ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021
Όνομα:Πετροπούλου Χρυσάνθη (Κρίστη)
Τίτλος:
Επίκουρος Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο:
Αστική Γεωγραφία ΦΕΚ Μονιμοποίησης 2322 Γ' 11/12/2019
Τηλέφωνο:
22510 36476
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:christy.p@aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • 2005 Qualification aux fonctions de Maître de Conférences des Universités Françaises (23ème section).
 • 2003 Διδακτορικό (DOCTORAΤ) στην Ανθρωπογεωγραφία (Géographie Humaine). Université de Strasbourg I - Louis Pasteur. France. Αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ (Αρ.πράξης 40-158, Αθήνα 28/5/2004).
 • 1997 Μεταπτυχιακή Έρευνα στην Αστική Γεωγραφία - Πολεοδομία, Αυτόνομο Πανεπιστήμιο UAM-X. Τμήμα Θεωρίας και Ανάλυσης. Μεξικό, DF.
 • 1993 Μεταπτυχιακό (DEA) στη Χωροταξία - Πολεοδομία. "Systèmes Spatiaux et Aménagement Régionaux". Option: "Dynamique des territoires, Systèmes Urbains et régionaux, Approches Thématiques et Méthodologiques". Université de Strasbourg I Louis Pasteur
 • 1991 Πτυχίο Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Τοπογραφίας, ΤΕΙ Αθηνών. Διπλωματική στην Πολεοδομία.
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Ανθρωπογεωγραφία, Αστική Γεωγραφία
 • Κοινωνικές και οικολογικές διαστάσεις του Αστικού και Περιφερειακού σχεδιασμού
 • Συγκριτικές προσεγγίσεις Μητροπόλεων στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο και στη Λατινική Αμερική
 • Διεπιστημονική προσέγγιση αστικών και περιαστικών τοπίων
 • Κινήματα πόλης και περιφέρειας
 • Εργαλεία: Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα,
 • Ευ ζην, Buen vivir και άλλες αποαποικιακές προσεγγίσεις της καθημερινής ζωής
 • Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ στην Αστική και Περιφερειακή Γεωγραφία
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2018-2020: “Το δικαίωμα των προσφύγων στην πόλη: κρατικοί χώροι φιλοξενίας και στεγαστικά κοινά. Μελέτη περιπτώσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη» Ερευνητική ομάδα : 1. Χαράλαμπος Τσαβδάρογλου, Ηλίας Πιστικός, Ολγα Λαφαζάνη, Κρίστη Πετροπούλου - επ.υπεύθυνη
 • 2018-2020: «Αναπαραστώντας & Κοινοποιώντας τη “μεταναστευτική κρίση” & τα 'hot-spots': η περίπτωση της Λέσβου» και φορέα υποδοχής το «Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου». Τσιλιμπουνίδη Μυρτώ, Τσελεπή Νάγια, Πάγκαλος Ορέστης, Κρίστη Πετροπούλου - επ.υπεύθυνη
 • 2005-2008: Eco-développement et quartiers d’origine irrégulier : indicateurs sociaux et écologiques à Athènes et sa région métropolitain - Scientific coordinator
 • 2005-2007: "Les Mobilités Quotidiennes. Représentations et Pratiques". Atip Jeunes Chercheurs Département SHS CNRS. N. 41799 - Researcher
 • 2005-2007: "ACI: Sociétés et cultures dans le développement durable" - Researcher
 • 2005-2007: ESPON, Territory matters for competitiveness and cohesion. Facets of regional diversity and potentials in Europe - Researcher
 • 2003-2005: Approach of peri-urban space as a physical spatial category based on the eco-landscape vision - 1st Researcher
 • 2001-2003: Eco-développement et quartiers d’origine irrégulier : indicateurs sociaux et écologiques à Athènes et sa région métropolitaine" - 1st Researcher
 • 1999-2001: Srategic Plan of Spatial Development of Great Athens - Researcher
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Αστική Γεωγραφία
 • Αστική Ανάλυση
 • Γεωγραφία Μητροπολιτικών Περιοχών
 • Πόλεις και Περιφέρειες στη Λατινική Αμερική
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε θέματα Αστικής Γεωγραφίας (Μεταπτυχιακό)
 • Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση
 • Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης (Μεταπτυχιακό 2011-2014 )
 • Χωρικός Σχεδιασμός και Κοινωνικά Κινήματα Πόλης και Περιφέρειας (Μεταπτυχιακό)
 • Πολεοδομία: από την αστική τέχνη στον πολεοδομικό σχεδιασμό (2014-2015)
 • Χωρο-κοινωνικές ανισότητες (2014-2015)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 1. Gouvias D., Petropoulou C., Tsavdaroglou C., 2019. Contested Borderscapes.Transnational Geographies vis-à-vis Fortress Europe. Invisibles Cities

 2. Πετροπούλου Κ., Ραμαντιέ Τ. (επιμ.), 2015. Αστικές Γεωγραφίες. Τοπία και καθημερινές διαδρομές. ΚΑΠΟΝ. Αθήνα.

 3. Petropoulou C., 2011. "Développement urbain et éco-paysages urbains. Une étude sur les quartiers de Mexico et d’Athènes". L’Harmattan. Paris 620σ.

 4. Petropoulou C., 2010. "Vers un mouvement social urbain poétique ?" L’Harmattan. Paris 130σ.

 5. Πετροπούλου Χ., Βιτοπούλου Α. Τσαβδάρογλου Χ., (επιμ.), 2016. “Κινήματα πόλης και περιφέρειας” e-book (πολύγλωσσο). Ερευνητική Οµάδα Αόρατες Πόλεις, Aπρίλιος 2016, Θεσσαλονίκη, σ. 488, ISBN 978-618-82533-0-8 : http://aoratespoleis.wordpress.com

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. Petropoulou C., (2020 υπό έκδοση). Cambiando el habitus de subordinación en la ciudad alienada por medio de conexiones entre cooperativismo solidario y tradición de rebeldía. Ejemplos en Argentina (Neuquén) y Grecia (Tesalónica): ZANON-FASINPAT y SEVIOME. In: Amélia Luisa e Ricardo Baitz, (coord.) "Trabalho alienado, alienação espacial, negócios urbanos e urbanização crítica: leituras do processo de metropolização". Sao Paulo.

 2. Petropoulou C., (2020 υπό έκδοση). Local economies and socio-spatial segregations in the Aegean islands: touristic development versus refugee arrivals? The case of Lesvos island. In: Josefina Dominguez-Mujica, Jennifer McGarrigle and Juan Manuel Parreño- Castellano. “International Residential Mobilities: from lifestyle migrations to tourism gentrification” Global Change and Tourism Geographies. Chapter 18. Springer’s.

 3. Petropoulou C., 2020. Ciudades invisibles y cambio de habitus: narrativas cartográficas, poéticas y rebeldes. Ejemplos de Ciudad Bolívar (Bogotá) y Comuna 13 – San Javier (Medellín). In: Nelson REGO y Salete KOZEL, en colaboración con Ana Francisca de Azevedo. “Narrativas, Geografias, Cartografias - para viver, é preciso espaço e tempo”. Universidade do Minho, UFPR, UFRGS. ISBN 978-85-94101-07-3, Porto Alegre: Editora Compasso Lugar – Cultura e Editora IGEO, Vol. 2, pp.669-723.

 4. Petropoulou C., 2019. Can the poetic of commoning change the habitus? Reflexions from Lesvos with a Latin American perspective of urban – regional social movements. In: Gouvias D., Petropoulou C., Tsavdaroglou C., 2019. Contested Borderscapes. Transnational Geographies vis-à-vis Fortress Europe. Invisibles Cities, pp.125-138.

 5. Πετροπούλου Κ., 2019. Συνοικίες λαϊκής αυτοκατασκευής : Αμφισβητώντας στερεότυπα και αναζητώντας την ποιητική των ρωγμών ‒ Οι φτωχογειτονιές της ελπίδας στις πόλεις Νεουκέν και Σιπολέτι της Αργεντινής. Στο : Αφουξενίδης A., Γκιάλης Σ., Ιωσηφίδης Θ., Κουρλιούρος Η., (Επιμέλεια) 2019. Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας. Κριτικά δοκίμια για το χώρο, την κοινωνία και τον πολιτισμό προς τιμήν της Λίλας Λεοντίδου, Προπομπός :251-268.

 6. Πετροπούλου Κ., Σταυρόπουλος Ο., Σταυρόπουλος Δ., 2019. «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά» : Δημόσιος χώρος, και πολιτιστικές επιρροές στην τέχνη του δρόμου. Παραδείγματα από την Αθήνα, το Ρίο ντε Τζανέιρο και τη Νέα Υόρκη. Στο: Σύγχρονα κείμενα κοινωνικών Επιστημών και Γεωγραφίας: Θεωρία και Πολιτικές. Επιμέλεια: Γεώργιος Κορρές, Ηλίας Κουρλιούρος, Αικατερίνη Κόκκινου. Πρόλογος: Νικόλαος Σουλακέλλης. Αφιέρωμα στον Βαγγέλη Πανταζή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη: 54-76.

