ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021
Όνομα:Νικολαρέα Αικατερίνη
Τίτλος:
Ε.Ε.Π.
Γνωστικό Αντικείμενο:
Τηλέφωνο:
22510 36438
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 2ος όροφος
Email:anikolarea@geo.aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
  Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
   Ερευνητικά Προγράμματα:
    Διδασκαλία Μαθημάτων:
     Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:
                     Last updated : 08-03-2017 00:00:00