ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022
Όνομα:Χωριανόπουλος Ιωάννης
Τίτλος:
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Κοινωνική Γεωγραφία με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Χώρο
Τηλέφωνο:
22510 36462
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, Ισόγειο
Email:ichorian@geo.aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • 1994-2000: Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D. in Urban and Regional Planning). Τμήμα Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος, London School of Economics.
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Αστικοποίηση της λιτότητας και νέα κοινωνικά κινήματα
 • Ανακλιμάκωση και Αστική διακυβέρνηση.
 • Αστική διάχυση και Μεσογειακές πόλεις
 • Ανταγωνισμός των τόπων και άνιση ανάπτυξη στην Ε.Ε
 • Στεγαστικός διαχωρισμός και Μειονοτικός χώρος
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2015-2018: Συνεργατική διακυβέρνηση σε συνθήκες λιτότητας: Συγκριτική έρευνα οκτώ μελετών περίπτωσης - Επιστημονικός Υπεύθυνος
 • 2010-2017: Global Suburbanisms: Governance, Land and Infrastructure in the 21st Century (European Research Cluster) - Επιστημονικός Συνεργάτης
 • 2011-2012: Urban Governance Capacity Building: U.S. Experience and Greek Challenges   - Επιστημονικός Υπεύθυνος
 • 2009-2010: Sha.ke - Sharing Urban knowledge (Ref: 3189 - Priority Operation 2.1: Attractive and Cohesive Cities – Exchange and Learning) - Επιστημονικός Υπεύθυνος Ελληνικής Συμμετοχής
 • 2005-2006: The European URBAN Experience – Seen from the Academic Perspective   (Theme: Urban Regeneration) - Επιστημονικός Συνεργάτης
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Κοινωνική Γεωγραφία
 • Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Παγκοσμιοποίηση και Άνιση Ανάπτυξη
 • Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές (ΠΜΣ)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

 1. Davies, J.S. Blanco, I. Bua, A. Chorianopoulos, I. Cortina–Oriol, Feandeiro, M. Gaynor, N. Gleeson, B. Griggs, S. Hamel, P. Henderson, H. Howarth, D. Keil, R. Pill, M. Salazar, Y. & Sullivan, H. (2022) New Developments in Urban Governance: Rethinking Collaboration in the Age of Austerity. Bristol: Bristol University Press.

 2. Χωριανόπουλος, Γ. και Παγώνης, Θ. (2020) Στα ίχνη της Μεσογειακής πόλης: Αστικότητα, σχεδιασμός και διακυβέρνηση στην Αθηναϊκή μητρόπολη. Αθήνα: Κριτική.  ... περισσότερα

 3. Davies, J. Blanco, I. Chorianopoulos, I. Gaynor, N. Griggs, S. Hamel, P. Howarth, D. Keil, R. Pill, M. και Sullivan, H. (2017) Governing in and Against Austerity: International Lessons from Eight Cities. Leicester, UK: De Montfort University (ISBN: 978-1-85721-432-1).

 4. Τερκενλή, Θ.Σ. Ιωσηφίδης, Θ. και Χωριανόπουλος Ι. (2007) Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος. Αθήνα: Κριτική. (Επιμέλεια).

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. Χωριανόπουλος, Γ. & Παγώνης, Θ. (2019) Συνέχειες και ασυνέχειες στην πορεία της Μεσογειακής πόλης: Όψεις της αστικής διάχυσης και πολιτικής στην Αθήνα. Στο, Α. Αφουξενίδης, Σ. Γκιάλης, Θ. Ιωσηφίδης και Η. Κουρλιούρος (Επιμ.) Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας: Κριτικά δοκίμια για το χώρο, την κοινωνία και τον πολιτισμό προς τιμήν της Λίλας Λεοντίδου. Αθήνα: Προπομπός (σελ. 299-294)

 2. Bua, A. Davies, J. Blanco, I. Chorianopoulos, I. Cortina-Oriol, M. Feandeiro, A. Gaynor, N. Griggs, S. Howarth, D. and Salazar, Y. (2018) The Urban Governance of Austerity in Europe. In Kerley, R. Liddle, J. Dunning, PT. (Eds.) The Routledge Handbook of International Local Government (pp. 280-295). Oxon: Routledge.

 3. Chorianopoulos, I. Karvounis, A. Ballas, D. Phelps, N (2017), The changing face of Athens: Development pressures in the Maroussi and Kifissia suburbs. Στο Phelps, N (Επιμ.), Old Europe, New Suburbanisation? Governance, Land and Infrastructure in European Suburbanization. University of Toronto Press (σελ. 110-132).