 7. Πετροπούλου Κ., 2018. Παράδοση ανταρσίας και αστική ανάπτυξη στις συνοικίες λαϊκής αυτοκατασκευής : το παράδειγμα του Ελ Άλτο στην μητροπολιτική περιφέρεια της Λα Πας, Βολιβία. Στο: Χωρικός Σχεδιασμός και Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία, Πολιτικές και Μελέτες Περίπτωσης. Επιμέλεια Γ. Κορρές, Πρόλογος Ν., Σουλακέλλης. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Μανόλη Μαρμαρά, ISBN : 978-960-93-9831-2, :54-73

 8. Borja S., Cretin A., Cabalion J., Ramadier T., Petropoulou C., 2016. Kριτικές προσεγγίσεις του τοπίου : Από την ιδεολογία του τοπίου στη διερεύνηση του τοπίου, Στο : Πετροπούλου Κ., Ραμαντιέ Τ. (επιμ.), 2016. Αστικές Γεωγραφίες. Τοπία και καθημερινές διαδρομές. ΚΑΠΟΝ. Αθήνα. σσ. 222-233

 9. Petropoulou C., 2016. Derecho a la ciudad y movimientos sociales contemporáneos – Por un movimiento social urbano-regional… ¿poético? Desde Nezahualcoyotl al mundo. Στο :Christy (Chryssanthi) Petropoulou, Athina Vitopoulou, Charalampos Tsavdaroglou (Editors), 2016. Urban and Regional Social Movements. April 2016, Thessaloniki, 488 p., ISBN 978-618-82533-0-8 Research Group Invisible Cities https://aoratespoleis.wordpress.com σσ. 462-486

 10. Petropoulou C., Ramadier T., 2016. Αστικά οικοτοπία και καθημερινή κινητικότητα. Η επίδραση του χώρου και των κοινωνικών παραγόντων. Προς μια συγκριτική προσέγγιση, Στο : Πετροπούλου Κ., Ραμαντιέ Τ. (επιμ.), 2016. Αστικές Γεωγραφίες. Τοπία και καθημερινές διαδρομές. ΚΑΠΟΝ. Αθήνα. σσ. 98-111

 11. Petropoulou C.,2016. Η οικοτοπιακή προσέγγιση, Στο : Πετροπούλου Κ., Ραμαντιέ Τ. (επιμ.), 2016. Αστικές Γεωγραφίες. Τοπία και καθημερινές διαδρομές. ΚΑΠΟΝ. Αθήνα. σσ. 22-63

 12. Ramadier T., Petropoulou C., Haniotou H., Bronner A.-C., Enaux C., 2016. Καθημερινή κινητικότητα και αστική μορφολογία. Οι τοπιακές σταθερές των τόπων σύχνασης και αναπαράστασης ως δείκτες περιβαλλοντικών αξιών, Στο: Πετροπούλου Κ., Ραμαντιέ Τ. (επιμ.), 2016. Αστικές Γεωγραφίες. Τοπία και καθημερινές διαδρομές. ΚΑΠΟΝ. Αθήνα. σσ. 74-96

 13. Πετροπούλου Κ., 2015. Mια αποαναπτυξιακή προσέγγιση του κοινωνικού και οικολογικού μετασχηματισμού των πόλεων. Στο : Ευημερία χωρίς ανάπτυξη: προτάσεις για έναν άλλο κόσμο από κοινού 1, 180 – 196

 14. Πετροπούλου Κ., 2015. Από την ποιητική του ζαπατίστικου κινήματος στην ποιητική των κινημάτων πόλης και περιφέρειας. Παραδείγματα από το Μεξικό και την Ελλάδα. Εργαστήριο «συναντήσεις και συγκρούσεις στην πόλη». WORKSHOP : Encounters and conflicts in the city. AUTH. Urban Conflicts, 414-427

 15. Πετροπούλου Κ., 2015. Για το ζήτημα του αυθόρμητου στην καπιταλιστική ημιπεριφέρεια : Παραδείγματα από την Ελλάδα και το Μεξικό. (Ελληνική επικαιροποιημένη έκδοση του κειμένου που δημοσιεύτηκε στο “Crisis-scapes Athens and beyond”). Στο: Αρβανίτης Α., Λαφαζάνη Π., Μπάσμπας Σ., Παπαδοπούλου Μ., Παρασχάκης Ι., και Δ.Ρωσσικόπουλος, «Χαρτογραφίες Νου, Ψυχής και Γνώσης», Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Μύρωνα Μυρίδη, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη: 526-538.

 16. INURA (Greek section), 2014 (σε εξέλιξη). New Metropolitan Mainstream: Mapping Athens. INURA. (Έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο http://www.inura.org/nmm_posters1.html η παλαιότερη εκδοχή).

 17. Petropoulou C., 2014. Crisis, Right to the City movements and the question of spontaneity: Athens and Mexico City, in Brekke J., Dalakoglou D., Filipidis C., Vradis A., 2014. “Crisis-scapes Athens and beyond”. Ed. Crisis-Scape.net Athens, 115-126.

 18. Πετροπούλου Κ., 2016. Αλληλέγγυα συνεργατική οικονομία και τοπική ανάπτυξη. Από τις «ουτοπικές πόλεις» στις «δημιουργικές αντιστάσεις» στο: Κορρές Γ., Κουρλιούρος Η. & Τσομπάνογλου Γ. «Χωρική & Τοπική Κοινωνικό- Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία, Μέθοδοι & Πολιτικές», Αθήνα, σσ. 387-424

 19. Ramadier T., Petropoulou C., Haniotou H., Bronner A-C., Enaux C., 2010. Daily Mobility and Urban Form : Constancy in Visited and Represented Places as Indicators of Environmental Values. In Marius Thériault, François Des Rosiers, (Edited by): “Modeling Urban Dynamics”. ISTE, WILLEY Chapter 6 : 129-157

 20. Ramadier, T., Petropoulou, C., Bronner, A-C., Borja S., 2008. Usages paysagers de la ville et structure socio-spatiale des mobilités quotidiennes. (Τοπιακές χρήσεις της πόλης και κοινωνικο-χωρική δομή των καθημερινών μετακινήσεων). Στο: Wieber J-C. & Brossard T. (dir.), “Paysage et information géographique”, Edition Lavoisier - Hermès Science, collection "Information Géographique et Aménagement du Territoire", Paris, σσ. 287-312 (με κρίση)

 21. Πετροπούλου Κ. (Χ.), 2008. Η βιομηχανική πόλη και η κριτική της. Στο : Λεοντίδου Λ., επιμέλεια, 2008. «Ευρωπαϊκές γεωγραφίες, τεχνολογία και υλικός πολιτισμός». Κεφ. 6.3. (σσ. 268-278)

 22. Πετροπούλου Κ. (Χ.), 2008. H αρχαία πόλη στον Ευρω-Μεσογειακό χώρο. Στο: Λεοντίδου Λ., επιμέλεια, 2008. «Ευρωπαϊκές γεωγραφίες, τεχνολογία και υλικός πολιτισμός». Κεφ.6.1 (σσ. 239-246)

 23. Πετροπούλου Κ. (Χ.), 2008. H προκαπιταλιστική πόλη. Στο : Λεοντίδου Λ., επιμέλεια, 2008. «Ευρωπαϊκές γεωγραφίες, τεχνολογία και υλικός πολιτισμός». Κεφ. 6.2. (σσ. 247-267)

 24. Πετροπούλου Κ. (Χ.), 2008. Η μοντέρνα πόλη. Στο : Λεοντίδου Λ., επιμέλεια, 2008. «Ευρωπαϊκές γεωγραφίες, τεχνολογία και υλικός πολιτισμός». Κεφ. 6.4. (σσ. 279-290)

 25. Πετροπούλου Κ. (Χ.), 2008. Περιβάλλον και Φύση στην ιστορία των πολιτισμών στο : Λεοντίδου Λ., επιμέλεια, 2008. «Ευρωπαϊκές γεωγραφίες, τεχνολογία και υλικός πολιτισμός». Εκδόσεις ΕΑΠ. Εισαγωγή και Κεφ. 1.1. (σσ. 25-26 και 27-36)

 26. Ramadier T., Petropoulou C., Haniotou H., Bronner A-C., Enaux C., 2007. Mobilité quotidienne et morphologie urbaine : les constantes paysagères des lieux fréquentés et représentés comme indicateurs des valeurs environnementales. (Καθημερινή κινητικότητα και αστική μορφολογία : οι τοπιακές αναφορές των τόπων που συχνάζουμε και αναπαριστούμε ως δείκτες περιβαλλοντικών αξιών). In Theriault M., Desrosiers F. (dir.), « Information Géographique et Dynamiques Urbaines », Lavoisier-Hermès, Paris, σσ. 319-346, (με κρίση)

 27. Βασενχόβεν Λ., Ασπρογέρακας Ε., Πετροπούλου Χ. 2004. Διάρθρωση υπερτοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων. Στο : ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΜΠ, (Γεράρδη Κ., επιμέλεια), "Ερευνητικό πρόγραμμα Στρατηγικό πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης για την Αθήνα - Αττική (σύνοψη)". Εκδόσεις ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΜΠ (σσ. 108-109, και 112-113).

