Όνομα:Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Τίτλος:
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Ιστορική Γεωγραφία
Τηλέφωνο:
22510 36475
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:geos@aegean.gr
Ιστοσελίδα:http://hg-lab.blogspot.gr/
Σπουδές:
 • Πτυχίο (Maitrise), Χωροταξίας επιλογή Πολεοδομία (Amenagement mention Urbanisme), του Πανεπιστημίου Παρισίων VIII (Institut d'Urbanisme de l'Academie de Paris), διευθυντής καθ. Anatol Copp.
 • D.E.A. Γεωγραφίας της Χωροταξίας (Geographie de l’Amenagement), κατεύθυνση Χωροταξία, Σχεδιασμός και Πολεοδομία (mention Amenagement, Planification et Urbanisme), σχ. Γεωγραφίας, Παν/μιο Παρισίων IV-Σορβόννη - CNAM.
 • Διδακτορικό δίπλωμα "Geographie de l’Amenagement", σχ. Γεωγραφίας, Παν/μιο Παρισίων IV-Σορβόννη - CNAM, "Analyse geographique et sociale des Skites au Mont Athos", επίβλεψη κκ. DePlanol X., Bastie J., Σβορώνος Ν., Bompaire, 1987
 • Elève titulaire της Ecole Pratique des 'Hautes Etudes, του Παν/μίου Παρισίων, "Αρχαιολογία του Βυζαντινού Κόσμου", 1983-84.
 • Έμμισθη εκπαίδευση (stage) στο Γαλλικό Συμβούλιο Επικρατείας, [Conseil d'Etat], 1979.
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Ιστορική Γεωγραφία, Ιστορία και Επιστημολογία της Γεωγραφίας, Ιστορία της πόλης, Γεωπολιτική Γεωστρατηγική στη διαχρονία, Γεωγραφική – Χαρτογραφική Οπτικοποίηση, Γραφική Σημειολογία, Γεωγραφία του Αγίου Όρους, Ο χώρος του Ελληνισμού.
Ερευνητικά Προγράμματα:
  Διδασκαλία Μαθημάτων:
  • Ιστορική Γεωγραφία, Ιστορία της Γεωγραφίας, Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας, Γεωγραφική Οπτικοποιηση, Γεωπολιτικές προσεγγίσεις και σχεδιασμοί, Χαρτογραφία: των Εστιών Αστάθειας και των Απειλών
  Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  Βιβλία

  1. Μάζης Ι., Σιδηρόπουλος Γ., Σαρλής Μ., Σωτηρόπουλος Ι., Δωματιώτη Ξ., (2016) Γεωπολιτική και γεωστρατηγικές της συριακής κρίσης, εκδ. Λειμών, (Κεφάλαιο) Αθήνα

  2. Σιδηρόπουλος Γ. (2015) Η πόλη στο χρόνο, Σημεία αναφοράς και προβολές στο σήμερα, Παπαζήσης, Αθ.  ... περισσότερα

  3. Σιδηρόπουλος Γ. (2015), 12 Αφηγήσεις Ιστορικής Γεωγραφίας, Σταμούλης, Αθήνα  ... περισσότερα

  4. Σιδηρόπουλος Γ., (2013) Ατακτοι Γλώσσαι: Συνοπτικό λεξικό Ανθρωπογεωγραφίας, Σταμούλης, Αθήνα.  ... περισσότερα

  5. Σιδηρόπουλος Γ., (2006), "Εσαγωγή στη Γραφική Σημειολογία", Παπαζήσης, Αθήνα.  ... περισσότερα

  6. Σιδηρόπουλος Γ., (2000), Αγιον Όρος, Θεωρήσεις Ανθρωπογεωγραφίας, Καστανιώτης, Αθήνα.  ... περισσότερα

  Κεφάλαια σε Βιβλία

  1. Σιδηρόπουλος, Γεώργιος., Χαρτογραφική προσέγγγιση της Γεωπολιτικής εικόνας της συριακής σύρραξης, στο Μάζης, I. Θ., (Δ/νση & Επιμ.), Γεωπολιτική και γεωστρατηγικές της συριακής κρίσης, εκδ. Λειμών, (Κεφάλαιο) Αθήνα 2016

  2. Stergiou M, Sidiropoulos G (2014), Identifying the forms of Gendrification in the Athenian Landscape, στο Korres G (a.a ed), Socio-Economic Systanability, Regional Development and Spatial Planning: Europe-an and International Dimension and Perpectives, (Κεφάλαιο).

