ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021
Όνομα:Ιωσηφίδης Θεόδωρος
Τίτλος:
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες
Τηλέφωνο:
22510 36405
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:iwsifidis@aegean.gr
Ιστοσελίδα:https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=thiwsi#publ-cat-9-0
Σπουδές:
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (D.Phil.), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο (Sussex European Institute) του Πανεπιστημίου του Σάσεξ, Αγγλία 1997. Αριθμός Πράξης Ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ 20κ/155. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "Recent Foreign Immigration and the Labour Mark
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Ποιοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας, Μετανάστευση, Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2010-2014: LEDDRA: Land and Ecosystem Degradation and Desertification: Assessing the Fit of Responses - Ερευνητής
 • 2010-2012: Διερεύνηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών ένταξης των Αφρικανών μεταναστών στην ελληνική κοινωνία υποδοχής (Δι.Π.Ε.Α.Μ.Ε.) (κωδικός έργου 09ΣΥΝ-61-939) - Ερευνητής
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Ποιοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία, Σύγρονη Ανθρωπογεωγραφία,, Γεωγραφία των Μετακινήσεων, Χώρος Κοινωνία Πολιτισμός, Ανάπτυξη Υπαίθρου (συνδ) (ΠΜΣ)
 • Μεθοδολογία έρευνας στην ανθρωπογεωγραφία (ΠΜΣ, συνδ)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 1. Αφουξενίδης, Α. Γκιάλης, Σ. Ιωσηφίδης Θ. Κουρλιούρος, Η. 2017) Κριτικά Δοκίμια Ευρω-Μεσογειακής Ανθρωπογεωγραφίας – Τιμητικός Τόμος για την Λίλα Λεοντίδου. Εκδόσεις Προπομπός.

 2. Ιωσηφίδης, Θ. (2017) Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας και Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. (ISBN: 978-960-418-679-2, σ. 328)

 3. Iosifides, T. (2011) Qualitative Methods in Migration Studies. A Critical Realist Perspective. Farnham: Ashgate Publishing, pp. 266. (ISBN 978-1-4094-0222-0).

 4. Iosifides, T. and Sporton, D. (2009) (Eds.) Special Issue: Biographical Methods in Migration Research, στο Migration Letters, An International Journal of Migration Studies, Volume 6 (2) (www.migrationletters.com).

 5. Ιωσηφίδης, Θ. (2008) Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Κριτική (σ. 324) (ISBN 978-960-218-599-5) (Νέα αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου: Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες, Κριτική, 2003, ISBN 960-218-318-7, σ. 160).

 6. Θ.Σ. Τερκενλή, Ιωσηφίδης, Θ., Χωριανόπουλος, Ι. (2007) (Επιμέλεια) Ανθρωπογεωγραφία. Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος. Αθήνα: Κριτική (ISBN 978-960-218-545-2, σ. 492).

 7. Ιωσηφίδης, Θ. Επιστημονική Επιμέλεια του βιβλίου των Michael Hughes και Carolyn J. Kroehler (2007) Κοινωνιολογία, Οι Βασικές Έννοιες. Αθήνα: Κριτική - Επιστημονική Βιβλιοθήκη (ISBN 978-960-218-512-4, σ. 767).

 8. Ιωσηφίδης, Θ. Επιστημονική Επιμέλεια του βιβλίου των Michael Hughes και Carolyn J. Kroehler (2007) Κοινωνιολογία, Οι Βασικές Έννοιες. Αθήνα: Κριτική - Επιστημονική Βιβλιοθήκη Νέα Αναθεωρημένη Έκδοση (ISBN 978-960-218-887-3, σ. 660).

 9. Κίζος, Α., Ιωσηφίδης, Θ. και Σπιλάνης, Γ. (2007) (Επιμέλεια) Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές. Αθήνα: Gutenberg (ISBN 978-960-01-1152-1, σ. 257).

 10. Ιωσηφίδης, Θ. και Σπυριδάκης, Μ. (2006) (Επιμέλεια) (Πρόλογος Λίλα Λεοντίδου) Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Ανάλυση Δεδομένων. Αθήνα: Κριτική – Επιστημονική Βιβλιοθήκη (ISBN 960-218-451-5, σ. 335).

 11. Ζούρος Ν. και Ιωσηφίδης Θ. (2004) (Επιμέλεια) Προστατευόμενες Περιοχές, Φυσικά Μνημεία και Τοπική Ανάπτυξη, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου. Σίγρι Λέσβου: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. (ISBN 960-88364-0-9).

 12. Σπιλάνης, Ι., Ιωσηφίδης, Θ. και Κίζος, Α. (2004) (Επιμέλεια) Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές. Αθήνα: Gutenberg – Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής (ISBN 960-01-1031-x, σ. 333).

 13. Ιωσηφίδης, Θ. (2003) Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Κριτική - Επιστημονική Βιβλιοθήκη (ISBN 960-218-318-7, σ. 160)

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. Ibrahim Sirkeci, Theodoros Iosifides, Carla DeTona, Annalisa Frisina (2019) On qualitative methodologies in migration research, in Ibrahim Sirkeci, Theodoros Iosifides, Carla DeTona, Annalisa Frisina (Eds.) Reader in Qualitative Methods in Migration Research. London: Transnational Press. (ISBN: 978-1-912997-10-7).

