ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2023
Όνομα:Γαβαλάς Βασίλειος
Τίτλος:
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Ανθρωπογεωγραφία με έμφαση στην Πληθυσμιακή Ανάλυση
Τηλέφωνο:
22510 36441
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:bgav@geo.aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • 1997-2001 London School of Economics and Political Science, UK: Ph.D. in Demography
 • 1997-1998 Methodology Institute, London School of Economics and Political Science, UK: Certificates in Quantitative Analysis in Social Research I & II.
 • 1996-1997 London School of Economics and Political Science, UK: M.Sc. in Demography
 • 1991-1995 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πτυχίο Ιστορίας-Εθνολογίας
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  Ερευνητικά Προγράμματα:
  • 2018-2020: Horizon 2020 Grant Agreement (GA) No: 786332. “Science4Refugees in the Aegean Archipelago”. - Δημογράφος
  • 2018-2020: Horizon 2020 call SwafS-6-2018: “BRIDGE II” Science4Refugees-Support to highly skilled refugee scientists - Επιστημονικός συνέργάτης
  • 2014-2015: Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού-ΘΑΛ-ΧΩΡ - Ερευνητής-Δημογράφος
  • 2009-2010: Η Δημογραφία της Αναπηρίας στην Ελλάδα - Ερευνητής – Συγγραφέας
  • 2005-2005: Population forecasts for Stoke-on-Trent UA, with an ethnic group dimension. - Research Associate
  • 2004-2005: Population forecasts for Oldham Borough, with an ethnic group dimension. - Research Associate
  • 2004-2005: Population dynamics within Rochdale and Oldham: population, household and social change. - Research Associate
  • 2004-2005: Ethnic minority populations and the labour market in the UK. - Research Associate
  Διδασκαλία Μαθημάτων:
   Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

   Βιβλία

   1. Γαβαλάς Β. (2019) "Ο πληθυσμός των νησιών του Αρχιπελάγους: 1920-2020 ένας αιώνας δημογραφικής και κοινωνικής εξέλιξης των αιγαιακών κοινωνιών". Εκδόσεις Δίσιγμα: Θεσσαλονίκη.

   2. Γαβαλάς Β. (2015) "Ο Κόσμος που Κερδίσαμε. Πληθυσμιακή Γεωγραφία της Σύγχρονης Ελλάδας". Εκδόσεις Reprographics: Μυτιλήνη.

   Κεφάλαια σε Βιβλία

   1. Γαβαλάς Β. (2023) «H πληθυσμιακή εξέλιξη των νησιών του Αρχιπελάγους από το 2016 μέχρι το 2051» στο Παυλογεωργάτος Γ., Αλιούρης Κ., Ιωάννου Ν., Χατζημιτσής Δ. (επ.) Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα και την Κύπρο. Προπομπός, Αθήνα, 147-174.

   2. Γαβαλάς Β. & Μπαλτάς Π. (2022) «Δημογραφικές ενδείξεις για άνιση μεταχείριση κοριτσιών στην Προπολεμική Ελλάδα» στο Σ. Αναγνώστου, Β. Γαβαλάς, Γ. Κορρές (επ.) Χωροταξικός Σχεδιασμός, Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία, Μέθοδοι, Τεχνικές & Μελέτες Περίπτωσης. Αυτοέκδοση, Μυτιλήνη, 174-185.

   3. Gavalas V. (2010) “Ethnicity and Female Labour Force Participation: Sex-Differentials in the Labour Market.” in G. Korres (ed.) Women Participation and Innovation Activities within the Context of Knowledge Based Economy. The Women Press. Delhi, India, 165-186.

    Κεφάλαια σε Βιβλία χωρίς κριτές

    1. Gavalas V. (2010) “Ethnicity and Female Labour Force Participation: Sex-Differentials in the Labour Market.” in G. Korres (ed.) Women Participation and Innovation Activities within the Context of Knowledge Based Economy. The Women Press. Delhi, India, 165-186.

     Βιβλιοκρισίες

     1. 1. Gavalas V. (2019) [Review of the book: The vulnerable Andaman and Nicobar Islands. A study of disaster and response, by Tripathi Punam. Routledge, New York]. Journal of Regional & Socio-economic Issues. 9 (1).