 28. Βασενχόβεν Λ., Γεράρδη Κ., Ασπρογέρακας Ε., Πετροπούλου Χ., 2004. Χωροταξική οργάνωση. στο : ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΜΠ, (Γεράρδη Κ., επιμέλεια), "Ερευνητικό πρόγραμμα Στρατηγικό πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης για την Αθήνα - Αττική (σύνοψη)". Εκδόσεις ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΜΠ (σσ. 52-60)

 29. Weber C., Petropoulou C., 1995. "Étude diachronique d'une région périurbaine à partir des données satellitaires : le cas de la plaine d'Eleusis". Ιn : F. Dureau, C. Weber : "Télédétection et Systèmes d'Informations Urbains" Ed. Anthropos, collection Villes, (με κρίση) Paris, σσ. 255-268.

 30. Petropoulou C., (υπό έκδοση). Re-occupy slums. Social-ethnic ghetto, favelas, barrios populares : metadata or hybrid leaving spaces ? In: Catapoti, D. and I. Berg (eds.) “Infopaths in Hybrid Environments: Examples from Archaeology, Museology, Urban Geography and Computer Interface Design”. To be submitted to ASHGATE for publication

     Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

     1. Tsavdaroglou C., Giannopoulou C., Petropoulou C., Pistikos I., 2019. Acts for refugees’ right to the city and commoning practices of care-tizenship in Athens, Mytilene and Thessaloniki. Social Inclusion, vol.4, 119-130. DOI: 10.17645/si.v7i4.2332

     2. Petropoulou C., 2018. Social Resistances and the Creation of Another Way of Thinking in the Peripheral “Self-Constructed Popular Neighborhoods”: Examples from Mexico, Argentina, and Bolivia: Urban Sci. 2018, 2, 27, doi: 10.3390/urbansci2010027

     3. Petropoulou C., 2015. Acumulación por desposessión y movimientos sociales urbanos regionales en la crisis de Grecia, ABACO vol.1 y 2, No 83,84, pp 82-96

     4. Petropoulou C., 2014. Crisis, Right to the City movements and the question of spontaneity: Athens and Mexico City. City: Analysis of urban trends, culture theory, policy, action, 18:4-5, 563-572.

     5. Πετροπούλου Κ., 2014. Συγκριτική προσέγγιση των χωρικών αλλαγών στις μητροπολιτικές περιοχές της Πόλης του Μεξικού και της Κωνσταντινούπολης. Περιοδικό Γεωγραφίες, No 23: 53-66.

     6. Petropoulou C., 2013. “Alternative Networks of Collectivities” and “Solidarity-Cooperative Economy” in Greek cities: Exploring their theoretical origins. Journal of regional & socio-economic issues. Vol III Issue II : 61-85

     7. Πετροπούλου Κ., 2012. Από την μετανάστευση της χαμένης αξιοπρέπειας στα κοινωνικά κινήματα πόλης της εξεγερμένης αξιοπρέπειας : Μεξικό – ΗΠΑ. Το «κίνημα για τη δικαιοσύνη στη γειτονιά». Περιοδικό Γεωγραφίες No20 : 31-50

     8. Petropoulou C., 2010. From December’s youth uprising to the rebirth of urban social movements. An attempt of a space-time approach. International Journal of Urban and Regional Research, Debates and Development section. Volume 34.1 March 2010 : 217–24

     9. Ramadier, T., Petropoulou, C., Bronner, A-C., 2008. "Quelle mobilité quotidienne intra urbaine sans la voiture ? Le cas des adolescents d’une banlieue de Strasbourg ". ("Ποια ενδο-αστική καθημερινή κινητικότητα χωρίς αυτοκίνητο; Η περίπτωση των παιδιών ενός προαστίου του Στρασβούργου"). Revue : Enfances, Familles, Générations, No 8, printemps 2008, Faculté de droit, Université de Montréal.

     10. Petropoulou C., 2007. "Quartiers d'origine spontanée : Approche critique de la planification urbaine (villes d'Amérique Latine et de la Méditerranée)" (Συνοικίες αυθόρμητης δόμησης : Κριτική προσέγγιση του πολεοδομικού σχεδιασμού - πόλεις της Λατινικής Αμερικής και της Μεσογείου). Revue d'Aménagement PRAXIS, 1/2007.

     11. Πετροπούλου Χ., Πάνγκας N., 2006. Χωροταξική προσέγγιση του περιαστικού χώρου με βάση την τοπιο-οικοσυστημική θεώρηση, Περιοδικό "Γεωγραφίες" No 12/ 2006, ΕΞΑΝΤΑΣ: 69-83.

     12. Weber C., Petropoulou C., Hirsch J., 2005. "Urban development study in the Athens metropolitan area using remote sensing data with supervised analysis and G.I.S.", Ιnternational Journal of Remote Sensing. Vol 26, No4, Feb.2005: 785-796.

       Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

       1. Marques R., Petropoulou C., 2020 (υπό έκδοση). Can the subaltern create? – Appropriation of space as a way to produce resistance in a segregate context. 2ο Συνέδριο Κοινωνικών Επιστημών. Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση. Προπομπός. Τα πρακτικά με τις περιλήψεις είναι στο : http://www.propobos.gr/product/synedrio_koinvnikes_epistimes/

       2. Γιαννοπούλου Χ., Πετροπούλου Κ., Πιστικός Η., Τσαβδάρογλου Χ., 2020 (υπό έκδοση). Το δικαίωμα των προσφύγων στην πόλη: κρατικοί χώροι φιλοξενίας και στεγαστικά κοινά. Μελέτη περιπτώσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη. 2ο Συνέδριο Κοινωνικών Επιστημών. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση. Προπομπός. Τα πρακτικά με τις περιλήψεις είναι στο : http://www.propobos.gr/product/synedrio_koinvnikes_epistimes/

       3. Τσελεπή Ν., Πετροπούλου Κ., 2020 (υπό έκδοση). Χαρτογραφήσεις και αναπαραστάσεις 'των άλλων': το παράδειγμα της Λέσβου προς μία αντι-ρατσιστική γεωγραφία. 2ο Συνέδριο Κοινωνικών Επιστημών. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση. Προπομπός. Τα πρακτικά με τις περιλήψεις είναι στο : http://www.propobos.gr/product/synedrio_koinvnikes_epistimes/

       4. Pangalos Ο., Petropoulou C., Tselepi N., Tsilimpounidi M., 2019. “Representing and Commoning the ‘refugee Crisis” international conference REBEL STREETS: urban space, art, and social movements 28&29MAY2019. MSH Val de Loire. University of Tours, Faculty of Law, Economics and Social Sciences, https://rebelstreets.sciencesconf.org/data/pages/catalogue_rebelstreet_V190426.pdf Tours, p. 20.

       5. Petropoulou C., Arouca M., Bomfim N., 2019. Tradición de rebeldía, culturas de resistencia y descolonización de la educación. Ejemplos de autoconstrucción popular (favelas) de Salvador de Bahia (Brasil). XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL 2019). Quito 9-12 /4 , pp. 234-235

       6. Petropoulou C., Marques R., Santos E., Pinto M., 2019. Smart Rebel Creativity in Rio de Janeiro’s and Salvador de Bahia’s favelas versus Smart Gentrified Cities. Cultural and educational cases in Curuzu’s and Vila Cruzeiro’s barrios. International Conference on “Changing Cities IV”: Spatial, Design, Landscape and socioeconomic dimensions. Main Themes: SMART CITIES; smart environment, smart mobility, smart economy Planning and Designing new cities in China. Chania, Crete Island, Greece, 24 – 29 / 6/ 2019, p. 140.

       7. Gouvias D., Zafeiris D., Petropoulou C., 2018. Education as “distinction” – Issues of differentiated “habitus” in informal educational provision for refugee children, in the island of Lesvos. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE IN CONTEMPORARY SOCIAL SCIENCES Public Policy at the Crossroads: Social Sciences Leading the Way? Rethymno, 15-16 June 2018 http://icconss.soc.uoc.gr/images/GOUVIAS-ZAFEIRIS-PETROPOULOU.pdf

       8. Mavrogiorgou S., Petropoulou Κ., 2018. Ecovillages as Pre-Figurative Proposals of New Ways of Co-Existance (?) 11ο Συνέδριου Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, Λαύριο, Αθήνα http://hellenicgeosociety.org/el/system/files/524_%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85_%20%CE%9F%CE%B9%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%89%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_1.pdf

       9. Petropoulou C., 2018. “Ciudad solidaria” vs “ciudad alienada”: Cambiando la ciudad por medio de cooperativismo solidario. Grietas a la ciudad de trabajo alienado? Ejemplos en Argentina y Grecia". In: Memoria del 56º Congreso Internacional de Americanistas / Manuel Alcántara, Mercedes García Montero y Francisco Sánchez López (Coord.) / Trabalho alienado, alienação espacial, negócios urbanos e urbanização crítica: leituras do processo de metropolização, ICA'18 Eje 10. Estudios Económicos, URL Ediciones Universidad de Salamanaca / CC BY NC ND, pp. 200-211. https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QacUmvOAglXap1NAKyFZX6FMiQ1iNVOC4H-YfHYJBmi7pnOy7IxLToVWkf1ARyDIHpzYos2t3qu__N7NA3DRVmE0TGLyG2Z3y4GWe1bJaPm5l0pUb8DysvC678wxzft6bzVk_0CBacVIM2bb0HcW_M3CjoDBkUKO9ST5DgEfYp3reHE3sgz3PxKkYVE1IGoQuRL62BM1eS4em3uD-LU1QcbuHwCVzB5e06axjSHgJ_F3ZR8Qp1zhjV5qwLsT1RYg13Bs2WIJ

       10. Pistikos Ι., Giannopoulou C., Tsavdaroglou C., Lafazani O., Petropoulou C., 2018. The Refugees’ Right to the City: States’ Hospitality Spaces and Housing Commons in Mytilene (Lesvos, Greece). In: Fethiye Tilbe & Yusuf Topaloglu, THE MIGRATION CONFERENCE ΒΟΟΚ | 26-28 JUNE 2018 | LISBON, PORTUGAL | migrationconference.net , 152-153.

