ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021
Όνομα:Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Τίτλος:
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Ιστορική Γεωγραφία & Γεωπολιτική
Τηλέφωνο:
22510 36475
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:geos@aegean.gr
Ιστοσελίδα:http://hg-lab.blogspot.gr/
Σπουδές:
 • Πτυχίο (Maitrise), Χωροταξίας επιλογή Πολεοδομία (Amenagement mention Urbanisme), του Πανεπιστημίου Παρισίων VIII (Institut d'Urbanisme de l'Academie de Paris), διευθυντής καθ. Anatol Copp.
 • D.E.A. Γεωγραφίας της Χωροταξίας (Geographie de l’Amenagement), κατεύθυνση Χωροταξία, Σχεδιασμός και Πολεοδομία (mention Amenagement, Planification et Urbanisme), σχ. Γεωγραφίας, Παν/μιο Παρισίων IV-Σορβόννη - CNAM.
 • Διδακτορικό δίπλωμα "Geographie de l’Amenagement", σχ. Γεωγραφίας, Παν/μιο Παρισίων IV-Σορβόννη - CNAM, "Analyse geographique et sociale des Skites au Mont Athos", επίβλεψη κκ. DePlanol X., Bastie J., Σβορώνος Ν., Bompaire, 1987
 • Elève titulaire της Ecole Pratique des 'Hautes Etudes, του Παν/μίου Παρισίων, "Αρχαιολογία του Βυζαντινού Κόσμου", 1983-84.
 • Έμμισθη εκπαίδευση (stage) στο Γαλλικό Συμβούλιο Επικρατείας, [Conseil d'Etat], 1979.
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Ιστορική Γεωγραφία, Ιστορία & Επιστημολογία της Γεωγραφίας, Ιστορία της πόλης, Γεωπολιτική - Γεωστρατηγική, Γεωπολιτική των Εστιών Αστάθειας & Απειλών, Γεωγραφική Οπτικοποίηση, Γραφική Σημειολογία, Γεωγραφία του Ελληνισμού, Γεωγραφία του Αγίου Όρους.
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2014-2015: Μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση εθνικού ερευνητικού δικτύου και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής CESSDA -
 • 2014-2015: Ανάπτυξη Πληροφοριακου Συστήματος και Επεξεργασία Δεδομένων με τη χρήση του Γεωγραφικου Πληροφοριακού Συστήματος. «Μελέτη για τη δημιουργία ενιαίου χώρου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγίας, σε συνάρτηση με τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα του σχεδίου Καλλικράτης και ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου φροντίδας στα νησιά του Αιγαίου - Υπεύθυνος παραγωγης χαρτών
 • 2020: ΕΛΙΔΕΚ, «Demographic Imperatives in Research and Practices in Greece - Thematic cartography & semiotics in graphic design
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Ιστορική Γεωγραφία, Ιστορία της Γεωγραφίας, Ιστορία της πόλης, Γεωγραφική Οπτικοποίηση, Γεωπολιτικές προσεγγίσεις & Σχεδιασμοί
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 1. Σιδηρόπουλος Γ. (2015α), 12 Αφηγήσεις Ιστορικής Γεωγραφίας, Σταμούλης, Αθήνα.

 2. Σιδηρόπουλος Γ. (2015β) Η πόλη στο χρόνο. Προβολές & σημεία αναφοράς. Καστανιώτης, Αθήνα.

 3. Σιδηρόπουλος Γ., (2013) Ατακτοι Γλώσσαι: Συνοπτικό λεξικό Ανθρωπογεωγραφίας, Σταμούλης, Αθήνα

 4. Σιδηρόπουλος Γ., (2007), Γραφική Σημειολογία", ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Αθήνα.

 5. Σιδηρόπουλος Γ., (2000), Αγ. Όρος, Θεωρήσεις Ανθρωπογεωγραφίας,. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, Αθήνα.

