ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021
Όνομα:Ρούσσου Όλγα
Τίτλος:
Ε.ΔΙ.Π.
Γνωστικό Αντικείμενο:
Φυσική Γεωγραφία - Περιβάλλον
Τηλέφωνο:
22510 36452
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:orousou@aegean.gr
Ιστοσελίδα:
Σπουδές:
 • 2013 - Διδακτορικό Δίπλωμα. Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2001 - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Π.Μ.Σ. "Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση", Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2000 - Βασικό Πτυχίο, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Διαχείριση φυσικών καταστροφών και κινδύνων με μεθόδους γεωπληροφορικής
 • Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς και Προσομοίωση Χωρικής Εξάπλωσης πυρκαγιάς
 • Τρισδιάστατη Απεικόνιση Γεωχωρικών Δεδομένων (3Δ Γεω-Οπτικοποίηση)
 • Θεματική Χαρτογραφία
 • Γεωπληροφορική στην Εκπαίδευση
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2017-2017: «Τρισδιάστατη Χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης της πληγείσας περιοχής Βρίσας, από τον σεισμό της Λέσβου στις 12/06/2017 -
 • 2015-2015: Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ), Εκπαίδευση αποφοίτων και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο Έργο «Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική» στη διδακτική ενότητα «Θεματική Χαρτογραφία- Οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση. -
 • 2008-2009: "Χαρτογράφηση και τρισδιάστατη οπτικοποίηση καύσιμης ύλης για διαχείριση πυρκαγιών με χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης και εργαλείων γεωπληροφορικής" -
 • 2003-2007: “Εφαρμογή και αξιολόγηση επίγειων και εναέριων μεθόδων τηλεματικής στον έγκαιρο εντοπισμό – αναγγελία – παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών (ΣΙΘΩΝ)” -
 • 2005-2005: «ΓΓΕΤ 2004 – Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αντιπυρικής και Αντιπλημμυρικής Προστασίας», -
 • 2003-2005: “Integrated Computational Assessment of Urban Air Quality via Remote Observation Systems Network –I.C.A.R.O.S. ΝΕΤ“ Αρ. Συμβολαίου: IST-2000-29264, -
 • 2002-2005: “Monitoring Forests at the Mediterranean Unit Level for Fire Prevention and Control (FIREGUARD)”, Αρ. Συμβολαίου: QLK5-CT-2001-00784 -
 • 2003-2004: «Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για το μάθημα της Γεωγραφίας του Γυμνασίου: Ψηφιακοί Σχολικοί Χάρτες» -
 • 2002-2004: “Automated Fire and Flood Hazard Protection System (AH-PRO)”, Αρ. Συμβολαίου: EVG1-2001-00057, -
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Θέματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων (αυτοδύναμο)
 • Θεματική Χαρτογραφία (εργαστήρια μαθήματος)
 • Οικολογία και Διαχείριση Πυρκαγιών (εργαστήρια μαθήματος)
 • Γεωγραφία Φυσικών Καταστροφών (φροντιστήριο και συνδιδασκαλία)
 • Εισαγωγή στη Χαρτογραφία (εργαστήριο)
 • Πυρομετεωρολογία και Συμπεριφορά Πυρκαγιών» (Συνδιδασκαλία - μεταπτυχιακό)
 • Δασικές Πυρκαγιές: Οικολογία και Διαχείριση (Συνδιδασκαλία - μεταπτυχιακό)
 • Γεωπληροφορική και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων (Εργαστήριo - μεταπτυχιακό)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

   Κεφάλαια σε Βιβλία με κριτές

   1. • Soulakellis, N., Tataris, G., Papadopoulou, E., Chatzistamatis, S., Vasilakos, C., Kavroudakis, D., Roussou. O., Papakonstantinou, A. 2019. Synergistic Exploitation of Geoinformation Methods for Post-earthquake 3D Mapping and Damage Assessment. In: Altan O., Chandra M., Sunar F., Tanzi T. (eds) Intelligent Systems for Crisis Management. Gi4DM 2018. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham.

   2. • Vasilakos, C., Chatzistamatis, S., Roussou, O., Soulakellis, N. 2019. Comparison of Terrestrial Photogrammetry and Terrestrial Laser Scanning for Earthquake Response Management. In: Altan O., Chandra M., Sunar F., Tanzi T. (eds) Intelligent Systems for Crisis Management. Gi4DM 2018. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham.

        Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

        1. Kalabokidis K., Xanthopoulos G., Moore P., Caballero D., Kallos G., Llorens J., Roussou O. and Vasilakos C. 2012. Decision support system for forest fire protection in the Euro-Mediterranean region. European Journal of Forest Research. Vol. 131, No. 3, pp. 597-608.