       11. Tsavdaroglou C., Giannopoulou C., Lafazani O., Pistikos I., Petropoulou C., 2018. De(Constructing) the Refugees’ Right to the City: State-Run Camps versus Commoning Practices In Athens, Thessaloniki and Mytilene In: III. International Interdisciplinary Conference on Refugee and Forced Immigration Studies
Conference Proceedings, Özgür Öztürk DAKAM YAYINLARI, October 2018, İstanbul, pp 5-20.
ISBN: 978-605-81593-5-8

       12. Πετροπούλου Κ., Ιακωβάκης Δ., 2018. Δικαίωμα στην πόλη και τέχνη του δρόμου στις λαϊκές συνοικίες της πόλης του Μεξικού. Η περίπτωση του Δήμου Νεζαγουαλκόγιοτλ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 2018, 4η συνάντηση, Αθήνα 31/5 - 3/6/2018 Πόλεις-Αστικό Τοπίο 12. Παράδοση ανταρσίας, εξεγέρσεις και κοινωνικά κινήματα : αποτυπώσεις τους στο αστικό τοπίο https://dialogues-in-archaeology.gr/

       13. Σωτηρίου I., Πετροπούλου X., 2018. Η συνάντηση της φύσης με την πόλη στα αστικά πάρκα: κοινωνικές και χωρικές διαστάσεις των κοινών στο μητροπολιτικό πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Στο: Δέφνερ A.M., Σκάγιαννης Π., Ροδακινιάς Π., rnΨαθά Ε.: Σύγχρονοι Προβληματισμοί για την Πολεοδομία, τη Χωροταξία και την Ανάπτυξη: Μια συλλογή κειμένων από το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Βόλος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, σσ. 427 - 440 http://ikee.lib.auth.gr/record/309833/files/ΕΙΡΗΝΗ_ΕΡΙΦΥΛΗ%20ΤΖΕΚΟΥ%20et%20al%20.pdf

       14. Chavrali A., Sidiropoulou T., Petropoulou C., 2017. Comparative approach of Izmir and Thessaloniki’s eco-landscape, PROCEEDINGS of the INTERNATIONAL CONFERENCE on CHANGING CITIES III Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions Under the aegis of The Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly. Syros-Delos-Mykonos Islands, Greece, June 26-30, 2017 Editor: Prof. Aspa Gospodini, University of Thessaly : 1481-1494.

       15. Petropoulou C., (υπό έκδοση). The poetic of commoning: can change the habitus? Contested Borderscape. Mytilene. Sept. 2017

       16. Petropoulou C., 2017. “De la solidaridad humana a la restricción, la punición et la segregación socio-espacial. Los nuevos llegados (migrantes / refugiados) y la bienvenida en Grecia como proceso glocal. El ejemplo de Mytilene” In : “The role of human mobility dealing with violence and conflicts / El papel de la movilidad humana ante la violencia y los conflictos”, UGI – IGU GEOGRAPHIES FOR PEACE / GEOGRAFÍAS PARA LA PAZ IGU-UGI Thematic Conference 23-25 April 2017 (access 5/2017) http://geographiesforpeace.org/wp-content/uploads/2017/04/Conference-Program-01.docx?1492543320

       17. Αμπατζή Μ., Πετροπούλου Κ., 2017. Ο δημόσιος χώρος των πόλεων ως χώρος δημιουργίας των κοινών : Από το ιστορικό κίνημα των μεξικανών τοιχογράφων στους σύγχρονους τοιχογράφους της Αθήνας και του Μεξικού. 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Πολυτεχνική Σχολή́ Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» 4-7 Μαΐου 2017 (πρακτικά συνεδρίου: https://drive.google.com/file/d/0BwVsRxgZHPBETGFmOC1zMWdpdFU/view )

       18. Πετροπούλου Κ., Τζανέτου Μ., 2017. Οι αυτο-οργανωμένοι αστικοί κήποι από την σκοπιά του buen vivir (ευ ζην), των κοινών και της αλληλέγγυας συνεργατικής οικονομίας στην πόλη του Μεξικού. 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» 4-7 Μαΐου 2017 (πρακτικά συνεδρίου: https://drive.google.com/file/d/0BwVsRxgZHPBETlBvSU9NWFNYYlk/view )

       19. Alexiou X., Micheli A., Katseniou E., Artemi E., Petropoulou Ch., 2016. “Urban landscapes, common places of inhabitants and new comers: the case of Mytilene”. In, world conference, “Crossing Borders”, Mytilene-Lesvos, Greece, 7 -10th July.

       20. Alexiou X., Tsavdaroglou Ch., Petropoulou Ch., 2016. “Urban Social Movements and Refugees in Greece. A new relation? Emerging common spaces in Mytilene and Idomeni”, in : Contested Cities “From Contested Cities to Global Urban Justice - Critical Dialogues”, Autonomous University of Madrid, 04-07/7/2016, Stream 5, Article No5-019, 1-13.

       21. Petropoulou C., 2016. Mexican archeology and relation with indigene people and the local society of the cities. Στο: Stefanou E., Antoniadou I., (cord) Archeology and local society. Archeologicaldialogs, Mytilene, 14-17 Avril. Δημοσιεύτηκε μόνο το πρόγραμμα στην σ.31. http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/article_file_attachments/%CE%A0%CE%A1%CE%9

       22. Petropoulou C., Micheli A., Katseniou E., 2016. Socio-Spatial Differentiation and the Social Construction of Resident’S Opinion about Refugees and Immigrants in Mytilene (Greece), 33rd International Geographical Congress, Shaping our harmonious worlds, 21-25 August, Beijing, China, p.2683

       23. Petropoulou C., Tsavdaroglou Ch., 2016. Accumulation by dispossession, urban - regional social movements and the degrowth perspectives. In Accumulation by dispossession, urban and regional social movements and the degrowth perspective: the case of Mediterranean. 5th International Degrowth Conference in Budapest. http://budapest.degrowth.org/?page_id=107

       24. Petropoulou Ch., Tsavdaroglou Ch., Alexiou X., 2016. The Migrants’ Common Space as a Transnational Threshold: The Cases of Greek Borderscapes in Mytilene and Idomene, 33rd International Geographical Congress, Shaping our harmonious worlds, 21-25 August, Beijing, China, p.2069

       25. Artemi H., Petropoulou C., 2015 (υπό έκδοση). Urban landscape and urban sprawl. Mitilene and Ayvalik. 2nd International Conference on Changing Cities. 22-26/6/2015. Porto Heli : 862-773.

       26. Makrigianni V., Petropoulou C., Tsavdaroglou H., 2015. Squatting in Greece: creating the urban. 1950-2015 articulations of struggles through the urban space. SQK congress, Barcelona.

       27. Papachristou I - A, Katseniou E., Petropoulou C., Rosas-Casals M., 2015. Refugiados de ayer, refugiados de hoy: un análisis de percepciones desde la perspectiva de género en Mitilene utilizando redes complejas.Conferencia Jornadas GRECS-GRACU: Género y producción del espacio. De la exclusión a la reivindicación del derecho a la ciudad. Barcelona, 26/11/2016.

       28. Petropoulou 2015. Accumulation by dispossession and urban – regional social movements in Greece: Their new characteristics. Culture and Space. Izmir, 5/2015, EGE University 15th International Cultural Studies Symposium May 06-08, 2015 – Izmir.

       29. Petropoulou C. 2015. Accumulation by dispossession and urban – regional social movements in Greece: Their new characteristics. Culture and Space. Izmir, 5/2015, EGE University 15th International Cultural Studies Symposium May 06-08, 2015 – Izmir.

       30. Πετροπούλου Κ., Σταυρόπουλος Ο., Σταυρόπουλος Δ., 2015.Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά». Αθήνα : δημόσιος χώρος, και πολιτιστικές επιρροές στην τέχνη του δρόμου. Μια συγκριτική προσέγγιση. 4ο Πανελήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξιας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 24-27 Σεπτ. 2015. Βόλος

       31. Petropoulou C., Vitopoulou A., Koutsiouri H., Axiotis S., group “Invisible Cities”, 2014. Urban and regional social movements: A discussion about this relation. INURA Conference Belgrade, Serbia. June 22 - 25 Retreat: Tara, Serbia. June 26 – 29.

       32. Petropoulou C., Zenetou S. – I., 2014. Everyday urban mobility and urban form. Cases studies in Nikaia and Dionysos (Athens Metropolitan Area). Socio-Economic Sustainability, Regional Development and Spatial Planning: European and International Dimensions & Perspectives : 228-233

       33. Πετροπούλου Κ., 2014. Νοητικοί χάρτες, Πόλη και Καθημερινές μετακινήσεις: Η περίπτωση της Μυτιλήνης. 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη 22-24 Οκτωβρίου 2014 περίληψη : 238, πλήρη πρακτικά http://geolib.geo.auth.gr/index.php/pgc/article/view/10500 : 1 - 34.

