ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2023
Όνομα:Ζούρος Νικόλαος
Τίτλος:
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Φυσική Γεωγραφία με έμφαση στη Γεωμορφολογία - Γεωτεκτονική και Γεωδυναμική
Τηλέφωνο:
22510 36431
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:nzour@aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • Πτυχίο (1985) Τμήμα Γεωλογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ph.D. (1993) Τμήμα Γεωλογίας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Γεωμορφολογία - Μορφοτεκτονική
 • Γενική και Tεκτονική Γεωλογία, Ενεργός τεκτονική – Γεωτεκτονική και Γεωδυναμική, Γεωλογική – Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση
 • Γεωγραφία – διαχείριση - ανάδειξη φυσικών μνημείων και γεωτόπων - Γεωπάρκα
 • Γεωμορφολογικές - γεωλογικές παράμετροι στον αστικό σχεδιασμό και την κατασκευή τεχνικών έργων
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2011-2012: Raising Awareness and Coping Children’s Emotions in case of earthquake disasters - RACCE, Συντονιστής Φορέας: Moυσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Συμμετέχων Φορέας: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου - Επιστημονικός Υπεύθυνος
 • 2006-2008: Αξιολόγηση σύγχρονων μεθόδων των γεωεπιστημών στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου με έμφαση στο δομημένο περιβάλλον των νησιών του Β. Αιγαίου Πελάγους - Συντονιστής Φορέας: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Συμμετέχοντες Φορείς: Πανεπιστήμια Αιγαίου και Θεσσαλονίκης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ΑΝΚΟ ΑΕ, ΕΝΑ Χίου ΑΕ. - Επιστημονικός Υπεύθυνος
 • 2005-2008: Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Απολιθωμένου Δάσους και των γεωτόπων της Λέσβου με τη χρήση νέων τεχνολογιών και πληροφορικής» του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας - Φορέας Υλοποίησης: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου - Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Φυσική Γεωγραφία - Γεωμορφολογία
 • Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία – Χαρτογράφηση
 • Γεωγραφία της Ελλάδας (συνδιδασκαλία)
 • Σχεδιασμός και αξιοποίηση βιο-γεωτόπων
 • Περιβαλλοντικές αλλαγές και κίνδυνοι (Μεταπτυχιακό - συνδιδασκαλία)
 • Γεωλογικοί και γεωμορφολογικοί παράγοντες στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος (Μεταπτυχιακό)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

                Άλλες Δημοσιεύσεις

                1. Chatzipetros, A., Kiratzi, A., Sboras, S., Zouros, N. and Pavlides, S. (2013): Active faulting in the north-eastern Aegean Sea Ιslands. Tectonophysics 597–598 (2013) 106–122

                2. Erdal Gumus and Nikolas Zouros (2013) Aspiring Kula Volcanic Geopark - Earth Heritage Protection and Promotion Rend. Online Soc. Geol. It.,. 09/2013; 28:82-84.

                3. Matteo Vacchi, Alessio Rovere, Alexandros Chatzipetros, Nickolas Zouros, Marco Firpo (2013). An updated database of Holocene relative sea level changes in NE Aegean Sea. Quaternary International. http://dx.droi.org/10.1016/j.quaint.213.08.036

                4. M. Vacchi, A. Rovere, N. Zouros, and M. Firpo. (2012): Assessing enigmatic boulder deposits in NE Aegean Sea: importance of historical sources as tool to support hydrodynamic equations Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 12, 1109–1118.

                5. Matteo Vacchi, Alessio Rovere, Nickolas Zouros, Stéphane Desruelles, Vincent Caron, Marco Firpo (2012). Spatial distribution of sea-level markers on Lesvos Island (NE Aegean Sea): Evidence of differential relative sea-level changes and the neotectonic implications. Geomorphology 159-160 (2012) 50–62.

