Όνομα:Μπάλλας Δημήτριος
Τίτλος:
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Γεωπληροφορική στις Κοινωνικές Επιστήμες
Τηλέφωνο:
22510 36416
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 2ος όροφος
Email:d.ballas@aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) , Σχολή Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του Leeds, 2001
 • Master of Arts στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographical Information Systems), Σχολή Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του Leeds, 1997
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1996
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Χωρικές και Κοινωνικές Ανισότητες,
 • Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Γεωγραφία της Ευτυχίας
 • Χωρική Μικροπροσομοίωση
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις Οικονομικές και Κοινωνικές επιστήμες
 • Ευρωπαϊκή ταυτότητα
Ερευνητικά Προγράμματα:
  Διδασκαλία Μαθημάτων:
  • Εισαγωγή στα ΣΓΠ (Προπτυχιακό)
  • Χωρική Στατιστική (Προπτυχιακό)
  • Πολυμεταβλητή Ανάλυση (Προπτυχιακό)
  • Χωρική Ανάλυση (Μεταπτυχιακό)
  • Σ.Γ.Π (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό - Χίος)
  Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  Βιβλία

  1. Ballas, D, Dorling D, Hennig B (2017), The Human Atlas of Europe: a continent united in diversity, Policy Press (paperback), Bristol

  2. Ballas, D, Dorling D, Hennig, B (2014), The Social Atlas of Europe, Policy Press, Bristol, ISBN 9781447313533 (hardback), 256 pages.

  3. O’Donoghue, C, Ballas D., Clarke, G.P., Hynes, S Morrissey, K. (eds) (2012), Spatial Microsimulation for rural policy analysis, Springer, ISBN 978-3-642-30025-7 (hardback), 264 pages.

  4. Dorling, D, Rigby, J, Wheeler, B, Ballas, D, Thomas, B, Fahmy, E, Gordon, D and Lupton, R (2007), Poverty, wealth and place in Britain, 1968 to 2005, Policy Press, Bristol, ISBN 9781861349958 (paperback), 112 pages.

  5. Phelps, N A, Parsons N, Ballas, D, Dowling, A (2006), Post-Suburban Europe: Planning and Politics at the Margins of Europe's Capital Cities, Palgrave, Basingstoke, ISBN: 0-230-00212-9 (hardback), 248 pages.

  6. Ballas, D, Rossiter, D, Thomas, B, Clarke, G.P, Dorling, D (2005), Geography matters: simulating the local impacts of national social policies, Joseph Rowntree Foundation contemporary research issues, Joseph Rowntree Foundation, York, ISBN 1 85935 265 0 (paperback), 140 pages.

   Κεφάλαια σε Βιβλία με κριτές

   1. Ballas, D, Dorling, D, Nakaya, T, Tunstall, H, Hanaoka, K, Hanibuchi, T (2016), Happiness, social cohesion and income inequalities in Britain and Japan, in Tachibanaki, T (ed.), Advances in Happiness Research, Springer, pp. 119-138.

   2. Ballas, D, Dorling, (2016), Demographic Transformations, in Daniels, P, Bradshaw, M, Shaw, D, Sidaway, J (eds), An Introduction to Human Geography: Issues for the 21st Century (5th edition), Pearson.

   3. Ballas, D, Dorling, D. (2013), The Geography of Happiness, in David, S, Boniwell, I, Conley Ayers, A (eds), The Oxford Handbook of Happiness, Oxford University Press, pp. 465-481.

   4. Kavroudakis, D., Ballas, D., Birkin, M., (2013), Dynamic spatial microsimulation methodologies for understanding educational inequalities, in Tanton R and Edwards K (eds), Spatial Microsimulation: A Reference Guide for Users, Springer, New York, pp. 209-222.

   5. Morissey, K, O’Donoghue, C, Clarke G P, Ballas, D, Hynes, S (2012), SMILE – An applied spatial micro-simulation model for Ireland, in Stimson, R, Haynes, K (Eds), Studies In Applied Geography And Spatial Analysis: Addressing Real World Issues, Edward Elgar, pp. 79-94.