 2. Αφουξενίδης, Α., Γκιάλης Σ., Ιωσηφίδης, Θ. Κουρλιούρος, Η. (2019) Εισαγωγή. Στο Αφουξενίδης, Α. Γκιάλης, Σ. Ιωσηφίδης Θ. Κουρλιούρος, Η. (Επιμέλεια) Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας: Κριτικά Δοκίμια για το Χώρο, Κοινωνία και τον Πολιτισμό προς τιμήν της Λίλας Λεοντίδου. Εκδόσεις Προπομπός.

 3. Iosifides, T. (2017, υπό έκδοση) Epistemological issues in qualitative migration research: self-reflexivity, objectivity and subjectivity. In Ricard Zapata-Barrero and Evren Yalaz (Επιμ.) Handbook of Qualitative Research in European Migration Studies. IMISCOE Research Series, Springer.

 4. Ιωσηφίδης, Θ. (2017, υπό έκδοση) Επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαστάσεις της προσέγγισης του κριτικού ρεαλισμού στις κοινωνικές επιστήμες και στην ανθρωπογεωγραφία. Στο Αφουξενίδης, Α. Γκιάλης, Σ. Ιωσηφίδης Θ. Κουρλιούρος, Η. (Επιμέλεια) Κριτικά Δοκίμια Ευρω-Μεσογειακής Ανθρωπογεωγραφίας – Τιμητικός Τόμος για την Λίλα Λεοντίδου. Εκδόσεις Προπομπός.

 5. Πετράκου, Η., Θανάσης Γιαννακόπουλος, Θ., Ιωσηφίδης, Θ., Παπαγιάννης, Γ., Πιστικός, Η., Τσελεπή, Ν. (2015) Μετακινήσεις και μεταναστεύσεις στο Βόρειο Αιγαίο στο Σπιλάνης, Γ., Κίζος, Θ. & Καράμπελα, Σ. (επιμ.). Νησιωτικότητα και Βιωσιμότητα: Η περίπτωση των Νησιών του Αιγαίου, σσ. 114-141. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, ISBN: 978-960-88031-2-1.

 6. Ιωσηφίδης, Θ. (2014) “Η κοινωνιολογική γνώση στον σύγχρονο κόσμο” Νέα εμπλουτισμένη Εισαγωγή στην Αναθεωρημένη Έκδοση του βιβλίου των Michael Hughes και Carolyn J. Kroehler Κοινωνιολογία, Οι Βασικές Έννοιες, σσ. 25-30. Αθήνα: Κριτική (Εισαγωγή και Επιστημονική Επιμέλεια Ιωσηφίδης, Θ., Μετάφραση Χρηστίδης, Γ.Ε.).

 7. Iosifides, T. (2012) ‘Migration Research between Positivistic Scientism and Relativism: A Critical Realist Way Out’, in Vargas-Silva, C. (Επιμ.) Handbook of Research Methods in Migration, σσ. 26-49. Cheltenham: Edward Elgar.

 8. Ιωσηφίδης, Θ. και Κίζος, Αθ. (2012) ‘Κοινωνική ένταξη των μεταναστών / μεταναστριών και στάσεις του τοπικού πληθυσμού στη Δυτική Ελλάδα: ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων’ στο Χ. Κασίμης και Α.Γ. Παπαδόπουλος (Επιμ.) Μετανάστες στην Ελλάδα. Απασχόληση και Ένταξη στις Τοπικές Κοινωνίες, σσ. 327-356. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

 9. Πετράκου, Η. και Ιωσηφίδης, Θ. (2012) ‘Γεωγραφικοί και πολιτικοί προβληματισμοί για τα σύνορα και τη μετανάστευση’ στο Τρουμπέτα, Σ. (Επιμ.) Το Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Ζήτημα. Διαβάσεις και Μελέτες Συνόρων, σσ. 33-50. Αθήνα: Παπαζήσης.

 10. Ιωσηφίδης, Θ. (2010) ‘Το οντολογικό και επιστημολογικό πλαίσιο του κριτικού ρεαλισμού και οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες’, στο Πουρκός, Μ.Α., και Δαφέρμος, Μ. Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα. Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα, σ. 317-346. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.

 11. Κίζος, Θ., Βακουφάρης, Χ. και Ιωσηφίδης Θ. (2010) ‘Αιγοπροβατοτροφία και περιβαλλοντική διαχείριση στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές’ στο Αραμπατζής, Γ.Δ. (Επιμ.) Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, 2ος Τόμος, σ.119-129. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 12. Θεοδωροπούλου, Ε., Βαβίτσα, Τ., Ιωσηφίδης, Θ. (2009) ‘Ανθρωποκεντρικές-οικοκεντρικές αντιλήψεις: πόση περιβαλλοντική ηθική πίσω από την περιβαλλοντική εκπαίδευση;’ στο Ε. Θεοδωροπούλου, Μ. Καΐλα Larrère C,, Bonnett, Μ. (Επιμ.) Περιβαλλοντική Ηθική: από την Έρευνα και τη Θεωρία, στην Εφαρμογή, σ. 299-324. Αθήνα: Ατραπός.

 13. Ιωσηφίδης, Θ. (2009) ‘Εκτός χώρου: χωροκοινωνικές διαστάσεις της ζωής των Τσιγγάνων σε πέντε περιοχές της Ελλάδας’ στο Σπυριδάκης, Μ. (Επιμ.) Μετασχηματισμοί του Χώρου: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις, σ. 427-458. Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος.

