Όνομα:Ρούσσου Όλγα
Τίτλος:
Ε.ΔΙ.Π.
Γνωστικό Αντικείμενο:
Φυσική Γεωγραφία - Περιβάλλον
Τηλέφωνο:
22510 36452
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:orousou@aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • 2013 - Διδακτορικό Δίπλωμα. Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2001 - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Π.Μ.Σ. "Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση", Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2000 - Βασικό Πτυχίο, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Οικολογία και Διαχείριση Πυρκαγιών
 • Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς και Προσομοίωση Χωρικής Εξάπλωσης πυρκαγιάς
 • Τρισδιάστατη Απεικόνιση Γεωγραφικών Δεδομένων (Γεω-Οπτικοποίηση)
 • Θεματική Χαρτογραφία
 • Γεωπληροφορική στην Εκπαίδευση
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2017-2017: «Τρισδιάστατη Χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης της πληγείσας περιοχής Βρίσας, από τον σεισμό της Λέσβου στις 12/06/2017» στο έργο «Επίγεια φωτογραμμετρική αποτύπωση του κτηριακού αποθέματος με χρήση φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης». Χρηματοδότηση:Περιφέρεια Β. Αιγαίου. Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθ. Νικόλαος Σουλακέλλης. - Καθήκοντα ως επιστημονική συνεργάτης
 • 2008-2009: Ετήσια Επιστημονική Μελέτη "Χαρτογράφηση και Τρισδιάστατη Οπτικοποίηση Καύσιμης Ύλης για Διαχείριση Πυρκαγιών με Χρήση Δορυφορικών Εικόνων Υψηλής Ανάλυσης και Εργαλείων Γεωπληροφορικής". Χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. - Καθήκοντα ως επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος.
 • 2003-2007: "Εφαρμογή και αξιολόγηση επίγειων και εναέριων μεθόδων τηλεματικής στον έγκαιρο εντοπισμό - αναγγελία – παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών (ΣΙΘΩΝ)", Κωδ. Έργου 55, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, ΓΓΕΤ/ΕΠΑΝ - Καθήκοντα ως επιστημονική συνεργάτης.
 • 2004-2005: "ΓΓΕΤ 2004 - Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αντιπυρικής και Αντιπλημμυρικής Προστασίας", Συγχρηματοδότηση Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Automated Fire and Flood Hazard Protection System (AH-PRO)". Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κώστας Καλαμποκίδης - Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης.
 • 2003-2005: "Integrated Computational Assessment of Urban Air Quality via Remote Observation Systems Network –I.C.A.R.O.S. ΝΕΤ". Αρ. Συμβολαίου: IST-2000-29264, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, IST for Environment. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικ. Σουλακέλλης - Καθήκοντα ως επιστημονική συνεργάτης.
 • 2002-2005: "Monitoring Forests at the Mediterranean Unit Level for Fire Prevention and Control (FIREGUARD", Αρ. Συμβολαίου: QLK5-CT-2001-00784, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, DXII, FP5 – Quality of Life & Management of Living Resources. - Καθήκοντα ως επιστημονική συνεργάτης.
 • 2003-2004: "Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για το μάθημα της Γεωγραφίας του Γυμνασίου: Ψηφιακοί Σχολικοί Χάρτες" Χρηματοδότηση: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΥΠΕΠΘ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Σουλακέλλης. - Καθήκοντα ως επιστημονική συνεργάτης.
 • 2002-2004: "Automated Fire and Flood Hazard Protection System (AH-PRO)", Αρ. Συμβολαίου:EVG1-2001-00057. Ευρωπαϊκή Ένωση DXII, FP5-Environment and Sustainable Development.Συντονιστής Προγράμματος: Κώστας Καλαμποκίδης. - Καθήκοντα ως επιστημονική συνεργάτης κ διοικητική υποστήριξη
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Οικολογία και Διαχείριση Πυρκαγιών (εργαστήρια μαθήματος)
 • Θεματική Χαρτογραφία (εργαστήρια μαθήματος)
 • Εισαγωγή στη Χαρτογραφία (εργαστήρια μαθήματος)
 • Γεωγραφία Φυσικών Καταστροφών
 • Θέματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

         Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

         1. Kalabokidis K., Xanthopoulos G., Moore P., Caballero D., Kallos G., Llorens J., Roussou O. and Vasilakos C. 2012. Decision support system for forest fire protection in the Euro-Mediterranean region. European Journal of Forest Research. Vol. 131, No. 3, pp. 597-608.