      Άρθρα σε Περιοδικά

      1. 1) Γαβαλάς Β. (2019) «Η ανθρωπογεωγραφία των Ευρωεκλογών». Greek Politics Journal. ΧΙΙΙ (1) 1-8  ... περισσότερα

      2. 1) Γαβαλάς Β. (2015) «Οι βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015: Το μειονέκτημα των δημοσκοπήσεων» Greek Politics Journal. XII (1) 1-5  ... περισσότερα

      Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

      1. 1) Γαβαλάς Β. (2022) «Ο κύκλος ζωής της οικογένειας στις Κυκλάδες: 1907-2017, ένας και πλέον αιώνας δημογραφικών εξελίξεων». Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. ΚΔ', 771-794.

      2. Gavalas V. (2022) “Mortality in Greece during the Covid-19 pandemic” Journal of Regional and Socio-Economic Issues 12 (2) 6-15.  ... περισσότερα

      3. Gavalas V. (2022)"Demographic regimes and insular populations: the case of the Ionian islands" Journal of Regional and Socio-Economic Issues 12 (3) 22-41.  ... περισσότερα

      4. Gavalas V. (2021) “How effective are the lockdown and quarantine of the general population during the COVID-19 pandemic?” Journal of Regional and Socio-Economic Issues. 11 (1) 6-17  ... περισσότερα

      5. Gavalas V., Baltas P. (2021) “Gender Inequalities and Sex-Differential Mortality in Pre-War Greece: A Regional Perspective” Genalogy. 6(1) 1-19  ... περισσότερα

      6. Gavalas V., Baltas P. (2021) “Reproduction in the Archipelago of the Aegean 1920–2016: Long-Term Trends and Recent Upturns” Journal of Family History. 1-18 https://doi.org/10.1177/03631990211022283  ... περισσότερα

      7. Gavalas V., Shayestefar M. (2021) “A Survey on the mental health of unaccompanied women refugees in Moria Camp, Greece” Migration Letters. 18 (4) 439-452  ... περισσότερα

      8. Gavalas V. (2020) "A threat to the humankind or much ado about nothing? Different perceptions of the coronavirus pandemic based on socio-demographic variables" Journal of Regional and Socio-Economic Issues 10 (2) 21-39  ... περισσότερα

      9. Gavalas V.S. (2018) “Long-term trends and recent upturns in regional mortality variations in Greece” European Journal of Geography. 9 (1) 6-22.  ... περισσότερα

      10. Gavalas V.S. (2018) “Socio-economic development and educational level: parallel roots or not always? the case of the borderline islands of the Aegean Archipelago” Journal of Regional & Socio-Economic Issues. 8 (2) 16-28.

      11. Gavalas V., Tscheulin T. (2017) “Diverse marriage patterns in Imperial Germany” Journal of Family History. 42 (1) 37-53

      12. Gavalas V.S. (2017) “The educational level as index of economic and social development: the case of the Cyclades” Journal of Regional & Socio-Economic Issues. 7(1) 6-22

      13. Gavalas V.S. (2016) “Of widows and widowers: ageing and widowhood in modern Greece” Journal of Regional & Siocio-Economic Issues. 6 (2) 5-18

      14. Γαβαλάς Β. (2016) “Τουριστική ανάπτυξη και μορφωτικό επίπεδο: η περίπτωση των Κυκλάδων” Ναξιακά. 6 301-313.

      15. Γαβαλάς Β., Παυλογεωργάτος Γ. (2016) «Ο πληθυσμός των ακριτικών νησιών του Αρχιπελάγους: 1971-2011 μια τεσσαρακονταετία δημογραφικής και οικονομικής ανάπτυξης;» Αειχώρος. 25 52-81.

      16. Γαβαλάς Β., Ρόντος Κ. (2015) «Επιλεκτικές κατά φύλο αμβλώσεις στην Ελλάδα» Δημογραφικά Νέα. 23 1-4.

      17. Gavalas V. (2014) “The Demographic Footprint of Economic Development: The Case of Two Cycladian Islands”. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development. 5 (4) 67-84.  ... περισσότερα

      18. Gavalas V., Rontos K., Nagopoulos N. (2014) "Sex-ratio at birth in twenty first century Greece: the role of ethnic and social groups". Journal of Biosocial Science. 47 (3) 363-375.  ... περισσότερα

      19. Γαβαλάς Β. (2014) "Η πτώση της γεννητικότητας στις Κυκλάδες". Επετηρίς Κυκλαδικών Μελετών. Vol.21, 121-140.

