ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα, ενώ η μέγιστη ορίζεται σε έξι (6) έτη.