       34. Petropoulou C. 2013 (υπό έκδοση). Question foncière et expansion urbaine sur des terres de propriété «en conflit législatif» : Un essai de comparaison entre Mexico et Athènes, (μια σύνοψή του παρουσιάστηκε προφορικά στο Συνέδριο « petites paysanneries : nommer, situer, contextualiser » CNRS LADYSS ; Hotel des Ambassadeurs, Tunis, 19-23 /11/2013), (πλήρη πρακτικά υπό έκδοση στον Β’τόμο).

       35. Petropoulou C., 2013. From the poetic of the city to the poetic urban social movement: Poetic of mikro-accions in city. Examples from Mexico and Greece. INURA Retreat Lisbon – Coimbra 23-30/6/2013.

       36. Petropoulou C., 2013. Territoires de la contestation en Grèce : Le mouvement des indignés à Athènes, Conte rendu de 2ème symposium de la recherche « Territoires » table ronde, 19-21 Novembre 2013 Tunisie. http://www.gis-cist.fr/territoires-de-la-contestation/

       37. Petropoulou C., 2013. The role of solidarity economy in Latin America “barrios” (favelas): Cases in Metropolitan Area of Mexico City. Proceedings of the International Conference on “Changing Cities”: Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions. ISBN: 978-960-6865-65-7.18 - 21 June 2013, Skiathos Island, Greece: 816-826.

       38. Petropoulou C., 2013. To a glocal poetic social movement? Networks of social resistances and art in Greece. Paper presented at the Fourteenth Mediterranean Research Meeting, Mersin, Turkey 20 – 23 March 2013, organised by the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute (πλήρη πρακτικά υπό έκδοση).

       39. Βιτοπούλου Α., Πετροπούλου Κ. 2012. Το ζήτημα της γης και ο δημόσιος χώρος σε μετάβαση: Τομές στην εξέλιξη του αστικού χώρου μετά από περιόδους μεγάλων πολιτικο-οικονομικών κρίσεων. Παραδείγματα από το Μεξικό και τα Βαλκάνια. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΤΜΧΠΠΑ. Βόλος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012 : 119

       40. Πετροπούλου Κ., 2012. Η πόλη ως έδαφος αγώνων της «ιστορικής ελευθερίας»: Τοπικές – διαδικτυακές πρωτοβουλίες που εμπεριέχουν σπέρματα κοινωνικών κινημάτων πόλης και ο ρόλος τους στην περίοδο της κρίσης. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΤΜΧΠΠΑ. Βόλος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Εκδόσεις Γράφημα Βόλος : 645-650.

       41. Πετροπούλου Κ., 2010. Σύγχρονες Αλλαγές στον Μητροπολιτικό Χώρο του Μεξικού και της Κωνσταντινούπολης. Μια συγκριτική προσέγγιση. 9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 4-6 / 11 / 2010 : 433-440. https://geolib.geo.auth.gr/digeo/index.php/pgc/article/viewFile/9991/9739

       42. Petropoulou C., 2009. From the “untimely event” to the glocalisation of social movements: questionings about the relationship of recent Greek youth uprising with the urban and regional movements. 19ο Διεθνές συνέδριο του INURA : Urban Transformation. Capital / State / Civil society, 2009 Istanbul, 26 Ιουνίου– 3 Ιουλίου 2009.

       43. Πετροπούλου Κ., 2009. Η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του πόσιμου νερού στη «Λατινική Αμερική» και οι κοινωνικο-χωρικές επιπτώσεις της στο Μεξικό. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 24-27/9/2009 Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος: 1559-1567.

       44. Petropoulou C., 2008. Non/De/Re-regulation and the urban development of Athens. 18ο Διεθνές συνέδριο του INURA: Non/De/Re-regulation: limits, exclusions and claims. 2-10 Οκτωβρίου 2008, Αθήνα. http://inura08.files.wordpress.com/2008/10/introductiontoathens.pdf

       45. Πετροπούλου Χ., Ramadier T., Καρακώστα Μ., Μανίκα Σ., Μπασιούκα Α., Παπαχρήστου I, Ρίστα Ε., 2007. Αστικά Οικοτοπία και Αστικές Μετακινήσεις: Διεπιστημονική Προσέγγιση μιας σχέσης. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο. Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία, Αθήνα, 2007: 255-264 https://geolib.geo.auth.gr/digeo/index.php/pgc/article/viewFile/9613/9362

       46. Petropoulou C, Kouzeleas S., Papadimitriou K., 2006. Contribution to the formation of a collective aspect of space via a holistic approach. Methodological approach and application description. ERSA 2006 Βόλος 30/8-3/9/2006

       47. Petropoulou C., 2006. Application of Eco-landscape Approach in different European Cities. A contribution to the European dimension of Urban and Regional Planning. ERSA 2006 Congress Main Theme "Enlargement, Southern Europe & the Mediterranean" Βόλος 30/8-3/9/2006

       48. Petropoulou C., 2006. Multiple peri-urban spaces in multiple cities in Europe and Latin-America. An eco-landscape approach. World Planning Schools Congress, 11-16/7/2006, Mexico City, Mexico.

       49. Ramadier T, Petropoulou C, Bronner A-C, Haniotou Η., 2006. Mobilité quotidienne et paysages urbains : Méthode et procédure d’analyse. 8èmes Rencontres de Géographie Theo Quand 2006 : 27-28

       50. Petropoulou C., 2005. "Analyse eco-paysagère de Strasbourg et questions de planification" Coloque "morphologie urbaine et la non-accessibilité par l'automobilité" ("Οικοτοπιακή ανάλυση του πολεοδομικού συγκροτήματος του Στρασβούργου και ζητήματα σχεδιασμού". Παρουσίαση στην 2ο Γαλλο-Καναδικό συνέδριο με θέμα Αστική Μορφολογία και η μη-προσβασιμότητα λόγω αυτοκίνησης), Κεμπέκ 7/2005

       51. Βασενχόβεν Λ., Πετροπούλου Χ., Πάνγκας Ν., 2005. "Προσέγγιση του περι-αστικού χώρου ως χωροταξικής κατηγορίας με βάση την τοπιο-οικοσυστημική θεώρηση". Ημερίδα ΕΜΠ 1/6/2005. Πόστερ και δημοσίευση αγγλικής 4σέλιδης σύνοψης στο διαδίκτυο, http://www.ntua.gr/eseve/Vasikh_Ereyna/Thalis/Thalis_projects_English_summaries/Vasenhoven.pdf

       52. Πετροπούλου Χ., Πάνγκας N., 2005. Χωροταξική προσέγγιση του περιαστικού χώρου με βάση την τοπιο-οικοσυστημική θεώρηση : μια πρόταση τυπολογίας αστικών και περιαστικών οικοτοπίων για τις μεγάλες ελληνικές πόλεις. Συνέδριο περιοδικού "Γεωγραφίες" 10/2005, Θεσσαλονίκη

       53. Petropoulou C., 2004. Télédétection et écopaysages. Coloque "morphologie urbaine et la non-accessibilité par l'automobilité" (“Τηλεπισκόπηση και οικοτοπίο", Παρουσίαση στο 1ο Γαλλο-Καναδικό συνέδριο με θέμα : Αστική Μορφολογία και η μη-προσβασιμότητα λόγω αυτοκίνησης). Στρασβούργο 7/2004.

       54. Πετροπούλου Χ., 2004. Οικο-τοπιακή και κοινωνικο-οικονομική προσέγγιση του αστικού χώρου στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και του Μεξικού. 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο. Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία. 14-17 Οκτωβρίου 2004, τ.2 : 235-242.

       55. Petropoulou C., Weber C., Hirsch J., 2002. "Urban Development in the Athens Metropolitan Area". International Symposium - Remote Sensing οf Urban Areas, (3, 2002, Istanbul, Turquie) Istanbul Technical University and Regensburg University, 11-13/6/2002 / Editors : MaktavD., Castern J., Sunar Erbek F., Akgün H., Istanbul , 2002 : 726-734.

       56. Πετροπούλου Χ., 2000. "Αθήνα - Μεξικό: Αστική ανάπτυξη και ενδείξεις βλάστησης και φωτεινότητας". Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Αστροναυτικής Εταιρίας : Διαστημικές Εφαρμογές και Περιβάλλον. Μάιος 2000, Αιγείρα, 5-9/5/2000, Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Αθηνών : 166-173.

       57. Weber C., Petropoulou C., De Fraipont P., Lemoigne D., 1995. "Une nomeclature biophysique pour voir la ville autrement." ("Μια βιοφυσική τυπολογία για να δούμε την πόλη αλλιώς "). Συνέδριο: "Geographical Information In Urban And Regional Government. First Joing European Conference And Exhibition On Geographical Information". Netherlands Congress Centre, the Hague, 26-31/3, 1995, Πρακτικά, Τόμος 2 : 42-48 Basel JEC-GI

         Ερευνητικές Αναφορές

         1. Papachristou I., Pertropoulou C., Katseniou E., Rosas Casals M., 2019. Palabras sobre los refugiados: un análisis, mediante redes semánticas, de la construcción social de percepciones de los habitantes de Mitilene en función de los eco-paisajes. Recherche report https://upcommons.upc.edu/handle/2117/134897

         2. Juan Manuel Parreño Castellano COORDINADOR. Housing and international mobility in the island cities. The emergence of new forms of urban inequality (ViMo- ISLANDS). AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN - Convocatorias 2018 Proyectos de I+D de GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO y Proyectos de I+D+i RETOS INVESTIGACIÓN. EU and Spain (C. Petropoulou member of the project).