 14. Ιωσηφίδης, Θ. (2009) ‘Κοινωνικό κεφάλαιο και μεταναστευτική ένταξη: μετανάστες/στριες από την Αλβανία και ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ’, στο Κόντης, Α. (Επιμ.) Ζητήματα Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών, σ. 255-382. Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα: Παπαζήσης. [αποτελεί το κεφάλαιο 4 ενός τόμου που περιέχει τα αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, σελίδες 127]

 15. Ιωσηφίδης, Θ. και Λιαρίκος, Κ. (2008) “Η καταπολέμηση της ερημοποίησης: η διεθνής και η εθνική διάσταση ” στο Ν. Μπεόπουλος και Α.Γ. Παπαδόπουλος (Επιμέλεια) Ερημοποίηση. Ανθρώπινη Απουσία και Στειρότητα των Τόπων, σ. 343-365. Αθήνα: Gutenberg.

 16. Ιωσηφίδης, Θ. και Πολιτίδης, Θ. (2008) “Η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και των δημόσιων πολιτικών στην ερημοποίηση: μερικά πρώτα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας πεδίου στη δυτική Λέσβο”, στο Ν. Μπεόπουλος και Α.Γ. Παπαδόπουλος (Επιμέλεια) Ερημοποίηση. Ανθρώπινη Απουσία και Στειρότητα των Τόπων, σ. 177-206. Αθήνα: Gutenberg.

 17. Ιωσηφίδης, Θ., Κίζος, Θ., Παπαγεωργίου, Δ., Μαλλιωτάκη, Α., Πετράκου, Η. (2008) ‘Κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των μεταναστών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: αγορά εργασίας και κοινωνική αναπαραγωγή’ στο Καβουνίδη, Τ., Κόντης, Α., Λιανός, Θ., Φακιολάς, Ρ. (Επιμ.) Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες, Πολιτικές, Προοπτικές, Τόμος Α, σ. 38-51. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΜΕΠΟ.

 18. Θ.Σ. Τερκενλή, Ιωσηφίδης, Θ., Χωριανόπουλος, Ι. (2007) “Ανθρωπογεωγραφία: Βασικές Έννοιες και Θεωρητικές Τάσεις” στο Θ.Σ. Τερκενλή, Ιωσηφίδης, Θ., Χωριανόπουλος, Ι. (επιμέλεια) Ανθρωπογεωγραφία. Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος, σ. 19-38. Αθήνα: Κριτική.

 19. Ιωσηφίδης, Θ. (2007) “Η κοινωνιολογική γνώση στον σύγχρονο κόσμο” Εισαγωγή στο βιβλίο των Michael Hughes και Carolyn J. Kroehler Κοινωνιολογία, Οι Βασικές Έννοιες. Αθήνα: Κριτική (Εισαγωγή και Επιστημονική Επιμέλεια Ιωσηφίδης, Θ., Μετάφραση Χρηστίδης, Γ.Ε.).

 20. Καλαμποκίδης Κ., Ιωσηφίδης Θ., Morehouse Β., και Henderson Μ. (2007) “Ανθρωπογεωγραφικές Διαστάσεις της Διαχείρισης του Κινδύνου Πυρκαγιών στο Βόρειο Αιγαίο”, στο Κίζος, Α., Ιωσηφίδης, Θ. και Σπιλάνης, Γ. (Επιμέλεια) Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, σ. 201-224. Αθήνα: Gutenberg.

 21. Κανάρογλου, Π. και Ιωσηφίδης, Θ. (2007) “Ποσοτικές και Ποιοτικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις του Χώρου” στο Θ.Σ. Τερκενλή, Ιωσηφίδης, Θ., Χωριανόπουλος, Ι. (επιμέλεια) Ανθρωπογεωγραφία. Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος, σ. 40-55. Αθήνα: Κριτική.

 22. Καρδάτος Γ., Κουρλιούρος Η. και Ιωσηφίδης Θ. (2007) “Ανάπτυξη σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (ΛΕΠ) και Δράσεις Πληροφορικής και Τηλεματικής: Η Περίπτωση του Βορείου Αιγαίου”, στο Κίζος, Α., Ιωσηφίδης, Θ. και Σπιλάνης, Γ. (Επιμέλεια) Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές, σ. 159-178. Αθήνα: Gutenberg.

 23. Ιωσηφίδης, Θ. (2006) “Θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory) και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: δυο ερευνητικά παραδείγματα”, στο Ιωσηφίδης, Θ. και Σπυριδάκης, Μ. (Επιμέλεια) Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Ανάλυση Δεδομένων, σ. 211-230. Αθήνα: Κριτική – Επιστημονική Βιβλιοθήκη.

 24. Ιωσηφίδης, Θ. (2006) “Ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μεταναστευτική έρευνα: προκλήσεις, ερωτήματα και προβλήματα ” στο Γ. Κυριακάκης και Μ. Μιχαηλίδου (Επιμέλεια) Η Προσέγγιση του Άλλου: Ιδεολογία, Μεθοδολογία και Ερευνητική Πρακτική, σ. 175-196. Εκδόσεις Μεταίχμιο, Σειρά Ετερότητες.

 25. Ιωσηφίδης, Θ. (2006) “Ποιοτική κοινωνική έρευνα και κριτικός ρεαλισμός”, στο Ιωσηφίδης, Θ. και Σπυριδάκης, Μ. (Επιμέλεια) Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Ανάλυση Δεδομένων, σ. 21-32. Αθήνα: Κριτική – Επιστημονική Βιβλιοθήκη.