      20. Gavalas V. S., Korres G. M., Giannakos A. (2013) “Immigrant populations and the labour market in Greece in the beginning of the 21st century”. International Migration 51(1) 186-212  ... περισσότερα

      21. Gavalas V.S. (2014) “The history of family and community life through the study ofrncivil registers: Paros in the 20th century”. The History of the Family. 19 (2) 145-164  ... περισσότερα

      22. Gavalas V.S., Rontos K., Salvati L. (2013) “Who becomes an unwed mother in Greece? Socio-demographic and Geographical aspects of an emerging phenomenon.” Population, Space and Place. 20 (3) 250-263  ... περισσότερα

      23. Gavalas V.S., Stratakis P., Papanis E., Giavrimis P. (2013) “The demography of disability in Greece: evidence from the Labour Force Survey of 2002". The Cyprus Journal of Sciences. 10 25-46.

      24. Γαβαλάς Β. (2012) «Το δημογραφικό αποτύπωμα της οικονομικής ανάπτυξης: η περίπτωση της Παροναξίας». Ναξιακά 2 465-484.

      25. Γαβαλάς Β., Κωστοπούλου Ε. (2011) «Η κινητικότητα των συνταξιούχων στον Ελλαδικό χώρο». Δημογραφικά Νέα 13 1-4.

      26. Γαβαλάς Β., Ρόντος Κ. (2011) «Οι εκτός γάμου γεννήσεις στην Ελλάδα: χωρικές και κοινωνικο-δημογραφικές όψεις ενός αναδυόμενου φαινομένου» Δημογραφικά Νέα 16 1-4.

      27. Gavalas V.S. (2010) “Assessing the role of sterility as a Proximate Determinant of Natural Fertility: An addition to Bongaarts’ model of fertility framework.” Statistical Review. 6 (1-2) 89-107.

      28. Γαβαλάς Β. (2010) «Δημογραφικά καθεστώτα και νησιωτικοί πληθυσμοί: Η περίπτωση των Κυκλάδων». Επετηρίδα Κυκλαδικών Μελετών. 20 427-443

      29. Gavalas V.S. (2009) “Seasonality of vital events in an Aegean island: a story of fasts, feasts and fieldwork”. Statistical Review. 5 (1-2) 3-25.

      30. Gavalas V.S. (2008) “Island mortality in the past: some evidence from Greece”. Journal of Biosocial Science 40 (2) 203-222.

      31. Gavalas V.S. (2008) “Marriage patterns in Greece during the twentieth century”. Continuity and Change 23 (3) 509-529.

      32. Simpson L., Gavalas V., Finney N. (2008) “Population dynamics in ethnically diverse towns: the long-term implications of immigration” Urban Studies 45 (1) 163-183.

      33. Gavalas V., Simpson L. (2007) “Segregation of ethnic minorities in two Districts of Greater Manchester” Genus LXIII (1) 119-148.

      34. Gavalas V.S. (2005) “Family formation and dissolution in an Aegean island” Journal of Biosocial Science 37 (3) 351-370.

      35. Gavalas V.S. (2002) “Fertility transition on a Greek island” Continuity and Change 17 (1) 133-160.

      36. Tzoraki O., Lagou M., Gavalas V., Petrakou E., Siarkos I., Di Pasquale E.(2021) “Educational Profile of Refugee Scientists Trapped in Waiting Asylum Demanding Procedures in Greece” Journal of Identity and Migration Studies. 15 (1) 50-68  ... περισσότερα

      Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

      1. Γαβαλάς Β. (2019) «Η εξέλιξη της γεννητικότητας στη Νάξο από τις αρχές του 20ου μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα». Πρακτικά του ΣΤ’ επιστημονικού συνεδρίου Η Νάξος διά μέσου των αιώνων (Δαμαριώνας Νάξου 30 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2018).

      2. Γαβαλάς Β. (2017) «Το πρότυπο γάμου στη Νάξο κατά τη Διάρκεια του 20ου αιώνα». Πρακτικά του Ε’ επιστημονικού συνεδρίου Η Νάξος διά μέσου των αιώνων (Απείραθος Νάξου 31 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2013). 389-401.