                6. Vasileiadou K. and Zouros Ν. (2012): Early Miocene micromammals from th.e Lesvos Petrified Forest (Greece): preliminary results. Palaeobio Palaeoenv Vol.92, 1, DOI 10.1007/s12549-012-0080-x

                7. A. Rovere, M. Vacchi , V. Parravicini, C. N. Bianchi, N. Zouros, M. Firpo (2011): Bringing geoheritage underwater: definitions, methods, and application in two Mediterranean marine areas. Environmental earth sciences 64 (1), 133-142 Springer-Verlag. DOI 10.1007/s12665-010-0824-8

                8. Nickolas Zouros & Spyros Pavlides & Nikolaos Soulakellis & Alexandros Chatzipetros & Katerina Vasileiadou & Ilias Valiakos & Konstantina Mpentana (2011) Using Active Fault Studies for Raising Public Awareness and Sensitisation on Seismic Hazard: A Case Study from Lesvos Petrified Forest Geopark, NE Aegean Sea, Greece. Geoheritage (2011) 3:317–327. DOI 10.1007/s12371-011-0044-y

                9. A. Rovere, M. Vacchi , V. Parravicini, C. N. Bianchi, N. Zouros, M. Firpo (2010) Bringing geoheritage underwater: definitions, methods, and application in two Mediterranean marine areas. Environ. Earth Sci. Springer-Verlag 2010.

                10. Mac Keever P., Zouros N., Patzak M. (2010) The UNESCO Global Network of National Geoparks. The George Write Forum, The GWS Journal of Parks, Protected Areas and Cultural sites V. 27 No 1, 14-18.

                11. Zouros N. (2010). Lesvos Petrified Forest geopark, Greece: geoconservation, Geotourism and Local development. The George Write Forum, The GWS Journal of Parks, Protected Areas and Cultural sites V. 27 No 1, 19-28.

                12. Mac Keever P., Zouros N., Patzak M. (2009) Global Network of National Geoparks. World Heritage No 52, 54-59.

                13. Mac Keever P., Zouros N., Patzak M. (2009) The UNESCO Global Network of National Geoparks. In R. Dowling (Ed.) Geotourism: the tourism of geology and landscape. p 221-230.

                14. N. Zouros (2009). Geotourism in Greece: A case study of the Lesvos petrified forest. In R. Dowling and D. Newsome (Ed.) Global geotourism perspectives. 215-229.

                15. PAVLIDES Spyros, Theodoros TSAPANOS, Nikos ZOUROS, Sotiris SBORAS, George KORAVOS and Alexandros CHATZIPETROS (2009) Using active fault data for assessing seismic hazard: a case study from NE Aegean sea, Greece. Earthquake Geotechnical Engineering Satellite Conference XVIIth International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering 2-3. 10. 2009, Alexandria, Egypt (in press)

                16. Vargemezis, G., N. Zouros, P. Tsourlos and I. Fikos (2009) High-resolution magnetic gradient and electrical resistivity tomography survey at the Plaka Petrified Forest Park in Lesvos Island, Greece. Near Surface Geophysics, 2009, 207-215.

                17. Zouros N. (2009) Geomorphosites within Geoparks. In Reynard E., Coratza P., Regolini-Bissig G. (eds.). Geomorphosites, München, Pfeil, 105-118. ISBN 978-3-89937-094-2

                18. Zouros N. (2009) The petrified forest of Lesvos – a unique natural monument. In: N. Evelpidou, Τ. De Figueiredo, F. Mauro, V. Tecim, A. Vasilopoulos, (ed.) Natural Heritage monuments – Europe from West to East. Springer Verlag Berlin Heidelberg 2010 p. 15-26.

                19. Zouros N. (2009) The petrified forest of Lesvos – a unique natural monument. In: N. Evelpidou, Τ. De Figueiredo, F. Mauro, V. Tecim, A. Vasilopoulos, (ed.) Natural Heritage monuments – Europe from West to East. Springer Verlag Berlin Heidelberg 2010 p. 15-26.

