ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022
Όνομα:Κορρές Γεώργιος
Τίτλος:
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Οικονομική του Χώρου
Τηλέφωνο:
22510 36429
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:gkorres@geo.aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
  Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
   Ερευνητικά Προγράμματα:
    Διδασκαλία Μαθημάτων:
     Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

                    Άλλες Δημοσιεύσεις

                    1. G. Korres: "Technical change and Productivity Growth: an empirical implementation on European Union", Second Edition, Βιβλίο που εκδόθηκε στα Αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο Avebury-Ashgate publishing company στο Λονδίνο (2002) 360 σελίδες.

                    2. G.Korres, Papadaskalopoulos Ath. και G Polychronopoulos: “A Review on Theory and Evidence of Poverty, Growth and Inequality ”, στο περιοδικό Τόπος (2002)

                    3. G.Korres, και G Polychronopoulos: «Population and economic growth: a multidimensionmal analysis» Review of Economic Science (Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών), (υπό έκδοση 2002, έχει γίνει αποδεκτό).

                    4. G.Korres, και G Polychronopoulos: “A knowledge based economy, the socio-economy impact and the effects on regionalgrowth”, στο Informatica Economica, (υπό έκδοση, 2002 έχει γίνει αποδεκτό).

                    5. Γ. Κορρές «Διαχείριση των Τεχνικών Έργων», βιβλίο για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, μου ανέθεσαν (ύστερα απόεπιλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων) την συγγραφή δύο κεφαλαίων για χρήση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Διαχείριση των Τεχνικών Έργων, Πάτρα 2002.

                    6. Γ. Κορρές «Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων», βιβλίο για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, μου ανέθεσαν (ύστερα από επιλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων) την συγγραφή πέντε κεφαλαίων για χρήση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων, Πάτρα 2002.

                    7. G. Korres: "Εconomic Integration: Limits and Prospects", Bιβλίο που εκδόθηκε (Νοέμβριος 2001) στα Αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο του Palgrave-Macmillan Press στο Λονδίνο με 340 σελίδες. Περιλαμβάνει 17 άρθρα σε θέματα της Οικονομικής Ολοκλήρωσης όπου είμαι ο εκδότης, ο επιμελητής και ο συντονιστής (από κοινού με τον Καθηγητή κ. Γ. Μπήτρο).

                    8. G.Korres και St. Drakopoulos: Επιμέλεια και Μετάφραση του Βιβλίου «Τουριστική Ανάπτυξη» (William C. Gartner). Η έκδοση στα Ελληνικά έγινε από τον εκδοτικό οίκο «Eλλην» (2001)

                    9. G.Korres, και G Polychronopoulos: «Rural Policy and its effects on economic growth: an empirical evidence from OECD countries» Review of Economic Science (Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών), Τόμος 1, Τεύχος 1, (2001), σσ: 51-70.

                    10. G.Korres: "Τhe effects of technical change and foreign direct investment on the evaluation of Greek manufacturing”, στο Southewestern Economic Review, Volume 28, Spring 2001, Number 1, pp. 55-75.

                    11. G.Korres: «Technical change and productivity in European member states: an explanation of why growth rates are different», άρθρο που εκδόθηκε και περιλαμβάνεται από το Βιβλίο του "Εconomic Integration: Limits and Prospects": Βιβλίο που εκδόθηκε (Νοέμβριος 2001) στα Αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο του Macmillan Press στο Λονδίνο.

                    12. G.Korres: Επιμέλεια και Μετάφραση του Βιβλίου «Microeconomics» (Nicholson). Η έκδοση στα Ελληνικά έγινε από τον εκδοτικό οίκο «Κριτική» (2001)

                    13. G.Korres: “The Institutional development and the Harmonization of technological policy on the European Community”, άρθρο που εκδόθηκε και περιλαμβάνεται από το βιβλίο του "Εconomic Integration: Limits and Prospects": Bιβλίο που εκδόθηκε στα Αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο του Macmillan Press στο Λονδίνο (Νοέμβριος 2001).