      3. Γαβαλάς Β. (2017) “Μακροχρόνιες τάσεις και πρόσφατες ανατροπές στην περιφερειακή θνησιμότητα στην Ελλάδα”. Πανελλήνιο Συνέδριο “Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης”. (Κομοτηνή, 6-8 Οκτωβρίου 2017).

      4. Γαβαλάς Β. & Tscheulin T. (2015) «Τα πρότυπα γάμου στην αυτοκρατορική Γερμανία (1871-1918)». 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος, 24-27 Σεπτεμβρίου 2015).

      5. Γαβαλάς Β., Κορρές Γ. (2012) «Περιφερειακή διακύμανση της ανεργίας στην Ελλάδα κατά φύλο και μορφωτικό επίπεδο: σύγκριση της προ και μετά την κρίση κατάστασης (2006-2011)». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012). Δημοσιευμένο και στα πρακτικά του συνεδρίου.

      6. Κορρές Γ., Κουρλιούρος Η., Γαβαλάς Β., Κόκκιννου Α. (2012) «Η Κρίση Χρέους και οι Επιπτώσεις στην Κοινωνικό-Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδας: Προοπτικές και Προτάσεις». 10ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Περιφερειακής Ανάπτυξης ERSA. Θεσσαλονίκη 1-2 Ιουνίου 2012.

      7. Gavalas V. (2010) “Seasonality of vital events in an Aegean island: a story of fasts, feasts and fieldwork”. Paper presented in the International Conference at the Institute of Historical Research, University of London, Senate House, London 24-26 June 2010.

      8. Gavalas V. (2010) “The proximate determinants of marital fertility in a transitional population: the island of Paros in the first half of the 20th century”. Paper presented in the European Social Science History Conference (ESSHC), Gent, Belgium 13-16 April 2010.

      9. Γαβαλάς Β. (2009) «Εθνοτικές μειονότητες και γυναικεία απασχόληση στην Ελλάδα: χωρικές και δημογραφικές διαστάσεις.» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος, 24-27 Σεπτεμβρίου 2009). Δημοσιευμένο και στα πρακτικά του συνεδρίου.

      10. Gavalas V (2008) “Greek marriage patterns in perspective: family formation in mainland and insular Greece during the 20th century.” Paper presented in the European Social Science History Conference (ESSHC) (Faculty of Letters, University of Lisbon, Portugal, 26 February-1March 2008)

      11. Gavalas V. S. , Korres G. M. (2008) “Immigrant populations and the labour market in Greece: Analysis of the 2001 census”. Paper presented in the International Conference “Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth” (Department of Geography, University of the Aegean, Mytilene, Lesvos, Greece, 1-6 June 2008).

      12. Γαβαλάς Β. (2006) «Ο ρόλος της μετανάστευσης στην απομόνωση των εθνοτήτων. Η περίπτωση δύο Αγγλικών επαρχιών στην περιοχή του ευρύτερου Μάντσεστερ». 1ο Συνέδριο Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2006). Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα. (Δημοσιευμένο και στα πρακτικά του συνεδρίου).

      13. Gavalas V. (2005) “The role of migration in the segregation of ethnic minorities – The case of Oldham and Rochdale” Paper presented in LARIA/CCSR/LGA* Seminar (Crewe Alexandra Football Club – 20 June 2005) Migration Statistics from the Census.

      14. Gavalas V.S. (2002) “Island versus mainland mortality: some evidence from Greece” Paper presented in the Alghero-Sassari conference (19-21 September 2002) The determinants of infant and childhood mortality in Europe during the last two hundred years.

      15. Gavalas V.S. (2000) “Long-term trends in Greek marriage patterns” Poster presented in the Population Association of America Annual Meeting, (Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, 23-25 March 2000).

      Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

      1. Γαβαλάς Β. & Tscheulin T. (2015) «Τα πρότυπα γάμου στην αυτοκρατορική Γερμανία (1871-1918)». 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος, 24-27 Σεπτεμβρίου 2015).

      2. Γαβαλάς Β., Κορρές Γ. (2012) «Περιφερειακή διακύμανση της ανεργίας στην Ελλάδα κατά φύλο και μορφωτικό επίπεδο: σύγκριση της προ και μετά την κρίση κατάστασης (2006-2011)». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012). 1199-1205.

      3. Γαβαλάς Β. (2009) «Εθνοτικές μειονότητες και γυναικεία απασχόληση στην Ελλάδα: χωρικές και δημογραφικές διαστάσεις.» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος, 24-27 Σεπτεμβρίου 2009).

