ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

Προσωπικό

Το προσωπικό του Τμήματος Γεωγραφίας διαρθρώνεται σε:

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό
 • Διοικητικό Προσωπικό
 • Τεχνικό Προσωπικό

Χρήσιμες Συνδέσεις

 • Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου
  Η χωροθέτηση των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε πέντε νησιά καθόρισε την διάρθρωση και την φυσιογνωμία της (υπηρεσίας) βιβλιοθήκης η οποία προσέλαβε την μορφή δικτύου Βιβλιοθηκών, με Παραρτήματα στα νησιά όπου λειτουργούν μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου…

  Διαβάστε περισσότερα »

 • Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις Πανεπιστημίου Αιγαίου

  Διαβάστε περισσότερα »

 • Τηλεφωνικός Κατάλογος Πανεπιστημίου Αιγαίου

  Διαβάστε περισσότερα »

 • Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Πανεπιστημίου Αιγαίου
  H Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΥΠΕ) έχει αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του δικτύου τηλεματικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δηλαδή την τήρηση των προδιαγραφών…

  Διαβάστε περισσότερα »