματικές πεδία του χωρικού-χωροταξικού σχεδιασμού και της τοπικής ανάπτυξης. Θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τους φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς στα θέματα της θεωρίας, των πολιτικών και των εφαρμογών του χωρικού σχεδιασμού και της τοπικής ανάπτυξης. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον Εμμανουήλ Β. Μαρμαρά, Καθηγητής (1947-2017), Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Γεωγραφίας και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Διάβασε περισσότερα »

Έργο LIFETERRACESCAPE: Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές

Το έργο αφορά στην λειτουργική αποκατάσταση για επανακαλλιέργεια, ενός εξέχοντος στοιχείου του μεσογειακού τοπίου, των αγροτικών αναβαθμίδων, που είναι πανελληνίως γνωστές ως πεζούλες και στην Άνδρο ως αιμασιές. Άμεσος σκοπός του έργου είναι η επίδειξη των ωφελειών (οικονομικών, πολιτισμικών, οικολογικών) που θα προκύψουν από μια τέτοια προοπτική, και εφεξής η εντόπια πολλαπλή του αναπαραγωγή. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία προσαρμοσμένων «πράσινων υποδομών» ως αντιστάθμισμα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η όλη δράση θα λάβει χώρα στο νησί της Άνδρου, με στόχο να επεκταθεί, εφ’ όσον είναι επιτυχής, σε άλλα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου. rnΕδώ και χιλιετίες, η χρήση των αναβαθμίδων έχει αποδειχθεί ως η άριστη μέθοδος για την διαχείριση της γης στο Αιγαίο, επιτρέποντας την καλλιέργεια στα άνυδρα και φτωχά εδάφη των νησιών του. Μέσω της βελτίωσης της κατείσδυσης των νερών της βροχής, της μείωσης της εδαφικής διάβρωσης, της εξομάλυνσης των ακραίων θερινών θερμοκρασιών, αλλά και μετρίασης του κινδύνου των πλημμυρών και των δασικών πυρκαγιών, οι αναβαθμίδες υπήρξαν πάντοτε υποστηρικτής της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής, αλλά και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, όπως και της βιοποικιλότητας. rnΈχοντας ως στόχο την υπέρβαση, το έργο LIFE TERRASCESCAPE, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE-climate, θα υλοποιήσει παρεμβάσεις που προωθούν την κλιματική προσαρμογή, μέσα από την επανακαλλιέργεια αναβαθμίδων σε μεγάλη κλίμακα για την εξομάλυνση των κλιματικών και περιβαλλοντικών ακραίων μεταβολών και την υποστήριξη ενός σύγχρονου, εκτατικού και κλιματικά προσαρμοσμένου αγροτικού τομέα, με πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, την οικονομία, και την βιοποικιλότητα.

Διάβασε περισσότερα »

Συνέντευξη στην Εφημερίδα "Καθημερινή" 11/2/2018

Το τοπίο είναι το «σκηνικό» της ταξιδιωτικής εμπειρίας; Πώς υπολογίζεται η οικονομική αξία του; Πρέπει να διατηρηθεί αυθεντικό ή να αναπτυχθεί τουριστικά; Με αυτά τα ερωτήματα ξεκίνησε η συζήτηση με τη Θεανώ Σ.Τερκενλή, καθηγήτρια στο Τµήµα Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Σχεδιασµού, ∆ιοίκησης και Πολιτικής του Τουρισµού, στη Χίο. Με σπουδές στη ∆ασολογία και Φυσικό Περιβάλλον στο Αριστοτέλειο, στην Αρχιτεκτονική Τοπίου και στη Γεωγραφία στις ΗΠΑ και µε επιστηµονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα στην Πολιτισµική Γεωγραφία, στο Τοπίο, και στη Γεωγραφία του Τουρισµού, µας µίλησε για τη µοναδικότητα του ελληνικού τοπίου, τη σηµασία του για την τουριστική ανάπτυξη, αλλά και για την πρόκληση που έχει να αντιµετωπίσει ο τουρισµός της Ελλάδας τα επόµενα χρόνια.