         3. Ramadier T., Wassenhoven L., Petropoulou C. (coord.), 2008. Programme PLATON. Laboratories SPUD/NTUA Athens and « Image et Ville » ULP Strasbourg (2005-2008) : «Eco-développement et quartiers d’origine irrégulier : indicateurs sociaux et écologiques à Athènes et sa région métropolitain» Scientific coordinators: Ramadier T., Wassenhoven L., Petropoulou C.

         4. Ramadier T. (coordinateur), 2007. Les Mobilités Quotidiennes : Représentations et Pratiques. Vers l'identité de Déplacement. Strasbourg – Sept. 2007. Atip Jeunes Chercheurs 2005. Département Shs Du Cnrs. Atip N°41799. Faculté de Geographie et d'amenagement. http://imaville.u-strasbg.fr. Université Libre de Bruxelles. Laboratoire Image et Ville. UMR 7011. Université de Renne : UMR ESO Scientific coordinator: Ramadier T.

         5. Pinson D., Despres C., Ramadier T., (coord). Petropoulou C., Haniotou H. Luxembourg N., Richier B., Thomann S., Fortin A., Moretti G, Joerin F., Vachon G., Lord S., Bachiri N., 2006. Université Laval, CIRTA , Laboratoire Image et ville, GIRBa. "ACI: Sociétés et cultures dans le développement durable" Morphologie de l étalement urbain et exclusion par l automobilité : "La non-accessibilité par l automobilité ; le cas des adolescents et des personnes âgées habitants des banlieues":1-29, 80-85.

         6. Wassenhoven L., Asprogerakas V., Gianniris H., Pagonis T., Petropoulou C., Sapoutzaki P., 2006."European Spatial Planning Observatory Network - ESPON 2.3.2", 2006, "Governance of territorial and urban policies from EU to local level" Scientific coordinator: Wassenhoven L. SPUD; NTUA

         7. Ε.Ε. UMS RIATE, 2006. Program ESPON, Territory matters for competitiveness and cohesion. Facets of regional diversity and potentials in Europe. (translator CNRS-DIACT Université Paris Denis DiderotTroisième rapport de synthèse ORATE )., Résultats - Automne 2006. Part-financed by the European Union within the Interreg III ESPON 2006 Programme Le territoire compte pour la compétitivité et la cohésion

         8. Wassenhoven L., Petropoulou C., Pangas N., 2004. Approach of peri-urban space as a physical spatial category based on the eco-landscape vision (Προσέγγιση του περι-αστικού χώρου ως χωροταξικής κατηγορίας με βάση την τοπιο-οικοσυστημική θεώρηση). Scientific coordinator: Wassenhoven L.

         9. Weber C., Wassenhoven L., Petropoulou C., Hirsch J., Pangas N., Puissante A., 2003. Program PLATON 2001-2003. RPUD NTUA and "Image et Ville UMR 7011. Eco-développement et quartiers d’origine irrégulier : indicateurs sociaux et écologiques à Athènes et sa région métropolitaine" Scientific coordinators: Weber C., Wassenhoven L.

         10. Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works and NTUA (Υπουργείο Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων / Τομέας Πολεοδομίας ΕΜΠ), 2001: Srategic Plan of Spatial Development of Great Athens (Στρατηγικό πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης για την Αθήνα – Αττική)" Scientific coordinator: Κ. Gerardi.

         11. Sapoutzaki P., Petropoulou C., 1998. Commercial transport companies and their position in the Athens area of Elaionas (Οι εμπορικές μεταφορικές εταιρίες και η θέση τους στην περιοχή του Ελαιώνα). SPUD/NTUA. Scientific coordinator: Sapoutzaki P.

         12. CORREN/ UNAM (Sorani V., Petropulu C. et al.), 1997. "Estudio de los cambios de los ecosystemes del DF por medio de classificaciones automaticas. in SORANI V. e otros, 1997: Estudio de las zonas ecologicas de la Ciudad de Mexico DF por medio de los SIG, Instituto de Geografia, laboratorio de Observacion de la Tierra, CORREN – UNAM

         13. URA 902 CNRS et SERTIT, 1995 (Weber C., De Fraipont P., Petropoulou C. et al. "Etude par télédétection au 1/25.000ème des écosystèmes urbains de l agglomération de Mulhouse", programme européen CORINE, Mairie de Mulhouse, Ministère de l Environnement (France). Rapport final. 90 pages + cartes +base des données. Scientific coordinators: De Fraipont P., Weber C.

         14. Petropoulou C., Weber C., 1993. "Etude environnementale de la plaine de Thriasso (Grèce)". RESEAU ADOC. Amélioration des outils de connaissance pour la gestion urbaine dans les pays en développement - Lettre d Information n°11. Paris 1992 pp 3-5; (ADOC Amélioration des Outils de Connaissance, réseau lancé en octobre 1988 par le Ministère de la Recherche.)

         15. Τσιλιμπουνίδη Μυρτώ, Τσελεπή Νάγια, Πάγκαλος Ορέστης, Κρίστη Πετροπούλου (επ. υπεύθυνη), «Αναπαραστώντας & Κοινοποιώντας τη “μεταναστευτική κρίση” & τα 'hot-spots': η περίπτωση της Λέσβου» και φορέα υποδοχής το «Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου». Προγράμματα «Υποστήριξης Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές» για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). https://refugeeobservatory.aegean.gr/en/university-aegean-current-research-projects-migration

         16. Χαράλαμπος Τσαβδάρογλου, Ηλίας Πιστικός, Χρύσα Γιαννοπούλου, Κρίστη Πετροπούλου (επ. υπεύθυνη), “Το δικαίωμα των προσφύγων στην πόλη: κρατικοί χώροι φιλοξενίας και στεγαστικά κοινά. Μελέτη περιπτώσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη» Προγράμματα «Υποστήριξης Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές» για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). https://refugeeobservatory.aegean.gr/en/university-aegean-current-research-projects-migration

         Διδακτικά συγγράμματα

         1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ K. (X.), 2007 και 2008. Πολεοδομική εξέλιξη των Αθηνών και περιβαλλοντικά ζητήματα. Σημειώσεις ΣΤ εξαμήνου. ΤΜΧΑ ΑΠΘ.

         2. PETROPOULOS Ch., MARECHAL Ch., 2000 Athènes : Contrastes urbains d’une Métropole. T.P.: "Urbanisme et télédétection" Université d’été de la Londe les Maures. CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) – Ministère d Éducation et de la Recherche. Nice, France

         Διατριβές

         1. 2003 : "Συγκριτική μελέτη περιαστικών αλλαγών. Οι "αυθόρμητες" συνοικίες στην Αθήνα και το Μεξικό". Διδακτορικό στην Ανθρωπογεωγραφία. 2 τόμοι, 510σ. ULP - Στρασβούργο ("Étude comparée des changements périurbains. Les quartiers spontanés à Athènes et à Mexico". Thèse de Doctorat en Géographie Humaine). Τόμος 1, Τόμος 2

         2. 1996: Μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία με τίτλο: "Περιαστική Ανάπτυξη και Κοινωνικές Μεταλλάξεις Αστικής Δομής στις Πρόσφατα Βιομηχανοποιημένες Πόλεις. Η περίπτωση της Πόλης του Μεξικού" ("Desarroyo Periurbano y Mutaciones Sociales de la Estructura Urbana en Metropolis Recientamente Industrializadas. El caso de la Ciudad de Mexico. Informe de investigacion"). Αυτόνομο Πανεπιστήμιο UAM-X. Τμήμα Θεωρίας και Ανάλυσης. Υπουργείο Εξωτερικών . Μεξικό, DF, 30σ.

         3. 1993 : "Διαχρονική μελέτη περιαστικών αλλαγών στο Θριάσιο Πεδίο". Μελέτη περίπτωσης με τη βοήθεια δορυφορικών δεδομένων. 197 σ. + χάρτες. Εργασία μεταπτυχιακού διπλώματος στην Χωροταξία. ("Étude diachronique des mutations urbaines à Thriassio -plaine d'Eleusis-, étude de cas réalisée à partir des données satellitaires". Mémoire de DEA, UFR de Géographie, ULP - Strasbourg).