   6. O’Donoghue, C, Farell, N, Morrissey, K, Lennon, J, Ballas, D, Clarke G, Hynes, S (2012), The SMILE model: construction and calibration, forthcoming in O’Donoghue, C, Ballas D., Clarke, G.P., Hynes, S Morrissey, K. (eds), Spatial Microsimulation for rural policy analysis, Springer.

   7. Morrissey, K, Ballas, D, Clarke, G, Hynes, S, O’Donoghue, C (2012), Spatial Access to Health Services, forthcoming in O’Donoghue, C, Ballas D., Clarke, G.P., Hynes, S Morrissey, K. (eds), Spatial Microsimulation for rural policy analysis, Springer.

   8. Ballas D., Clarke, G.P., Hynes, S, Morrissey, K., O’Donoghue, C (2012), Introduction, in O’Donoghue, C, Ballas D., Clarke, G.P., Hynes, S Morrissey, K. (2012), Spatial Microsimulation for rural policy analysis, Springer.

   9. O’Donoghue, C, Ballas D., Clarke, G.P., Hynes, S Morrissey, K. (2012), Conclusions and Next Steps, in O’Donoghue, C, Ballas D., Clarke, G.P., Hynes, S Morrissey, K. (2012), Spatial Microsimulation for rural policy analysis, Springer.

   10. Ballas, D., Dorling, D (2011), Human Scaled Visualisations and Society, in Nyerges, T, Couclelis, H, McMaster, R (eds.), Handbook of GIS & Society Research, Sage, pp.177-201.

   11. Dorling, D, Ballas D, (2011), Innovative ways of mapping data about places, in Dale A and Mason J (eds.), Social Researching: New Perspectives on Methods, Sage.

   12. Ballas, D. (2010), “Geographical modelling happiness and well-being”, in Stillwell, J, Norman, P., Thomas, C., Surridge, P., Understanding Population Trends and Processes volume 2: Spatial and Social Disparities, Springer, pp. 53-66.

   13. Ballas, D, Clarke, G P (2009), Spatial Microsimulation, in A.S Fotheringham and Peter A Rogerson (eds.) Handbook of Spatial Analysis, Sage, pp. 277-298.

   14. Dorling, D, Ballas D, (2008), Spatial divisions of poverty and wealth, in Ridge, T, Wright, S (eds), Understanding Poverty, Wealth and Inequality: Policies and Prospects, Policy Press, Bristol, pp. 103 – 134.

   15. Ballas, D, Dorling, D, Shaw, M (2007), Social inequality, health, and well-being, in Hawrorth J and Hart, G (eds), Well-Being: individual, community, and social perspectives, Palgrave, Basingstoke, pp. 163-186.

   16. Ballas, D., Clarke, G P, Dorling D, Rossiter, D. (2006), Using a Spatial Microsimulation Model for the Estimation of the Geographical Impact of British National Government Policies, in Peter Nijkamp and Aura Reggiani (eds.), Spatial Evolution and Modelling, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 367-402.

   17. Ballas, D. (2005), Microsimulation and GIS for spatial decision-making, in M. Campagna (ed.), GIS for Sustainable Development, Taylor and Francis, pp. 193-209.

   18. Labrianidis, L., Kalogeresis, T., Ballas, D (2005), Building rural typologies for European regions, in Labrianidis L (ed.), Entrepreneurship in Rural Europe : the case of Greece , Patakis, Athens (in Greek), pp. 97-110 (first published in 2004 by Paratiritis/Thessaloniki, pp. 67-80).

   19. Stillwell, J, Birkin, M. Ballas, D, Kingston, R, Gibson, P (2004), Simulating the city and alternative futures, in Rachael Unsworth and John Stillwell (eds), Twenty-first Century Leeds: Contemporary Geographies of a Regional City, Leeds University Press, pp. 345-364

   20. Ballas, D, Kingston R & Stillwell, J (2004), Using a spatial microsimulation decision support system for policy scenario analysis, in J. van Leeuwen and H. Timmermans (eds.), Recent Advances in Design and Decision Support Systems in Architecture and Urban Planning, Kluwer: Dordrecht, pp. 177-192.