Διάβασε περισσότερα »

Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας και Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών Ιωσηφίδης Θεόδωρος, Εκδόσεις Τζιόλα, 2017

Το βιβλίο αυτό είναι μια σχετικά προχωρημένη εισαγωγή στις ποιοτικές μεθόδους κοινωνικής έρευνας, στην ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων και στην επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών με ιδιαίτερη έμφαση στις οντολογικές και επιστημολογικές παραδοχές του κριτικού ρεαλισμού. Σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, περιλαμβάνει νέες θεματικές περιοχές και παραδείγματα καθώς και καινούριες επεξεργασίες παλιών θεματικών περιοχών. Επίσης περιλαμβάνει εμπλουτισμό των γενικών και ειδικών βιβλιογραφιών, μια νέα ειδική βιβλιογραφία για τον κριτικό ρεαλισμό και εμπλουτισμό του γλωσσαρίου όρων και εννοιών. Τέλος, στο βιβλίο προστέθηκε και ένα νέο εκτεταμένο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 8) για την επιστημολογία του κριτικού ρεαλισμού και την σχέση του με την κοινωνική έρευνα και τις ποιοτικές μεθόδους. Όπως συμβαίνει με όλες τις εισαγωγές, το βιβλίο σε καμία περίπτωση δεν εξαντλεί τα θέματα στα οποία αναφέρεται αλλά θίγει κρίσιμες διαστάσεις με σκοπό να προκαλέσει προβληματισμό και παραπέρα αναζήτηση. Απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με κάποια γνώση κοινωνικής θεωρίας και ποιοτικών μεθόδων, στην ευρύτερη επιστημονική και ερευνητική κοινότητα καθώς και στο κοινό με ειδικά ενδιαφέροντα.rn(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Διάβασε περισσότερα »

Διάκριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Γεωγραφία του Τουρισμού

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τιμήθηκε για τη συνεισφορά του στον επιστημονικό χώρο της Γεωγραφίας του Τουρισμού. Στο Ετήσιο Συνέδριο της American Association of Geographers, που διεξήχθη στη Βοστόνη της Μασσαχουσέττης, 5-9 Aπριλίου 2017, με τη συμμετοχή αρκετών χιλιάδων συνέδρων, η Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κα Θεανώ Σ. Τερκενλή, έλαβε το Roy Wolfe Award “For outstanding contributions to the field and discipline of recreation, tourism and geography” από το American Association of Geographers—Recreation, Tourism and Sport Specialty Group (https://aagrts.wordpress.com/history/). Με την επιστημονική αυτή αναγνώριση, προάγεται, για μία ακόμη φορά, η διεθνής εικόνα του ιδρύματος και αποτιμάται θετικά η ακαδημαϊκή αποτελεσματικότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διάβασε περισσότερα »

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ASSEMBLAGE THINKING: THEORY, ANALYSIS, PRACTICE AND GOVERNANCE

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Διεθνές Συμπόσιο Assemblage Thinking: Theory, Analysis, Practice and Governance που φιλοξένησε το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου μεταξύ 2 και 4 Ιουνίου 2017 με υπεύθυνη της επιστημονικής διοργάνωσης την καθηγήτρια κ. Ελένη Μπριασούλη. Οι σύνεδροι, πέραν της ενεργής και ουσιαστικής συμμετοχής τους στις εργασίες του Συμποσίου, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα Γεωγραφίας. Στο χώρο του Συμποσίου φιλοξενήθηκε μικρή έκθεση των φοιτητών του Τμήματος Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας, με υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Νάσια Χουρμουζιάδη, καθώς και μια σύνθεση της καθηγήτριας Β’βάθμιας εκπαίδευσης και καλλιτέχνιδας κ. Βατώς Φρατζόγλου.Κεντρικός ομιλητής και προσκεκλημένος ήταν ο Δρ. Manuel DeLanda (διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Princeton, ΗΠΑ), που θεωρείται ένας από τους κύριους σύγχρονους εκπροσώπους του Assemblage Thinking, ενώ περίπου 30 έμπειροι ομιλητές από τρεις ηπείρους (Ευρώπη, Β. Αμερική, Ωκεανία) και επτά χώρες (ΗΠΑ, Αυστραλία, Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Ελλάδα), παρουσίασαν την τρέχουσα έρευνα τους και συμμετείχαν σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τη σημασία του Assemblage Thinking, του σκέπτεσθαι με βάση την έννοια της συνάρθρωσης/σύμμειξης (assemblage), στη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα και τις εμπειρικές μελέτες.