 4. Chorianopoulos, I. (2013) Integrated Urban Interventions in Greece: Local Relational Realities Unsettled. Στο, J. Seixas και A. Albet (Επιμ.) Urban Governance in Southern Europe (σελ.168-188) Aldershot: Ashgate.

 5. Χωριανόπουλος, Ι. (2012) Δημόσιος Χώρος και «Διαφορετικότητα»: Οι Γεωγραφίες της Πάτρας. Στο Π. Κούρος και Ε. Καραμπά, 2012 (Επιμ.) Archive Public. Επιτελέσεις Αρχείων στη Δημόσια Τέχνη: Τοπικές Παρεμβάσεις (σελ.259-265). Πάτρα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών και Εκδόσεις Τέχνης Κύβος.

 6. Τερκενλή, Θ.Σ. Ιωσηφίδης, Θ. και Χωριανόπουλος Ι. (2007) Ανθρωπογεωγραφία: Βασικές Έννοιες και Θεωρητικές Τάσεις. Στο Θ.Σ. Τερκενλή, Θ. Ιωσηφίδης, και Ι. Χωριανόπουλος (επιμ.) Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος. Αθήνα: Κριτική.

 7. Χωριανόπουλος, Ι. (2007) Αστική Κοινωνική Γεωγραφία. Στο Θ.Σ. Τερκενλή, Θ. Ιωσηφίδης, και Ι. Χωριανόπουλος (επιμ.) Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος. Αθήνα: Κριτική.

 8. Χωριανόπουλος, Ι. (2006) H Ποιοτική Έρευνα με Ημιδομημένες Συνεντεύξεις και το Πρόβλημα Εισόδου στο Πεδίο: Η Περίπτωση της Αστικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Θ. Ιωσηφίδης και Μ. Σπυριδάκης (Επιμ.) Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Ανάλυση Δεδομένων (σελ. 157-176). Αθήνα, Κριτική.

    Βιβλιοκρισίες

    1. (2019) Ethnic Spatial Segregation in European Cities, by Hans Skifter Andersen, New York, Routledge. Ethnic and Racial Studies. https://doi.org/10.1080/01419870.2019.1699661

    2. (2013) Hou, Jeffrey (2010) Insurgent Public Space: Guerrilla Urbanism and the Remaking of Contemporary Cities. London, Routledge. Enironment and Planning D: Society and Space. http://societyandspace.com/reviews/reviews-archive/hou/

    3. (2008) Sakwa, R. and Stevens, A. (2006) Contemporary Europe. Basingstoke, Palgrave Macmillan. Environment and Planning C: Government and Policy, 26(1): 279-80.

    4. (2004): Rodriguez-Posé. A (2002) The European Union: Economy, Society and Polity. Environment and Planning C: Government and Policy, 22(1): 157-8.

    5. (2002): Miller, W.L. Dickson, M. and Stoker, G. (2000) Models of Local Governance: Public Opinion and Political Theory in Britain. Environment and Planning C: Government and Policy, 20(1): 151-2.

    6. (2001): Landry, C. (2000) The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. Environment and Planning B: Planning and Design, 28(3): 477-8.

      Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

      1. Gourzis K, Herod A, Chorianopoulos I, Gialis S. (2022) On the recursive relationship between gentrification and labour market precarisation: Evidence from two neighbourhoods in Athens, Greece. Urban Studies, 59(12): 2545–2564. doi:10.1177/00420980211031775

      2. Chorianopoulos, I. & Tselepi N. (2021) On austerity governance in Athens - Winners of the 2020 Jim Lewis Prize. European Urban and Regional Studies, 28(2): 83-84.  ... περισσότερα

      3. Chorianopoulos, I. & Tselepi N. (2020) Austerity governance and bifurcated civil society: The changing matrices of urban politics in Athens. Journal of Urban Affairs, 42(1): 39-55.

      4. Chorianopoulos, I. and Tselepi, N. (2019) Austerity urbanism: Rescaling and collaborative governance policies in Athens. European Urban and Regional Studies, 26(1): 80–96.

      5. Gounaridis, D. Chorianopoulos, I. Symeonakis, E. and Koukoulas, S. (2019) A Random Forest-Cellular Automata modelling approach to explore future land use/cover change in Attica (Greece), under different socio-economic realities and scales. Science of the Total Environment, 646: 320–335.