  3. Σιδηρόπουλος Γ., Ο μοναχισμός ως πολιτισμική λεωφόρος του ελληνικού πολιτισμού προς την αιθιοπική κοινωνία του 3ου - 6ου αιώνα, στο Δρακούλης Δ., Τσότσος Γ., (επιμ) (2012), Ιστορική Γεωγραφία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου, εκδ Σταμούλη, Θεσσαλονίκη

  4. Σιδηρόπουλος Γ., Σημειολογική απόδοση της υλοποίηση των γεωγραφικών ορίων στο χρόνο, στο Πασχαλιδης κ.α (επιμ.) (2011) Σύνορα – Περιφέρειες - Διασπορές, (Κεφάλαιο) University Studio Press, Θες/νικη

  5. Κorres G., Sidirooulos G., “Knowledge Based Economy, Innovation and Women Entrepreneurship”. Υπό δημοσίευση (2009) in G. Korres (ed.) Women Participation and Innovation Activities within the Con-text of Knowledge Based Economy, The Women Press. New Delhi, India

  6. Ν Σουλακέλλης, Γ.Σιδηρόπουλος και Α.Παπακωνσταντίνου, Οι νέες εξελίξεις στην οπτικοποίηση του γεωγραφικού χώρου με αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Απαιτήσεις, παραδοχές και ζητήματα προς διερεύνηση, στο Λυριτζής Γ., Νέες τεχνολογίες σην αρχαιολογία, εκδ. Gutemberg, Αθήνα 2008

  7. Σιδηρόπουλος Γ., Η εικόνα του γεωγραφικού χώρου στο Τερκενλή κ.α., (επιμ), Ανθρωπογεωγραφία Άνθρωποι, Κοινωνία, Χώρος, (Κεφάλαιο), εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ., Αθήνα 2008

  8. Σιδηρόπουλος Γ., Γεωπληροφορία και Διαδίκτυο: Πολιτικές και Προβληματισμοί, στο Χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων (Κοτζαμάνης Παππάς, επιμ.) Χώρος και Πληθυσμός: Αναλυτικές Προσεγγίσεις, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Ε.Δ.Κ.Α. Βόλος 2006.

  9. Σιδηρόπουλος Γ., «Μικροί Αθωνικοί Σχηματισμοί», σσ. 345-354, (Κεφάλαιο) στο (επ. Ε.Λιβιεράτος), Όρους Αθω, Χαρτών Μεταμορφώσεις, Εθνική Χαρτοθήκη εκδ. Εθνική Χαρτοθήκη, Θες/νικη 2002.

  10. Sidiropoulos G., Allison E., Tzorzopoulou M, "Migration flows and geographical population distribution in Greece", pp. 155-189, in B.Kotzamanis (ed.), La démographie des Balkans: mouvements migratoires et répartition spatiale de la population/ Demography of the Balkans : Migration flows and geographical population distribution, Université de Macédoine- Univ. de Thessalie, LADS/ Réseau De-moBalk, Volos, Presses Universitaires de Thessalie, 2000

  11. Σιδηρόπουλος Γ., "Γεωγραφικό και Κοινωνικό κέλυφος της χερσονήσου του Αθω, γήρανση και ανανέωση του πληθυσμού", σσ. 601-615, Β. Κοτζαμάνης,, Λ. Μαράτου. κα (επιμ.), στο Γήρανση και κοινωνία. Αθήνα, εκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα 1996

  12. Σιδηρόπουλος Γ., "O xώρος των σκητών και η σημασία τους στη δημογραφική ταυτότητα της χερσονήσου του Αθω", σσ. 435-444, στο Β. Κοτζαμάνης, Β.Λ.Μαράτου (επιμ.), στο Οι δημογραφικές αλλαγές στη μεταπολεμική Ελλάδα , Αθήνα, εκδ. Νέα Σύνορα, 1994.

        Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

        1. Kordosis S., Sidiropoulos G., A view of the refugee crisis in the eastern mediterranean through classical european geopolitics, Cyprus journal of Science, 2016

        2. Σιδηρόπουλος Η ξανανακάλυψη της μεγάπολης του Ανκόρ μέσω της τεχνολογίας, υπο το βλέμμα της Ιστορικής Γεωγραφίας, Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης, VI (1) 2015, pp 73-84

        3. Sidiropoulos G, Kalpakis D., The Mountains of the Moon, A puzzle of the Ptolemaic Geography, BYZANTINA SYMMEIKTA No 23/2014.

        4. Sidiropoulos G, Mont Athos, les derniers incendies, La gestion d’un territoire particulier, Méditerranée – Journal of Mediterranean Geography, vol. 122/2014, 69-78.

