Όνομα:Γκιάλης Στέλιος
Τίτλος:
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Περιφερειακή Γεωγραφία και Ανάπτυξη
Τηλέφωνο:
22510 36442
Γραφείο:
Email:stgialis@aegean.gr
Ιστοσελίδα:https://laborgeographies.wordpress.com/
Σπουδές:
 • (1991-1996) Πτυχίο, Α.Π.Θ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 • (1997-2003) Διδακτορική Διατριβή στην Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Α.Π.Θ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 • (2012-2015) Μεταδιδάκτορας υπότροφος για την ερευνητική πρόταση ‘‘The “Southern Flexicurity” project, ΕΑΠ & University of Georgia, USA
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Γεωγραφία της Εργασίας, Ευέλικτη και άτυπη εργασία, Άνιση χωρική και περιφερειακή ανάπτυξη
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2015-2016: ‘‘Participatory Action Research to Address Un-Under-Employment at the local level'' - Scientific Coordinator
 • 2012-2015: ‘‘The “Southern Flexicurity” project: Flexicurity and spatial divisions of atypical employment in local labour markets of the Southern European Union’ - Post-doctoral researcher
 • 2010-2014: The “Hydromentor” project: Development of an integrated system for the monitoring and management of the quality and quantity of water resources in agricultural water basins under climate change: Implementation in the Lake Karla basin - Researcher
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Οικονομική Γεωγραφία
 • Περιφερειακή Γεωγραφία και Ανάπτυξη
 • Ειδικά Θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας
 • Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Χώρων Καινοτομίας (ακ. έτος 2015-2016)
 • Γεωγραφία της Εργασίας και της Αναδιάρθρωσης
 • Παγκόσμια Γεω-οικονομία και άνιση ανάπτυξη (Μεταπτυχιακό μάθημα)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 1. Γκιάλης, Σ., Herod, A., 2015. Γεωγραφία της εργασίας: εργατική δράση, ευέλικτη απασχόληση και χωρικές ανισότητες [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4073

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. Leontidou, L., Afouxenidis, A., Gialis, S., and Stringli, A. (2013) “Persisting digital society territorial divides”. In R. Gonzalez (Ed.) European regions in the strategy to emerge from the crisis (pp. 101-117). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Κεφάλαια σε Βιβλία με κριτές

 1. Gialis S. (2014) “Recession and atypical employment: a focus on contemporary Greek metropolitan regions” in S. Mavroudeas (ed.) Greek Capitalism in Crisis: Marxist Analyses, Routledge, London, pp. 212-231.  ... περισσότερα

    Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

    1. Gialis S., B. Kotzamanis and K. Salata (2013), “Thessaloniki’s METRO: estimating the impact of the transport system on the urban geography”, Aeihoros, v.17, pp. 162-193 (in Greek).

    2. Gialis S. (2010), “Crisis and restructuring in the local productive system of Thessaloniki: firms’ size, restructuring strategies and flexible employment”, Geographies , v.17, pp. 79-98 (in Greek).

    3. Gialis S. (2009), “Labour flexibility and atypical employment: socio-spatial dimensions and some political remarks”, Social Science Tribune, v. 56, pp. 87-120, (in Greek).

    4. Gialis S. (2008), “Socio-spatial aspects related to atypical and informal employment in the Greek accumulation mode: the ‘establishment’ (1880-1940) and the post-war ‘dynamic-expansion’ periods (1950-1973)”, Labour Relations Review, v.51, pp.13-31 (in Greek).

     Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

     1. Five (5) recent in peer-reviewed journals:Gialis, S., & Taylor, M. (2016), A Regional Account of Flexibilization Across the EU: The ‘Flexible Contractual Arrangements’ Composite Index and the Impact of Recession. Social Indicators Research, 128(3), 1121-1146 doi: 10.1007/s11205-015-1072-9.

     2. Gialis S. and M. Tsampra (2015), “The diverse regional patterns of atypical employment in Greece: Production restructuring, re-/deregulation and flexicurity under crisis”, Geoforum, 62, 175-187.

