Μεταπτυχιακές-Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Γεωγραφίας προσφέρει τα εξής δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  1. “Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική”, από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 έως και σήμερα (https://geography.aegean.gr/geoinformatics)
  2. “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου”, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, έως και σήμερα (https://geography.aegean.gr/humangeography/index.php)

Συμμετέχει, επίσης, και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διαχείριση και Πολιτική του Τουρισμού" του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Χίος), από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999, έως και σήμερα (http://www.chios.aegean.gr )