        2. Zianis, D., Xanthopoulos, G., Kalabokidis, K., Kazakis, G., Ghosn, D. and Roussou, Ο. 2011. Allometric equations for aboveground biomass estimation by size class for Pinus brutia Ten. trees growing in North and South Aegean Islands, Greece. European Journal of Forest Research. Vol. 130, pp. 145-160.

         Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

         1. Ρούσσου Ο. και Μ. Ρούσσου 2019. «Πού μπορεί να ζω στον κόσμο; Μια καινοτόμος διδακτική προσέγγιση της γεωγραφίας στο νηπιαγωγείο» ΕΕΠΕΚ. 5Ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λάρισα 11-13 Οκτωβρίου 2019.

         2. C. Vasilakos, S. Hatzistamatis, O. Roussou and N. Soulakellis. 2018. “Terrestrial Photogrammetry Vs Laser Scanning For Rapid Earthquake Damage Assessment”. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 527-533,2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-527-2018.

         3. N. Soulakellis, S. Chatzistamatis, C. Vasilakos, G. Tataris, A. Papakonstantinou, D. Kavroudakis, K. Topouzelis, O. Roussou, Ch. Kalloniatis, E. E. Papadopoulou, K. Chaidas and P. Kalaitzis. 2018. “Synergistic Exploitation of Geoinformation Methods for Post-Earthquake 3D Mapping of Vrisa Traditional Settlement, Lesvos Island, Greece”. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W4-491-2018.

         4. Papakonstantinou A., Doukari M., Roussou O. , Drolias G.Ch. , Chaidas K., Moustakas A., Athanasis N., Topouzellis K. and N. Soulakellis . 2018. “UAS Multi-Camera Rig for Post-Earthquake Damage 3D Geovisualization of Vrisa Village”. Sixth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2018), 26-29 March 2018, Paphos, Cyprus. Proceedings of SPIE 10773. The International Society for Optical Engineering 1 (1): 1–11. https://doi.orr/10.1117/12.2326173.

         5. Καλαμποκίδης Κ., Ρούσσου Ο. και Π. Παλαιολόγου. 2012. Δημιουργία μοντέλων καύσιμης ύλης δασικών περιοχών τραχείας πεύκης για προσομοίωση συμπεριφοράς πυρκαγιών. 6ο Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου 2012.

         6. Roussou O., Papakonstantinou A., Kalabokidis K., and N.Soulakellis. 2008. 3D geo-visualization of Mediterranean shrubs in different spatial scales for landscape fire management. In Proceedings of the International Conference on “Studying, Modeling & Sense Making of Planet Earth”, 1-6 June 2008, Dept. of Geography, Univ. of the Aegean (with the support of the UNESCO Natural Sciences Sector), Mytilene, Greece. 8p.

         7. Καλαμποκίδης K., Ο. Ρούσσου, Χ. Βασιλάκος και Δ. Μαρκοπούλου. 2004. Χωρική μοντελοποίηση καύσιμης ύλης και συμπεριφοράς πυρκαγιών τοπίου. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Μυτιλήνη, Τόμος Ι, σελ. 486-494

          Ερευνητικές Αναφορές

          1. Ρούσσου Ο., Καλαμποκίδης Κ. και Ν. Σουλακέλλης. 2009. Χαρτογράφηση και τρισδιάστατη οπτικοποίηση καύσιμης ύλης για διαχείριση πυρκαγιών με χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης και εργαλείων γεωπληροφορικής. Επιστημονική Μελέτη. Τελική έκθεση προς το Ίδρυμα Λάτση, Αθήνα. 134 σελ.

           Διατριβές

           1. Ρούσσου Ολγα. 2013. Διδακτορική Διατριβή με τίτλο "Χωρική ανάλυση κατανομής καύσιμης ύλης για διαχείριση πυρκαγιών".Τμήμα Γεωγραφίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

           Άλλες Δημοσιεύσεις

           1. Ρούσσου Ο., Καλαμποκίδης Κ. και Ν. Σουλακέλλης. 2009. Χαρτογράφηση και τρισδιάστατη οπτικοποίηση καύσιμης ύλης για διαχείριση πυρκαγιών με χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης και εργαλείων γεωπληροφορικής. Επιστημονική Μελέτη. Τελική έκθεση προς το Ίδρυμα Λάτση, Αθήνα. 134 σελ.  ... περισσότερα

           Last updated : 04-07-2020 00:00:00