ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROGEO - 2022: 5-6 ΜΑΪΟΥ 2022
Όνομα:Καβρουδάκης Δημήτριος
Τίτλος:
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Γεωγραφική Ανάλυση
Τηλέφωνο:
22510-36404
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:dimitrisk@aegean.gr
Ιστοσελίδα:http://www.dimitrisk.gr
Σπουδές:
 • 2010 - PhD in Geography, Geography Department, University of Sheffield, UK
 • 2005 - MSc in Geographical Information Systems, School of Geography, University of Leeds, UK
 • 2004 - BA in Geography, University of the Aegean, Geography Department
 • 2000 - BΑ in Computer Information Systems, American College of Greece(DEERE)
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Spatial Analysis
 • Spatial Microsimulation
 • Spatial Interaction
 • Spatial Networks & Transportation
 • Business & services location analysis
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2021-2023: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βορείου Αιγαίου στον Πολιτισμό και Τουρισμό - Ερευνητής
 • 2021-2023: Κοινότητες Γνώσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Αιγαίου - Βορείου Αιγαίου [e-Aegean Communities] - Ερευνητής
 • 2021-2022: ARGO Hellenic USV-Πρότυπο Ελληνικό Αυτόνομο Μη Επανδρωμένο Πλωτό Σύστημα USV - Ερευνητής
 • 2020-2022: Έξυπνες Συσκευές Καταγραφής Περιβαλλοντικών τιμών για Δημόσια Κτήρια - PI
 • 2019-2022: ENIRISST: Ευφυής Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, Εφοδιαστική Αλυσίδα,rnΜεταφορές και Logistics - Ερευνητής
 • 2020-2021: Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Σκιάθου με Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης SDGs - PI
 • 2020-2021: ARSx2 Σύστημα επιτήρησης θαλασσίων περιοχών με τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ ή Unmanned Aircraft Systems (UAS) για την αποφυγή και πρόληψη της πειρατείας σε εμπορικά πλοία -
 • 2017-2021: Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομέςrnμέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή - Ερευνητής
 • 2018-2019: MARE: Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Ελληνικών θαλασσώνrnμε τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και in-situ μετρήσεων - Ερευνητής
 • 2017-2018: Γεωγραφική Ανάλυση οδικού δικτύου νησιών Βορείου Αιγαίου - Επιστημονικός Υπεύθυνος
 • 2016-2017: (Marisca) Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας - Επιστημονικός Συνεργάτης
 • 2014-2015: Advanced Quantitave Landscape Analysis - Building the knowledge-rnbase developing an LCA best-practice methodology (BPM) for the East Mediterranean - Postdoc Researcher
 • 2013-2014: Advances in Geostatistics for Environmental Characterization and Natural Resources Management - Postdoc Researcher
 • 2011-2013: Economic Geography and Spatial Analysis, National Confederation of Greek Commerce, Institute for Trade and Services (ΙΝ.ΕΜ.Υ), Geographical analysis of Greek trade sectors under financial crisis - Postdoc Researcher
 • 2011-2012: Developmet of chartographic material for the course of Geography for the primary school with cooperation with the Greek Ministry of Education - Postdoc Researcher
 • 2010-2011: CIRCE: "Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment - Postdoc Researcher
 • 2009-2010: The geographic/regional dimension of educational inequality in the EU - Postdoc Researcher
 • 2008-2009: Web GIS Visualization of the 2011 UK Census of Population - Researcher
 • 2005: Spatial Interaction Models for the geographical analysis of petrol prices spatial distribution in Leeds, UK - Researcher
 • 2004: Development and management of Greek National Cadastre for the local authorites of Heraclion Crete - Researcher
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • ΓΕΩ 344 - Ειδικά Θέματα Γεωγραφικής Ανάλυσης
 • ΓΕΩ 301 - Χωρική Στατιστική
 • ΓΕΩ 240 - Πολυμεταβλητή Ανάλυση
 • ΓΕΩ 343 - Εφαρμογές ΣΓΠ
 • ΓΕΩ 501 - Γεωγραφική Ανάλυση Θέσης (Location Analytics)
 • ΓΕΩ 301 - Γεωγραφική Ανάλυση
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 1. Καβρουδάκης Δ. (2020) Χωρική Ανάλυση: Θεωρία και μέθοδοι με τη γλώσσα προγραμματισμού R, Εκδόσεις Δίσιγμα.  ... περισσότερα