 6. Revue Méditerranée, (eds) Régis Darques, CNRS-Université Montpellier III, France, και Cristina Montiel, Université Complutense de Madrid, Espagne, Special Issue: «Les grands incendies en Méditerranée, Quelle réponse aux désastres environnementaux ? », no 122 de la revueMéditerranée, juin 2014

 7. Σιδηρόπουλος Γ. (εκδ), Κειμένων Εργασίας του Εργαστηρίου ΑΟΧΧ, Παν/μιο Αιγαίου, τμ Γεωγραφίας

 8. Σιδηρόπουλος Γ., (επιμ): ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Νο18, 2019

 9. Σιδηρόπουλος Γ., (επιμ.): Πολιτισμική Σύγκλιση και Ψηφιακή Τεχνολογία, ΙΜΕΡΟΣ, 5/2, ειδική έκδοση, ΙΜΕ, Αθήνα 2005

 10. Σιδηρόπουλος Γ., (επιμ.): Ταυτότητες Ιστορικής Γεωγραφίας, εκδ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, Γιάννενα-Θεσσαλονικη 2017.

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. Ι. Μάζης, Γ. Σιδηρόπουλος, Δ. Σταθάκης: Η Συριακή κρίση: εκτίμηση της ανάλυσης των «νυχτερινών φώτων», Πρακτικά 15ο Συνέδριο ΧΕΕΕ – Θεσσαλονίκη, 2018

 2. Σιδηρόπουλος Γ. "Μιανμάρ: Το Γεωπολιτικό Αφήγημα της Ανθρωπιστικής Κρίσης", 2018 Proceedings of 11th International Conference of the Hellenic Geographical Society, "INNOVATIVE GEOGRAPHIES: Mapping and Modeling our World", Αthens 2018.

 3. Σιδηρόπουλος Γ., (2018) Γεωγραφική οπτικοποίηση των Eστιών Ανάφλεξης: η περίπτωση του Ισλαμικού θύλακα των Ροχίνγκια, Πρακτικά 15ο ΧΕΕ, Θεσσαλονίκη, 2018.

 4. Σιδηρόπουλος Γ., "Προεδρικές επισκέψεις στην υπηρεσία της γεωπολιτικής: η περίπτωση της επίσκεψης του προέδρου Ομπάμα στην Ελλάδα" στο Mazis Ι (ed.), Contemporary Geopolitical Readings of the Wider Middle East: Security, Economy, Politics, Culture. Proceedings of the International Conference Held at Athens, May 25-26 2017, Athens: Leimon, (Κεφάλαιο) 2018, 345-356

 5. Σιδηρόπουλος, Γεώργιος., Χαρτογραφική προσέγγγιση της Γεωπολιτικής εικόνας της συριακής σύρραξης, στο Μάζης, I. Θ., (Δ/νση & Επιμ.), Γεωπολιτική και γεωστρατηγικές της συριακής κρίσης, εκδ. Λειμών, (Κεφάλαιο) Αθήνα 2016

 6. Stergiou M, Sidiropoulos G (2014), Identifying the forms of Gendrification in the Athenian Landscape, στο Korres G (a.a ed), Socio-Economic Systanability, Regional Development and Spatial Planning: Europe-an and International Dimension and Perpectives, (Κεφάλαιο).

 7. Σιδηρόπουλος Γ., Ο μοναχισμός ως πολιτισμική λεωφόρος του ελληνικού πολιτισμού προς την αιθιοπική κοινωνία του 3ου - 6ου αιώνα, στο Δρακούλης Δ., Τσότσος Γ., (επιμ) (2012), Ιστορική Γεωγραφία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου, εκδ Σταμούλη, Θεσσαλονίκη

 8. Σιδηρόπουλος Γ., Σημειολογική απόδοση της υλοποίηση των γεωγραφικών ορίων στο χρόνο, στο Πασχαλιδης κ.α (επιμ.) (2011) Σύνορα – Περιφέρειες - Διασπορές, (Κεφάλαιο) University Studio Press, Θες/νικη

 9. Κorres G., Sidirooulos G., “Knowledge Based Economy, Innovation and Women Entrepreneurship”. Υπό δημοσίευση (2009) in G. Korres (ed.) Women Participation and Innovation Activities within the Con-text of Knowledge Based Economy, The Women Press. New Delhi, India

 10. Ν Σουλακέλλης, Γ.Σιδηρόπουλος και Α.Παπακωνσταντίνου, Οι νέες εξελίξεις στην οπτικοποίηση του γεωγραφικού χώρου με αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Απαιτήσεις, παραδοχές και ζητήματα προς διερεύνηση, στο Λυριτζής Γ., Νέες τεχνολογίες σην αρχαιολογία, εκδ. Gutemberg, Αθήνα 2008