 26. Ιωσηφίδης, Θ. (2006) “Χαρακτηριστικά και Δυνατότητες του Λογισμικού Ανάλυσης Ποιοτικών Δεδομένων” στο Ιωσηφίδης, Θ. και Σπυριδάκης, Μ. (Επιμέλεια) Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Ανάλυση Δεδομένων, σ. 259-273. Αθήνα: Κριτική – Επιστημονική Βιβλιοθήκη.

 27. Iosifides, T. και Briassoulis, H. (2005) “European Union Social Policies: the Conundrum of Policy Integration” στο Briassoulis, H. (επιμέλεια) Policy Integration for Complex Environmental Problems, The Example of Mediterranean Desertification. London: Ashgate (Ashgate Studies in Environmental Policy and Practice) (ISBN 0754642437).

 28. Ιωσηφίδης Θ. και Παπαδόπουλος Α.Γ. (2004) “Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στον αγροτικό χώρο” στο Παπαδόπουλος Α.Γ. (επιμέλεια) Η Ανάπτυξη σε μια Πολυλειτουργική Ύπαιθρο. Αθήνα: Gutenberg.

 29. Σπιλάνης Ι., Κίζος Α., και Ιωσηφίδης Θ. (2004) “Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (Less Favored Areas – LFAs)” στο Σπιλάνης, Ι., Ιωσηφίδης, Θ. και Κίζος, Α. (Επιμ.) Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές. Αθήνα: Gutenberg.

 30. Ιωσηφίδης Θ. (2001) “Εργασία, μεταναστευτική εργασία και το τέλος (;) της εργασίας”, στο Αμίτσης, Γ. και Λαζαρίδη Γ. (επιμέλεια) Νομικές και Κοινωνικοπολιτικές Διαστάσεις της Μετανάστευσης στην Ελλάδα. Αθήνα: Παπαζήσης.

 31. Ιωσηφίδης Θ. (2001) “Συνθήκες εργασίας τριών μεταναστευτικών ομάδων στην Αθήνα”, στο Μαρβάκης Α., Παρσάνογλου Δ. και Παύλου Μ. (επιμέλεια) Μετανάστες στην Ελλάδα. Αθήνα: Εταιρεία Πολιτικού Προβληματισμού Νίκος Πουλαντζάς, Ελληνικά Γράμματα.

 32. Iosifides T. (1997) “Immigrants in the Athens labour market: a comparative survey of Albanians, Egyptians and Filipinos”, στο King R. και Black R. (επιμέλεια) Southern Europe and the New Immigrations. Brighton: Sussex Academic Press.

   Επιμέλειες και Εργασίες σε Βιβλία

   1. Iosifides, T. (2011) Qualitative Methods in Migration Studies. A Critical Realist Perspective. Farnham: Ashgate Publishing, pp. 266. (ISBN 978-1-4094-0222-0).

   2. Iosifides, T. and Sporton, D. (2009) (Eds.) Special Issue: Biographical Methods in Migration Research, στο Migration Letters, An International Journal of Migration Studies, Volume 6 (2) (www.migrationletters.com).

   3. Ιωσηφίδης, Θ. (2008) Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Κριτική (σ. 324) (ISBN 978-960-218-599-5) (Νέα αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου: Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες, Κριτική, 2003, ISBN 960-218-318-7, σ. 160).

   4. Θ.Σ. Τερκενλή, Ιωσηφίδης, Θ., Χωριανόπουλος, Ι. (2007) (Επιμέλεια) Ανθρωπογεωγραφία. Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος. Αθήνα: Κριτική (ISBN 978-960-218-545-2, σ. 492).

   5. Ιωσηφίδης, Θ. Επιστημονική Επιμέλεια του βιβλίου των Michael Hughes και Carolyn J. Kroehler (2007) Κοινωνιολογία, Οι Βασικές Έννοιες. Αθήνα: Κριτική - Επιστημονική Βιβλιοθήκη (ISBN 978-960-218-512-4, σ. 767).

   6. Κίζος, Α., Ιωσηφίδης, Θ. και Σπιλάνης, Γ. (2007) (Επιμέλεια) Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές. Αθήνα: Gutenberg (ISBN 978-960-01-1152-1, σ. 257).

   7. Ιωσηφίδης, Θ. και Σπυριδάκης, Μ. (2006) (Επιμέλεια) (Πρόλογος Λίλα Λεοντίδου) Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Ανάλυση Δεδομένων. Αθήνα: Κριτική – Επιστημονική Βιβλιοθήκη (ISBN 960-218-451-5, σ. 335).

   8. Ζούρος Ν. και Ιωσηφίδης Θ. (2004) (Επιμέλεια) Προστατευόμενες Περιοχές, Φυσικά Μνημεία και Τοπική Ανάπτυξη, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου. Σίγρι Λέσβου: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. (ISBN 960-88364-0-9).

   9. Σπιλάνης, Ι., Ιωσηφίδης, Θ. και Κίζος, Α. (2004) (Επιμέλεια) Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές. Αθήνα: Gutenberg – Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής (ISBN 960-01-1031-x, σ. 333).

   10. Ιωσηφίδης, Θ. (2003) Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Κριτική - Επιστημονική Βιβλιοθήκη (ISBN 960-218-318-7, σ. 160)

   Βιβλιοκρισίες

   1. Keith Jacobs, Experience and Representation, Contemporary Perspectives on Migration in Australia, Farnham: Ashgate, 2010, 176 pp, (ISBN: 978-0-7546-7610-2). Βιβλιοκρισία στο Migration Letters, Volume: 8, No: 2, pp. 173 – 184, 2011, pp. 180-181.

   2. Christopher M. Lawrence (2007) , Blood and Oranges: Immigrant Labour and European Markets in Rural Greece, Oxford and New York: Berghahn, 2007, 224 pp. (ISBN 978-1-84545-307-7) Διπλή βιβλιοκρισία (joint review με Θ. Κίζο) στο Journal of Ethnic and Migration Studies, 34 (8): 1347 – 1349.

   3. Michael Alexander (2007) Cities and Labour Immigration: Comparing Policy Responses in Amsterdam, Paris, Rome and Tel Aviv. Aldershot: Ashgate. Διπλή βιβλιοκρισία (joint review) στο Journal of Ethnic and Migration Studies, 34 (7): 1182 – 1184.

   4. Michael Jandl (2007) (ed.) Innovative Concepts for Alternative Migration Policies. Amsterdam: Amsterdam University Press.

   5. Suman Gupta and Tope Omoniyi (eds) The Cultures of Economic Migration: International Perspectives Aldershot: Ashgate, 2007, 226 pp. (ISBN: 978-0-7546-7070-4) Βιβλιοκρισία στο Journal of Ethnic and Migration Studies, 35 (3): 510-511.

   6. Susan Ossman, (ed.) Places We Share: Migration, Subjectivity and Global Mobility. Lanham: Lexington Books, 2007, 230 pp. (ISBN 978-0-739117095). Βιβλιοκρισία στο Journal of Ethnic and Migration Studies, 35 (6): 1053-1054.

   7. Kevin Robins (2006) The Challenge of Transcultural Diversities: Cultural Policy and Cultural Diversity Brussels: Council of Europe Publishing 167 pp., (ISBN 92-871-5968-8). Βιβλιοκρισία στο Journal of Ethnic and Migration Studies, 35 (1): 171-172.

   8. Panos Hatziprokopiou (2006) Globalisation, Migration and Socio-Economic Change in Contemporary Greece: Processes of Social Incorporation of Balkan Immigrants in Thessaloniki Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006, 340 pp. (ISBN 90-5356-876-3)

   9. Devine, F. & Waters, M.C. (2004) (eds.) Social Inequalities in Comparative Perspective, Oxford: Blackwell. Στο Journal of Ethnic and Migration Studies, 32 (1): 158-159.

   10. Δερμεντζόπουλος, Χ. και Σπυριδάκης, Μ. (2004) Ανθρωπολογία, Κουλτούρα και Πολιτική. Αθήνα: Μεταίχμιο. Στο Μέντορας, Περιοδικό Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Ερευνών, 8: 162-164.

   11. Abu-Laban, Y.& Gabriel, C. (2002) Selling Diversity. Immigration, Multiculturalism, Employment Equity and Globalization. Peterborough (Canada): Broadview Press. Στο Journal of Ethnic and Migration Studies, 29 (5): 912.

   12. Pries, L. (2001) (Ed.) New Transnational Social Spaces: International Migration and Transnational Companies in the Early Twenty-First Century. London: Routledge.

   13. Faist, T. (2000) Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces. Oxford: Oxford University Press. Διπλή βιβλιοκρισία (joint review) στο Journal of Ethnic and Migration Studies, 29 (5): 918-919.

     Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

     1. Iosifides, T. και Kizos, T. (2018) Public attitudes towards immigrants in wεstern Greece Region, στο Journal of Regional Socio-Economic Issues, 8 (1): 6-23.

     2. Kizos, T., Plieninger, P., Iosifides, T. García-Martín, M., Girod, G., Karro K., Palang, H., Printsmann, Shaw, A.B., Nagy, J., Budniok, MA. (2018) Responding to landscape change: stakeholder participation and social capital in five European landscapes, in Land, 7, (14) doi:10.3390/land7010014

     3. Geoff A. Wilson, Claire L. Kelly, Helen Briassoulis, Agostino Ferrara, Gianni Quaranta, Rosanna Salvia, Vassilis Detsis, Michiel Curfs, Artemio Cerda, Ahmed El-Aich, Honghu Liu, Costas Kosmas, Concepción L. Alados, Anton Imeson, Ruta Landgrebe-Trinkunaite, Luca Salvati, Sandra Naumann, Hu Danwen, Theodoros Iosifides, Thanassis Kizos, Min Jiang, Pingcang Zhang (2017) ‘Social memory and the resilience of communities affected by land degradation’. Land Degradation and Development, 28 (2): 383-400.

     4. Iosifides, T. (2017) “Against 'migration': Using critical realism as a framework for conducting mixed-method, migrantization research”, in Journal of Critical Realism, 16 (2): 128-142. http://dx.doi.org/10.1080/14767430.2017.1280283

     5. Jones, N. Roumeliotis, S., Iosifides, T., Sfakianaki, S., Tsigianni, E.K., Thivaiou, K., Biliraki, A., Kostas, E. (2013) Students’ perceptions on environmental management of HEIs and the role of social capital: A case study in the University of the Aegean. International Journal of Sustainability in Higher Education, 14 (3).

     6. Kizos, T., Detsis, V. Iosifides, T., Metaxakis, M. (2013, forthcoming) Social capital and socio-ecological resilience in the Asteroussia mountains, Crete, Greece. Ecology and Society.

     7. Jones N., Iosifides T., Evangelinos I.K., Florokapi I., Dimitrakopoulos P.G., (2012) Investigating Knowledge and Perceptions of Citizens of the National Park of Eastern Macedonia and Thrace, Greece. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 19 (1): 25-33.

     8. Morehouse, B.J., Henderson, M., Kalabokidis, K., Iosifides, T. (2011) Wildland Fire Governance: Perspectives from Greece, Journal of Environmental Policy and Planning, 13 (4): 349-371.

     9. Dimitrakopoulos, P.G., Jones, N., Iosifides, T., Florokapi, I., Lasda, O., Paliouras, F., Evangelinos, K.I. (2010) ‘Local attitudes on protected areas: Evidence from three Natura 2000 wetland sites in Greece’, στο Journal of Environmental Management, 91: 1847-1854.

     10. Ιωσηφίδης, Θ. (υπό δημοσίευση, 2010) ‘Φτώχεια, υποβάθμιση των εδαφών και ερημοποίηση στις αναπτυσσόμενες χώρες’ στο Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τεύχος 56: 69-86.

     11. Iosifides, T. and Sporton, D. (2009) ‘Editorial: Biographical methods in migration research’ στο Migration Letters, An International Journal of Migration Studies, Special Issue: Biographical Methods in Migration Research, Volume 6 (2): 101-108 (www.migrationletters.com).

     12. Jones N., Evangelinos K., Halvadakis P.C., Iosifides T., Sophoulis C.M. (in print, 2009) ‘Social factors influencing perceptions and willingness to pay for a market-based policy aiming on solid waste management’ στο Resources, Conservation & Recycling.

     13. Jones, N., Sophoulis, C.M., Iosifides, T., Botetzagias, I., Evangelinos, K. (2009) ‘The influence of social capital on environmental policy instruments’, στο Environmental Politics, 18 (4): 595-611.

     14. Iosifides, T. and Papageorgiou, D. (2008) ‘Disability in Lesvos and Chios, Greece: Key findings from multi-methodological social research’ The Cyprus Journal of Sciences, Volume 6: 17-33.

     15. Jones, N., Malesios, C., Iosifides, T., Sophoulis C.M. (2008) ‘Social capital in Greece: measurement and comparative perspectives’ στο South European Society and Politics, 13 (2): 175-193.

     16. Kalabokidis, K., Iosifides, T., Henderson, M., Morehouse, B.J. (2008) ‘Wildfire Policy and Use of Science in the Context of a Socio–Ecological System on the Aegean Archipelago’, στο Environmental Science and Policy, 11 (5): 408-421.

     17. Iosifides, T. and Kizos, T. (2007) ‘Political Self-Understanding, Cultural Openness and Public Attitudes towards Immigrants in Western Greece’, στο Migration Letters, An International Journal of Migration Studies, Volume 4 (2): 135-145 (www.migrationletters.com).

     18. Iosifides, T., Lavrentiadou, M., Petracou, E. and Kontis, A. (2007) “Forms of Social Capital and the Incorporation of Albanian Immigrants in Greece” στο Journal of Ethnic and Migration Studies, 33 (8): 1343-1361.

     19. Kardatos, G., Kourliouros, E. and Iosifides, T. (2007) ‘Factors of entrepreneurial innovation in new technologies in the North Aegean Region’, στο The Cyprus Journal of Sciences, Volume 5: 139-152.

     20. Kizos, T and Iosifides, T. (2007) “The contradictions of agrotourist development in Greece: evidence from three case studies” στο South European Society and Politics, Volume 12 (1): 59-77.

     21. Ιωσηφίδης, Θ., Κίζος, Θ., Παπαγεωργίου, Χ., Παπαγεωργίου, Δ., Μαλλιωτάκη, Α., και Πετράκου, Η. (2007) “Οι Στάσεις του Πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απέναντι στους Μετανάστες: Επιπτώσεις για την Μεταναστευτική Ένταξη” στο Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος ΙΓ’, Τεύχος 49: 37-62.

     22. Chorianopoulos, I. and Iosifides, T. (2006) “The Neoliberal Framework of EU Urban Policy in Action: Supporting Competitiveness and Reaping Disparities”, στο Local Economy, 21 (4): 409-422.

     23. Iosifides, T., Kizos, T., Petracou, E., Malliotaki, E., Katsimantou, K. and Sarri, E. (2006) “Socio-Economic Characteristics of Immigrants in Western Greece Region: Urban – Rural Continuum or Divide?” στο Migration Letters, An International Journal of Migration Studies, Volume 3 (2): 91-105 (www.migrationletters.com)

     24. Iosifides, T. & Politidis, T. (2005) “Socio-economic dynamics, local development and desertification in Western Lesvos, Greece” στο Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, 10 (5): 487-499.

     25. Iosifides, T. and Politidis, T. (2005) “Conducting qualitative research on desertification in western Lesvos, Greece”, στο The Qualitative Report, 10 (1): 143-162.  ... περισσότερα

     26. Korres G. and Iosifides, T. (2005) “A note on the role of foreign direct investment and technical change in regional growth”, στο Management Sciences and Regional Development, An International and Interdisciplinary Journal, 5: 119-149.

     27. Korres G. and Iosifides, T. (2005) “Meta-production function: a review of theory and evidence”, στο Statistical Review, Journal of the Greek Statistical Association, 1: 3-17.

     28. Korres, G. and Iosifides, T. (2005) “Reviewing the socio-economic aspects of desertification and land degradation” στο Management Sciences and Regional Development, An International and Interdisciplinary Journal, 5: 31-55.

     29. Papageorgiou, D. & Iosifides, T. (2005) “Social life experiences of people with mobility problems: a qualitative study in Lesvos and Chios, Greece” στο Perspectivas Sociales / Social Perspectives, 7 (1): 73-97.

     30. Ιωσηφίδης, Θ. (2005) “Η μέθοδος των ομάδων εστίασης (focus groups) στην ποιοτική κοινωνική έρευνα” στο Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος Θ, Τεύχος 42: 149-166.

     31. Ιωσηφίδης, Θ. (2004) “Οι σχετικιστικές θεωρήσεις στις κοινωνικές επιστήμες: επιπτώσεις και κριτική”, στο ΘΕΣΕΙΣ, 86: 57-67.

     32. Iosifides, T. (2003) “Qualitative migration research: some new reflections six years later” στο The Qualitative Report, 8 (3): 435-446.  ... περισσότερα

     33. Βαγιάννη, Ε., Ιωσηφίδης, Θ. και Πετανίδου Θ. (2003) “Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό: η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασμού στον Πολιχνίτο Λέσβου”, στο ΤΟΠΟΣ Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, 20/21: 119-137.

     34. Θ. Ιωσηφίδης (2002) “Η χρήση Η/Υ στην ανάλυση δεδομένων ποιοτικής κοινωνικής έρευνας”, στο Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος Θ, Τεύχος 33: 111-131.

     35. Iosifides T. και King R. (1999) “Socio-spatial dynamics and exclusion of three immigrant groups in the Athens conurbation”, στο Baldwin – Edwards M. και Arango J. (επιμέλεια) Immigrants and the Informal Economy in Southern Europe. London: Frank Cass Publishers. (Το Άρθρο δημοσιεύτηκε και στο Επιστημονικό Περιοδικό με κριτές South European Society and Politics, 1998, 3(3): 205-229)

     36. King R., Iosifides T. και Myrivili L. (1998) “A migrant’s story: from Albania to Athens” στο Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 24, No 1, 159-175.

     37. Iosifides T. and King R. (1996) “Recent immigration to Southern Europe: the socio - economic and labour market context”, στο Journal of Area Studies, Southern Europe in Transition, 9: 70-94.

      Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

      1. Βαίτης, Μ., Ιωσηφίδης, Θ., Μητσάκου, Β. (2007) ‘Χωρικές διαστάσεις της θνησιμότητας: συγκριτική ανάλυση σε επίπεδο Λέσβου, νησιών Αιγαίου και Ελλάδας με την δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων’ στο Ζώρας, Κ. και Μπαντιμαρούδης, Φ. (Επίμ.) Οι Κοινωνικές Επιστήμες Σήμερα. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 407-420.

      2. Ιωσηφίδης, Θ., Κόντης, Α., Πετράκου, Η, Λαυρεντιάδου, Μ. (2007) ‘Μεταναστευτική ένταξη και κοινωνικό κεφάλαιο’ στο Ζώρας, Κ. και Μπαντιμαρούδης, Φ. (Επίμ.) Οι Κοινωνικές Επιστήμες Σήμερα. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 201-207.

      3. Φείδας, Χ., Ιωσηφίδης, Θ., Ρούση, Ε. (2007) ‘Επιδράσεις του κλίματος στην εσωτερική μετανάστευση στην Ελλάδα’ στο Ζώρας, Κ. και Μπαντιμαρούδης, Φ. (Επίμ.) Οι Κοινωνικές Επιστήμες Σήμερα. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 67-75.

      4. Kardatos, G. and Iosifides, T. (2006) ‘Factors of Entrepreneurial Innovation in New Technologies in North Aegean Region’ στα ηλεκτρονικά πρακτικά του International Conference ‘Innovation, Entrepreneurship and Competitiveness in the Balkan and Black Sea Countries, TEI of Kavala, Kavala, Greece, Session ‘Innovation’ (Άρθρο Νο 6), Καβάλα, Νοέμβριος.

      5. Korres, G., Iosifides, T. and Tsobanoglou, G. (2005) «Modeling the technological change and innovation activities for estimation of productivity growth» 45th Congress of the European Regional Science Association, CD-ROM Proceedings ‘Land Use and Water Management in a Sustainable Network Society’, Vrije University of Amsterdam (Άρθρο Νο 10).

      6. Ιωσηφίδης, Θ. (2004) «Η ποιοτική έρευνα στην ανθρωπογεωγραφία: παραδείγματα από την διεθνή και την Ελληνική εμπειρία» στα Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της ΕΓΕ, Τόμος ΙΙ, Μυτιλήνη, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σ. 17-23.

      7. Korres G. and Iosifides T. (2003) “Technical Change, Productivity and Economic Growth” στο Peripheries, Centres and Spatial Development in the New Europe. CD-ROM Proceedings of the 43rd Conference of the European Regional Science Association (ERSA), 27-30 Αυγούστου, Γιβάσκιλα, Φιλανδία, Άρθρο Νο 98.

      8. Θ. Ιωσηφίδης (2002) “Κοινωνικές διαστάσεις του προβλήματος της ερημοποίησης”, στα Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη: 432-438.

      Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων χωρίς κριτές

      1. Ζούρος, Ν. και Ιωσηφίδης Θ. (2004) “Επιπτώσεις της διαχείρισης μιας προστατευόμενης περιοχής στην τοπική ανάπτυξη: το απολιθωμένο δάσος Λέσβου” στα Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου: Προστατευόμενες Περιοχές, Φυσικά Μνημεία και Τοπική Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, σελ. 77-106.