 2. Briasoulis H., Kavroudakis D., Soulakellis N., ( 2019), The Practice of Spatial Analysis, Springer International, ISBN 978-3-319-89806-3  ... περισσότερα

 3. A.Stratigea, D. Kavroudakis, (2018), Mediterranean Cities and Island Communities - Smart, Inclusive and Resilient, Springer International, ISBN 978-3-319-99444-4  ... περισσότερα

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. Briasoulis, Dimitris Kavroudakis, N. Soulakellis 2019 Introduction: The Practice of Spatial Analysis, The Practice of Spatial Analysis

 2. Soulakellis N., Tataris G., Papadopoulou E., Chatzistamatis S., Vasilakos C., Kavroudakis D., Roussou O., Papakonstantinou A. 2019 Synergistic Exploitation of Geoinformation Methods for Post-earthquake 3D Mapping and Damage Assessment: Gi4DM 2018 Intelligent Systems for Crisis Management

 3. Vgena K., Kitsiou A., Kalloniatis C., Kavroudakis D. 2019 Do Identity and Location Data Interrelate? New Affiliations and Privacy Concerns in Social-Driven Sharing Trust, Privacy and Security in Digital Business

 4. Kavroudakis, D., Kalloniatis, C., Theodorou, P. 2018 Geographical analysis of emergency evacuations in the Aegean sea, Greece: Towards the use of Big Data, Location Allocation modeling Mediterranean Cities and Island Communities, Edited by A.Stratigea, D. Kavroudakis

 5. Kavroudakis, D., Polydoropoulos I., Kyriakidis P., Kizos T. 2018 Spatial Patterns of Accessibility Between Islands of the North and South Aegean Regions and Attica, Briasoulis, Kavroudakis, Soulakellis, “The Practice of Spatial Analysis”, Springer International

 6. Stavros Simou, Ioannis Troumpis, Christos Kalloniatis, Dimitris Kavroudakis, Stefanos Gritzalis 2018 A Decision-Making Approach for Improving Organizations’ Cloud Forensic Readiness Trust, Privacy and Security in Digital Business, Springer, 15th International Conference, TrustBus 2018, Proceedings

 7. Kavroudakis, D., Penteridou, Z.M 2017 Geographical Analysis of Emergency Evacuations in the Aegean Sea: Towards the Utilization of Big Data Analytics Smart Cities in the Mediterranean Coping with Sustainability Objectives in Small and Medium-sized Cities and Island Communities, Springer Edited Volume, New York, Edited by A. Stratigea, C. Nicolaides and E. Kyriakides

 8. Kavroudakis, D., Skalidi, F., Tsakou, D. 2017 Spatial Micro Level Analysis of building structures in Samos island Smart Cities in the Mediterranean Coping with Sustainability Objectives in Small and Medium-sized Cities and Island Communities, Springer Edited Volume, New York, Edited by A. Stratigea, C. Nicolaides and E. Kyriakides

 9. Kavroudakis, D., Kyriakidis, P. 2014 DTH 1.0: Towards an Artificial Intelligence Decision Support System for Geographical Analysis of health data Geospatial Technologies and Geographical Issues, Edited by Kostis C. Koutsopoulos and Yorgos N. Photis. ISBN: 9783863874704

 10. Kyriakidis, P., Kitsiou, D. Kavroudakis, D. 2014 Multivariate Variogram and Madogram: Tools for Quantifying Diversity/Dissimilarity Spatiotemporal Data. In E. Pardo-Igúzquiza, C. Guardiola-Albert, J. Heredia, L. Moreno-Merino, J. J. Durán, J. A. Vargas-Guzmán, eds. Mathematics of Planet Earth. Lecture Notes in Earth System Sciences. Springer Berlin Heidelberg, Springer, pp. 235-238

 11. Kavroudakis, D., Ballas, D., Birkin, M. 2013 SimEducation: A Dynamic Spatial Microsimulation Model for Understanding Educational Inequalities