        5. Sidiropoulos G., Development through the history of the place, Τhe International Journal of Social Ecol-ogy and Sustainable Development (IJSESD), Special Issue, Volume 5, Issue 3 (July-September 2014).

        6. Sidiropoulos G., Ierapetritis D., The development status and prospects of a medieval settlement in the Eastern Mediterranean: The case of Mesta, Chios, Journal of the Knowledge Economy, Springer US, 2014, pp 1-13

        7. Stergiou M, Sidiropoulos G, Genrificattion in the frame of Tourism: A case study in the City of Athens, Journal of Regional & Socio-Economic Issues, Vol. 3, May-June 2013, 25-36.

        8. Σιδηρόπουλος Γ., Διαπιστώσεις, αιτιάσεις και παραδοχές γύρω από τον πληθυσμό του Αγίου Όρους, Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Νο 61, 2013.

        9. Sidiropoulos G., Αrtificialized patches as a measurement tool in urban geography, Cyprus journal of Science, 2012, 87-100.

        10. Sidiropoulos G., Urban Violence and Urban Space in Athens: Methodology Problems, Journal of Re-gional & Socio-Economic Issues, Vol. 1, May-June 2011.

        11. Σιδηρόπουλος Γ., Η συμβολή του μοναχισμού στην πολιτισμική αλληλεπίδραση ελληνισμού και Αιθιοπίας 3ος - 6ος αι. ΙΣΤΟΡΙΚΑ, Νο53, Ιούνιος 2011, σσ 177-199.

        12. Sidiropoulos G., Cartographic visualisation in and historical geography: styding a land property re-gime, in Mouth Athos (Karyes), The Cartographic Journal Vol.47 No3 pp 270-277 Augoust 2010 # The British Cartographic Society 2010

        13. Σιδηρόπουλος Γ., Τσιλιμίγκας Γ., Αστική Βία: ιδιαιτερότητες & μεθοδολογικά ζητήματα της ελληνικής αστικής πραγματικότητας, Επιστημονική Έκδοση Τεχνικών Χρονικών, Εκδ ΤΕΕ, No3/ 2010.

        14. Sidiropoulos G., Geography of micro-states: main arising issues, Regulation of the Regional Science in-quiry journaL, (1), 45-49, 2009

        15. G. Sidiropoulos, A. Vasilakos: Ultra Real of Symbolic Visualization? - The Case of the City through Time, Computers & Graphics vol. 30:2 (2006)

        16. Sidiropoulos G. Vasilakos A: Ultra Real of Symbolic Visualization? - The Case of the City through Time, Computers & Graphics vol. 30:2 (2006). (8ο στα καλύτερα 25 Hottest Articles του Science Direct Απρίλιος- Ιούνιος 2006).

        17. Sidiropoulos G., Sideris A., ¨Requirements and assumptions in Visualization process of urban and surrounding areas (a case study of the Greek city in time)¨, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology International Conference (CAA ed. Doerr M., Sarris M.,), Archive of Monuments and Publications, Hellenic Ministry of Cultures, 2003.

        18. Σιδηρόπουλος Γ., Παππάς Β., “Η μη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (μεγάλη) κλίμακα έργων”, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παν/μιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος τόμος 9 (7), 111-132, 2003.

        19. Sidiropoulos G., Pappas V., “The concept of Time and Scale in Virtual Cartography”, VXI AESOP Congress, “ Planning in Borderr Regions”, Volos, Greece July 2002.

        20. Σιδηρόπουλος Γ., "Η χερσόνησος του Αθω, ως επικοινωνιακό και πολιτισμικό αντικείμενο τουριστικής έλξης", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ 95, Α` 1998, εκδ. ΕΚΚΕ, 69-85.

        21. Sidiropoulos G., Agorastakis M, Changes in the population map of Albania in the first period of transition (1989-2001) and repercussions of internal migration in the enlargement of Tirana, special issue on "Population Mobility and Change in Europe and its Periphery", RGS-IBG Population Geography Research group (2006).

        Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

        1. Sidiropoulos G, 3d visualization in historical geography, Communicating Space(s) - eCAADe06 Conference in Volos, Greece. 6-9th, September 2006

        2. Σιδηρόπουλος Γ., «Τρισδιάστατη Πόλη, ένας μετέωρος ρεαλισμός», Πρακτικά Συνεδρίου: ΙΜΕΡΟΣ, τεύχος 5.2 Πολιτισμική Σύγκλιση και Ψηφιακή Τεχνολογία, εκδ. ΙΜΕ, Αθηνα 2005

        3. Σιδηρόπουλος Γ., Παππάς Β. "Η χαρτογραφική οπτικοποίηση χρονοσειρών και η ιστορική πληροφορία", σσ. 340-347, στα Πρακτικά (τόμος ΙΙ) 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (Ε.Γρ.Ε.), Μυτιλήνη 2004.