                    14. Γ. Κορρές «Πολιτιστική και Πολιτική Διοίκηση» και «Οικονομικά της Υγείας» μου ανέθεσαν (ύστερα από επιλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων) την κριτική ανάγνωση των βιβλίων για χρήση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Οικονομικά της Υγείας, Πάτρα 2001.

                    15. Γ. Κορρές και Κ. Ρήγας: «Εξέλιξη και επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα», Αρχείο Οικονομικής Ιστορίας, Volume XII, No.1-2, Δεκέμβριος 2001.

                    16. Γ. Κορρές, Καραγιάννης Αναστάσιος και Ζαρίφης Αντώνιος: «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη», Βιβλίο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, της Α’ Λυκείου (ΤΕΛ) του 2ου Κύκλου Οικονομίας και Διοίκησης, Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης, (ΟΕΔΒ 2001).

                    17. Γ.Κορρές και Ρήγας Κ.: «Η Διανομή του Εισοδήματος και οι επιπτώσεις στην Ελληνική περιφερειακή ανάπτυξη»,πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για την «Κοινωνία των 2/3», σ. σ.: 217-239. (2001)

                    18. G.Korres «Some insights of Endogenous Technical Change and Economic Growth”, Archives of Economic History, pp. 63-71, (2000)

                    19. G.Korres, I. Lionaki, και G Polychronopoulos: «The Role of Technical and Diffusion in the Schumpeterian Lines», βιβλίο υπό έκδοση στο University Maastricht, 2000/2001, έγινε αποδεκτό ύστερα από εξέταση από κριτές παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο του Heilbronn Symposium 22-24 Μαίου, 2000.

                    20. G.Korres: “An Implementation of Generalized Production Function to Greek Industry”, Southewestern Economic Review, Volume 26, Number 1, Spring 1999, (University of Arkansas).

                    21. Γ Κορρές και Ρήγας Κ.: «Η Κοινοτική Μεσογειακή και Τεχνολογική Πολιτική και τα αποτελέσματα για την Οικονομική Ανάπτυξη τη Ελλάδας» άρθρο που παρουσιάσθηκε στην Ε.Ε.Ε.Ε. και δημοσιεύθηκε σε βιβλίο (Τόμος ΙΙ) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, (1999)

                    22. Γ. Κορρές και Δρακόπουλος Σ: «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διοίκηση Παραγωγής», Βιβλίο 300 σελίδων, εκδόσεις Έλλην, 1999.

                    23. Γ.Κορρές και Ρήγας Κ.: «Το λογιστικό σύστημα στην Αρχαία Ελλάδα» άρθρο που εκδόθηκε στο Βιβλίο ως Επιστημονική Επετηρίδα, τόμος Β, προς τιμήν του καθηγητή Βασίλειου Σαρσέντη, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 1999.

                    24. G.Korres: «Advanced Macroeconomics» (του David Romer). Η έκδοση στα Ελληνικά έγινε από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg (1998).

                    25. G.Korres: “A Dynamic Analysis on the accession of Eastern European countries to the EU”, άρθρο που εκδόθηκε στο βιβλίο Accession to the EU, tariff protection and trade: the case of Bulgaria, Hungary and the czech republic” από τον Νικόλαο Τσούνη εκδόσεις Παπαζήση, 1998.

                    26. G.Korres: “Productivity and technical change on EEC countries”, άρθρο που εκδόθηκε από το «The Cyprus Journal of Science and Technology», Volume 1, Number 4, (February 1998).

                    27. G.Korres:”Αn Overview on Theory of Diffusion Models», άρθρο πού εκδόθηκε στο Journal of «Science, Technology and Development» (University of Strathclyde-Management School), Volume 16, Number 1, (May 1998).

                    28. Γ. Κορρές και Γ. Τσομπάνογλου: «Προγραμματισμός και Διαχείριση στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Καινοτομιών», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Τεύχος 10, Απρίλιος 1998.