Διάβασε περισσότερα »

Η περιοχή της Μεσογείου - Βιοποικιλότητα στον χώρο και στον χρόνο

Τεκμηριωμένα, η περιοχή της Μεσογείου από την άποψη της βιοποικιλότητας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους γεωγραφικούς χώρους του πλανήτη. Πέραν τούτου, αυξάνεται διαρκώς το ενδιαφέρον για τη διατήρηση, την προσαρμοστική αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των μοναδικών φυσικών οικοσυστημάτων και πολιτιστικών τοπίων που χαρακτηρίζουν την εν λόγω περιοχή. Η βιολογική και πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου καθώς και η εξαιρετικά πλούσια βιοποικιλότητά της βρίσκονται σήμερα σε πραγματικό κίνδυνο. Αυτό καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την ανάγκη μετάδοσης λεπτομερών, πλην εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών για τον μεσογειακό βιόκοσμο, καθώς και μιας οικολογικής, ιστορικής και εξελικτικής προοπτικής του μεταβαλλόμενου πλαισίου εντός του οποίου εξακολουθούν να εξελίσσονται η πανίδα και η χλωρίδα της περιοχής.rnΠρόκειται για την δεύτερη έκδοση του βιβλίου, που συνεχίζει στο πνεύμα της πρώτης επιτυχημένης και δημοφιλούς έκδοσης, αν και το κείμενο ενημερώθηκε και επεκτάθηκε, π.χ. με την προσθήκη δύο νέων κεφαλαίων που αφιερώνονται στο θαλάσσιο και παράλιο περιβάλλον, προκειμένου να καταγραφούν οι πρόσφατες αλλαγές στη βιοποικιλότητα, καινούργιες οικολογικές και εξελικτικές αντιλήψεις, αλλά και οι προκλήσεις του μέλλοντος. Στο βιβλίο εξετάζονται τα πιεστικά ζητήματα της παγκόσμιας αλλαγής (ιδίως της υπερθέρμανσης του πλανήτη), σε συνδυασμό με την αλλαγή στις χρήσεις γης, και με τους όρους των πιθανών επιπτώσεων στον βιόκοσμο, στις ανθρώπινες κοινότητες, στα οικοσυστήματα και στα τοπία.rnΤο βιβλίο είναι κατάλληλο για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη φυσική ιστορία της περιοχής, ιδίως για μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές της εξελικτικής οικολογίας της Μεσογείου, της βιογεωγραφίας και της βιολογίας της διατήρησης.

Διάβασε περισσότερα »

Συνεργατική διακυβέρνηση σε συνθήκες λιτότητας

Η έρευνά μας εκτείνεται σε οκτώ πόλεις διαφορετικών χωρών και επιχειρεί να φέρει στην επιφάνεια τους τρόπους με τους οποίους η συνεργατικότητα αφορά τη διακυβέρνηση της λιτότητας.

Διάβασε περισσότερα »

Κοινωνικά Κινήματα Πόλης και Περιφέρειας

Το πολύγλωσσο και διεπιστημονικό βιβλίο Κοινωνικά κινήματα πόλης και περιφέρειας περιλαμβάνει 21 κείμενα που διερευνούν θεωρητικά ζητήματα των κινηματικών διαδικασιών. Ή εστιάζουν στην εξέταση κινημάτων που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο (Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Ινδίες, Ιταλία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Τουρκία). Πρόκειται για ένα βιβλίο που επιδιώκει να είναι συνεχώς «υπό κατασκευή» και κατ’ επέκταση «ζωντανό», επίκαιρο και δυναμικό. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε και το blog https://aoratespoleis.wordpress.com/ το οποίο θα ενημερώνεται συνεχώς με νέους συνδέσμους, εργασίες, καθώς και νέα από διάφορα κινήματα πόλης και περιφέρειας στον κόσμο.rnΤο βιβλίο υποστηρίζει ότι τα κινήματα πόλης και περιφέρειας αλληλοσυνδέονται, καθώς τα κινήματα περιφέρειας σχετίζονται άμεσα με αντιστάσεις στην καταλήστευση ή και καταστροφή των φυσικών κοινών αγαθών στο όνομα της εξυπηρέτησης ενός επιβεβλημένου άνισου αστικού τρόπου ζωής. Έτσι, οι πρακτικές των κοινωνικών κινημάτων που σχετίζονται με θέματα περιφερειακού σχεδιασμού ή εκμετάλλευσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων αλληλοτροφοδοτούνται από αυτές των κινημάτων πόλης. Η συζήτηση για τα κοινωνικά κινήματα πόλης και περιφέρειας έχει εμπλουτιστεί τα τελευταία χρόνια με την έννοια του λεγόμενου Kοινού Χώρου ως ερμηνευτική προσέγγιση για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις, ταραχές και εξεγέρσεις λίγο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας παγκόσμιας και τοπικής κρίσης. Ταυτόχρονα, η ευκολότερη, γρηγορότερη, και σε ευρεία – ενίοτε παγκόσμια – κλίμακα, διάδοση της πληροφορίας για το ξεκίνημα και τις διεκδικήσεις των κινημάτων, μέσα από τα σύγχρονα εναλλακτικά δίκτυα πληροφόρησης και δράσης, καθιστά φανερή την ανάδυση νέων μορφών επικοινωνίας που πολύ πιθανά θα είναι αυτές των κινημάτων του 21ου αιώνα. Τελικά, τα νέα κινήματα πόλης και περιφέρειας με τα οποία

