ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μυτιλήνη 12 Μαΐου 2023

Βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμ. 10/26-4-2023 ανακοινώνεται ότι, θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στο εν λόγω Τμήμα κατά το διάστημα από 1ης έως 20ης Δεκεμβρίου 2023 στις εγκαταστάσεις αυτού , στην πόλη της Μυτιλήνης.

Read the news article..