         2. Zianis, D., Xanthopoulos, G., Kalabokidis, K., Kazakis, G., Ghosn, D. and Roussou, Ο. 2011. Allometric equations for aboveground biomass estimation by size class for Pinus brutia Ten. trees growing in North and South Aegean Islands, Greece. European Journal of Forest Research. Vol. 130, pp. 145-160.

          Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

          1. • C. Vasilakos, S. Hatzistamatis, O. Roussou and N. Soulakellis. 2018. “Terrestrial Photogrammetry Vs Laser Scanning For Rapid Earthquake Damage Assessment”. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 527-533,2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-527-2018.

          2. • N. Soulakellis, S. Chatzistamatis, C. Vasilakos, G. Tataris, A. Papakonstantinou, D. Kavroudakis, K. Topouzelis, O. Roussou, Ch. Kalloniatis, E. E. Papadopoulou, K. Chaidas and P. Kalaitzis. 2018. “Synergistic Exploitation of Geoinformation Methods for Post-Earthquake 3D Mapping of Vrisa Traditional Settlement, Lesvos Island, Greece”. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-491-2018.

          3. • Papakonstantinou A., Doukari M., Roussou O. , Drolias G.Ch. , Chaidas K., Moustakas A., Athanasis N., Topouzellis K. and N. Soulakellis . 2018. “UAS Multi-Camera Rig for Post-Earthquake Damage 3D Geovisualization of Vrisa Village”. Sixth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2018), 26-29 March 2018, Paphos, Cyprus. Proceedings of SPIE 10773. The International Society for Optical Engineering 1 (1): 1–11. https://doi.orr/10.1117/12.2326173.

          4. Καλαμποκίδης Κ., Ρούσσου Ο. και Π. Παλαιολόγου. 2012. Δημιουργία μοντέλων καύσιμης ύλης δασικών περιοχών τραχείας πεύκης για προσομοίωση συμπεριφοράς πυρκαγιών. 6ο Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου 2012.

          5. Roussou O., Papakonstantinou A., Kalabokidis K., and N.Soulakellis. 2008. 3D geo-visualization of Mediterranean shrubs in different spatial scales for landscape fire management. In Proceedings of the International Conference on “Studying, Modeling & Sense Making of Planet Earth”, 1-6 June 2008, Dept. of Geography, Univ. of the Aegean (with the support of the UNESCO Natural Sciences Sector), Mytilene, Greece. 8p.

          6. Καλαμποκίδης K., Ο. Ρούσσου, Χ. Βασιλάκος και Δ. Μαρκοπούλου. 2004. Χωρική μοντελοποίηση καύσιμης ύλης και συμπεριφοράς πυρκαγιών τοπίου. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Μυτιλήνη, Τόμος Ι, σελ. 486-494

             Διατριβές

             1. 2013 - Διδακτορική Διατριβή με τίτλο "Χωρική ανάλυση κατανομής καύσιμης ύλης για διαχείριση πυρκαγιών".Τμήμα Γεωγραφίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

             Άλλες Δημοσιεύσεις

             1. Ρούσσου Ο., Καλαμποκίδης Κ. και Ν. Σουλακέλλης. 2009. Χαρτογράφηση και τρισδιάστατη οπτικοποίηση καύσιμης ύλης για διαχείριση πυρκαγιών με χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης και εργαλείων γεωπληροφορικής. Επιστημονική Μελέτη. Τελική έκθεση προς το Ίδρυμα Λάτση, Αθήνα. 134 σελ.  ... περισσότερα

             Last updated : 31-01-2019 00:00:00