Διάβασε περισσότερα »

MEDSCAPES

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο MEDSCAPES υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI CBC Mediterranean Sea Basin-2007-2013) και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 31/12/2015. Στόχος του ήταν η ανάπτυξη και υλοποίηση μιας βέλτιστης μεθοδολογίας εκτίμησης του χαρακτήρα του τοπίου (Landscape Character Assessment, L.C.A.), καθώς και η χαρτογράφηση τύπων τοπίου της Ανατολικής Μεσογείου, σε επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές στις τέσσερις χώρες του προγράμματος, Κύπρο, Ελλάδα, Λίβανο και Ιορδανία.

Διάβασε περισσότερα »

Ο κόσμος που κερδίσαμε

Τρεις πανεπιστημιακοί καθηγητές (Βασίλειος Σ Γαβαλάς, Παύλος Α Μπαλτάς, Έφη Κωστοπούλου) στον "Κόσμο που Κερδίσαμε" σκιαγραφούν την πληθυσμιακή γεωγραφία της Ελλάδας των αρχών του 21ου αιώνα. Το βιβλίο τονίζει τις θεαματικές αλλαγές που έχουν επέλθει στο διάστημα των τελευταίων δεκαετιών σε θεσμούς και κοινωνικές δομές που επί αιώνες παρέμεναν αμετάβλητοι. Μία σειρά από χάρτες, οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τις ανάγκες του βιβλίου, δείχνουν παραστατικά τις χωρικές διακυμάνσεις των δημογραφικών φαινομένων σε επίπεδο Περιφέρειας και σε επίπεδο Νομού. Τα δεδομένα της τελευταίας απογραφής πληθυσμού (2011) έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν ενσωματωθεί σε χρονοσειρές προηγούμενων απογραφών ώστε να διαφανούν οι μακροχρόνιες τάσεις των δημογραφικών φαινομένων που το βιβλίο πραγματεύεται. Γραμμένο έτσι ώστε να μην υπεισέρχεται σε τεχνικές λεπτομέρειες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για τα δημογραφικά φαινόμενα και την γεωγραφική και κοινωνική τους διάσταση.​

Διάβασε περισσότερα »

Διάκριση έρευνας στο Τμήμα Γεωγραφίας

Το αντικείμενο του έργου που διακρίθηκε ήταν σχετικά με την “Ανάλυση και Αυτοματοποίησηrn εναέριων διαδρομών μη-επανδρωμένων πλατφορμών (UAVs)” σχετικά με περιπτώσειςrnέρευνας και διάσωσης (SAR). Το έργο υλοποιήθηκε αποκλειστικά στην γλώσσα R και περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπολογιστικών αλγόριθμων χωρικής βελτιστοποίησης για τηνrnκάλυψη γεωγραφικών περιοχών από εναέριες πλατφόρμες.

Διάβασε περισσότερα »