      6. Davies, J.S. and Chorianopoulos, I. (2018): Governance: mature paradigm or chicken soup for European public management? Critical Policy Studies, 12(3): 360-366.

      7. Gounaridis, D. Chorianopoulos, I. and Koukoulas, S. (2018) Exploring prospective urban growth trends under different economic outlooks and land-use planning scenarios: The case of Athens. Applied Geography, 90: 134–144  ... περισσότερα

      8. Gounaridis, D. Symeonakis, E. Chorianopoulos, I. Koukoulas, S. (2018) Incorporating density in spatio-temporal land use/cover change patterns: The case of Attica, Greece. Remote Sensing, 10(7), 1034 http://dx.doi.org/10.3390/rs10071034

      9. Chorianopoulos, I. (2015) Convocar a la problación civil para que participe en la gobernanza local: Las prioridades de la UE y los retos participativos enfrentados por Grecia. Abaco: Revista de Cultura Y Ciencias Sociales, 1/2 (83/84): 57-69.

      10. Παγώνης, Θ. και Χωριανόπουλος, Ι. (2015) Χωρικός σχεδιασμός και διακυβέρνηση: Η πορεία της ανακλιμάκωσης στη Μητροπολιτική Αθήνα. Γεωγραφίες, 25: 77-91.

      11. Chorianopoulos, I. Tsetsiou I, and Petracou, E. (2014) Revisiting the EU’s Social Exclusion Discourse: Residential Segregation, Greek Roma and the Participatory Governance Lock in. Geoforum, 55: 100-109.

      12. Chorianopoulos, I. Tsilimigkas, G. Koukoulas, S. and Balatsos, T. (2014) The shift to competitiveness and a new phase of sprawl in the Mediterranean city: Enterprises guiding growth in Messoghia - Athens. Cities, 39: 133-143.

      13. Χωριανόπουλος, Ι. (2013) Κοινωνικός αποκλεισμός και διακυβερνητικά δίκτυα συνεργασίας: Το δίλημμα της μουσουλμανικής μειονότητας ανάμεσα στη συμμετοχή και στη ρήξη. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 139(A): 25-56.

      14. Chorianopoulos, I. (2012) State spatial restructuring in Greece: Forced rescaling, unresponsive localities. European Urban and Regional Studies, 19 (4): 331-348.

      15. Chorianopoulos, I. (2010) Uneven development and neo-corporatism in the Greek urban realm. Análise Social, XLV (197): 739-756.

      16. Chorianopoulos, I. Pagonis, T. Koukoulas, S. Drymoniti, S. (2010) Planning, competitiveness and sprawl in the Mediterranean city: The case of Athens. Cities 27(4): 249-259.

      17. Chorianopoulos, I. (2009) Tackling social exclusion in Greece: Citizenship and participatory governance. Environment and Planning C, 27: 527-545.

      18. Chorianopoulos, I.(2008) Institutional responses to EU challenges: attempting to articulate a local regulatory scale in Greece. International Journal of Urban and Regional Research, 32(2): 324-343.

      19. Chorianopoulos, I. και Iosifidis, T. (2006) The Neoliberal Framework of EU Urban Policy in Action: Supporting Competitiveness and Reaping Disparities. Local Economy, 21(4): 409-422.

      20. Χωριανόπουλος, Ι. (2006) Αστική Διακυβέρνηση και Ανταγωνισμός: Οι Ελληνικές Πόλεις στις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Αστικής Πολιτικής. Γεωγραφίες, 11: 19-33.

      21. Chorianopoulos, I. (2003) North-South Local Authority and Governance Differences in the EU Networks. European Planning Studies, 11(6): 671-695.

      22. Chorianopoulos, I. (2002) Commenting on the Effectiveness and Future Challenges of the EU Local Authority Networks. Regional Studies, 36(8): 933-939.

      23. Chorianopoulos, I. (2002) I Programmi RECITE dell’UE: Competitivitu e Politiche di Coesione Nelle Differenti Realtu Locali Europee (Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα RECITE: Αστική Ετερομορφία και Πολιτικές Ανταγωνισμού και Συνοχής). Foedus, 4: 71-94. (Στα Ιταλικά).

      24. Chorianopoulos, I. (2002) Urban Restructuring and Governance: North-South Differences in Europe and the EU URBAN Initiative. Urban Studies, 39(4): 705-726.

      Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

      1. 14/04/2018: Voulgaris, D. Kavroudakis and Chorianopoulos, I. ‘Analysing spatial patterns of criminal behaviour in Kalamata: an interdisciplinary approach. 11th International Conference of the Hellenic Geographical Society, Lavrio, April 2018.