 11. Σιδηρόπουλος Γ., Η εικόνα του γεωγραφικού χώρου στο Τερκενλή κ.α., (επιμ), Ανθρωπογεωγραφία Άνθρωποι, Κοινωνία, Χώρος, (Κεφάλαιο), εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ., Αθήνα 2008

 12. Σιδηρόπουλος Γ., Γεωπληροφορία και Διαδίκτυο: Πολιτικές και Προβληματισμοί, στο Χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων (Κοτζαμάνης Παππάς, επιμ.) Χώρος και Πληθυσμός: Αναλυτικές Προσεγγίσεις, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Ε.Δ.Κ.Α. Βόλος 2006.

 13. Σιδηρόπουλος Γ., «Μικροί Αθωνικοί Σχηματισμοί», σσ. 345-354, (Κεφάλαιο) στο (επ. Ε.Λιβιεράτος), Όρους Αθω, Χαρτών Μεταμορφώσεις, Εθνική Χαρτοθήκη εκδ. Εθνική Χαρτοθήκη, Θες/νικη 2002.

 14. Sidiropoulos G., Allison E., Tzorzopoulou M, "Migration flows and geographical population distribution in Greece", pp. 155-189, in B.Kotzamanis (ed.), La démographie des Balkans: mouvements migratoires et répartition spatiale de la population/ Demography of the Balkans : Migration flows and geographical population distribution, Université de Macédoine- Univ. de Thessalie, LADS/ Réseau De-moBalk, Volos, Presses Universitaires de Thessalie, 2000

 15. Σιδηρόπουλος Γ., "Γεωγραφικό και Κοινωνικό κέλυφος της χερσονήσου του Αθω, γήρανση και ανανέωση του πληθυσμού", σσ. 601-615, Β. Κοτζαμάνης,, Λ. Μαράτου. κα (επιμ.), στο Γήρανση και κοινωνία. Αθήνα, εκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα 1996

 16. Σιδηρόπουλος Γ., "O xώρος των σκητών και η σημασία τους στη δημογραφική ταυτότητα της χερσονήσου του Αθω", σσ. 435-444, στο Β. Κοτζαμάνης, Β.Λ.Μαράτου (επιμ.), στο Οι δημογραφικές αλλαγές στη μεταπολεμική Ελλάδα , Αθήνα, εκδ. Νέα Σύνορα, 1994.

       Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

       1. Σιδηρόπουλος Γ., (2019) Η μετανάστευση που την έλεγαν προσφυγική κρίση, Civitas Gentium Vol 7 No 2 (2019) 79-104.

       2. Kordosis S., Sidiropoulos G., A view of the refugee crisis in the eastern mediterranean through classical european geopolitics, Cyprus journal of Science, 2016

       3. Σιδηρόπουλος Η ξανανακάλυψη της μεγάπολης του Ανκόρ μέσω της τεχνολογίας, υπο το βλέμμα της Ιστορικής Γεωγραφίας, Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης, VI (1) 2015, pp 73-84

       4. Sidiropoulos G, Kalpakis D., The Mountains of the Moon, A puzzle of the Ptolemaic Geography, BYZANTINA SYMMEIKTA No 23/2014.

       5. Sidiropoulos G, Mont Athos, les derniers incendies, La gestion d’un territoire particulier, Méditerranée – Journal of Mediterranean Geography, vol. 122/2014, 69-78.

       6. Sidiropoulos G., Development through the history of the place, Τhe International Journal of Social Ecol-ogy and Sustainable Development (IJSESD), Special Issue, Volume 5, Issue 3 (July-September 2014).

       7. Sidiropoulos G., Ierapetritis D., The development status and prospects of a medieval settlement in the Eastern Mediterranean: The case of Mesta, Chios, Journal of the Knowledge Economy, Springer US, 2014, pp 1-13

       8. Stergiou M, Sidiropoulos G, Genrificattion in the frame of Tourism: A case study in the City of Athens, Journal of Regional & Socio-Economic Issues, Vol. 3, May-June 2013, 25-36.

       9. Σιδηρόπουλος Γ., Διαπιστώσεις, αιτιάσεις και παραδοχές γύρω από τον πληθυσμό του Αγίου Όρους, Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Νο 61, 2013.

