ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021
Όνομα:Κλωνάρη Αικατερίνη
Τίτλος:
Ομότιμη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο:
Διδακτική της Γεωγραφίας
Τηλέφωνο:
22510 36449
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, Ισόγειο
Email:aklonari@geo.aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • Δίπλωμα Γεωλόγου (1975) Φυσικομαθηματική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Γεωγραφία στην Εκπαίδευση και Διδακτική της Γεωγραφίας Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Αθηνών (1997)
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Γεωγραφία και Εκπαίδευση/ Προγράμματα Σπουδών
 • Διδακτική της Γεωγραφίας
 • Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Διδασκαλία της Γεωγραφίας
 • GIS στην Εκπαίδευση
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2017-2019: Digital Educational Platform’s specifications, Development and Operation of Digital Knowledge Base, Digital Modulation and Educational Material’s Technical Metacommentary, Infrastructure for Exemplary Teaching and Participatory Web Utilization - Scientific Coordinator for Geography –Environment in Primary and Secondary Education -
 • 2013-2016: School on Cloud: connecting education to the Cloud for digital citizenship/ "SoC" - Μέλος του προγράμματος
 • 2013-2015: Introducing Gis Use in Education in Several Subjects 2/ IGUESS2 - Υπεύθυνη Ελληνικής Συμμετοχής
 • 2012-2015: Παραγωγή Εκπαιδευτικών Εργαλείων για την Εκπαίδευση των μαθητών στην Αντιμετώπιση Σεισμών και άλλων Φυσικών Καταστροφών - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ - Μέλος του προγράμματος
 • 2012-2015: Introducing the Use of Statistics in Education/ I-USE - Υπεύθυνη Ελληνικής Συμμετοχής
 • 2012-2014: New Trans-generational Visual Literacy/NTVIS - Συντονίστρια του προγράμματος
 • 2011-2014: Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού - Συντονίστρια για τα  αντικείμενα Γεωγραφία και Περιβάλλον
 • 2010-2013: Digitalearth.eu: geomedia in schools - Υπεύθυνη Ελληνικής Συμμετοχής
 • 2010-2012: Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων» - Συντονίστρια Εμπειρογνώμων για την εκπόνηση των ΠΣ Γεωγραφία
 • 2009-2012: PAM-INA (Perception, Attitude, Movement – Identity Needs Action) 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP - Μέλος προγράμματος
 • 2008-2010: iGuess: Introducing GIS Use in Education in Several Subjects - Υπέυθυνη Ελληνικής Συμμετοχής
 • 2008-2009: Europe’s Socio-Cultural Borders—Inherited Perceptions and the Modern Landscapes - partner
 • 2006-2009: ITQ-IDENTIFYING TEACHER QUALITY: TOOLBOX FOR TEACHER REFLECTION - Υπέυθυνη Ελληνικής Συμμετοχής
 • 2006-2009: HERODOT II:European Network of Geography in Higher Education - Υπέυθυνη Ελληνικής Συμμετοχής
 • 2019-2021: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο έργο "Ψηφιακο Σχολείο ΙΙ" στα πλαίσιο των πακέτων εργασίας: ΠΕ2: Ψηφιακά αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων "Φωτόδεντρο" και ΠΕ9 Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του Έργου -
 • 2019-2021: Επιστημονική Υπεύθυνος στο υποέργο «Η βελτίωση της γεωχωρικής σκέψης μαθητών με δυσλεξία με τη συμβολή κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, εργαλείων και υπηρεσιών Web 2.0/3.0 και φορητών συσκευών» - -
 • 2019-2021: Επιστημονική Υπεύθυνος στο υποέργο «Η βελτίωση της γεωχωρικής σκέψης μαθητών με δυσλεξία με τη συμβολή κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, εργαλείων και υπηρεσιών Web 2.0/3.0 και φορητών συσκευών» -
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Εκπαίδευση και Διδακτική Γεωγραφίας
 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας
 • Γενική Διδακτική
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Η χρήση της Γεωπληροφορικής στην Εκπαίδευση
 • Μέθοδοι έρευνας των επιστημών της αγωγής
 • Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Πρακτική Άσκηση στη Α/μια και Β/μια Εκπαίδευση
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 1. Klonari, Aik. & Resnik, T. (Eds) 2013. European Identity at the Crossroads. Berlin, Germany: LIT VERLAG, 207 p.  ... περισσότερα

 2. Κωστόπουλος Δ. Κλωνάρη Αικ. 2004. Ο Κόσμος μας-Επιστήμες της Γης. Αθήνα, 338 σελ.

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. Κλωνάρη, Αικ. 2007. Γεωγραφική Εκπαίδευση και Διδακτική στην Ελλάδα, στο βιβλίο Ανθρωπογεωγραφία Άνθρωπος Κοινωνία και Χώρος, επιμ. Θ. Τερκενλή, Θ. Ιωσηφίδη, Ι. Χωριανόπουλου, Αθήνα:Εκδόσεις Κριτική, σελ.444-464.

 2. Klonari, Aik., Koutsopoulos, K. (2005). Primary and Secondary Educators’ Attitudes on School Geography. Ιn Karl Donert and Przemystaw Chrzynski, ed. Changing Hοrizons in Geography Education. Torun, Poland:Herodot Thematic Network, pp.151-155.

Κεφάλαια σε Βιβλία με κριτές

 1. Chiou, V., Klonari, Aik. 2019. Learning Mobilities and Equity Issues: A case study of a Greek Higher Education Institution. Ιn Chiou, V., Holz, O., Ertürk, N.O. & Shelton, F. (Eds.): International Insights: Equality in Education. Münster, Germany: WAXMAN/Verlag, 31-48. ISBN 978-3-8309-4022-7

 2. Klonari, Aik. Passadelli, A.S. 2019. How evident is differentiation of spatial and geospatial skills between dyslexic and non-dyslexic students? A pilot research. Ιn Chiou, V., Holz, O., Ertürk, N.O. & Shelton, F. (Eds.): International Insights: Equality in Education. Münster, Germany: WAXMAN/Verlag, 155-165. ISBN 978-3-8309-4022-7

 3. Rizou, O., Klonari, Aik. 2019. Using Web2.0 Tools in Teaching Spatial Statistics: Secondary Teachers’ Views From Greece. In Nedkov, S., Zelezov, G., Ilieva, N., Nikolova, M., Koulov, B., Naydemov, K., Dimitrov, S. (Eds.): Smart Geography, 100 Years of the Bulgarian Geographical Society. Switzerland: Springer, 55-63. ISBN 978-3-030-28190-8. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28191-5

 4. Κλωνάρη, Αικ. 2015. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γεωγραφίας για το «Νέο Σχολείο» (Σχολείο 21ου αιώνα). Στο βιβλίο των Κώτση Κ. & Νικολάου Γ. (επιμ), Περιβάλλον-Γεωγραφία- Εκπαίδευση. Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Απόστολο Κατσίκη. Αθήνα: Πεδίο, 241-256.

 5. Klonari, Aik. 2014. Introducing GIS in Greek Compulsory Schools: Vision or Reality? In de Miguel González, R. and Donert, K. (ed): Innovative Learning Geography in Europe: New Challenges for the 21st Century. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing, 165-178

 6. Klonari, Aik. 2013. A European Identity: Politicians’ Vision or Reality? In Klonari, Aik. & Resnik, T. (Eds): European Identity at the Crossroads. Berlin, Germany: LIT VERLAG, 163-177.

 7. Klonari, Aik., Terkenli, S.T. 2013. How European do we feel? Greek Secondary School Students’ perceptions of identity. In Klonari, Aik. & Resnik, T. (Eds): European Identity at the Crossroads. Berlin, Germany: LIT VERLAG, 53-74.

 8. Klonari, Aik. 2012. “Europe” in the Secondary School Curricula of Greece. In Philippou S. (Ed.): “Europe” turned local – the local turned European? Construction of “Europe” in Social Studies curricula across Europe. Berlin, Germany: LIT VERLAG, 136-142.

 9. Klonari, Aik., Tzoura M., 2011. The Use of GIS for Understanding Geographical and Environmental Concepts- Creating Teaching Material, in Jeckel, Koller, Donert, Vogler (Eds.) Learning with GI 2011 Imlementing Digital Earth in Education. Wichman Verlag,Germany, 38-47.

 10. Klonari, Aik. 2009. Deserts in Europe? Myth or reality? Mediterranean syndrome: The case of Greece, in Daniela Schmeinck, ed. Teaching Geography in and for Europe. Geographical issues and innovative approaches. mbvberlin – mench und bunch Verlag, 29-42.

 11. Klonari, Aik. 2009. The application of problem based learning through a cross thematic approach: Lesvos syndrome, in Daniela Schmeinck, ed. Teaching Geography in and for Europe. Geographical issues and innovative approaches. mbvberlin – mench und bunch verlag, 111-129.

 12. Pigaki, M., Koutsopoulos, K., Klonari Aik. 2009. A Framework to Manage the Time Dimension of GIS, in Donert, K., Ari, Y., Attard, M., O’Reilly, G., Schmeinck, D., ed. Geographical Diversity. mbvberlin – mench und bunch verlag, 311-316.

    Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

    1. Passadelli, A.S., Klonari, Aik., Michalakis, V.I., and Vaitis, M. 2020. Geography Teachers’ Knowledge of and Perceptions on Dyslexia. Education Sciences, 10(10), 278. doi:10.3390/educsci10100278

    2. Siama, I., Terkenli, S.T., & Klonari, A. 2020. Implementing a Landscape Educational Project Among Greek Pupils: Valuable Lessons and Hard Realizations. International Journal of Education (IJE), 8(1), 39-53. DOI : 10.5121/ije.2020.8103.

    3. Giannakou, O., & Klonari, A. 2019. Digital Storytelling in Education Using WebGIS. European Journal of Geography, 10(3), 154-172. ISSN 1792-1341

    4. Klonari, A., Passadelli, A.S. 2019. Differences between Dyslexic and Non-Dyslexic Students in the Performance of Spatial and Geographical Thinking. RIGEO, 9(2), 284-303.

    5. Siama, I., Terkenli, S.T., & Klonari, A. 2018. Building a landscape educational program for the needs of greek preschool and primary-school children A methodological approach. European Journal of Geography, 9(1), 80-90.

    6. Exarchou, E., Klonari, A., Lambrinos, N., Vaitis, M. 2017. Digital Literacy Integration in Educational Practice: Creating a Learning Community, Through a Geographic Project in Mytilene Senior High School, Greece. RIGEO, 7 (3), 293-314.

    7. Klonari, Aik., Koutaleli, E. 2017. Primary Education Teachers’ Attitudes Towards and Views Differentiated Instruction on Geography. International Journal of Education, 9(3), 98-115.

    8. Likouri, A., Klonari, A. 2017. The Teacher’s Role in the Formation of the Attitude and performance of Students in the Subject of Geography. International Journal of Education, 9(4), 166-178.

    9. Likouri, A., Klonari, A., Flouris, G. 2017. Relationship of Pupils’ Spatial Perception and Ability with Their Performance in Geography. RIGEO, 7 (2), 154-170.

    10. Rizou, O., Klonari, Aik. 2016. Introducing 3D Visualization of Statistical Data in Education Using the i-Use Platform: Examples from Greece. RIGEO, 6(3), 253-270.

    11. Κλωνάρη, Αικ., Πασσαδέλλη, Α.Σ. 2016. Η Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδασκαλία και Μάθηση Μαθητών Γυμνασίου για τους Γεωκινδύνους. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 54-55, 8-24.

    12. Exarchou, E., Klonari, Aik., Lambrinos, N. 2015. Using a Social Web 2.0 Tool in Geography and Environmental Research Project: Content Analysis of Greek High School Students’ Learning Exchanges. RIGEO, 5(1), 42-55.

    13. Klonari, Aik. & Likouri, A.A. 2015. The Relation of Multiple Intelligences and Spatial Perception with Performance in Geography Education. Journal for Geographic Information System, 1, 359-362.

    14. Apostolopoulou, Aik., Carvoeiras, L. M. & Klonari, Aik. 2014. Cultural Heritage and Education. Integrating Tour Maps in a Bilateral Project. European Journal of Geography, 5(4), 67-77.

    15. Exarchou, E. Klonari, Aik. 2014. Analyzing Sociocultural Constructivist Interactions of Students during Geographical and Environmental Research Project in the social Web 2.0. A case study of Greek High School Students. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 19(2), 55-61.

    16. Exarchou, E. Klonari, Aik. 2014. Exploring factors affecting the Greek high school students’ participation in Geographical and Environmental Research Project using social Web 2.0 applications. A case study. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 19(7), 110-114.

    17. Klonari, Aik., Mandrikas, Α. 2014. Experiential In-service Teachers’ Training for the Pilot of the New Geography Curriculum in Greece: A Different Experience with Tangible Results. RIGEO, 4(2), 138-154.

    18. Klonari, Aik., Mandrikas, Α., Melista, Α., Tzoura, M. 2014. One year pilot implementation of the new Greek geography curriculum in primary education. European Journal of Geography, 5(1), 81-97.

    19. Klonari, Aik. 2012. Primary School Pupils’ Ability to Use Aerial Photographs and Maps in the Subject of Geography. European Journal of Geography, 3(2), 42-52.

    20. Apostolopoulou, E. & Klonari, Aik. 2011. Children’s Map Reading in Relation to Distance Perception, Travel Time and Landscape. European Journal of Geography, 2(2), 35-47.

    21. Apostolopoulou, E. & Klonari, Aik. 2011. Pupils’ representations of Rivers on 2D and 3D Maps. Procedia Social and Behavioral Sciences, 19, 443-449.

    22. Klonari, Aik., Dalaka, A., Neofotistos, V., Petanidou, Th. 2011. How evident is the apparent? Students’ and teachers’ perception of the terraced landscape. IRGEE, 20(1), 5-20.

    23. Γιανναλέτσου, Μ., Κλωνάρη, Αικ., Γαγάνης, Π., Ζούρoς, Ν. 2011. Διερεύνηση ιδεών παιδιών προσχολικής ηλικίας για τα ηφαίστεια, μέσα από τις ζωγραφιές και τις διηγήσεις τους. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 36-37, 42-50

    24. Apostolopoulou, E., Klonari Aik., Lambrinos, N. & Soulakellis, N. 2009. Children’s understanding of physical landscape with 2Dand 3D maps. The New Geography, 57, A Special issue, IGU, 95-99.

    25. Κλωνάρη, Αικ. 2008. Αντιλήψεις μαθητών για το εσωτερικό της γης και τα ηφαίστεια. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 155, 86-96.

    26. Κλωνάρη, Αικ. 2004. Αξιολόγηση των ερωτήσεων εργασιών του βιβλίου Γεωγραφίας της ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Ηλεκτρονικός Φυσικός Κόσμος e-Φυσικός Κόσμος, www.eef.gr, 4, (6-2004).

    27. Κλωνάρη, Αικ. 2003. Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών (Γ.Σ.Π.) στη διδασκαλία της Γεωγραφίας. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Έρευνα και Πράξη, 6, 64-67.

    28. Κλωνάρη, Αικ., Κωστόπουλος, Δ., Μπουρίτσας, Γ. 1993. Ο εκπαιδευτικός της Β/θμιας Εκπαίδευσης και το έργο του (Διδασκαλία, συνθήκες εργασίας) μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο 1930 έως σήμερα. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 69, 50 -63.

    29. Μπουρίτσας, Γ., Κλωνάρη, Αικ. 1993. Οι θέσεις και οι προτάσεις της Ε.Ε.Φ. για τη θέση του εκπαιδευτικού της Β/θμιας εκπαίδευσης από το 1930 - 1990. Μέρος Α΄, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 72, 81-85.

    30. Μπουρίτσας, Γ., Κλωνάρη, Αικ. 1993. Οι θέσεις και οι προτάσεις της Ε.Ε.Φ. για τη θέση του εκπαιδευτικού της Β/θμιας εκπαίδευσης από το 1930 - 1990. Μέρος Β΄, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 73, 71-76.

    31. Κλωνάρη, Αικ. 1989. Δειγματική διδασκαλία στο μάθημα της Γεωγραφίας. Εκπαιδευτικά, 15, 111-123 .

       Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

       1. Κλωνάρη, Κ., Αθανασιάδης, Κ., Κωτσάνης, Γ., Τάταρης, Γ. 2020. Η συμβολή των Μαθησιακών Αντικειμένων Γεωγραφίας του Ψηφιακού αποθετηρίου «Φωτόδεντρο» στην υποστήριξη της γεωγραφικής μάθησης. Στα πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», τ. A, 109 -115. Ρόδος, 12-14 Απριλίου2019.

       2. Κλωνάρη, Αικ., Πασσαδέλλη Α.Σ. 2019. Διαφορές μεταξύ δυσλεκτικών και μη δυσλεκτικών μαθητών στην επίδοση τους σε ένα τεστ χωρικών και γεωχωρικών ικανοτήτων: Μια πιλοτική έρευνα. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΝΕΦΕΤ «Επαναπροσδιορίζοντας τη Διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στον 21ο αι.», Φλώρινα, 19-21 Απριλίου 2019.

       3. Passadelli, A.S., & Klonari, A. 2018. "Developing Geographical Literacy in Students with Dyslexia: Challenge and Reflection" In e-Proceedings of the 11th International Conference of the Hellenic Geographical Society INNOVATIVE GEOGRAPHIES: Understanding and connecting our world, Lavrion, Greece: 12-15 April 2018. http://hellenicgeosociety.org/el/11th-conference-proceedings?field_topic_tid=612&title=&title_field_value_1=Klonari

       4. Vlachou-Vlachopoulou, G.A., Pavlides, V. S.., Klonari, I.A., Hatzipetros, A.A. 2018. "Geographical Education: A Journey Through Time". In e- Proceedings of the 11th International Conference of the Hellenic Geographical Society (ICHGS - 2018), Innovative Geographies: Understanding and connecting our world, Lavrion Technological and Cultural Park, Attica: April 12 - 15, 2018 http://hellenicgeosociety.org/en/system/files/Aggeliki%20Vlachou-Vlachopoulou.pdf

       5. Γιαννακού, Ο., & Klonari, A. 2018. "Διαδραστική Ψηφιακή Αφήγηση με τη χρήση WebGIS: Το λογισμικό Storymaps σε μια διαθεματική προσέγγιση της Φυσικής" Στων Κολτσάκη, Π.Ε., Σαλονικίδη, Μ.Ι. (Επιμ.) Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδακτική Πράξη», τ. Γ΄, 317-331. Θεσσαλονίκη, 27-29 Απριλίου 2018. https://5syn-thess2018.ekped.gr/praktika2018/c-072-317-331.pdf

       6. Michalakis, V.I., Vaitis, M., Klonari, Aik. 2017. "RouteQuizer A Geocaching System for Educational Purposes" In Proceedings 9th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU), Porto, Portugal: 21-23 April, 2017, V. 2, p. 367-374.

       7. Κλωνάρη Αικ. 2016. "Διαθεματικές πρακτικές στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την Γεωγραφία: Η περίπτωση του προγράμματος Ι-USE" στα Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες”, Ρόδος: 14-16 Οκτωβρίου 2016, σελ. 624-634.

       8. Κλωνάρη Αικ., Κουταλέλη, Ε. 2016. "Οι γνώσεις, οι στάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο μάθημα της Γεωγραφίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" στα Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός», Αθήνα: 16 &17 Απριλίου 2016, σελ. 206-213.

       9. Κλωνάρη Αικ., Πασσαδέλλη, Α.- Σ. 2016. "Όταν θυμωμένα κύματα χτυπούν τον τόπο μας: Σενάριο διδασκαλίας γεωκινδύνου με χρήση ΤΠΕ" στα Πρακτικά του Συνεδρίου “Η Εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. ”, Αθήνα: 5 και 6 Νοεμβρίου 2016, σελ. 1600-1609.

       10. Κλωνάρη Αικ. 2015. "Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων για το μάθημα της Γεωγραφίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση" στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες”, Ρόδος: 17-18 Οκτωβρίου 2015, σελ. 785-804.

       11. Κλωνάρη Αικ., Μανδρίκας Αχ., Καραμπάτσα Αθ., Χαλκίδης Άνθ., Μελίστα Αν., Τζουρά Μ. 2015. "Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γεωγραφίας Δημοτικού – Γυμνασίου και Προτεινόμενο Εκπαιδευτικό Υλικό" στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες”, Ρόδος: 17-18 Οκτωβρίου 2015, σελ. 161-171.

       12. Τζουρά, Μ., Τσιρτσής, Γ., Kλωνάρη, Αικ. 2015. Περισσότερα Περιβαλλοντικά Προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ναι αλλά με ποια ποιοτικά Χαρακτηριστικά;. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία", Βόλος: 8-10 Μαΐου 2015.

       13. Klonari, Aik. & Gousiou, A. 2014. "Encouraging Teachers’ Reflection Using a Card Game: The Game of Consequences". In Proceedings 8th European Conference on Game Based Learning, Edited by Dr.–Ing. Carsten Busch, Berlin, Germany: 9-10 October 2014, V. One, p. 279-285.

       14. Zwartjes, L., Donert, K., Klonari, Aik. 2014. "I-Use: I Use Statistics in Education". In Proceedings of International Conference “The Future of Education” 4th Edition, Florence, Italy: 12-13 June 2014, p. 227-231.

       15. Exarchou, E. and Klonari, A. 2013. "A pre-study on the use of web 2.0 social networking technologies in geographical and environmental learning for sustainability of Greek secondary students". In electronic Proceedings of 13th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2013), 5-7 September 2013, Athens, Greece, p. 256.

       16. Plakitsi, K., Spyrtou, A., Klonari, K., Kalogiannakis, M., Malandrakis, G., Papadopoulou, P., Stamoulis, E., Soulios, J., Piliouras, P., Kolios, N. 2013. "New Greek Science Curriculum (NGSC) for Primary Education: Promoting Educational Innovation Under Hard Conditions". In electronic Proceedings of the 13 ESERA Conference, 2-7 September 2013, Nicosia, Cyprus.

       17. Κλωνάρη Αικ., Μανδρίκας Αχ., Μελίστα Αν., Τζουρά Μ., Χαλκίδης Άνθ., Καραμπάτσα Αθ. 2013. "Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γεωγραφίας" στα Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Βόλος: 26-28 Απριλίου 2013, σελ. 914-921.

       18. Μανδρίκας, Αχ., Κλωνάρη, Αικ. 2013. "Ταξιδεύοντας με το ΝΠΣ Γεωγραφίας: μια διαφορετική εμπειρία επιμόρφωσης". Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικών Συμβούλων με θέμα: «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις», Κόρινθος: 23 – 24 Νοεμβρίου 2013 (υπό έκδοση).

       19. Σαλονικίδης, Ι., Αθανασιάδης, Κ., Αντωνίου, Α., Κλωνάρη, Αικ., Κωτσάνης, Ι., Μανουσαρίδης, Ζ., Τάταρης, Γ. 2013. "Ψηφιακό Σχολείο: Έργο της Ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος". Ηλεκτρονικά Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 21-23 Ιουνίου 2013.

       20. Τζουρά, Μ., Κλωνάρη , Αικ. & Τσιρτσής , Γ. 2013. "Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (GIS και GPS) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Ανάλυση μελέτης περίπτωσης", στα Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Βόλος: 26-28 Απριλίου 2013, σελ. 574-581.

       21. Athanasiadis, C. Antoniou, A., Salonikidis, I. & Klonari, Aik. 2012. "Using Virtual Globes and GIS in Digital Geography Textbooks". In Kynigos, C., Clayson, E. J. & Yiannoutsou, N. (eds), CONSTRUCTIONISM 2012: Theory, Practice and Impact. Athens, Greece, 21-25 August 2012, Athens: Vivliosynergatiki S.A., 520-524.

       22. Exarchou, E. & Klonari Aik. 2012. "Using a social bookmarking system to enhance environmental and geographical learning of secondary students. A pre-study review". In Kynigos, C., Clayson, E. J. & Yiannoutsou, N. (eds), CONSTRUCTIONISM 2012: Theory, Practice and Impact. Athens, Greece, 21-25 August 2012, Athens: Vivliosynergatiki S.A., 671.

       23. Klonari, Aik., Tsoukala, A., Tzoura, M., Kofopoulos, G. & Tsirtsis, G. 2012. "Application of GIS for Students’ Sensitization in Carbon Emissions". In Falk, C. G., Haubrich, H., Müller, M., Schleicher, Y. & Reinfried S. (Eds), IGU-CGE 2012 Symposium Proceedings: Experience-based Geography Learning. University of Education Freiburg, 22-25 August 2012, Germany: mbvberlin, 184-185.

       24. Klonari, Aik., Tzoura, M. 2012. "Mapping the Students Discover Geographic Knowledge". In Falk, C. G., Haubrich, H., Müller, M., Schleicher, Y. & Reinfried S. (Eds), IGU-CGE 2012 Symposium Proceedings: Experience-based Geography Learning. University of Education Freiburg, 22-25 August 2012, Germany: mbvberlin, 72-74.

       25. Αποστολοπούλου, Α. & Κλωνάρη, Α. 2011. "Ηλεκτρονικά Παιχνίδια και χωρική αντίληψη. Σύμμαχος ή αντίπαλος στη διδασκαλία της Γεωγραφίας;" Στο Αλεξανδρής, Ν., Βλάμος, Π., Δουληγέρης, Χ. & Μπελεσιώτης, Β., (Εds) Πρακτικά Εισηγήσεων του 3rd Conference on Informatics in Education - Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 8-9 Οκτωβρίου 2011, Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 166-176.

       26. Kλωνάρη, Αικ., Τζουρά, Μ. 2010. "Μικροί Ερευνητές στο Μονοπάτι - Ανακαλύπτουν τη Φύση και Δημιουργούν Γεωγραφικά Δεδομένα με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών (GPS και GIS): Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού". Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση "Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη", Ιωάννινα: 26-28 Νοεμβρίου 2010.  ... περισσότερα

       27. Κλωνάρη, Αικ., Λαϊνά, Β. 2010. "Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τη χρήση των ΣΓΠ στην Εκπαίδευση". Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Αθήνα, σελ. 796-802.

       28. Flores, M., Hilton, G., Klonari, Aik., Snoek, M., Nilsen, E. 2008. "Identifying teacher quality, theoretical backgrounds of reflection toolbox".Ιn 53rd World Assembly Proceedings "Learning, Leading and Linking: the Impact of Policy and Research upon Practice", University of Minho, Braga, Portugal,July14-17, 2008, ISBN 978-1-4276-3411-5. http://www.teacherqualitytoolbox.eu/ uploads/icet_paper.doc

       29. Kalogiropoulou, Aik., Fyllas, N., Klonari, Aik. & Dimitrakopoulos, P. 2008. "The Forest Beside me: The Use of Educational Software, as a Tool of Teaching and Learning Environmental Issue". In Proceedings "Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth" International Earth Conference, Mytilene, Lesvos, Greece. http://www.aegean.gr/geography/earth-conference2008/papers/papers/A01ID123.pdf

       30. Ταστσόγλου, M., Κλωνάρη, Αικ. 2008. "Η Περιβαλλοντική Διάσταση στα νέα διδακτικά πακέτα της Γεωγραφίας: Η περίπτωση του βιβλίου μαθητή της ΣΤ΄ τάξης". Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΔΙΦΕ "Αναλυτικά Προγράμματα και Βιβλία Φυσικών Επιστημών", Θεσσαλονίκη, 9-11 Μάη 2008, σελ. 148-158

       31. Giavrimis, P., Papanis, E., Klonari, Aik., Kitrinou, E. 2007. "Greek teacher’s perceptions about “good” and “bad” students. Development of an attribution questionnaire for teachers in the North Aegean region". 32nd Annual ATEE Conference "Equity and Diversity in Teachers Education", University of Wolverhampton, Telford Campus, Shropshire, England. (http://www.atee2007.org.uk/)

       32. Κλωνάρη, Αικ. 2007. "Αποτελεσματικοί Εκπαιδευτικοί: Απόψεις μαθητών Β΄τάξης Γυμνασίου". Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου "Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση" 2007, τόμος (Β)΄, σελ.861-868.

       33. Κλωνάρη, Αικ. 2004: "Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το μάθημα της Γεωγραφίας". Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου , Μυτιλήνη, 14-17 Οκτωβρίου 2004, II, 602-610.

       34. Κλωνάρη, Αικ., Καραμπάτσα Αθ., Καρανίκας., Γ. 2004. "Η Γεωγραφία στο Γυμνάσιο: βήματα προς τα πίσω;". Πρακτικά 2ου Συνέδριο Ε.ΔΙ.Φ.Ε. και 2ου Συμπόσιο I.O.S.T.E. στη Νότια Ευρώπη, "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα", Καλαμάτα, 18-20 Μαρτίου 2004, σελ. 137-144.

       35. λωνάρη, Αικ., Καρανίκας Γιαν. 2004. "Σύγκριση θεμάτων του μαθήματος της Γεωγραφίας της Α΄ Γυμνασίου των εξετάσεων Ιουνίου των ετών 1999 και 2003". Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου , Φυσικής, Ε.Ε.Φ., Τόμος Α΄ "Εκπαίδευση και Διδασκαλία της Φυσικής", Λουτράκι, 29 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2004, 159-162.

       36. Κλωνάρη, Αικ., Κωστόπουλος, Δ. 2003. "Η παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης των επιστημών της Αστρονομίας και της Γεωγραφίας, μέσα από το διδακτικό εγχειρίδιο «Ο Κόσμος μας – Επιστήμες της Γης» για τους υποψήφιους διδάσκοντες στη Α/θμια Εκπαίδευση". Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, "Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών", Αθήνα, 8-11 Μαΐου 2003,σελ. 350-355.

       37. Κλωνάρη, Αικ. 2002. "Η Θέση της Γεωγραφίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση στα Ελληνικά Σχολεία σήμερα". Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτωβρίου 2002, Τόμος Ι, σελ. 529-534.

       38. Κουτσόπουλος, Κ., Κλωνάρη, Αικ., 2002. "Μαθαίνοντας Γεωγραφία μέσα από τους Χάρτες". Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτωβρίου 2002, Τόμος Ι, σελ. 543-548.

       39. Κουτσόπουλος, Κ., Θεοδωρίδης, Μ., Κλωνάρη, Αικ., Χαλκιά, Κρ. 2000. "Ταξίδι στο Χώρο: Σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στην Α΄ βάθμια Εκπαίδευση". Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και εφαρμογή νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση ", Λευκωσία, 3-5 Μαΐου 2000, Τόμος I , σελ. 342-350.

       40. Χαλκιά, Κρ., Κλωνάρη, Αικ., Θεοδωρίδης, Μ., 2000. "Η αξιοποίηση του "μύθου" στη διδακτική μεθοδολογία". Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και εφαρμογή νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση ", Λευκωσία, Τόμος II , σελ. 108-117.

         Διδακτικά συγγράμματα

         1. Χριστιάς, Ι., Κλωνάρη, Αικ., Αλεξόπουλος, Β., Παπαμανώλης, Κ. 2003. Η Γη μας, Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Έκδοση Α΄, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., 132 σελ.

         2. Καραμπάτσα, Αθ., Κλωνάρη, Αικ., Κουτσόπουλος, Κ., Τσουνάκος, Θ. 1998. Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Καθηγητή. Έκδοση Α΄, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., 70 σελ.

         3. Καραμπάτσα, Αθ., Κλωνάρη, Αικ., Κουτσόπουλος, Κ., Τσουνάκος, Θ. 1998. Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου, Έκδοση Α΄, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., 213 σελ.

         4. Καραμπάτσα, Αθ., Κλωνάρη, Αικ., Κουτσόπουλος, Κ., Μαράκη, Καλ., Τσουνάκος, Θ. 1997. Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου, Βιβλίο Καθηγητή. Έκδοση Α΄, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., 112 σελ.

         5. Καραμπάτσα, Αθ., Κλωνάρη, Αικ., Κουτσόπουλος, Κ., Μαράκη,Καλ., Τσουνάκος, Θ. 1997. Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου, Έκδοση Α΄, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., 175 σελ.

         6. Κωστόπουλος, Δ., Κλωνάρη, Αικ., 1991. Ο κόσμος μας Από τη μεγάλη "στιγμή" στο σήμερα. Σημειώσεις για τους φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Αθήνα, 207 σελ.

         7. Χριστιάς, Ι., Κλωνάρη, Αικ., Αλεξόπουλος, Β., Παπαμανώλης, Κ. 1990. Η Γη μας, Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Έκδοση Α΄, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., 94 σελ.

         8. Χριστιάς, Ι., Κλωνάρη, Αικ., Αλεξόπουλος, Β., Παπαμανώλης, Κ. 1989. Η Γη μας, Γεωγραφία Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, Βιβλίο Δασκάλου. Έκδοση Α΄, Αθήνα:Ο.Ε.Δ.Β., 165 σελ.

         9. Χριστιάς, Ι., Κλωνάρη, Αικ., Αλεξόπουλος, Β., Παπαμανώλης, Κ., 1989. Η Γη μας, Γεωγραφία Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Έκδοση Α΄, Αθήνα:Ο.Ε.Δ.Β., 98σελ.

         Διατριβές

         1. Κλωνάρη, Αικ. 1997. "Το μάθημα της Γεωγραφίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια από το 1913 έως σήμερα : Η περίπτωση των βιβλίων της Στ΄ τάξης". Αθήνα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών.

         Άλλες Δημοσιεύσεις

         1. Κουτσόπουλος, Κ., Πηγάκη, Μ., Κλωνάρη, Αικ. 2004. Νέος Σχολικός Άτλας της Ελλάδας (Στοιχεία μετά το 2001) Συνοδευεται από Τετράδιο Εργασιών και Χάρτη της Ελλάδας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 73 σελ.

         Last updated : 04-02-2021 00:00:00