                20. Martini G. Zouros N. (2008) Geoparks: a vision for the future. Geosciences. BRGM No 7/8 Mars 2008. p 182-189.

                21. Zouros N. (2008) European Geoparks Network: transnational collaboration on Earth heritage protection, geotourism and local development. Geoturystyka no 1(12) p 3-22.

                22. Zouros N. and Mc Keever P. (2008) European Geoparks: Tools for Earth heritage protection and sustainable local development. in N. Zouros (ed) European Geoparks, Lesvos Greece, ISBN 9789607646910 p. 15-30.

                23. Zouros N. (2007) Geodiversity protection and management. The European Geoparks Network. Chishitsu News. Geological Survey of Japan. no 635, 25-26. (στα Ιαπωνικά).

                24. Zouros N. (2007) Geomorphosite assessment and management in protected areas of Greece. The case of the Lesvos island – coastal geomorphosites. Geographica Helvetica. Jg 62, Heft 3, 169-180.

                25. Soulakellis N., I Novak, N. Zouros, P. Lowman and J. Yates (2006). Fusing Landsat-5/TM Imagery and shaded relif maps in tectonic and geomorphic mapping: Lesvos island Greece. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing Vol. 72, No6, June 2006, pp 693-700.

                26. Zouros N. and Fasoulas Ch. (2006) Geoconcervation and Geoparks in Greece. World Geoparks Newsletter. Office of the World Geoparks Network, Beijing, China, No 4, p. 7-13.

                27. Mc Keever P. and Zouros N. (2005) Geoparks: Celebrating earth heritage, sustaining local communities. Episodes vol. 28, No 4, p. 274-278.

                28. Zouros N. (2005) Assessment, protection and promotion of geomorphological and geological sites in the Aegean area, Greece. Géomorphologie: relief, processus, environnement, no3, p.227-234

                29. Zouros N. (2004) The European Geoparks Network. Geological heritage protection and local development. Episodes vol 27, No 3, pp 165-171.

                30. Koufos G. Zouros N. Mourouzidou O. (2003). Prodeinotherium bavaricum (Proboscidea, Mammalia) from Lesvos island, Greece; the appearance of deinotheres in the Eastern Mediterranean GEOBIOS 36,305-315

                31. M. FYTIKAS, S. LOMBARDI, M. PAPACHRISTOU, S. PAVLIDES, N. ZOUROS and N. SOULAKELLIS (1999): Investigation of the 1867 lesbos (NE Aegean) earthquake fault pattern based on geochemical data. Tectonophysics 308, 249-261

                32. Pavlides, S. B., N. C. Zouros, FANG Zhongjing, Cheng Shaoping, M. D.Tranos, A. A., Chatzipetros (1999): Geometry, kinematics and morthotectonics of the yianqing-huailai active faults (Northern China). Tectonophysics, 308, 99-118.

                33. MOUNTRAKIS D., PAVLIDES S., ZOUROS N. Th. ASTARAS and CHATZHPETROS A., (1998): Seismic fault geometry and kinematics of the 13 May 1995 Western Macedonia (Greece) Earthquake. Journal of Geodynamics, Vol. 26, Nos 2-4, 175-196.

                34. BOCCALETTI M., CAPUTO R., MOUNTRAKIS D., PAVLIDES S. and ZOUROS N. (1997). Palaeoseismicity of the Souli fault, Epirus, Western Greece. Journal of Geodynamics, Vol. 24, Nos 1-4, 117-127.

                35. PAVLIDES S.B., N.C. ZOUROS, A.A. CHATZIPETROS, D.S. KOSTOPOULOS and D.M. MOUNTRAKIS (1995). The 13th May 1995 Western Macedonia, Greece (Kozani - Grevena) earthquake; preliminary results. Terra nova, 7, 544-549.

                Last updated : 04-02-2021 00:00:00