 12. Kavroudakis, D. 2012, Open source approach to contemporary research: the case of Geo-information technology

 13. R. Tanton and K. Edwards, eds. Spatial Microsimulation: A Reference Guide for Users. Understanding Population Trends and Processes, Springer Netherlands, pp. 209-222

 14. Shalin Hai-Jew, Open-Source Technologies for Maximizing the Creation, Deployment, and Use of Digital Resources and Information, IGI Global, Hershey PA, USA

Κεφάλαια σε Βιβλία με κριτές

 1. Kavroudakis, D., Kyriakidis, P. (2014) DTH 1.0: Towards an Artificial Intelligence Decision Support System for Geographical Analysis of health data, in Geospatial Technologies and Geographical Issues, Edited by Kostis C. Koutsopoulos and Yorgos N. Photis. ISBN: 9783863874704

 2. Kyriakidis, P., Kitsiou, D. Kavroudakis, D. (2014) Multivariate Variogram and Madogram: Tools for Quantifying Diversity/Dissimilarity, in Spatiotemporal Data. In E. Pardo-Igúzquiza, C. Guardiola-Albert, J. Heredia, L. Moreno-Merino, J. J. Durán, J. A. Vargas-Guzmán, eds. Mathematics of Planet Earth. Lecture Notes in Earth System Sciences. Springer Berlin Heidelberg, Springer, pp. 235-238

 3. Kavroudakis, D., Ballas, D., Birkin, M. (2013) SimEducation: A Dynamic Spatial Microsimulation Model for Understanding Educational Inequalities, in R. Tanton and K. Edwards, eds. Spatial Microsimulation: A Reference Guide for Users. Understanding Population Trends and Processes, Springer Netherlands, pp. 209-222

 4. Kavroudakis, D. (2012) Open source approach to contemporary research: the case of Geo-information technology, in Shalin Hai-Jew, Open-Source Technologies for Maximizing the Creation, Deployment, and Use of Digital Resources and Information, IGI Global, Hershey PA, USA

     Άρθρα σε Περιοδικά

     1. Theano S. Terkenli, Aikaterini Gkoltsiou, Dimitris Kavroudakis (2021), The Interplay

     2. Peppa, M., Vasilakos, C., Kavroudakis, D. (2020), Eutrophication Monitoring for Lake Pamvotis, Greece, Using Sentinel­2 Data, ISPRS International Journal of Geo­Information (IJGI), 9 (3) 143

     3. Spondylidis, S.; Topouzelis, K.; Kavroudakis, D.; Vaitis, M. (2020) Mesoscale Ocean Feature Identification in the North Aegean Sea with the Use of Sentinel-3 Data. J. Mar. Sci. Eng. 2020, 8, 740.  ... περισσότερα

     4. Vasilakos C., Kavroudakis D., Georganta A. (2020), Machine Learning Classification Ensemble of Multitemporal Sentinel­2 Images: The Case of a Mixed Mediterranean Ecosystem, Remote Sensing, Special Issue: “Artificial Neural Networks and Evolutionary Computation in Remote Sensing”, Vol.12 Issue 12

     5. Batsaris, M., Kavroudakis, D., Soulakellis, N., Kontos, T. (2019), Location­Allocation Modeling for Emergency Evacuation Planning in a Smart City Context The Case of Earthquake in Mytilini, Lesvos, Greece, International Journal of Applied Geospatial Research (IJAGR), Volume 10, Issue 4, Article 3, p.28­43

     6. Panagiotis Kouloumentas, Efstratios Kavroudakis, Efstathios Charalampidis, Dimitris Kavroudakis, Georgios K. Triantafyllopoulos (2019), Superior knee flexor strength at 2 years with all­inside short­graft anterior cruciate ligament reconstruction vs aconventional hamstring technique, Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, Pp 1–7

     7. Panagiotis Kouloumentas, Efstratios Kavroudakis, Ioannis Tsekouras, Efstathios Charalampidis, Georgios Triantafyllopoulos, Dimitris Kavroudakis (2019), Posterior semitendinosus tendon harvesting minimizes the risk of injury to the infrapatellar and sartorial branches of the saphenous nerve, Journal of Research and Practice on the Musculoskeletal System, volume 02 issue 04 on pages 131 to 135