   21. Ballas, D, Clarke, G. P. & Turton, I. (2003), A spatial microsimulation model for social policy micro-spatial analysis, in B Boots, A Okabe & R Thomas (eds.) Modelling Geographical Systems: Statistical and Computational Applications, Kluwer: Dordrecht, pp. 143-168.

       Άρθρα σε Περιοδικά

       1. Ballas, D, Dorling, D, Hennig B (2014), A country called Europe? A cartographic Story of a continent united in diversity, Discover Society, http://www.discoversociety.org/2014/09/02/a-country-called-europe-a-cartographic-story-of-a-continent-united-in-diversity/

       2. Hennig, B D, Ballas, D, Dorling, D (2013), European Parliament elections 2014, Political Insight 5 (2), 20-21 (doi: 10.1111/2041-9066.12057).

       3. Hennig, B D, Ballas, D, Dorling, D (2013), In Focus: Voting for Europe: Eurovision 2013, Political Insight 4 (2), 38-38 (doi: 10.1111/2041-9066.12025).

       4. Kavroudakis, D., Ballas, D., (2011), The essence of Greek spirit: ouzo alchemy and the joy of life in an island economy, Regional Science Association International Newsletter, http://www.ersa.org/IMG/pdf/RSAI_Newsletter_2011_November.pdf

       5. Haslett, S., Jones, G., Noble, A., Ballas, D. (2010), More for less? Using statistical modelling to combine existing data sources to produce sounder, more detailed, and less expensive Official Statistics, Official Statistics Research Series, 6. Available from www.statisphere.govt.nz/osresearch, ISBN: 978-0-478-31520-2.

       6. Ballas. D (2008), Geographical Modelling of Happiness and Well-being, BURISA 177, pp.12-17.

       Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

       1. Ballas, D., Dorling, D. and Hennig, B.D. (2017) Analysing the regional geography of poverty, austerity and inequality in Europe: a human cartographic perspective, Regional Studies, vol. 51, pp. 174-185

       2. Panori, A., Ballas, D, Psycharis, Y, (2017) SimAthens: A spatial microsimulation approach to the estimation and analysis of small area income distributions and poverty rates in the city of Athens, Greece, Computers, Environment and Urban Systems, vol 63, pp. 15-25

       3. Campbell, M, Ballas D (2016), SimAlba: A Spatial Microsimulation Approach to the Analysis of Health Inequalities, Frontiers in Public Health, http://dx.doi.org/10.3389/fpubh.2016.00230

       4. 4. Whitworth, A, Carter, E, Ballas, D, Moon, G (2016), Estimating uncertainty in spatial microsimulation approaches to small area estimation: A new approach to solving an old problem, Computers, Environment and Urban Systems, doi:10.1016/j.compenvurbsys.2016.06.004 (published online before print)

       5. 5. Oviasu, O, Rigby, J E, Ballas, D (2016), Chronic kidney disease in Nigeria: an evaluation of the spatial accessibility to healthcare for diagnosed cases in Edo State, Journal of Public Health in Africa, Vol 6 (1), dx.doi.org/10.4081/jphia.2015.394

       6. Darlington F, Norman P, Ballas D, Exeter D (2015) Exploring ethnic inequalities in health: Evidence from the Health Survey for England, 1998-2011, Diversity & Equality in Health & Care, 12(2): 54-65

       7. Lovelace, R, Birkin, M, Ballas, D, van Leeuwen, E (2015), Evaluating the performance of Iterative Proportional Fitting for spatial microsimulation: new tests for an established technique, Journal of Artificial Societies and Social Simulation 18 (2), 21

       8. Ballas, D, Dorling, D, Nakaya, T, Tunstall, H, Hanaoka, K (2014), Income inequalities in Japan and the UK: a comparative study of two island economies, Social Policy and Society, vol. 13, pp. 103-117.