Αναβαθμίδες του Αιγαίου: Το παράδειγμα των Δωδεκανήσων

Οι αναβαθμίδες, οι κοινές πεζούλες, με πληθώρα τοπικών ονομάτων στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, συνιστούν έναν ακόμη κόσμο που σταθερά σβήνει από το οπτικό μας πεδίο, και φευγαλέα θα απομακρύνεται από τη συλλογική μας μνήμη στις δεκαετίες που έρχονται. Κι όμως, μέχρι σχετικά πρόσφατα, οι αναβαθμίδες του Αιγαίου αποτέλεσαν για αιώνες, ακόμη και για χιλιετίες, απαράμιλλο εργαλείο διαχείρισης της γης και εξαιρετικό επίκουρο της ανθρώπινης επιβίωσης, παρέχοντας και διατηρώντας καλλιεργήσιμη τη γη, εμπλουτίζοντας το έδαφος με το ακριβό νερό της βροχής, συνιστώντας βάθρο ανάβασης στα απροσπέλαστα επικλινή, όπου ο άνθρωπος του Αιγαίου ετάχθη να ζει. rnΣήμερα, πέρα από τον πρωταρχικό λόγο δημιουργίας τους, που άλλωστε δεν υφίσταται πλέον, ανακαλύπτουμε κι άλλους ρόλους που διαχρονικά οι αναβαθμίδες έχουν παίξει, ρόλους σχετικούς με την κληρονομιά που μας έχει παραδοθεί: την φυσική μας κληρονομιά, αφού, μαζί με τις ξερολιθιές που καθορίζουν τα όρια των χωραφιών, οι αναβαθμίδες έχουν λειτουργήσει και συνεχίζουν να λειτουργούν ως ενδιαιτήματα μοναδικά φυτών και ζώων, τόσο για τις μικροκλιματικές συνθήκες που προσφέρουν μέσα σε ένα άνυδρο και θερμό περιβάλλον, όσο και για την τροφή που παρέχουν στους άγριους αυτούς ενοίκους• την πολιτισμική μας κληρονομιά, μιας και το ανθρώπινο αυτό δημιούργημα, άρρηκτα δεμένο με το παραδοσιακό γεωργικό τοπίο, αποτελεί παλίμψηστο του διαχρονικού αγροτικού μόχθου. Πλαισιωμένο από τη μνήμη αναρίθμητων γενεών που το άγγιξαν και το αξιοποίησαν, το τοπίο αυτό φέρει δωρικά αποτυπωμένες πρωτότυπες, άριστα προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες παραγωγικές λύσεις που αποτελούν πρότυπα λαϊκής αρχιτεκτονικής και αισθητικής, μνημεία εντοπιότητας. Μαζί με τους ελαιώνες και τα ταπεινά φρύγανα, τους λιθόκτιστους οικισμούς και τις κυματιστές ακτές, συνιστούν το διαχρονικό τοπίο του Αιγαίου.

Διάβασε περισσότερα »

Περιβαλλοντική Επιστήμη: Προς ένα βιώσιμο μέλλον

Διανύουμε ήδη τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, όλα δείχνουν πως έχει ανατείλει μια εποχή κατά την οποία η ανθρωπότητα καλείται να απαντήσει σε νέες και σοβαρότατες προκλήσεις. Προκλήσεις που εγείρονται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από την ίδια τη δραστηριότητα του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη. Ο υπερπληθυσμός, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ρύπανση των υδάτων και της ατμόσφαιρας, οι μαζικές αποδασώσεις, η ξηρασία, η φτώχεια και οι ασθένειες που εξακολουθούν να μαστίζουν το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού, οι νέες και ταχέως αναδυόμενες οικονομίες με τις διαρκώς αυξανόμενες ενεργειακές τους ανάγκες, οι πολεμικές συρράξεις και ο πολύ ορατός κίνδυνος της σιτοδείας είναι μερικές μόνον από αυτές.rnΤο ανά χείρας βιβλίο εξετάζει τον πλανήτη ως οικοσύστημα και τη θέση του σύγχρονου ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον αυτό. Μέσα από την έρευνα και τη γνώση ο άνθρωπος καλείται να συνειδητοποιήσει ότι η μέριμνα για το μέλλον του συνεπάγεται κατ' ανάγκην και τη μέριμνα για το μέλλον του πλανήτη. Το ζητούμενο είναι μια βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή μια ανάπτυξη που θα εξυπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες κατά τρόπο που να μην πλήττει θανάσιμα τον πλανήτη, υπονομεύοντας μακροπρόθεσμα την ίδια την παρουσία του ανθρώπου πάνω στη Γη. Από την άποψη αυτή, ο 21ος αιώνας αναμένεται να αποβεί καθοριστικός της νέας χιλιετίας που βρίσκεται μπροστά μας.