     8. Papakostantinou A., Kavroudakis D., Kourtzellis Y., Chtenellis M., Kopsachilis V., Topouzelis K., Vaitis M. (2019), Mapping Cultural Heritage in Coastal Areas with UAS: The Case Study of Lesvos Island, Heritage, 2(2), 1404­1422

     9. Vaitis, M., Kavroudakis, D., Koukourouvli, N., Simos, D., Sarigiannis, G. (2019), An Integrated Information System for Road Traffic Accidents: The Lesvos Island, Greece, Case Study, International Journal of Applied Geospatial Research (IJAGR), Volume 10, Issue 3, Article 2, p.21­28

     10. Vgena, A., Kitsiou, A., Kalloniatis, C., Kavroudakis D., Gritzalis S. (2019), Toward Addressing Location Privacy Issues: New Affiliations with Social and Location Attributes, Future Internet, 11(11):234

     11. D. Kavroudakis, N. Soulakellis, K. Topouzelis, S. Chatzistamatis, C. Vasilakos, A. Papakostantinou, G. Tataris, C. Kalloniatis, O. Rousou, M. Batsaris, K. Chaidas, and P. Kalaitzis (2018), Efficiency and Effectivness aproaches in Spatial Data Collection of Vrisa after Lesvos earthquake, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS), Volume XLII­3/W4

     12. Kalaitzis, P., Kavroudakis, D., Soulakellis, N. (2018), The use of spatial analysis approaches for smart decision making of subterranean water, International Journal of Applied Geospatial Research (IJAGR), Volume 10, Issue 4, Article 4

     13. Kalloniatis, C., Kavroudakis, D., Polidoropoulou, A., Gritzalis S. (2018), Designing Privacy­Aware Intelligent Transport Systems: A roadmap for identifying the major privacy concepts, International Journal of Applied Geospatial Research (IJAGR), Volume 10, Issue 1, Article 5, p.73­91

     14. N. Soulakellis, S. Chatzistamatis, C. Vasilakos, G. Tataris, A. Papakonstantinou, D. Kavroudakis, K. Topouzelis, O. Roussou1, C. Kalloniatis, E. E. Papadopoulou, K. Chaidas and P. Kalaitzis (2018), Synergistic Exploitation of Geoinformation Methods for Post­Earthquake 3D mapping of Vrisa traditional settlement, Lesvos island, Greece, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII­3/W4

     15. Simou, S., Troumpis, I., Kalloniatis, C., Kavroudakis, D., Gritzalis, S. (2018), A decision­ making approach for improving organizations’ cloud forensic readiness, Lecture Notes in Computer Science, volume 11033

     16. Karampela, S., Kavroudakis, D., Kizos, T. (2017), Agritourism Networks: Empirical evidence from two cases studies in Greece, Current Issues in Tourism, 1­20

     17. Terkenli S. T., Kavroudakis D. (2017), A Stakeholders’ Analysis of Eastern Mediterranean Landscapes: Contextualities, Commonalities and Concerns, Land, 6(4), 90

     18. Kavroudakis, D. (2016), Geographical Analysis of Emergency Evacuation stations in the Aegean Sea: a location­allocation modeling approach, Journal of Urban Technologies, Special Issue: Planning the “Smartening Up” of Small and Medium­sized Cities and Island Communities in the Mediterranean, ISSN: 1063­0732 Impact Factor:1.32

     19. Kavroudakis, D. (2015), sms : An R Package for the Construction of Microdata for Geographical Analysis, Journal of Statistical Software, Issue:2, Volume:68, Impact Factor:3.82

     20. Kavroudakis, D., Kyriakidis, P. (2013), DTH 1.0: Towards an Artificial Intelligence Decision Support System for Geographical Analysis of health data, European Journal of Geography, ISSN 1792­1341

     21. Kavroudakis, D., Ballas, D., Birkin, M. (2012), Using Spatial Microsimulation to Model Social and Spatial Inequalities in Educational Attainment, Applied Spatial Analysis and Policy, Volume 6, Issue 1, pp.1­23 Springer

     22. of Objectivity and Subjectivity in Landscape Character Assessment: Qualitative and