     3. Gialis, S., Tsampra, M., & Leontidou, L. (2015). Atypical employment in crisis-hit Greek regions: Local production structures, flexibilization and labour market re/deregulation. Economic and Industrial Democracy, 0143831X15586815.

     4. Gialis S. and A. Herod (2014), “Of steel and strawberries: Greek workers struggle against informal and flexible working arrangements during the crisis”, Geoforum, v. 57, pp. 138-149.

     5. Gialis S. and L. Leontidou (2014), “Antinomies of flexibilization and atypical employment in Mediterranean Europe: Regions of Greece, Italy and Spain during the crisis”, European Urban and Regional Studies (doi:10.1177/0969776414538983).

      Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

      1. Five (5) recent publications: Gialis, S., Fafoutis, C., Mylopoulos, N. and A. Loukas (2015) ‘‘Think about new agricultural practices, drain Lake Karla’: socio-economic insufficiencies of a lake restoration project in Thessaly, Greece’, 9th World Congress of the European Water Resources Association, ‘Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities’, June 10-13, Istanbul, Turkey

      2. Gialis S., Mavroudeas S. and K. Gourzis (2015) Atypical and irregular employment in Southern EU cities: resurgence of an industrial reserve army? 33rd International Labour Process Conference, Athens, Greece, 13-15 April, 2015.

      3. Gialis S. and C. Laspidou (2014) Lake Karla and the contradictory character of Greek Environmental Policies: a brief historical overview. IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: 22-24 March 2014, Traditions and Culture. Patras, Greece, pp. 1057-1067, ISBN: 97 8-960-538-921 -5.

      4. Gialis, S., Leontidou, L., & Taylor, M. (2014). Composite indicators of flexibilization across EU regions: a critical re-appraisal and interpretation. In ERSA conference papers (No. ersa14p513). European Regional Science Association, November 2014, St. Petersburg.

      5. Gialis, S. (2013) “Flexicurity in the European South: towards a typology of atypical employment’s expansion across cities and regions” 14th Mediterranean Research Meeting (MRM), European University Institute, Mersin, Turkey, March 20-23.

      Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων χωρίς κριτές

      1. Five (5) recent presentations: Gialis, S. (2015) ‘Νeither 'rigid' nor 'flexicure': capital devaluation, uneven development and the crisis of Southern European labour markets’. The ‘Geographies of work and uneven development in Europe during the crisis’ Seminar/one-day Conference, April 30th, Athens.

      2. Gialis, S. and Taylor, M. (2015) ‘Composite indicators of flexibilization and the crisis: facts and myths based on regional labour market data’. 55th Conference of the European Regional Science Association, ‘World Renaissance: Changing roles for people and places’, 25-29 August 2015, Lisbon, Portugal.

      3. Leontidou, L., Gialis, S. and A. Herod (2015) ‘Strawberry pickers, precarious labour and Labour Geography: studying the agency of immigrant workers against informal working arrangements in Greece’, The 2015 International Geographical Union (IGU) Regional Conference “GEOGRAPHY, CULTURE AND SOCIETY FOR OUR FUTURE EARTH” August 16-21, Moscow

      4. Gialis S., L. Leontidou and A. Herod (2013) “Atypical and Informal Employment in Southern European Union Regions: Agency and “Anti-Recession” Measures”, The 35th Annual North American Labor History Conference, October 24-26, McGregor Conference Center, Wayne State University, Detroit, USA.

      5. Gialis S., L. Leontidou and A. Herod (2013) “‘Flexicurity’ politics and crisis in Southern EU member states and the Greek regions: critical theoretical arguments and empirical data on who bears the burden of devaluation”, International Conference of the Association of American Geographers, Los Angeles, April 9-13.

        Διατριβές

        1. Thesis entitled “Spatial and sector-based characteristics of atypical work: labour and productive flexibility in the industry of Thessaloniki” (in Greek, pages 377), School of Rural and Surveying Engineers of the Aristotle University of Thessaloniki, available in http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/14754#page/1/mode/2up.

         Last updated : 22-09-2017 00:00:00