       9. Lovelace, R, Ballas, D, Watson, M (2014), A spatial microsimulation approach for the analysis of commuter patterns: from individual to regional levels, Journal of Transport Geography, vol. 34, 282-296.

       10. Armstrong, H, Ballas, D, Staines, A (2014), A comparative classification of labour market characteristics of British and Greek islands, European Urban and Regional Studies, vol. 21, pp. 222-248.

       11. Albor, C., Uphoff, E. P., Stafford, M, Ballas, D, Wilkinson, R G, Pickett, K E (2014), The effects of socioeconomic incongruity in the neighbourhood on social support, self-esteem and mental health in England, Social Science and Medicine, Volume 111, June 2014, 1–9 (available online print: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.04.002).

       12. Ojo, A, Vickers, D, Ballas, D (2013), Using a Small Scale Area Classification to Understand Social Groups in the Philippines, Regional Science Policy and Practice, vol. 5, pp. 1-24.

       13. Kavroudakis, D, Ballas, D, Birkin, M, (2013), A spatial microsimulation approach to the analysis of social and spatial inequalities in Higher Education attainment, Applied Spatial Analysis and Policy, vol. 3, pp. 1-23.

       14. Campbell, M, Ballas, D, Dorling D, Mitchell, R (2013), Mortality Inequalities: Scotland versus England and Wales, Health and Place, volume 23, pp. 179–186.

       15. Lovelace, R, Ballas, D (2013), `Truncate, replicate, sample': A method for creating integer weights for spatial microsimulation, Computers, Environment and Urban Systems, volume 41, pp. 1-11.

       16. Ballas, D, (2013), What makes a ‘happy city’?, Cities, volume 32, s39–s50.

       17. Campbell, M, Ballas, D (2013), A spatial microsimulation approach to economic policy analysis in Scotland, Regional Science Policy and Practice, volume 5, pp. 263–288.

       18. Ojo, A, Vickers, D, Ballas, D (2012), The Segmentation of Local Government Areas: Creating a New Geography of Nigeria, Applied Spatial Analysis and Policy, Vol. 5, 25-49,

       19. Ballas, D, Tranmer M (2012), Happy People or Happy Places? A Multi-Level Modelling Approach to the Analysis of Happiness and Well-Being, International Regional Science Review, vol. 35, 70-102.

       20. Ballas, D, Campbell, M, Clarke, G, Hanaoka, K, Nakaya, T, Waley, P (2012), A spatial microsimulation approach to small area income estimation in Britain and Japan, Studies in Regional Science, vol. 42,163-187.

       21. Morrissey, K, Daly, A, Clarke, G, O'Donoghue, C, Ballas, D (2012) A rural/urban comparison of psychiatric inpatient admissions in Ireland, Journal of Public Mental Health, Vol. 11, pp. 209 – 213.

       22. Ballas, D., Dorling, D., Nakaya, T., Tunstall, H. and Hanaoka, K. (2012), Social inequalities in Britain and Japan: toward a comparative study of two island economies/societies, The Quarterly of Social Security Research (Kikan Shakai Hosho Kenkyu), 48-1, 46-61 (in Japanese).

       23. Rossiter, D., Ballas, D, Clarke, G.P., Dorling, D. (2009), Dynamic Spatial Microsimulation using the concept of GHOSTs, International Journal of Microsimulation, vol. 2 (2), 15-26.

       24. Fahmy, E., Dorling, D., Rigby, J., Wheeler, B., Ballas, D., Gordon, D., Lupton, R. (2008) Poverty, Wealth and Place in Britain, 1968-2005, Radical Statistics, 97, 11-30.

       25. Morrissey, K., Clarke, G, Ballas, D., Hynes, S., O'Donoghue, C. (2008), Examining access to GP services in rural Ireland using microsimulation analysis, Area, 40, pp. 353-364.

       26. Ballas, D, Dorling, D (2007), Measuring the impact of major life events upon happiness, International Journal of Epidemiology, 36, 1244-1252.

       27. Ballas, D., Kingston, R., Stillwell, J., Jin, J. (2007) Building a spatial microsimulation-based planning support system for local policy making, Environment and Planning A, 39(10), 2482 – 2499.