     23. Quantitative APPROACHES and Challenges, Land, Volume 10, Issue 1

     Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

     1. Phaedon Kyriakidis, Dimitris Kavroudakis, Philip Fayad, Stylianos Hadjipetrou, Georgios Leventis, Apostolos Papakonstantinou (2021), Promoting the adoption of agent-based modelling for synergistic interventions and decision-making during pandemic outbreaks, AGILE GIScience Series 2, 44, 2021, Volume 2, pages: 1-5

     2. Rammou, D.L., Kavroudakis, D., Youlatos, D. (2021), Distribution, Population Size, and Habitat Characteristics of the Endangered European Ground Squirrel (Spermophilus citellus, Rodentia, Mammalia) in Its Southernmost Range, Sustainability (ISSN 2071-1050), Special Issue Mammal Status: Diversity, Abundance and Dynamics, Volume 13, Issue: 15

     3. Rania Rizou, Ekaterini Klonnari, Dimitris Kavroudakis (2021), Supporting statistical literacy with ICT based teaching scenario, International Journal of Education (IJE), Volume: XX, Issue: XX

     4. Theano S. Terkenli, Aikaterini Gkoltsiou, Dimitris Kavroudakis (2021), The Interplay of Objectivity and Subjectivity in Landscape Character Assessment: Qualitative and Quantitative APPROACHES and Challenges, Land, Volume 10, Issue 1

     5. Peppa, M., Vasilakos, C., Kavroudakis, D. (2020), Eutrophication Monitoring for Lake Pamvotis, Greece, Using Sentinel­2 Data, ISPRS International Journal of Geo­Information (IJGI), 9 (3) 143

     6. Vasilakos C., Kavroudakis D., Georganta A. (2020), Machine Learning Classification Ensemble of Multitemporal Sentinel­2 Images: The Case of a Mixed Mediterranean Ecosystem, Remote Sensing, Special Issue: “Artificial Neural Networks and Evolutionary Computation in Remote Sensing”, Vol.12 Issue 12

     7. Batsaris, M., Kavroudakis, D., Soulakellis, N., Kontos, T. (2019), Location­Allocation Modeling for Emergency Evacuation Planning in a Smart City Context The Case of Earthquake in Mytilini, Lesvos, Greece, International Journal of Applied Geospatial Research (IJAGR), Volume 10, Issue 4, Article 3, p.28­43

     8. Panagiotis Kouloumentas, Efstratios Kavroudakis, Efstathios Charalampidis, Dimitris Kavroudakis, Georgios K. Triantafyllopoulos (2019), Superior knee flexor strength at 2 years with all­inside short­graft anterior cruciate ligament reconstruction vs aconventional hamstring technique, Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, Pp 1–7

     9. Panagiotis Kouloumentas, Efstratios Kavroudakis, Ioannis Tsekouras, Efstathios Charalampidis, Georgios Triantafyllopoulos, Dimitris Kavroudakis (2019), Posterior semitendinosus tendon harvesting minimizes the risk of injury to the infrapatellar and sartorial branches of the saphenous nerve, Journal of Research and Practice on the Musculoskeletal System, volume 02 issue 04 on pages 131 to 135

     10. Papakostantinou A., Kavroudakis D., Kourtzellis Y., Chtenellis M., Kopsachilis V., Topouzelis K., Vaitis M. (2019), Mapping Cultural Heritage in Coastal Areas with UAS: The Case Study of Lesvos Island, Heritage, 2(2), 1404­1422

     11. Vaitis, M., Kavroudakis, D., Koukourouvli, N., Simos, D., Sarigiannis, G. (2019), An Integrated Information System for Road Traffic Accidents: The Lesvos Island, Greece, Case Study, International Journal of Applied Geospatial Research (IJAGR), Volume 10, Issue 3, Article 2, p.21­28

     12. Vgena, A., Kitsiou, A., Kalloniatis, C., Kavroudakis D., Gritzalis S. (2019), Toward Addressing Location Privacy Issues: New Affiliations with Social and Location Attributes, Future Internet, 11(11):234