                    29. Γ.Κορρές και Γ. Παρασκευόπουλος: Harvard University Press: "Productivity and U.S. Economic Growth" (Μεθοδολογική Προσέγγιση των Συναρτήσεων Παραγωγής και Οικονομική Ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών) (Jorgenson Dale). Η έκδοση στα Ελληνικά έγινε από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg (1998), 600 σελίδες.

                    30. G.Korres: “Greek National System of Innovations: the Structure and the Prospects”, περίληψη που εκδόθηκε στο Βιβλίο ως πρακτικά συνεδρίου του Διεθνές Συνεδρίου από το Αthens and Economics Society International, (1997).

                    31. Γ.Κορρές και Ρήγας Κ.: “Η εξέλιξη των επενδύσεων , η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και οι επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας”, άρθρο που εκδόθηκε στο Βιβλίο ως πρακτικά συνεδρίου του Διεθνές Συνεδρίου για την “Διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής για το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας”, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (1997).

                    32. Γ.Κορρές: “Κοινοτική Τεχνολογική Πολιτική και Επιπτώσεις”, στο περιοδικό Οικονομικό Ταχυδρόμο, 26 Ιουνίου 1997, σελ. 68-72.

                    33. G. Korres: "Technical change and Economic Growth: an empirical evidencce from European countries", Βιβλίο που εκδόθηκε στα Αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο Avebury-Ashgate publishing company στο Λονδίνο (Νοέμβριος 1996) 330 σελίδες.

                    34. G.Korres και Y. Paraskevopoulos και Ε. Geraniotakis:: “European Mediterranean and Technological policy and the effects on growth and employment”, άρθρο που εκδόθηκε από το European Association of Labour Economics, Vol.VI, (1996).

                    35. G.Korres και Y. Paraskevopoulos: "The role and the impact of Community's technological policy to European economic integration", στο York University in Toronto/Canada άρθρο που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Edwar και Elgar στο Βιβλίο “Economic Integration and Public Policy in the European Union”, (1996).

                    36. G.Korres: "Sources of structural change: an input-output decomposition analysis", άρθρο που εκδόθηκε στο Journal of Applied Economic Letters, Volume 3, Number 11, (November 1996).

                    37. Γ.Κορρές: ”Τεχνολογική Οικονομική Πολιτική και Περιφερειακή Ελληνική Ανάπτυξη”, στο περιοδικό Οικονομικό Ταχυδρόμο, Αύγουστος 1996.

                    38. Γ.Κορρές: "Οι νέες τεχνολογίες και οι επιπτώσεις στην Ελληνική οικονομική ανάπτυξη για την χρονική περίοδο 1945-1967", άρθρο που εκδόθηκε από το Ίδρυμα Σάκης Καράγιωργας και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, (σε Βιβλίο για την “Ελληνική Κοινωνία κατά την πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο 1945-1967” ως πρακτικά συνεδρίου), 1995.

                    39. G. Korres and Rigas K.: “Technological Substitution Models, Diffusion Policy and Economic Integration in EEC countries”, The Maastricht ISINI-Papers, Volume II, edited by G. Meijer, W. J. M. Heijman, J.A.C. Van Ophem and B. H. J. Verstegen, pp. 321-337.

                    40. G.Korres: “Research and Development, Statistical Measurement and the Regional Dimension of Innovation Activities”, δημοσιεύθηκε στο Βιβλίο - πρακτικά του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου 12ου Συνεδρίου Στατιστικής.

                    41. G.Korres: “Technical Change, Diffusion and Innovation in a Context of a Growth Model”, άρθρο που έχει γίνει αποδεκτό για δημοσίευση σε βιβλίο του University of Toronto and APF/ Canada (υπό έκδοση, Edwar and Elgar).

                    42. Γ. Κορρές και Γ. Τσομπάνογλου: «Εθνικά Συστήματα Έρευνας και Τεχνολογίας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποτελέσματα στην οικονομική περιφερειακή ανάπτυξη», στο βιβλίο πρακτικών συνεδρίου για τα 10 χρόνια του Πανεπιστημίου Κρήτης.

                    Last updated : 10-04-2020 00:00:00