         4. 1991 : Διπλωματική εργασία στην Χωροταξία-Πολεοδομία. Τμήμα Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθηνών. 321σ.+χάρτες

         Άλλες Δημοσιεύσεις

         1. Petropoulou C., Pagalos O., Tselepi N., Tsilimpounidi M. (Presenter: Naya Tselepi), 2019. “Mapping migrations & new communities in Lesvos: enclosures & ‘commonings’” for our RC 21 annual conference “In and Beyond the City: Emerging Ontologies, Persistent Challenges and Hopeful Futures” Dr. Ulrike Hamann & Nihad El-Kayed. Panel. “Welcoming Neighborhoods – Conditions of Social Cohesion in Super-diverse Communities”. New Delhi, India 18-21 September 2019, https://rc21delhi2019.com/wp-content/uploads/2019/09/Detailed_Program_Updated.pdf p. 3

         2. Giannopoulou C., Petropoulou C., Pistikos Ι., Tsavdaroglou C., 2018 “Camp settings and Immobilities in Greece. A comparative approach”. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτονικής. 8th International Conference of Critical Geographies (ICCG) (19-23 Απριλίου 2019) (Αθήνα). https://www.iccg2019.org/

         3. Petropoulou C., 2018. Acumulación por despojo y movimientos sociales urbano- regionales en Grecia. Lunes 16 de abril de 12.00 a 15.00, UAM-I, Mexico. (Erasmus plus)

         4. Petropoulou C., 2018. Acumulación por despojo y poética de la resistencia de los movimientos urbanos en Grecia.18 Abril 2018, 12 hrs. salón 218 o 219 de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, (πρόσκληση του καθηγητή : Alberto Betancourt)

         5. Petropoulou C., 2018. Conférence: Derecho a la ciudad y movimientos sociales contemporáneos, dans la perspectiva poetica. Διάλεξη στα πλαίσια σεμιναρίου της Ecole Doctorale του Τμήματος Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Bahia, πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο (πρόσκληση του καθηγητή Natanael Reis Bomfim). Université de l'État de Bahia (UNEB), Ecole Doctorale et Groupe Interdisciplinaire de Recherche en Représentations, Education et Durabilité - GIPRES, 8/2018, Auditorio Milton Santos, Cabula, Salvarod de Bahia

         6. Petropoulou C., 2018. Conférence: La poética 
de los movimientos urbano-regionales en America Latina 
y sus influencias a los movimientos sociales en Grecia. Universidad Federal de Rio de Janeiro. GEOEJA. Laboratorio en Pesquisa em Geografia y Educacao. Junio 2018. (Erasmus plus)

         7. Petropoulou C., 2018. Conférence: Les Mouvements Urbains et Régionaux de la Grèce et l'Influence des Nouveaux Mouvements Sociaux en Amérique Latine. Διάλεξη στο Μεταπτυχιακό του Τμήματος Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Μπαχία, πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο (πρόσκληση του καθηγητή Natanael Reis Bomfim). Maîtrise et Doctorat en Education et Contemporanéité (PPGEduC), Université de l'État de Bahia (UNEB), Groupe Interdisciplinaire de Recherche en Représentations, Education et Durabilité - GIPRES, 11/6/2018, Auditorio Milton Santos, Cabula, Salvarod de Bahia, http://www.gipre.uneb.br/899-2/

         8. Petropoulou C., 2018. Conferencia: La poética de los movimientos urbanos y regionales en México, Argentina y Bolivia. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Posgrado en Sociología. Μεταπτυχιακό Κοινωνιολογίας του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Πουέμπλα, πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο (πρόσκληση του καθηγητή John Holloway), 9 / 4 Auditorio "B" de la Aduana Vieja.

         9. Petropoulou C., 2018. El proceso de "communing" vs los "campus": charla sobre la migración a Lesbos, Grecia. Viernes 13 de abril de 12.00 - 15.00, UAM-I, Mexico. (Erasmus plus)

         10. Petropoulou C., 2018. La poética de los movimientos urbano-regionales en México, Argentina y Bolivia. Miércoles 18 de abril de 11.00 a 15.00, UAM-I, Mexico. (Erasmus plus)

         11. Petropoulou C., Nabim S., 2018. Regularisation of exception situation in EU border policies: Hot spot stigmatisation versus commons & solidarity. The Route of Solidarity_Lesvos ANTIGONE - TROS. Mosaik. Μυτιλήνη. http://www.antigone.gr/en/news/post/336/

         12. Zafeiris K., Petropoulou C., 2018. Solidarity and creation in autonomous alternative spaces in Metropolitan Region of Mexico City. A response in the urban alienation process Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτονικής. 8th International Conference of Critical Geographies (ICCG) (19-23 Απριλίου 2019) (Αθήνα). https://www.iccg2019.org/

         13. INURA, 2017. Havana at the crossroads of urbanisation. Συμμετοχή σε workshop με θέμα: Havana in Gentrification? https://inura2017.wordpress.com (χωρίς πρακτικά).

         14. Petropoulou C., 2017. Les mouvements urbains et régionaux en Grèce: « créativité vs dépossession ». Mardi, 27 juin 2017 Local 2105, Institut National de la Recherche Scientifique centre UCS, Montréal.

         15. Petropoulou C., 2017. “Acumulación por desposesión y movimientos urbanos/regionales en Grecia y América Latina” y comentario de Raúl Prada Alcoreza. Ponencias de la XLI Cátedra Libre Marcelo Quiroga, 21 de abril , auditorio Salvador Romero de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA. http://hora25.info/system/files/boliviaconferencia2017-Chyrsti%20Petropoulou.pdf

         16. Micheli, A., Petropoulou C., Katseniou E., 2016. Commons, public urban space, and the perception of refugees. The case of Mytilene. 10th Europe Urban & Regional Studies Conference. Europe, Crisis and Uneven Development Mediterranean Agricultural Institute of Chania, Crete, Greece, 14th to 16th September 2016 (χωρίς πρακτικά, μόνο πρόγραμμα) http://eurs2016.maich.gr/programme.html

         17. Petropoulou C., 2016. Acumulación por desposesión y Movimientos Sociales Urbanos – Regionales en periodo de Crisis en Grecia. Sala Cuicalli, 6/7/2016, UAM-I, México

         18. Petropoulou C., 2016. Mexican archeology and relation with indigene people and the local society of the cities. Στο: Stefanou E., Antoniadou I., (cord) Archeology and local society. Archeological dialogs, Mytilene, 14-17 Avril. Δημοσιεύτηκε μόνο το πρόγραμμα στην: http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/article_file_attachments/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%20teliko.pdf , σ.31

         19. Petropoulou C., 2016. «Acumulación por desposesión y movimientos sociales”. Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο της Γης, Οαχάκα, Μεξικό (Universidad de la Tierra, Oaxaca, Mexico), Ιούλιος 2016

         20. Πετροπούλου Κ., 2016. «Η τέχνη του δρόμου από τη σκοπιά της αλληλέγγυας οικονομίας και των κοινών. Μια διαδρομή σε τόπους αντίστασης και αλληλεγγύης». 2η ευρωμεσογειακή συνάντηση: οικονομία των εργαζόμενων. 28-30/10/2016, ΒΙΟΜΕ, Θεσσαλονίκη. https://www.solidarity4all.gr/el/event/programma-2is-eyromesogeiakis-synantisis-gia-tin-oikonomia-ton-ergazomenon-28-3010

         21. Letsios V., Petropoulou C., 2015. The water management in the periurban space of Larisa – Volos: Informal Common or informal commodity? The case of Nikaia and Melivoia. 9th Annual Conference of the International Academic Association for Planning Law and Property Rights. Βόλος 2/2015.

         22. Papachristou I - A, Katseniou E., Petropoulou C., Rosas-Casals M., 2015. Refugiados de ayer, refugiados de hoy: un análisis de percepciones desde la perspectiva de género en Mitilene utilizando redes complejas. Conferencia Jornadas GRECS-GRACU: Género y producción del espacio. De la exclusión a la reivindicación del derecho a la ciudad. Barcelona, 26/11/2016 (μόνο πρόγραμμα). https://oacu.files.wordpress.com/2015/11/programa_jornadas-gc3a9nero-y-espacio1.pdf

         23. Petropoulou C. 2015. Accumulation by dispossession and urban – regional social movements in Greece: Their new characteristics. Culture and Space. Izmir, 5/2015, EGE University 15th International Cultural Studies Symposium May 06-08, 2015 – Izmir.

         24. Petropoulou C., 2015. “The poetics of urban social movements and lived landscapes”, 9/6-12/6/20159/6-12/6/2015, UAB

         25. Petropoulou C., 2015. “Urban social movements and environmental values: City of Mexico and Athens”, 9/6-12/6/2015, UAB

         26. Petropoulou C., 2015. “Urban sprawl and urban landscapes” UAB, 9/6-12/6/2015

         27. Πετροπούλου Κ., Σταυρόπουλος Ο., Σταυρόπουλος Δ., 2015. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά». Αθήνα : δημόσιος χώρος, και πολιτιστικές επιρροές στην τέχνη του δρόμου. Μια συγκριτική προσέγγιση. 4ο Πανελήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξιας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 24-27 Σεπτ. 2015. Βόλος http://conferenceprd4.prd.uth.gr/portal/images/program/Programma_20150924.pdf

         28. Petropoulou C., 2014. Mexico vise – versa. Κινήματα πόλης σε γειτονιές (barrios) της πόλης του Μεξικού. Σεμινάριο Ανθρωπολογίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μυτιλήνη, Νοέμβριος 2014. http://www.sa.aegean.gr/iridion/html/postgraduate_sha.html.