      4. Γαβαλάς Β. (2007) «Ο ρόλος της μετανάστευσης στην απομόνωση των εθνοτήτων. Η περίπτωση δύο Αγγλικών επαρχιών στην περιοχή του ευρύτερου Μάντσεστερ.» 1ο Συνέδριο Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2006). Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα. 49-66.

       Ερευνητικές Αναφορές

       1. Γαβαλάς Β. & Δημητριάδης Δ. (2015) «Κοινωνικο-οικονομικές και δημογραφικές παράμετροι των νησιών του Βορείου Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και της Κρήτης». Ερευνητική αναφορά για το πρόγραμμα Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

       2. Γαβαλάς Β. (2015) «Πληθυσμός των νησιών του Βορείου Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και της Κρήτης». Ερευνητική αναφορά για το πρόγραμμα Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

       3. Γαβαλάς Β. (2015) «Τελική αναφορά για τα νησιά Λέσβου-Ρόδου. Μελλοντικές πληθυσμιακές εξελίξεις.» Ερευνητική αναφορά για το πρόγραμμα Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

       4. Simpson L., Purdam K., Tajar A., Fieldhouse E., Gavalas V., Tranmer M., Pritchard J. and Dorling D. (2006) “Ethnic minority populations and the labour market: an analysis of the 1991 and 2001 Census”. The Department for Work and Pensions, London.

       5. Simpson L., Gavalas V. (2005). “Population forecasts for Oldham and Rochdale Boroughs, with an ethnic group dimension”. CCSR Technical Report, Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, The University of Manchester, Manchester.

       6. Simson L., Gavalas V. (2005) “Labour force forecasts for Oldham Borough, with an ethnic group dimension”. Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, Manchester.

       7. Simson L., Gavalas V. (2005) “Labour force forecasts for Rochdale Borough, with an ethnic group dimension”. Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, Manchester

       8. Simson L., Gavalas V. (2005) “Population dynamics within Rochdale and Oldham”. Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, Manchester.

       9. Simson L., Gavalas V. (2005) “Population forecasts for Oldham Borough, with an ethnic group dimension”. Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, Manchester.

       10. Simson L., Gavalas V. (2005) “Population forecasts for Rochdale Borough, with an ethnic group dimension”. Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, Manchester.

       11. Simson L., Gavalas V. (2005) “Population forecasts for Stoke-on-Trent UA, with an ethnic group dimension”. Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, Manchester.

       Διδακτικά συγγράμματα

       1. Γαβαλάς Β. (2006) Πληθυσμιακή Γεωγραφία. Συνοπτικές σημειώσεις για το μάθημα «Πληθυσμιακή Γεωγραφία» του ΠΠΣ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

       2. Γαβαλάς Β. (2006) Πολυμεταβλητή Ανάλυση. Συνοπτικές σημειώσεις για το μάθημα «Πολυμεταβλητή Ανάλυση» του ΠΠΣ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

       3. Γαβαλάς Β. (2005) Δημογραφική Ανάλυση. Συνοπτικές σημειώσεις για το μάθημα «Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης» του ΠΠΣ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

       4. Γαβαλάς Β. (2005) Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες. Συνοπτικές σημειώσεις για το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία» του ΠΠΣ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

       Διατριβές

       1. Gavalas, V.S. (2001) «Demographic reconstruction of a Greek island community: Naoussa and Kostos, on Paros, 1894-1998». Ph.D. thesis. London School of Economics and Political Science, London

       2. Gavalas V. S. (1997) «Socio-economic correlates of child survival in the Sierra region of Peru». Project assessed in «Advanced Population Analysis». Library of the Department of Social Policy, London School of Economics and Political Science, London.

       3. Gavalas V.S. (1997) «Greek International Migration in the 20th Century» MSc Thesis. London School of Economics and Political Science, London

       4. Gavalas V.S. (1997) «Indirect estimations of mortality and derivation of life tables from the Peru fertility survey of 1977» Project assessed in «Advanced Population Analysis». Library of the Department of Social Policy, London School of Economics and Political Science, London.

       5. Gavalas V.S. (1997) «The relationship between recent fertility and female education in Peru». Project assessed in «Advanced Population Analysis». Library of the Department of Social Policy, London School of Economics and Political Science, London.

        Last updated : 17-02-2023 00:00:00