      2. 08/09/2017: Chorianopoulos, I. Tselepi, N. ‘Austerity and rescaling: The entrepreneurial shift of Athenian urban governance’. 11th ECPR General Conference University of Oslo, 6 – 9 September 2017

      3. 19 – 22/04/2017: Chorianopoulos, I. Tselepi, N. ‘Austerity governance and the changing matrices of urban politics in Athens-Greece’. 47th Annual Conference of the Urban Affairs Association. Minneapolis, Minnesota, USA. https://2017uaa.sched.com/event/8xEF/th105009-governing-urban-crises-and-austerity-lessons-from-a-cross-national-study

      4. 16-09-2016: Chorianopoulos, I. Tselepi, N. & Davies, J. ‘Austerity urbanism: Rescaling and collaborative governance policies in Athens’. 10th European Urban & Regional studies conference: “Europe, Crisis and Uneven Development”. Chania, Crete (14-16 September, 2016). http://eurs2016.maich.gr/

      5. 22-10-2014: Χωριανόπουλος, Ι. και Παγώνης, Θ. Χωρική ανακλιμάκωση και χωρικός σχεδιασμός: Διακυβερνητικές προκλήσεις στο μητροπολιτικό σχεδιασμό της Αθήνας. 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, 22-24 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.(σελ. 1051-1062). (σελ. 1051-1062). http://geolib.geo.auth.gr/public/journals/6/10PGC.pdf

      6. 30-08-2013: Chorianopoulos, I. Karvounis, A. Ballas D. and Phelps, N. ‘Suburbanization in Greece: The informal transformation of Maroussi into the economic hub of Athens’, 53rd ERSA Congress Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World Economy, 27-31 August 2013, Palermo, Italy. http://www.ersa.org/53rd-ersa-congress/

      7. 29-09-2012 : Τσιλιμίγκας, Γ. Χωριανόπουλος, Ι. Κουκούλας, Σ. Μπαλατσός, Α. ‘Χωρικος Σχεδιασμος και Ανταγωνισμος των Περιοχων: Διαχρονικη Εξελιξη της Χωροθετησης των Επιχειρηματικων Μοναδων στα Μεσογεια της Αττικης’ Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Πολιτικής, Τόμος 1: 487-492. Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

      8. 02-06-2011 : Chorianopoulos, I. ‘The Role Of Geography In Exploring The Spatial Transformation Of State Power In Greece’. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο του European Association of Geographers (EUROGEO), ‘Your World - European perspectives’, Αθήνα. http://www.eurogeography.eu/conference/athens-2011/0/thurs/th1c-Chorianopoulos-EuroGeo.pdf  ... περισσότερα

      9. 26-09-2009 : Παγώνης, Θ. Χωριανόπουλος, Ι. και Κουκούλας, Σ. ‘Ανταγωνιστικότητα και αστική διάχυση: Αντιφατικές όψεις της αστικής πολιτικής στη μετά-ολυμπιακή Αθήνα. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Πολιτικής, Τόμος 2: 817- 826. Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

      10. 20-09-2008 : Pagonis, T. Chorianopoulos, I. Koukoulas, S. Drymoniti, S. ‘Urban Competitiveness and Sprawl as Conflicting Planning Priorities: the Olympic legacy of Athens’. 44th ISOCARP Congress, Dalian, China http://www.isocarp.net . CD ISBN 978-7-900709-41-7.  ... περισσότερα

      11. 06-10-2007 : Τοπικά Πλαίσια Ρύθμισης: Κοινωνικά Δίκτυα και Ευρωπαϊκές Διακυβερνητικές Προκλήσεις 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας. Αθήνα (Δεκτό προς δημοσίευση).

      12. 07-04-2006 : The case of Heraklion URBAN in Greece: regulatory responses to EU challenges. Workshop of the URBACT Programme: The URBAN Experience. Humboldt Universitat zu Berlin. http://urbact.eu/projects/the-urban-experience/workshop.html  ... περισσότερα

      13. 09-09-2005 : Tackling Social Exclusion in Urban Areas: A Break with the Past. Third E.C.P.R. Conference. Budapest. http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/generalconference/budapest/section_list.aspx  ... περισσότερα

      14. 15-10-2004 : ‘Αστική Διακυβέρνηση και Ανταγωνισμός: Οι Ελληνικές πόλεις στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανάπτυξης’. 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας. Μυτιλήνη. ISBN: 960-7475-29-1