       10. Sidiropoulos G., Αrtificialized patches as a measurement tool in urban geography, Cyprus journal of Science, 2012, 87-100.

       11. Sidiropoulos G., Urban Violence and Urban Space in Athens: Methodology Problems, Journal of Re-gional & Socio-Economic Issues, Vol. 1, May-June 2011.

       12. Σιδηρόπουλος Γ., Η συμβολή του μοναχισμού στην πολιτισμική αλληλεπίδραση ελληνισμού και Αιθιοπίας 3ος - 6ος αι. ΙΣΤΟΡΙΚΑ, Νο53, Ιούνιος 2011, σσ 177-199.

       13. Sidiropoulos G., Cartographic visualisation in and historical geography: styding a land property re-gime, in Mouth Athos (Karyes), The Cartographic Journal Vol.47 No3 pp 270-277 Augoust 2010 # The British Cartographic Society 2010

       14. Σιδηρόπουλος Γ., Τσιλιμίγκας Γ., Αστική Βία: ιδιαιτερότητες & μεθοδολογικά ζητήματα της ελληνικής αστικής πραγματικότητας, Επιστημονική Έκδοση Τεχνικών Χρονικών, Εκδ ΤΕΕ, No3/ 2010.

       15. Sidiropoulos G., Geography of micro-states: main arising issues, Regulation of the Regional Science in-quiry journaL, (1), 45-49, 2009

       16. G. Sidiropoulos, A. Vasilakos: Ultra Real of Symbolic Visualization? - The Case of the City through Time, Computers & Graphics vol. 30:2 (2006)

       17. Sidiropoulos G. Vasilakos A: Ultra Real of Symbolic Visualization? - The Case of the City through Time, Computers & Graphics vol. 30:2 (2006). (8ο στα καλύτερα 25 Hottest Articles του Science Direct Απρίλιος- Ιούνιος 2006).

       18. Sidiropoulos G., Sideris A., ¨Requirements and assumptions in Visualization process of urban and surrounding areas (a case study of the Greek city in time)¨, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology International Conference (CAA ed. Doerr M., Sarris M.,), Archive of Monuments and Publications, Hellenic Ministry of Cultures, 2003.

       19. Σιδηρόπουλος Γ., Παππάς Β., “Η μη χρονική χαρτογραφική κίνηση και η αστική (μεγάλη) κλίμακα έργων”, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παν/μιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος τόμος 9 (7), 111-132, 2003.

       20. Sidiropoulos G., Pappas V., “The concept of Time and Scale in Virtual Cartography”, VXI AESOP Congress, “ Planning in Borderr Regions”, Volos, Greece July 2002.

       21. Σιδηρόπουλος Γ., "Η χερσόνησος του Αθω, ως επικοινωνιακό και πολιτισμικό αντικείμενο τουριστικής έλξης", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ 95, Α` 1998, εκδ. ΕΚΚΕ, 69-85.

       22. Sidiropoulos G., Agorastakis M, Changes in the population map of Albania in the first period of transition (1989-2001) and repercussions of internal migration in the enlargement of Tirana, special issue on "Population Mobility and Change in Europe and its Periphery", RGS-IBG Population Geography Research group (2006).

       Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

       1. Sidiropoulos G, 3d visualization in historical geography, Communicating Space(s) - eCAADe06 Conference in Volos, Greece. 6-9th, September 2006

       2. Σιδηρόπουλος Γ., «Τρισδιάστατη Πόλη, ένας μετέωρος ρεαλισμός», Πρακτικά Συνεδρίου: ΙΜΕΡΟΣ, τεύχος 5.2 Πολιτισμική Σύγκλιση και Ψηφιακή Τεχνολογία, εκδ. ΙΜΕ, Αθηνα 2005

       3. Σιδηρόπουλος Γ., Παππάς Β. "Η χαρτογραφική οπτικοποίηση χρονοσειρών και η ιστορική πληροφορία", σσ. 340-347, στα Πρακτικά (τόμος ΙΙ) 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (Ε.Γρ.Ε.), Μυτιλήνη 2004.

       4. Σιδηρόπουλος Γ., Αλεξόπουλος Ι., Κοψιδά Μ., "Δημοσίευση στο Διαδίκτυο και Χαρτογραφική Επεξεργασία", στα Πρακτικά Συνεδρίου: Κοινωνικές Πρακτικές και Χωρική Πληροφορία, Ευρωπαϊκή και Ελληνική εμπειρία στα ΓΣΠ, τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων (ΑΠΘ) και Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas-GIs), Θες/νικη 2003.

       5. Παππάς Β., Κοτζαμάνης Β., Τσάτσαρης Α., Σιδηρόπουλος Γ., "Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδος», ανακοίνωση, Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas-GI), Φεβρουάριος 2002.

       6. Σιδηρόπουλος Γ., κ. Αλεξόπουλος Ι., "Χαρτογραφία διαδικτύου. Το παράδειγµα των ιστορικών χαρτών", (Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού), 12ης Συνάντησης Ελλήνων Χρηστών G.I.S. ArcInfo – ArcView, 2002.

       7. Σιδηρόπουλος Γ., Παππάς Β., Μοστράτος Ν., "Η χαρτογραφική οπτικοποίηση της έννοιας του χρόνου", 6ο Συνέδριο ΧΕΕΕ, σσ. 287-298, 6ο Συνέδριο ΧΕΕΕ, Η χαρτογραφία σε εξέλιξη, Οκτώβριος 2000.

       8. Σιδηρόπουλος Γ., Παππάς, "Τα προβλήματα της κλίμακας σε περιβάλλον εικονικής χαρτογραφικής απεικόνισης", σσ. 299-314, 6ο Συνέδριο ΧΕΕΕ, Η χαρτογραφία σε εξέλιξη, Οκτώβριος 2000.

       9. Σιδηρόπουλος Γ., "Επεξεργασία & Προβολή χωρικών δεδομένων στην Διαχρονία", στα, Πρακτικά Συνεδρίου, ΓΣΠ, Δυνατότητες εφαρμογές, προοπτικές & προκλήσεις, εκδ. , Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas-GI), Δεκέμβριος 1999.

       10. Σιδηρόπουλος Γ., "Η έννοια των ορίων ως πρωταρχικό στοιχείο για την ανάδειξη της ταυτότητας μικρών ιστορικών οικιστικών συνόλων", σσ. 177-187,5ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χαρτογραφία μεγάλης κλίμακας, Αστικοί χάρτες, 25-27 Νοεμβρίου 1998.

       11. Σιδηρόπουλος Γ., "Χωροταξική ανάλυση του ιστορικού οικισμού των Καρυών", σσ. 813-824, 4ο Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Αθήνα 1998.

       12. Σιδηρόπουλος Γ., Ανδρής Σ., Δάρας Κ., "Ο παράγων γεωγραφική θέση στην ανάπτυξη κρατιδίων και αυτοδιοίκητων περιοχών μικρής έκτασης", σσ. 165-177,4ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χαρτογραφία & Χάρτες στην ανάδειξη & προστασία του Περιβάλλοντος, εκδ. ΧΕΕΕ, Οκτώβριο 1997.

       13. Σιδηρόπουλος Γ., "Γεωγραφικό και Κοινωνικό κέλυφος της χερσονήσου του Αθω, γήρανση και ανανέωση του πληθυσμού", σσ. 601-615, Β. Κοτζαμάνης,, Λ. Μαράτου. κα (επιμ.) Γήρανση και κοινωνία. Αθήνα, εκδ. ΕΚΚΕ, Αθήνα 1996.

       14. Σιδηρόπουλος Γ., "O xώρος των σκητών και η σημασία τους στη δημογραφική ταυτότητα της χερσονήσου του Αθω", σσ. 435-444, στο Β. Κοτζαμάνης,Β., Λ. Μαράτου (επιμ.) Οι δημογραφικές αλλαγές στη μεταπολεμική Ελλάδα , Αθήνα, εκδ. Νέα Σύνορα, 1994.

       15. Σιδηρόπουλος Γ., «Γεωγραφικό Αρχείο Πληροφοριών Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας», σσ. 494-507, Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Αθήνα 1994.

       16. Σιδηρόπουλος Γ., Μοστράτος Ν., Οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της μεταβολής πληθυσμού της Ελλάδας από το 1940 – 2001, Δ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της HellasGI, "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Ο Ρόλος των Γ.Σ.Π." 2006

             Last updated : 01-07-2020 00:00:00