         29. Petropoulou C., 2014. Power & Counter-Power in ‘eras of fear’: The role of urban and regional movements in Mexico and Greece. INTERNATIONAL BIOURBANISM WORKSHOP. Socio-Spatial transformations under the state of emergency in Greece. Heraklion Crete, Greece | August 1st-9th 2014 http://autonomousresearchlab.org/

         30. Petropoulou C., 2014. «Από την αστική ποιητική στην ποιητική των κινημάτων πόλης, παραδείγματα από τη Λατινική Αμερική και τη Μεσόγειο». Εργαστήριο: συναντήσεις // συγκρούσεις στην πόλη. 16 Ιουνίου 2014 Θεσσαλονίκη http://urbanconflicts.wordpress.com

         31. Petropoulou C., 2014. «Τhe question of spontaneity in Mexico-city and Athens: From the act of uprising, to the erection of informal settlements». Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο συνέδριο : The city at the time of crisis. Athens and beyond. 9-10 May, 2014 Athens Polytechnic (NTUA), crisis-scape.net (video). http://crisis-scape.net/conference/video-panel-4 Το κείμενο μεγάλου μέρους της παρουσίασης είναι το «Crisis, Right to the City movements and the question of spontaneity: Athens and Mexico City» (βλέπε κεφάλαια σε βιβλία).

         32. Petropoulou C., Vitopoulou A., 2014. Κινήματα πόλης και περιφέρειας : τοπικο-παγκόσμια χαρακτηριστικά. Εργαστήριο: συναντήσεις // συγκρούσεις στην πόλη / 16 Ιουνίου 2014 Θεσσαλονίκη http://urbanconflicts.wordpress.com

         33. Petropoulou C., Vitopoulou A., Koutsiouri H., Axiotis S., group “Invisible Cities”, 2014. Urban and regional social movements: A discussion about this relation. INURA Conference Belgrade, Serbia. June 22 - 25 Retreat: Tara, Serbia. June 26 – 29. https://inura2014belgrade.wordpress.com/about/

         34. Petropoulou C., 2013. Desarollo urbano de Atenas y los movimientos sociales contemporaneos, Διάλεξη : UAM-I MEXICO, Casa Rafael Galvan, Col. Roma, DF 25/1/2013 http://www.uam.mx/semanario/xix_18/index.html#/27/zoomed

         35. Petropoulou C., 2013. Por un movimiento social urbano poetico ? Διάλεξη (κεντρική): UAM-I, Auditorio Sandoval Vallarta, Iztapalapa MEXICO 23/1/2013 http://www.uam.mx/semanario/xix_18/index.html#/27/zoomed http://radioamlo.org/2013/01/el-derecho-a-la-ciudad-consiste-en-transformarnos-a-nosotros-mismos-transformando-la-ciudad-christy-petropolus/

         36. Petropoulou C., 2013. Territoires de la contestation en Grèce : Le mouvement des indignés à Athènes, Conte rendu de 2ème symposium de la recherche « Territoires » table ronde, 19-21 Novembre 2013 Tunis http://www.gis-cist.fr/territoires-de-la-contestation/

         37. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 2011. Η ανώτατη εκπαίδευση στη Λατινική Αμερική : Τάσεις και αντιστάσεις. Αλάνα Νο13, 40-44.

         38. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 2010. Οι ποιητές υπό κατασκευή : ποιητές του δρόμου και δημιουργοί ενός άλλου κοινωνικού κινήματος πόλης. Αλάνα Νο12 σσ.46-47

         39. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 2009. Ένα ριζοσπαστικό πανεπιστήμιο : Το πανεπιστήμιο της Γης Περιοδικό Αλάνα Νο 11 Δεκέμβριος 2009 σσ33-35

         40. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 2009. Η μάσκα και ο χρόνος. Αλάνα Νο 11 Δεκέμβριος 2009 σσ.56-57

         41. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., 2008. Ο έλεγχος του νερού στην Αμερική, Η εμπορευματοποίηση του νερού στην Αμερική. Περιοδικό ΑΛ.Α.ΝΑ (Νο8) σσ.47-48 και 49-50

         42. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., 2006. Κοινωνικά κινήματα πόλης στο Μεξικό: Μια ιστορική αναδρομή, Περιοδικό ΑΛ.Α.ΝΑ (Νο1) σσ.59-61.

         43. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., 2006. Μια ιστορία των λέξεων στις γειτονιές του κόσμου. Εισαγωγή για τις "αυθόρμητα γεννημένες γειτονιές" των πόλεων της Λατινικής Αμερικής. Περιοδικό ΑΛ.Α.ΝΑ (Νο1) σσ. 44-47.

         44. Despres C., 2005 (au nom de : Despres C., Pinson D., Ramadier T., Petropoulou C., Haniotou H. Luxembourg N., Richier B., Thomann S., Fortin A., Moretti G, Joerin F., Vachon G., Lord S., Bachiri N.), "Etalement urbain et discrimination automobile. Aînés et adolescents de Strasbourg, Aix et Québec" Universite Laval, CIRTA, Laboratoire Image et ville, GIRBa. Colloque Franco-Canadien Blanche Lemco Van Ginkel 10 novembre 2005, Aix-Marseille, France. (Αστική εξάπλωση και διακρίσεις λόγω αυτοκίνησης : υπερήλικων και παιδιά στο Στρασβούργο την Εξ και το Κεμπέκ)", (δεν δημοσιεύτηκαν πρακτικά, τμήμα της έρευνας είναι στο Θ4).

         45. Petropoulou C., 2004. Διάλεξη στα πλαίσια σεμιναρίου με θέμα : "Αστικά τοπία και αυθόρμητες συνοικίες στην Αθήνα και το Μεξικό, μια διαχρονική προσέγγιση" (Seminario-Taller: Paisajes urbanos y asentamientos de origen espontaneo en Mexico y Atenas : una comparacion diachronica UAM-Iztapalapa, Departamento de la Sociologia, Coordinacion de Geografia Humana y Area de Estudios Rurales y Urbanos. 26/2/2004). https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00164494

         46. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., 2004. Οι ποιητές κερδίζουν τους δρόμους. Ποιητικά κινήματα πόλης στην πόλη του Μεξικού. Περιοδικό Σήματα Καπνού. Τεύχος 22/2004 σσ.56-61.

         47. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., 2004. Το δικαίωμα στην πόλη στην μετα-ολυμπιακή Αθήνα. Ημερίδα - συνάντηση του Δικτύου για το δικαίωμα στην πόλη. ΕΜΠ 17/12/2004 Athens.

         48. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., 2003. "Η Αθήνα των ανισοτήτων", Ημερίδα της "Εναλλακτικής κίνησης παρέμβασης πολιτών Αττικής" Δήμος Ηλιούπολης, 22/1/2003. Athens

         49. ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ Φ., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ., 2002. "Ατμοσφαιρική Ρύπανση : Απάθεια ή Πρωτοβουλίες". Περιοδικό : Μεσόγειος SOS. No 37, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2002, pp.24-25, Athens.

         50. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., 2002. Περιβαλλοντικά θέματα της Αθήνας. Ημερίδα της Εναλλακτικής Κίνησης Αττικής. 10/5/2002 Athens

         51. Ασπρογέρακας Ε., Πετροπούλου Χ., 2001. "Αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων χρήσης και κάλυψης γης για την παραγωγή χωροταξικής πληροφορίας". Συνέδριο χρηστών ARC-Info. MDS Marathon Data. Χίλτον. Αθήνα, (δεν δημοσιεύτηκαν πρακτικά).

         52. Πετροπούλου Χ., 1999. "Αστικά οικοσυστήματα και κοινωνικό - χωρικές διαφοροποιήσεις στην Αθήνα". Ανακοίνωση στο συνέδριο : Βιώσιμη ανάπτυξη και πόλη. Καλαμάτα. 26-28/ 9/1999. Διοργάνωση ΕΧΟΑ ΕΜΠ – ΥΠΕΧΩΔΕ, (δεν δημοσιεύτηκαν πρακτικά).

         53. Petropoulou C., 1997. Ciudad, Teledetection, SIG (Πόλη, Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών). International Conference on Mexico City Συνέδριο του πανεπιστημίου UAM. Φεβρουάριος 1997. Ancienne Douane, Zocalo. DF., (συντονίστρια εργασιών).

         54. Petropoulou C., Gontzalez J., 1997. "Structures urbaines et mutations socio-écologiques dans la ville de Mexico et ses alentours". ("Αστικές δομές και κοινωνικο-οικονομικές μεταλλάξεις στην πόλη του Μεξικού"). Διεθνές Συνέδριο: Congres de la Union Internationale des Géographes (UGI) Mexico 10-15/8/1997.

         55. Kρίστη Π., 1996. Επίμετρο της ελληνικής έκδοσης. EZLN: Ζαπατίστας, Η φλόγα της εξέγερσης. Βιβλίο, Εκδόσεις Στάχυ, 1996, Αθήνα.

         56. Petropoulou C., 1994. "Analyse diachronique de la région thriassienne à partir des données satellitaires" ("Διαχρονική μελέτη του Θριάσιου Πεδίου με τη βοήθεια δορυφορικών δεδομένων"). Συνέδριο: "Télédétection, urbanisation et environnement". Laboratoire de téléanalyse du CAMS UMR CNRS-EHESS C0017. EHESS, Vielle Charité, Marseille, 2 - 4 /5/ 1994. (Δεν δημοσιεύτηκαν πρακτικά. Το κείμενο δημοσιεύτηκε σε βιβλίο, βλέπε: Weber C., Petropoulou C., 1995).

         Last updated : 01-07-2020 00:00:00