Διάβασε περισσότερα »

Οι επικονιαστές του Αιγαίου: βιοποικιλότητα και απειλές

Το έργο POL-AEGIS (The pollinators of the Aegean: biodiversity and threats) ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 30/11/2015. Βάσει συστηματικής έρευνας πεδίου δημιουργήθηκαν σημαντικές παρακαταθήκες γνώσης και υποδομές που έλειπαν από την χώρα μας, όπως η γνώση για την βιοποικιλότητα (οικολογική, γενετική)των επικονιαστών του Αιγαίου και τις απειλές που αυτοί αντιμετωπίζουν,βάση δεδομένων για μελλοντική παρακολούθησή τους και δημιουργία του Ελληνικού Κόκκινου Βιβλίου για μέλισσες και συρφίδες, ανθρώπινο κεφάλαιο ταξινομίας για την ελληνική επικονιαστική εντομοπανίδα, αλλά και Κλείδες αναγνώρισης εντόμων, τον Άτλαντα των Συρφίδων της Ελλάδος, και τη Μελισσοθήκη του Αιγαίου.

Διάβασε περισσότερα »

Αστικές Γεωγραφίες: Τοπία και Καθημερινές διαδρομές

Στο βιβλίο αυτό διερευνώνται οι κοινωνικές κατασκευές των σχέσεων καθημερινής κινητικότητας (καθημερινών διαδρομών) και αστικού τοπίου. Η προσέγγιση γίνεται από οικολογική, κοινωνική και ψυχολογική σκοπιά, με τη συσχέτιση διαφορετικών εννοιών : της έννοιας του αστικού οικο-τοπίου και του ηχο-τοπίου (αστική γεωγραφία, κοινωνική ανθρωπολογία, οικολογία τοπίου) και της έννοιας της «ταυτότητας μετακίνησης» (περιβαλλοντική ψυχολογία και κοινωνική ψυχολογία). Το βιβλίο προτείνει μια μεθοδολογική αρχή έρευνας για το τοπίο που παρουσιάζεται μέσα από έρευνες που έλαβαν χώρα σε πόλεις και περιφέρειες στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στο Μεξικό και στις Ινδίες. Απευθύνεται στο ευρύ αναγνωστικό κοινό και ιδιαίτερα στους φοιτητές και ερευνητές των κοινωνικών επιστημών (γεωγραφία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, πολιτιστικές σπουδές), της αρχιτεκτονικής και της χωροταξίας – πολεοδομίας. ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: ΚΡIΣΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟYΛΟΥ, ΤΙΕΡI ΡΑΜΑΝΤΙE - Συγγραφείς: Εύη Αθανασίου, Γιώργος Βαβουρανάκης, Κριστόφ Ενό, Νίκος Πάγκας, Ανέτ Βάνια, Κριστιάν Βεμπέρ, Ζοέλ Καβαλιόν, Δέσποινα Καταπότη, Αναϊς Κρετίν, Αλμπέρτο Μπετανκούρ Ποσάδα, Σιμόν Μπόρχα, Αν-Κριστίν Μπρονέρ, Νίκος Μπουμπάρης, Κρίστη Πετροπούλου, Τιερί Ραμαντιέ, Ελένη Χανιώτου.

Διάβασε περισσότερα »

VOLANTE: Visions of Land Use Transitions in Europe

Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο του FP7, με τίτλο “VOLANTE: Visions of Land Use Transitions in Europe”, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 15/4/2015. Στόχος του ήταν η ανάπτυξη ενός νέου πρότυπου σχεδιασμού και η δημιουργία ενός οδικού χάρτη (roadmap), για τη βιώσιμη διαχείριση των χρήσεων της γης. που προκύπτουν, τόσο από την διαβούλευση με φορείς που διαχειρίζονται τους πόρους και εταίρους του ίδιου ειδικού ενδιαφέροντος, όσο και από την συμμετοχή των ίδιων των Ευρωπαίων πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για μια Βιώσιμη Ευρώπη του μέλλοντος. Τα ερευνητικά του αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό.

Διάβασε περισσότερα »

1η Ημερίδα Γεωπληροφορικής

1η Ημερίδα Γεωπληροφορικής: Ανάλυση και Εφαρμογές (12 Νοεμβρίου 2015, Τμήμα Γεωγραφίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρικό Αμφιθέατρο 9:00-15:00).

Διάβασε περισσότερα »

Περιβαλλοντική (Γεω)Πληροφορική

Στόχος του προγράμματος Περιβαλλοντική (Γεω)Πληροφορική είναι η επιμόρφωση αποφοίτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις εφαρμογές τους στη μελέτη του περιβάλλοντος σε όλες του τις εκφάνσεις (φυσικό, ανθρωπογενές, κοινωνικό).

