Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/27.03.2024 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου Το Εαρινό Εξάμηνο του  τρέχοντος Ακ. έτους 2023-2024  Για το Τμήμα Γεωγραφίας τροποποιείται ως εξής:

α) Ημερομηνία λήξης του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024   η  14η Ιουνίου 2024.

β) Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ως εξής:  17/06/2024 έως 28.06.2024

γ) Ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου η 12η Ιουλίου 2024.  

Read the news article..
Κατηγορίες: