Όνομα:Βαΐτης Μιχαήλ
Τίτλος:
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Πληροφορική με έμφαση στις Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων
Τηλέφωνο:
22510 36433
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, Ισόγειο
Email:vaitis@aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών (ετήσιας φοίτησης), Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε./ΠΑ.ΤΕ.Σ. Πατρών
 • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων
 • Υποδομές Χωρικών Δεδομένων
 • Γεωγραφικός Σημασιολογικός Ιστός
 • Γεωγραφικά Υπερμέσα
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2011-2014: Υποδομή Χωρικών Δεδομένων Πανεπιστημίου Αιγαίου - Επιστημονικός υπεύθυνος
 • 2012-2013: Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Επιστημονικός υπεύθυνος
 • 2011-2013: Γεώκλιμα - Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας - Επιστημονικός υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • 2012-2012: Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη βασικής πλατφόρμας λογισμικού υποστήριξης διαδικτυακών εφαρμογών παροχής γεωγραφικών υπηρεσιών - Επιστημονικός υπεύθυνος
 • 2010-2010: Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου - Επιστημονικός υπεύθυνος
 • 2006-2008: IDE-UNIVERS - Υποδομές Χωρικών Δεδομένων Πανεπιστήμιων και Ερευνητικών Κέντρων της Δυτικής Μεσογείου - Επιστημονικός υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΓΕΩ 100)
 • Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων (ΓΕΩ 241)
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (ΓΕΩ 441)
 • Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων (ΓΕΩ-Α-203)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  Κεφάλαια σε Βιβλία

  1. Βαΐτης, M., Σιδηρόπουλος, Γ. και Σουλακέλλης, N. (2007) Χαρτογραφία και Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία, στο: Τερκενλή, Θ., Ιωσηφίδης, Θ., Χωριανόπουλος, Ι. (επιμέλεια), Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, κοινωνία, χώρος, εκδόσεις Κριτική.

  Κεφάλαια σε Βιβλία με κριτές

  1. Bhaumik, A., Dixit, D., Galnares, R., Krishna, A., Tzagarakis, M., Vaitis, M., Bieber, M., Oria, V., Lu, Q., Alljalad, F. and Zhang, L. (2001) Integrating Hypermedia Functionality into Database Applications, in: Shirley Becker (ed.), Developing Quality Complex Database Systems, IDEA Group Publishing, 69–99.

  2. Vaitis, M. and Tzagarakis, M. (2006) Towards the Development of Open Cartographic Hy-permedia Systems, in: Stefanakis, E., Peterson, M. P., Armenakis, C., Delis, V. (eds.), Geographic Hypermedia: Concepts and Systems, Springer (Series: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography), 211–232.

       Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

       1. Feidas, H., Karagiannidis, A., Keppas, S., Vaitis, M., Kontos, Th., Zanis, P., Melas, D. and Anadranistakis, E. (2013) Modeling and mapping temperature and precipitation climate data in Greece using topographical and geographical parameters, Theoretical and Applied Climatology, December 2013.

       2. Spilanis, I., Kizos, Τ., Vaitis, Μ. and Koukourouvli, N. (2012) Measuring the economic, social and environmental performance of European island regions: emerging issues for European and regional policy”, European Planning Studies, 1–22.

       3. Kalabokidis, K., Athanasis, N., and Vaitis, M. (2011) OntoFire: an ontology-based geo-portal for wildfires”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 11, 1–14.

       4. Yiu, M. L., Lu, Η., Mamoulis, Ν., Vaitis, Μ. (2010) Ranking Spatial Data by Quality Prefer-ences, IEEE Trans. on Knowledge and Data Engineering, July 2010.

       5. Athanasis, N., Kalobokidis., K., Vaitis, M., Soulakellis, N. (2009) Towards a semantics-based approach in the development of geographic portals, Computers & Geosciences (Elsevier), 35, 301–308.

       6. Yiu, M. L., Mamoulis, N., Dai, X., Tao, Y., Vaitis, M. (2009) Efficient Evaluation of Prob-abilistic Advanced Spatial Queries on Existentially Uncertain Data, IEEE Trans. on Knowledge and Data Engineering, 21(1).

        Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

        1. Feidas H., Karagiannidis A., Keppas S., Marougianni G., Vaitis M., Kontos Th., Kioutsioukis I., Melas D., Zanis P., Anadranistakis Ε. (2012) Relating climatic variables to geographic features in Greece, in: Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Eds. Helmis C.G and Nastos. P., (11th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics - COMECAP 2012), Springer, Vol. 1, 429-436.

        2. Kalabokidis, Κ., Athanasis, Ν., Vaitis, Μ. and Soulakellis, N. (2010) The Role of Semantic Web in the Development of Fire Management Geoportals, VI International Conf. on Forest Fire Research, Coimbra, Portugal, 15-18 November.

             Last updated : 29-11-2017 00:00:00