Διάβασε περισσότερα »

MEDSCAPES

Το έργο MEDSCAPES στοχεύει στην ανάπτυξη και υλοποίηση μιας βέλτιστης μεθοδολογίας εκτίμησης του χαρακτήρα του τοπίου (L.C.A.), στην χαρτογράφηση τύπων τοπίου της Ανατολικής Μεσογείου, σε επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές των 4 χωρών εταίρων και στην μεταφορά τεχνογνωσίας σε ζητήματα που αφορούν το τοπίο.

Διάβασε περισσότερα »

Πυρο - Μετεωρολογία

Ο Προμηθέας Δεσμώτης, κατά την ελληνική μυθολογία, έκλεψε τη φωτιά (που συμβόλιζε τη γνώση) από τους θεούς του Ολύμπου και την έδωσε στους θνητούς στη γη – και υπέστη βέβαια τη γνωστή τιμωρία από τον Δία. Η φωτιά έγινε έτσι ένας καλός υπηρέτης του ανθρώπου –σύμφωνα με μια φινλανδική παροιμία– αλλά όμως και ένας κακός αφέντης...

Διάβασε περισσότερα »

Qualitative Methods in Migration Studies

Το βιβλίο αφορά στις ποιοτικές μεθόδους στην μεταναστευτική έρευνα στο πλαίσιο της κριτικο-ρεαλιστικής επιστημολογικής και θεωρητικής προσέγγισης. Στο βιβλίο ασκείται κριτική τόσο στην εμπειριστική-ποσοτική, θετικιστική σχολή όσο και στις σχετικιστικές μεταμοντέρνες θεωρήσεις των κοινωνικών φαινομένων και διαδικασιών και προσφέρεται η διέξοδος του κριτικού ρεαλισμού για το ξεπέρασμα των αδυναμιών και των αδιεξόδων τους.

Διάβασε περισσότερα »

LEDDRA

Το ερευνητικό πρόγραμμα LEDDRA μελετά τις ανθρώπινες αποκρίσεις στην υποβάθμιση της γης και την ερημοποίηση με σκοπό να υποστηρίξει την ορθολογική λήψη αποφάσεων διαχείρισης των εδαφικών και υδατικών πόρων, σχεδιασμού χρήσεων γης και διαμόρφωσης κατάλληλων πολιτικών για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.

Διάβασε περισσότερα »

European Identity at the Crossroads

Το βιβλίο με τίτλο "European Identity at the Crossroad" ασχολείται με την ανάπτυξη, την ύπαρξη και τα διλήμματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ταυτότητα των νέων στην Ευρώπη. Συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius, Perception, Attitude, Movement - Identity Needs Action (PAM-INA).

Διάβασε περισσότερα »

Η Μελισσοθήκη Αιγαίου

Η Μελισσοθήκη του Αιγαίου είναι μια μουσειακή συλλογή αναφοράς άγριων μελισσών και άλλων εντόμων-επικονιαστών από τον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου. Η επιστημονική αυτή υποδομή άρχισε να δημιουργείται το 2004, στα πλαίσια των ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, και είναι κατατεθειμένη σε αυτό. H Μελισσοθήκη του Αιγαίου έρχεται να καλύψει το κενό που αφορά στην απουσία συστηματικής συλλογής αναφοράς άγριων μελισσών στη χώρα μας. Φιλοδοξεί να προωθήσει την επιστημονική γνώση και να προχωρήσει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση σχετικά με τα έντομα αυτά, εστιάζοντας τόσο στον εκ των ων ουκ άνευ ρόλο τους στην πρωτογενή παραγωγή, όσο και στη συμβολή τους στην εξέλιξη και τη διατήρηση της μοναδικής χλωρίδας της περιοχής.

Διάβασε περισσότερα »

Αστική ανάπτυξη και αστικά οικο-τοπία.

Η έρευνα αυτή υποστηρίζει ότι οι μεγάλες πόλεις της Μεσογείου και της Λατινικής Αμερικής παρουσιάζουν συγκρίσιμες διαδικασίες αστικής ανάπτυξης που αποτυπώνονται στα αστικά τοπία τους. Η έννοια του αστικού οικο-τοπίου δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης και σύγκρισης των τοπίων των δύο πόλεων σε διαφορετικές χωρικές και χρονικές κλίμακες.