        4. Σιδηρόπουλος Γ., Αλεξόπουλος Ι., Κοψιδά Μ., "Δημοσίευση στο Διαδίκτυο και Χαρτογραφική Επεξεργασία", στα Πρακτικά Συνεδρίου: Κοινωνικές Πρακτικές και Χωρική Πληροφορία, Ευρωπαϊκή και Ελληνική εμπειρία στα ΓΣΠ, τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων (ΑΠΘ) και Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas-GIs), Θες/νικη 2003.

        5. Παππάς Β., Κοτζαμάνης Β., Τσάτσαρης Α., Σιδηρόπουλος Γ., "Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδος», ανακοίνωση, Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas-GI), Φεβρουάριος 2002.

        6. Σιδηρόπουλος Γ., κ. Αλεξόπουλος Ι., "Χαρτογραφία διαδικτύου. Το παράδειγµα των ιστορικών χαρτών", (Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού), 12ης Συνάντησης Ελλήνων Χρηστών G.I.S. ArcInfo – ArcView, 2002.

        7. Σιδηρόπουλος Γ., Παππάς Β., Μοστράτος Ν., "Η χαρτογραφική οπτικοποίηση της έννοιας του χρόνου", 6ο Συνέδριο ΧΕΕΕ, σσ. 287-298, 6ο Συνέδριο ΧΕΕΕ, Η χαρτογραφία σε εξέλιξη, Οκτώβριος 2000.

        8. Σιδηρόπουλος Γ., Παππάς, "Τα προβλήματα της κλίμακας σε περιβάλλον εικονικής χαρτογραφικής απεικόνισης", σσ. 299-314, 6ο Συνέδριο ΧΕΕΕ, Η χαρτογραφία σε εξέλιξη, Οκτώβριος 2000.

        9. Σιδηρόπουλος Γ., "Επεξεργασία & Προβολή χωρικών δεδομένων στην Διαχρονία", στα, Πρακτικά Συνεδρίου, ΓΣΠ, Δυνατότητες εφαρμογές, προοπτικές & προκλήσεις, εκδ. , Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas-GI), Δεκέμβριος 1999.

        10. Σιδηρόπουλος Γ., "Η έννοια των ορίων ως πρωταρχικό στοιχείο για την ανάδειξη της ταυτότητας μικρών ιστορικών οικιστικών συνόλων", σσ. 177-187,5ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χαρτογραφία μεγάλης κλίμακας, Αστικοί χάρτες, 25-27 Νοεμβρίου 1998.

        11. Σιδηρόπουλος Γ., "Χωροταξική ανάλυση του ιστορικού οικισμού των Καρυών", σσ. 813-824, 4ο Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Αθήνα 1998.

        12. Σιδηρόπουλος Γ., Ανδρής Σ., Δάρας Κ., "Ο παράγων γεωγραφική θέση στην ανάπτυξη κρατιδίων και αυτοδιοίκητων περιοχών μικρής έκτασης", σσ. 165-177,4ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χαρτογραφία & Χάρτες στην ανάδειξη & προστασία του Περιβάλλοντος, εκδ. ΧΕΕΕ, Οκτώβριο 1997.

        13. Σιδηρόπουλος Γ., "Γεωγραφικό και Κοινωνικό κέλυφος της χερσονήσου του Αθω, γήρανση και ανανέωση του πληθυσμού", σσ. 601-615, Β. Κοτζαμάνης,, Λ. Μαράτου. κα (επιμ.) Γήρανση και κοινωνία. Αθήνα, εκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα 1996.

        14. Σιδηρόπουλος Γ., "O xώρος των σκητών και η σημασία τους στη δημογραφική ταυτότητα της χερσονήσου του Αθω", σσ. 435-444, στο Β. Κοτζαμάνης,Β., Λ. Μαράτου (επιμ.) Οι δημογραφικές αλλαγές στη μεταπολεμική Ελλάδα , Αθήνα, εκδ. Νέα Σύνορα, 1994.

        15. Σιδηρόπουλος Γ., «Γεωγραφικό Αρχείο Πληροφοριών Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας», σσ. 494-507, Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Αθήνα 1994.

        16. Σιδηρόπουλος Γ., Μοστράτος Ν., Οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της μεταβολής πληθυσμού της Ελλάδας από το 1940 – 2001, Δ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της HellasGI, "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Ο Ρόλος των Γ.Σ.Π." 2006

              Last updated : 12-07-2017 00:00:00