      15. 01-09-2000 : ‘Urban Restructuring and Governance’, στο 40ο συνέδριο της European Regional Science Association (ERSA) Βαρκελώνη. http://ideas.repec.org/p/wiw/wiwrsa/ersa00p379.html - DL: B-37349-2000  ... περισσότερα

      16. 14-09-2000 : ‘Urban Networking in Europe’, στο συνέδριο του Regional Studies Association (RSA) ‘Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε. – Πρόοδος Προβλήματα και Δυνατότητες’. Aix en Provence. http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/140900.asp  ... περισσότερα

      17. 27-11-2000 : Εναρκτήρια εισήγηση για τα ‘Ευρωπαϊκά Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης’, στο συνέδριο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών ‘Δίκτυο Ανταλλαγής Εμπειριών Διαχειριστών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων’. Στουτγάρδη.

           Άλλες Δημοσιεύσεις

           1. Davies, J.S. Blanco, I. Chorianopoulos, I. Gaynor, N. Gleeson, B. Griggs, S. Hamel, P. Howarth, D. Keil, R. Pill, M. και Sullivan, H. (2021) Between realism and revolt: Governing cities in the crisis of neoliberalism. Bristol: Bristol University Press (Συμμετοχή - Contributor / Υπό Έκδοση).

           2. Chorianopoulos, I. and Τselepi, N. (2016) Governing Austerity in Athens. Ερευνητικό άρθρο για το Πρόγραμμα «Συνεργατική διακυβέρνηση σε συνθήκες λιτότητας: Συγκριτική έρευνα οκτώ μελετών περίπτωσης» http://www.urbantransformations.ox.ac.uk/blog/2016/governing-austerity-in-athens/

           3. Chorianopoulos, I. and Τselepi, N. (2016) Working Paper 10: Austerity and Collaborative Governance in Athens. Ερευνητική Έκθεση για το Πρόγραμμα «Συνεργατική διακυβέρνηση σε συνθήκες λιτότητας: Συγκριτική έρευνα οκτώ μελετών περίπτωσης».

           4. Παγώνης, Θ & Χωριανόπουλος, Γ. (2015) Η λογική και πρακτική των επιπέδων διοίκησης: Μητροπολιτική διακυβέρνηση. Στο, Κοινωνικός Άτλαντας της Αθήνας (http://www.athenssocialatlas.gr/)

           5. Χωριανόπουλος, Ι. (2010) Κοινωνικός αποκλεισμός και μειονότητες : Θεσμικά και συμβολικά εμπόδια. Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) http://blogs.eliamep.gr/chorianopoulos/kinonikos-apoklismos-ke-mionotites-thesmika-ke-simvolika-empodia/

           6. Χωριανόπουλος, Ι. (2009) Μετάφραση του Κεφαλαίου 5: Χωρικά και Θεσμικά Πλαίσια: Πολίτες, Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών. Στο, Knox, P. και Pinch, S. (2009) Κοινωνική Γεωγραφία των Πόλεων, (Επιμέλεια, Μαλούτας, θ.). Αθήνα: Σαββάλας (σελ. 173-223).

           7. Χωριανόπουλος, Ι. (2009) Μετάφραση του Κεφαλαίου 7: Οι Κοινωνικές Διαστάσεις της Σύγχρονης Αστικότητας. Στο, Knox, P. και Pinch, S. (2009) Κοινωνική Γεωγραφία των Πόλεων (Επιμέλεια, Μαλούτας, θ.). Αθήνα: Σαββάλας (σελ.275-303).

           8. Χωριανόπουλος, Ι. (2002) Αστική διακυβέρνηση και ανταγωνισμός στην Ευρώπη: Ανάλυση της διαφορετικότητας Βορρά-Νότου στα Ευρωπαϊκά δίκτυα αστικής πολιτικής. Τόπος, 18-19: 251-258, Έρευνες-διατριβές.

           9. Chorianopoulos, I. (2001) Ungleiche Bedingungen und Chancen Für Städte. Europa Kommunal 1: 7-11. Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (Γερμανικό Τμήμα).

           10. Chorianopoulos, I. (2000) Καταγραφή και ανάλυση φορέων και προτύπων στήριξης γυναικείας επιχειρηματικότητας: Παραδείγματα από την ΕΕ, Αυστραλία και τις ΗΠΑ. Ερευνητική έκθεση στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Employment-NOW». Αθήνα: Integration KEK SΑ.

           Last updated : 21-09-2022 00:00:00