     13. D. Kavroudakis, N. Soulakellis, K. Topouzelis, S. Chatzistamatis, C. Vasilakos, A. Papakostantinou, G. Tataris, C. Kalloniatis, O. Rousou, M. Batsaris, K. Chaidas, and P. Kalaitzis (2018), Efficiency and Effectivness aproaches in Spatial Data Collection of Vrisa after Lesvos earthquake, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS), Volume XLII­3/W4

     14. Kalaitzis, P., Kavroudakis, D., Soulakellis, N. (2018), The use of spatial analysis approaches for smart decision making of subterranean water, International Journal of Applied Geospatial Research (IJAGR), Volume 10, Issue 4, Article 4

     15. Kalloniatis, C., Kavroudakis, D., Polidoropoulou, A., Gritzalis S. (2018), Designing Privacy­Aware Intelligent Transport Systems: A roadmap for identifying the major privacy concepts, International Journal of Applied Geospatial Research (IJAGR), Volume 10, Issue 1, Article 5, p.73­91

     16. N. Soulakellis, S. Chatzistamatis, C. Vasilakos, G. Tataris, A. Papakonstantinou, D. Kavroudakis, K. Topouzelis, O. Roussou1, C. Kalloniatis, E. E. Papadopoulou, K. Chaidas and P. Kalaitzis (2018), Synergistic Exploitation of Geoinformation Methods for Post­Earthquake 3D mapping of Vrisa traditional settlement, Lesvos island, Greece, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII­3/W4

     17. Simou, S., Troumpis, I., Kalloniatis, C., Kavroudakis, D., Gritzalis, S. (2018), A decision­ making approach for improving organizations’ cloud forensic readiness, Lecture Notes in Computer Science, volume 11033

     18. Karampela, S., Kavroudakis, D., Kizos, T. (2017), Agritourism Networks: Empirical evidence from two cases studies in Greece, Current Issues in Tourism, 1­20

     19. Terkenli S. T., Kavroudakis D. (2017), A Stakeholders’ Analysis of Eastern Mediterranean Landscapes: Contextualities, Commonalities and Concerns, Land, 6(4), 90

     20. Kavroudakis, D. (2016), Geographical Analysis of Emergency Evacuation stations in the Aegean Sea: a location­allocation modeling approach, Journal of Urban Technologies, Special Issue: Planning the “Smartening Up” of Small and Medium­sized Cities and Island Communities in the Mediterranean, ISSN: 1063­0732 Impact Factor:1.32

     21. Kavroudakis, D. (2015), sms : An R Package for the Construction of Microdata for Geographical Analysis, Journal of Statistical Software, Issue:2, Volume:68, Impact Factor:3.82

     22. Kavroudakis, D., Kyriakidis, P. (2013), DTH 1.0: Towards an Artificial Intelligence Decision Support System for Geographical Analysis of health data, European Journal of Geography, ISSN 1792­1341

     23. Kavroudakis, D., Ballas, D., Birkin, M. (2012), Using Spatial Microsimulation to Model Social and Spatial Inequalities in Educational Attainment, Applied Spatial Analysis and Policy, Volume 6, Issue 1, pp.1­23 Springer

     24. agent-based modelling for synergistic interventions and decision-making during

     25. of Objectivity and Subjectivity in Landscape Character Assessment: Qualitative and

     26. Phaedon Kyriakidis, Dimitris Kavroudakis, Philip Fayad, Stylianos Hadjipetrou,

     27. Quantitative APPROACHES and Challenges, Land, Volume 10, Issue 1

      Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

      1. Kavroudakis, D. (2015) Η κεντρικότητα στην χωροθέτηση επιχειρήσεων σε οδικό δικτυο, 13th International Congress of the regional Science Association International - ERSA - 26-27 June-2015 - Athens Institute of Regional Development, Link, DOI

      2. Kavroudakis, D., Limitsios, G. (2014) Geographical analysis of asymmetries in retail fuel prices: The case of a single entry economy, European Regional Science Association (ERSA) - Greek Section, Link, DOI

      3. Kavroudakis, D., Limitsios, G. (2014) Location analysis and price variations of fuel stations in the island of Lesvos, Greece, 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Link, DOI

