Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Γεωγραφίας προσφέρει τα εξής δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

  1. “Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική”, από το 2005 (https://geography.aegean.gr/geoinformatics)

  2. “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου”, από το 2014 (https://geography.aegean.gr/humangeography)

Συμμετέχει, επίσης, και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διαχείριση και Πολιτική του Τουρισμού" του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Χίος), από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999, έως και σήμερα (http://www.chios.aegean.gr)


Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών