ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021
Όνομα:Χίου Βάνα
Τίτλος:
Ε.ΔΙ.Π.
Γνωστικό Αντικείμενο:
Παιδαγωγική Ψυχολογία
Τηλέφωνο:
2251036453
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:b.xiou@aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • 2016 - Διδακτόρισσα Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 1999 - Πτυχιούχος του Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Διδακτική της Γεωγραφίας
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 • Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και αξιοποίηση τους στον σχεδιασμό διδασκαλίας
 • Προγράμματα προαγωγής κοινωνικής και συναισθηματικής υγείας στην εκπαίδευση
 • Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση
Ερευνητικά Προγράμματα:
  Διδασκαλία Μαθημάτων:
  • Παιδαγωγική Ψυχολογία (αυτοδύναμη διδασκαλία) (χειμερινό εξάμηνο, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020)
  • Γενική Διδακτική (πρακτική άσκηση) (χειμερινό εξάμηνο, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020)
  • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία (Υποστηριξη εργαστηριακού μαθήματος κατα το ακαδ. έτος 2017-2018)
  • Εκπαίδευση και Διδακτική της Γεωγραφίας (πρακτική άσκηση) (εαρινό εξάμηνο, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020)
  • Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017-2018)
  • Μέθοδοι Προβολής και Διδασκαλίας της Ανθρωπογεωγραφίας (σε συνδιδασκαλία), ΠΜΣ «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου’ (εαρινό εξάμηνο, 2018-2019, 2019-2020)
  Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

   Κεφάλαια σε Βιβλία

   1. Χίου, Β. & Ζήση Α.(2018). Η εκτίμηση της κοινωνικής συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η ψυχομετρική αξιολόγηση των Preschool and Kindergarten Behavior Scales – 2 του K. Merrell στην Ελλάδα. Στο Β. Παπαβασιλείου, Ν. Ανδρεαδάκη, Γ. Παπαδομαρκάκης, & Μ. Καϊλα (επιμ.), Αειφορία, Αειφόρος Ανάπτυξη, Φύση και Ανθρώπινη Φύση: Ο Κόσμος μας; Quo Vadis? (σελ. 226-242). Αθήνα: Διάδραση.

   2. Χίου, Β., & Ζήση Α.(2017). Η καλλιέργεια της συνεργατικής ικανότητας ως βασικός παράγοντας της κοινωνικής βιωσιμότητας: Η παιδαγωγική οπτική. Στο Β. Παπαβασιλείου, Π. Φωκιάλη, Ε. Νικολάου, Δ. Μαντζάνος, & Μ. Καϊλα (σσ. 175-186). Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση". ISBN: 978-618-81027-3-6

   3. Χίου, Β., Ξανθάκου, Γ., Ζήση, Α., & Ανδρεαδάκης, Ν. (2007). Ψυχική υγεία και εκπαιδευτικός σχεδιασμός: Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος προαγωγής ψυχικής υγείας σε νηπιαγωγεία. Στο Φ. Καλαβάσης & Α. Κοντάκος (Eπιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (σσ. 282-297), Αθήνα: Ατραπός.

   4. Χίου, Β., Ζήση, Α., Ξανθάκου, Γ., & Καΐλα, Μ. (2005). Προαγωγή ψυχικής υγείας: Παρέμβαση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο Α. Ζήση, Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα (Επιμ.), Ψυχική Υγεία (σσ. 124-149). Αθήνα: Ατραπός.

   Κεφάλαια σε Βιβλία με κριτές

   1. Chiou,V. & Klonari, A. (2019). Learning Mobilities and Equity Issues: A Case Study of a Greek Higher Education Institution. In V. Chiou, O. Holz, N. Oruc Erturk & F. Shelton (Eds.), International Insights: Equality in Education, (pp. 31-48). Munster: Waxmann.

    Επιμέλειες και Εργασίες σε Βιβλία

    1. Chiou, V., Holz, O., Oruc Erturk, N., & Shelton, F. (Eds.) (2019). International Insights: Equality in Education. Munster: Waxmann. ΙSBN 978-3-8309-4022-7.

     Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

     1. Ζήση Α., & Χίου, Β. (2015). Υλικές συνθήκες, κοινωνικό κεφάλαιο και ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων: Μια σύντομη επισκόπηση. Ψυχολογία, 22 (1), 30-35.

     2. Χίου , Β., Ζήση , Α., Ξανθάκου, Γ., Σαπουνά, Μ., & Καΐλα , Μ. (2013). Η εφαρμογή του προγράμματος προαγωγής ψυχικής υγείας «Μπορώ να Λύσω το Πρόβλημα» στην Ελλάδα: Αποτελέσματα του πρώτου χρόνου. Ψυχολογία, 20 (1), 54 -67.

     3. Χίου, Β., Ζήση, Α., Ξανθάκου, Γ., Καίλα, Μ. (2006). Η προαγωγή ψυχικής υγείας ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε νηπιαγωγείο: Η περίπτωση του προγράμματος ‘Μπορώ να λύσω το Πρόβλημα’. Θέματα Ειδικής Αγωγής, 31, 29-38.

            Διατριβές

            1. Χίου, Β. (2016). Προαγωγή Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά Ηλικίας 4-6 ετών. Εφαρμογή του προγράμματος «Μπορώ να Λύσω το Πρόβλημα σε νηπιαγωγεία στην Ελλάδα. (Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος.

            Άλλες Δημοσιεύσεις

            1. Chiou, V. & Klonari A. Learning Mobilities and Equity Issues. A case study of a Greek Higher Education Institution. Oral presentation at the 1st International Conference on International Perspectives in Education, University of Derby, Buxton, UK 12th - 13th October , 2018

            2. Xίου, Β., & Ζήση, Α. Δεξιότητες διαπροσωπικής κατανόησης: Η κατάκτηση τους στην παιδική ηλικία και η σημασία τους κατά την ενήλικη ζωή. Προφορική Ανακοίνωση στο Συμπόσιο "Παιδιά που δοκιμάζονται: Ειδικά Μοντέλα παρέμβασης και ευρήματα". 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Άτομα, Θεσμοί, Κοινωνία: Ο κόσμος. Θεσσαλονίκη, Μάιος 2017.

            3. Χίου, Β., Ζήση, Α., Ξανθάκου, Γ., Ανδρεαδάκης, Ν. & Καϊλα, Μ. Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος προαγωγής ψυχικής υγείας σε νηπιαγωγεία στην Ελλάδα: Παρουσίαση αποτελεσμάτων. Προφορική Ανακοίνωση στο 19ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας «Παιδί – Οικογένεια στον 21ο αιώνα» σε συνδιοργάνωση με την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καρδίτσας. 4-6 Οκτωβρίου 2007

            4. Chiou, V., Xanthacou Y., Zissi Α., Kaila M. Promotion of mental health and creative thinking in preschoolers in Greece. Poster presented at the 26th International Congress of Applied Psychology, Athens, 16th -21st July, 2006.

            5. Chiou, V., Zissi A., Xanthacou Y., Kaila M.. Mental health and creative thinking in preschool years. Oral presentation at the 10th ECERS International Network Workshop, Athens, 29th - 30th April, 2006.

            6. Chiou, V., Zissi, A., Xanthakou, G. & Kaila, M. An interpersonal problem-solving intervention in preschoolers in Greece. Oral presentation at the 27th International School Psychology Association Colloquium 2005, July 13-17, Athens, Greece.

            7. Χίου, B., Ζήση, A., Ξανθάκου, Γ., Καϊλα, Μ. Προαγωγή Ψυχικής Υγείας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, Αθήνα, Δεκέμβριος, 2005.

            Last updated : 03-07-2020 00:00:00