Διάβασε περισσότερα »

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την Γεωγραφία, 2010

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αφορμή τον εορτασμό των 15 χρόνων από την ίδρυσή του, προκηρύσσει δύο Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς «Γεωγραφίας»: A. Για μαθητές Δημοτικού (Ε’ και ΣΤ’ Τάξη). B. Για μαθητές Γυμνασίου. Θα απονεμηθούν σε τρεις μαθητές του Δημοτικού και τρεις μαθητές του Γυμνασίου τιμητικά βραβεία και έπαινοι. Οι βραβευθέντες στο τέλος Ιουνίου θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια γιορτή στο χώρο του Πανεπιστήμιου όπου θα παρουσιαστούν τα έργα τους και θα γίνει και η απονομή των βραβείων. Τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών καθώς και η διαμονή τους θα καλυφθούν από το Τμήμα.

Διάβασε περισσότερα »

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Σπουδή, Μοντελοποίηση και Κατανόηση του Πλανήτη Γη”, 1 – 6 Ιουνίου, 2008

Με την ευκαιρία του εορτασμού του Διεθνούς Έτους για τον Πλανήτη Γη το 2008, το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λέσβο, οργανώνει το διεθνές συνέδριο “Σπουδή, Μοντελοποίηση και Κατανόηση του Πλανήτη Γη” για το οποίο ο Τομέας Φυσικών Επιστημών της UNESCO εκδήλωσε την υποστήριξη του.rnrnΤα σύγχρονα χωρο-κοινωνικά προβλήματα απαιτούν μια βαθιά κατανόηση των συζευγμένων ανθρώπινων-περιβαλλοντικών συστημάτων που φιλοξενεί ο Πλανήτης Γη και, ιδιαίτερα, των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων τους για να στηρίξουν τη λήψη αποφάσεων από το ατομικό μέχρι το παγκόσμιο επίπεδο. Ο σκοπός του συνεδρίου είναι αν φέρει κοντά όλες τις επιστήμες που μελετούν τα φυσικά και τα ανθρώπινα φαινόμενα, να ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ τους και αν προσφέρει τόπους συζητήσεων για την ολοκλήρωση και σύνθεση της γνώσης, ένα έργο που απαιτεί μια κίνηση πέρα από τα στενά όρια κάθε επιστημονικής περιοχής και προς συνυφασμένα θεωρητικά και αναλυτικά σχήματα.

Διάβασε περισσότερα »

Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία - 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Μυτιλήνη, 14 - 17 Οκτωβρίου 2004

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των νεότερων αποτελεσμάτων της έρευνας των επιστημόνων της Ελλάδας και του ευρύτερου Μεσογειακού και Ευρωπαϊκού χώρου σε αντικείμενα της Γεωγραφίας. Τα θέματα των ανακοινώσεων διαρθρώνονται σε τέσσερις ενότητες: Ι. ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΙΙ. Ανθρωπογεωγραφία και Κοινωνία, ΙΙΙ. Χαρτογραφία και Γεωπληροφορική, ΙV. Αειφόρος Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου, V. Γεωγραφική ΕκπαίδευσηrnΦορέας διοργάνωσης: Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία – Τμήμα Γεωγραφίας Παν/μίου Αιγαίου.

Διάβασε περισσότερα »

Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape One Region, Many Stories: Mediterranean Landscapes in a Changing Europe

The 21st session of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape will feature six themes: Cultural history of Mediterranean landscapes, Tourism and the landscape, Local landscapes, Islands, Biodiversity and land use, Theory and methodology of landscape research.

Διάβασε περισσότερα »

7ο ΕΘΝΙΚΟ ΣYNEΔPIO XAPTOΓPAΦIAΣ Nησιωτική Xαρτογραφία MYTIΛHNH 24-26 OKTΩBPIOY 2002

Η Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρία Ελλάδας (ΧΕΕΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει στη Μυτιλήνη το 7ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας από 24 ως 26 Oκτωβρίου 2002, με θέμα: "Νησιωτική Χαρτογραφία". Η μακροχρόνια επιστημονική δραστηριοποίηση της Ελληνικής χαρτογραφικής κοινότητας έχει αποδώσει εξαιρετικά σημαντικό επιστημονικό έργο με διεθνή απήχηση, όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα από τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και τα πρακτικά Ελληνικών και διεθνών συνεδρίων (π.χ. Εθνικά Χαρτογραφικά Συνέδρια της ΧΕΕΕ, Διεθνή συνέδρια της International Cartographic Association).

Διάβασε περισσότερα »