      4. Kavroudakis, D., Vasios, G. Kyriakidis, P. (2014) Quantification of multivariate (dis)similarity in geospatial data with the use of Free/Open source software (in Greek), 8ο Conference of HellasG.I.s, Link, DOI

      5. Papakonstantinou, A., Kavroudakis, D., Avanidou, K., Latsis, E., Soulakellis, N. (2014) Visualization and geographical analysis of economic-flows data in global scale with the use of web services, Chartographic Scientific Organization of Greece - "Web Chartography. Contemporary trends and prospects" - (13ο Conference of Chartography - Patras, 22-24 October 2014), Link, DOI

      6. Kavroudakis, D., Ballas, D. (2013) Spatial Microsimulation Examples for Geographical Analysis and Policy, 14-15 June, Patra, Regional Economy, Rural Areas and Regional Analysis, European Regional Science Association - Greek Section

      7. Kavroudakis, D., Ballas,D., and Monastiriotis, V. (2013) Exploring the geography of closing businesses in the crisis-stricken Athens city centre, European Regional Science Association (ERSA), Link

      8. Kyriakidis, P., Kitsiou, D., and Kavroudakis, D. (2013) Multivariate variogram and madogram: Tools for quantifying diversity/dissimilarity in spatio- temporal data, in: Pardo-Igúzquiza, E., Guardiola-Albert, C., Heredia, J., Moreno-Merino, L., Durán, J.J., Vargas-Guzmán, J.A. (Eds.), Mathematics of Planet Earth, Proceedings of the 15th International Association for Mathematical Geosciences Conference Series, Lecture Notes in Earth System Sciences, Springer

      9. Kavroudakis, D., Ballas, D. (2012) Example use of Microsimulation methodologies in Greece, Economic Crisis, development and cohesion policies, RSAI-ERSA Greek Section, (Greek language), Thessaloniki

      10. Kavroudakis, D., Gounari, D., Aranitou, V. (2012) Geographical analysis of closing retail business in Athens, (Greek language), Thessaloniki, Economic Crisis, development and cohesion policies, RSAI-ERSA Greek Section

      11. Kavroudakis, D., Ballas, D. (2011) Agent-based modelling for labour force analysis, Annual meeting of European Association of Geographers: EUROGEO, Athens, Greece, 2-5 June 2011

      12. Kavroudakis, D., Kyriakidis, P. (2011) DTh 1.0: Towards an Artificial Intelligence Decision Support System for health data, 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography (ECQTG2011), Athens, Greece, 2-5 September 2011

      13. Kavroudakis, D., Ballas, D., Birkin, M. (2008) Using Spatial Microsimulation for the analysis of social and spatial inequalities, Studying, Modeling and Sense making of Planet Earth International Conference, 1-6 June 2008, University of the Aegean, Geography Department, Mytilene Lesvos Greece

      14. Kavroudakis, D., Ballas, D., Birkin, M. (2007) Static spatial microsimulation: A comparison study of metaheuristic algorithms, 1st international Conference of International Microsimulation Association, hosted by: European Center for Social Welfare Policy and Research, 19-22 August 2007 in Vienna Austria

      15. Kavroudakis, D., Ballas, D., Birkin, M. (2006) Spatial microsimulation modelling for public policy analysis, 36th annual conference of Regional Science Association International: British and Irish Section, Jersey, Channel Islands,(theme: Social and Public Policy)16 August - 18 August 2006

       Ερευνητικές Αναφορές

       1. Kavroudakis, D. (2014) Geographical analysis of data from the General Comerce Inventory of business (Γ.ΕΜ.Η) (in Greek), ΕΣΕΕ: National Confederation of Greek Commerce - ΙΝΕΜΥ: Institute for Trade and Services, [Link]

       2. Kavroudakis, D. (2014) Geographical changes between recordings of March-September 2013 by area of interest (in Greek), ΕΣΕΕ: National Confederation of Greek Commerce - ΙΝΕΜΥ: Institute for Trade and Services, [Link]

       3. Kavroudakis, D. (2013) COmparison of spatial point patterns of closed business during the period of: September 2012 - March 2013, ΕΣΕΕ: National Confederation of Greek Commerce - ΙΝΕΜΥ: Institute for Trade and Services, [Link]