      2. Ιωσηφίδης, Θ. και Ζούρος Ν. (2004) “Προστατευόμενες περιοχές και τοπική ανάπτυξη: διερευνώντας τις αντιφάσεις” στα Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου: Προστατευόμενες Περιοχές, Φυσικά Μνημεία και Τοπική Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, σελ. 7-16.

      3. Korres, G., Iosifides, T., Tsobanoglou, G. (2003) “Migration, Population Growth and Economic Development: a Review for the European Member States”, Πρακτικά (CD-ROM) 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Κοινωνιολογίας, Κοινωνιολογία: Μάθημα Ελευθερίας, Θεματική Ενότητα: Μετανάστευση και Διασπορά, Άρθρο Νο 4. Θεσσαλονίκη: Ιούνιος.

      4. Ιωσηφίδης, Θ. (2003) “Επιστημολογικές και Μεθοδολογικές Διαμάχες Σχετικά με την Χρήση Η/Υ στην Ανάλυση Δεδομένων Ποιοτικής Κοινωνικής Έρευνας” Πρακτικά (CD-ROM) 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Κοινωνιολογίας, Κοινωνιολογία: Μάθημα Ελευθερίας, Θεματική Ενότητα: Μεθοδολογία και Μακροκοινωνιολογία, Άρθρο Νο 3. Θεσσαλονίκη: Ιούνιος.

      Ερευνητικές Αναφορές

      1. Lambropoulou, E., Iosifides, T., Papamanolis, N., Bakali, E., Ageli, S., Bakirli, E., Massouri, G. (2008) Corruption in Greece or Corruption of Greece? The ‘Modern’ Triumhalism. Discussion Paper Series No 23, Crime and Corruption 6th FP Project, University of Konstanz.

      2. Ιωσηφίδης, Θ. (2007) Κοινωνικό Κεφάλαιο και Μεταναστευτική Ένταξη: Μετανάστες/στριες από την Αλβανία και Ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ. Ερευνητική Αναφορά του Πακέτου Εργασίας 4 «Κοινωνικό Κεφάλαιο και Μετανάστες» του Ερευνητικού Προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ «Κοινωνική και Οικονομική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Μεταναστριών στην Ελλάδα» (στην συγγραφή της αναφοράς και την ανάλυση των δεδομένων συνέβαλλαν μερικώς οι Ηλέκτρα Πετράκου και Μάρη Λαυρεντιάδου).

      3. Συμμετοχή στην συγγραφή των ερευνητικών αναφορών (research reports) σαν κύριος ερευνητής του Ερευνητικού Προγράμματος EQUAL «EQUAL «Ολοκληρωμένη υποστήριξη και παρέμβαση ενίσχυσης επιχειρηματικότητας υπέρ των ελλήνων Τσιγγάνων» Ιούλιος 2005 – Φεβρουάριος 2006.

      4. Συμμετοχή στην συγγραφή των ερευνητικών αναφορών (research reports) του Ερευνητικού Προγράμματος EQUAL «Δημιουργία προτύπων για την ανάπτυξη της δια – πολιτισμικότητας» Ιούλιος 2005 – Φεβρουάριος 2006.

      5. Morehouse, B., Henderson, M., Kalabokidis, K., Iosifides, T. (2004) The Social Context of Forest Fire Management on the Islands of Lesvos, Chios and Samos. Final Research Report.

      6. Συμμετοχή στη συγγραφή των ερευνητικών αναφορών (research reports): MEDACTION (2004) Module 4: Design of a Desertification Policy Support Framework, Part B (EU, Greece, Italy, Spain, Portugal) and Synthesis. Final Report, MEDACTION (Policies for Land Use to Combat Desertification), EC, DG-XII (ENVK2-CT-2000-00085).

      7. Συμμετοχή στην συγγραφή των ερευνητικών αναφορών (research reports) της Μεθοδολογίας (ποσοτικής και ποιοτικής) και των Αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος EQUAL (Ενέργεια 2) σχετικά με την κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες και την πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας (2002-2003).

      Διδακτικά συγγράμματα

      1. Ιωσηφίδης Θ. (2002) Θεωρίες για την Μετανάστευση. Συνοπτικές Σημειώσεις για το Μάθημα «Θέματα Γεωγραφικής Κινητικότητας: Μετανάστευση και Τουρισμός» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας «Γεωγραφία και Σχεδιασμός στην Ευρώπη και στην Μεσόγειο»

      2. Ιωσηφίδης Θ. (2001) Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων με Χρήση Η/Υ. Εισαγωγικές Σημειώσεις για το Μάθημα «Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας», Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέχρι το 2003).

      Διατριβές

      1. T. Iosifides (1997) Recent Foreign Immigration and the Labour Market in Athens. D.Phil. Thesis, University of Sussex, UK.

      2. Θ. Ιωσηφίδης (1994) Διερεύνηση των Επιπτώσεων στην Ευρύτερη Περιοχή από την Αξιοποίηση του Λιγνιτικού Κοιτάσματος Ν. Δράμας και του Κοιτάσματος Τύρφης Ν. Καβάλας: Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Διπλωματική Εργασία, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

      Άλλες Δημοσιεύσεις

      1. Iosifides, T. A generic conceptual model for conducting realist qualitative research: examples from migration studies. Working Paper No 43, International Migration Institute (IMI), University of Oxford, UK.  ... περισσότερα

      Last updated : 03-06-2020 00:00:00