       28. Ballas, D., Clarke, G P, Dorling D, Rossiter, D. (2007), Using SimBritain to Model the Geographical Impact of National Government Policies, Geographical Analysis 39 (1), pp. 44-77.

       29. Nakaya, T., Fotheringham, A. S., Hanaoka, K., Clarke, G., Ballas, D., Yano, K. 2007), Combining microsimulation and spatial interaction models for retail location analysis, Journal of Geographical Systems, 9, 345-369.

       30. Ballas, D, Clarke, G. P. and Dewhurst, J (2006), Modelling the socio-economic impacts of major job loss or gain at the local level: a spatial microsimulation framework, Spatial Economic Analysis, vol. 1(1), pp. 127-146.

       31. Ballas, D, Clarke, G P, Wiemers, E, (2006) Spatial microsimulation for rural policy analysis in Ireland: The implications of CAP reforms for the national spatial strategy, Journal of Rural Studies, vol. 22, pp. 367-378.

       32. Phelps, N. A., Parsons N, Ballas, D, Dowling, A (2006), Business at the Margins? Business interests and urban development at the margins of Europe's capital cities, International Journal of Urban and Regional Research, vol 30 (2) pp. 362- 383.

       33. Ballas, D, Clarke, G P, Dorling, D, Rigby, J, Wheeler B (2006) Using Geographical Information Systems and spatial microsimulation for the analysis of health inequalities, Health Informatics, vol. 12, pp. 65-59.

       34. Ballas D, Clarke, G P, Wiemers, E, (2005) Building a dynamic spatial microsimulation model for Ireland, Population, Space and Place, vol. 11, 157–172.

       35. Ballas, D., Clarke, G.P., Dorling, D., Eyre, H. and Rossiter, D., Thomas, B (2005) SimBritain: a spatial microsimulation approach to population dynamics, Population, Space and Place, 11, 13–34

       36. Ballas, D. (2004) Simulating trends in poverty and income inequality on the basis of 1991 and 2001 census data: a tale of two cities, Area 36.2, 146-163.

       37. Ballas, D. & Clarke, G. P. (2001), Towards local implications of major job transformations in the city: a spatial microsimulation approach, Geographical Analysis 31, pp. 291-311.

       38. Ballas, D. & Clarke G. P. (2001), Modelling the local impacts of national social policies: a microsimulation approach, Environment and Planning C: Government and Policy. 19, pp. 587-606.

       39. Ballas, D. & Clarke, G. P. (2000), GIS and microsimulation for local labour market policy analysis, Computers, Environment and Urban Systems, vol. 24, pp. 305-330.

             Άλλες Δημοσιεύσεις

             1. Ballas, D (2014), The political economy of ‘a country called Europe’, Sheffield Political Economy Research Institute, http://speri.dept.shef.ac.uk/2014/11/27/political-economy-a-country-called-europe/

             2. Ballas, D (2014), A country called Europe? Mapping a continent of people united in diversity, New Europeans, http://neweuropeans.net/article/577/country-called-europe-mapping-continent-people-united-diversity

             3. Ballas, D, Dorling, D, Hennig B (2014), There are benefits to viewing Europe as a collection of cities and regions rather than as a group of nation states, LSE European Politics and Policy, 12 August 2014, http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2014/08/12/there-are-benefits-to-viewing-europe-as-a-collection-of-cities-and-regions-rather-than-as-a-group-of-nation-states

             4. Ballas, D, Dorling, D, Hennig B (2014), A country called Europe? A cartographic Story of a continent united in diversity, Discover Society, http://www.discoversociety.org/2014/09/02/a-country-called-europe-a-cartographic-story-of-a-continent-united-in-diversity/

             5. Ballas, D, Dorling, D, Hennig, B (2014), Once upon a time there was a country called Europe, Policy Press Blog, 23 June 2014 https://policypress.wordpress.com/2014/06/23/once-upon-a-time-there-was-a-country-called-europe

             Last updated : 27-05-2017 00:00:00