       4. Kavroudakis, D. (2013) Editor and contributor in: Whitworth, Adam, Evaluations and improvements in small area estimation methodologies, National Centre for Research Methods (UK), [Link]

       5. Kavroudakis, D. (2013) Geographical analysis of comercial areas with the use of Agent Based Modelling (in Greek), ΕΣΕΕ: National Confederation of Greek Commerce - ΙΝΕΜΥ: Institute for Trade and Services

       6. Kavroudakis, D. (2013) Geographical changes between recordings of March-September 2013 by street (in Greek), ΕΣΕΕ: National Confederation of Greek Commerce - ΙΝΕΜΥ: Institute for Trade and Services, [Link]

       7. Kavroudakis, D., Eθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου - Institute for Trade and Services (ΙΝ.ΕΜ.Υ) (2013) Geographical analysis of trading business in the town of Heraclion - Crete (in Greek), ΕΣΕΕ: National Confederation of Greek Commerce - ΙΝΕΜΥ: Institute for Trade and Services, [Link]

       8. Kavroudakis, D., Eθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου - Institute for Trade and Services (ΙΝ.ΕΜ.Υ) (2013) Geographical analysis of trading business in the town of Patra (in Greek), ΕΣΕΕ: National Confederation of Greek Commerce - ΙΝΕΜΥ: Institute for Trade and Services, [Link]

       9. Kavroudakis, D., National Confederation of Greek Commerce (2013) Geographical analysis of trading business in the town of Thessaloniki (in Greek), ΕΣΕΕ: National Confederation of Greek Commerce - ΙΝΕΜΥ: Institute for Trade and Services, [Link]

       10. Kavroudakis, D., National Confederation of Greek Commerce - Institute for Trade and Services (ΙΝ.ΕΜ.Υ) (2013) Geographical analysis of trading business in the town of Ioannina (in Greek), ΕΣΕΕ: National Confederation of Greek Commerce - ΙΝΕΜΥ: Institute for Trade and Services, [Link]

       11. Kavroudakis, D., National Confederation of Greek Commerce - Institute for Trade and Services (ΙΝ.ΕΜ.Υ) (2013) ΓGeographical analysis of trading business in the town of Larisa (in Greek), ΕΣΕΕ: National Confederation of Greek Commerce - ΙΝΕΜΥ: Institute for Trade and Services, [Link]

       12. Ballas, D., Lupton, R., Kavroudakis, D., Hennig, B., Yiagopoulou, V., Dale, R. and Dorling, D. (2012) Mind the Gap: Education Inequality across EU regions (Link 1, Link 2), Mind the gap: Education Inequality across EU regions, An independent report authored for the European Commission by the Network Of Experts in Social Sciences of Education And Training (NESSE), European Commission, Brussels, [Link]

       13. Kavroudakis, D., National Confederation of Greek Commerce - Institute for Trade and Services (ΙΝ.ΕΜ.Υ) (2012) Record and analyse the geographical characteristcis of closed business in the main comercial streets, ΕΣΕΕ: National Confederation of Greek Commerce - ΙΝΕΜΥ: Institute for Trade and Services, Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ. Κωδικός ΟΠΣ:296250, [Link]

       14. Kavroudakis, D. and Ballas, D. (2011) The essence of Greek spirit: ouzo alchemy and the joy of life in an island economy, Regional Science Association International Newsletter

       Διδακτικά συγγράμματα

       1. Γεωγραφική Ανάλυση

       2. Εισαγωγή στη R

       Διατριβές

       1. Kavroudakis, D. (2010) Spatial microsimulation approach to the analysis of social and spatial inequalities in higher education attainment, Geography Department, University of Sheffield, UK

       2. Kavroudakis, D. (2005) Spatial Interaction Modelling for the geographical distribution of petrol prices, MSc Thesis at University of Leeds, School of Geography, UK

       3. Kavroudakis, D. (2004) Geographical analysis of landscape and its characteristcis with the use of advanced GIS and virtual reality (in Greek), Thesis at University of the Aegean, Geography Department

       4. Kavroudakis, D. (2000) Multimedia and web programming, Thesis at American College of Greece (DEERE)

        Last updated : 09-03-2022 00:00:00