ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROGEO - 2022: 5-6 ΜΑΪΟΥ 2022
Όνομα:Κουκούλας Σωτήριος
Τίτλος:
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών με έμφαση στην Ανάπτυξη Γεωγραφικών Εφαρμογών
Τηλέφωνο:
22510 36424
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, 1ος όροφος
Email:skouk at (aegean.gr)
Ιστοσελίδα:sagisrs.aegean.gr
Σπουδές:
 • Πτυχίο στις Περιβαλλοντικές σπουδές - Τμήμα Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • MSc στην Στατιστική, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Lancaster University, UK
 • PhD στην Γεωγραφία (Σ.Γ.Π. και Τηλεπισκόπιση) - Τμήμα Γεωγραφίας, King's College London
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • ΣΓΠ, Τηλεπισκόπιση, Στατιστική, Αλλαγές καλύψεων γης, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Ερευνητικά Προγράμματα:
  Διδασκαλία Μαθημάτων:
  • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ)
  • Εφαρμογές ΣΓΠ
  • Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής (ΠΜΣ)
  • Τηλεπισκόπιση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας (ΠΜΣ)
  Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

   Κεφάλαια σε Βιβλία

   1. Κουκούλας Σ., Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, στο Μάργαρης Ν.Σ., Γεωργία και Περιβάλλον, Εκδόσεις Φιλλιπώτη. Σειρά: Άνθρωπος-Φύση 6, σελ. 117-120, Αθήνα, 1997.

   2. Χρ. Γιούργα, Α. Λούμου, Ν.Σ. Μάργαρης, Μ. Θεωδορακάκης και Σ. Κουκούλας, Οι Ελαιώνες του Αιγαίου, στο Ρόκος Δ., Περιβάλλον και Επιστήμες στα τέλη του αιώνα – Προβλήματα και Προοπτικές, ΕΜΠ, Αθήνα, K.E.M.ΔI.Π.A, Εναλλακτικές Εκδόσεις. ISBN: 960-427-024-9, 1994.

   Κεφάλαια σε Βιβλία με κριτές

   1. Jude S., Mokrech M, Walkden J, Thomas S, Koukoulas S., (2015) Visualising potential coastal change: communicating results using visualisation techniques. In: Nicholls RJ, Dawson RJ, Day SA (eds) Broad Scale Coastal Simulation. Springer.

   2. Mokrech M., R.J. Nicholls, S. Day, R.J. Dawson, Jude S., and S. Koukoulas, (2015). The Coastal Simulator Interface. In: Nicholls RJ, Dawson RJ, Day SA (eds) Broad Scale Coastal Simulation. Springer.

   3. Brown I., Jude S, Koukoulas S., Nicholls R., Dickson M, Walkden M, (2007) Using Virtual Reality to Simulate Future Coastal Erosion: A Participative Decision Tool? In A. Lovett and K. Appleton (eds.) Environmental Decision Making and GIS. London, Series: Innovations in GIS,Volume: 12, Taylor and Francis, 288 pages.

   4. Jude, S.R., Brown, I., Koukoulas, S., Dickson, M., Walkden, M., Jones, A.P. and Watkinson, A. (2005) Exploring Future Coastlines Initial Steps Towards the Development of an Integrated Coastal Simulation and Visualisation System. p.69-76. In Buhmann, E., Paar, P., Bishop, I.J. and Lange, E. (eds.) Trends in Real-Time Landscape Visualization and Participation. Herbert Wichmann Verlag. Heidelberg. 361pp. ISBN: 3-87907-429-1.

       Άρθρα σε Περιοδικά

       1. S. Koukoulas, 1995, Geographic Information Systems, Oikonomikos Tahydromos, p.53, 3 Aug. (In Greek)  ... περισσότερα

       2. Aulakh G.S. and Koukoulas S., 1993, Finding new sites for golf courses using GIS, Mapping Awareness Vol. 7, No. 9, pp. 41-43.  ... περισσότερα

       Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

       1. Dimitrakopoulos, P.G.,S. Koukoulas, C. Michelaki, A. Galanidis, 2022. Anthropogenic and environmental determinants of alien plant species spatial distribution on an island scale,Science of the Total Environment, 2022, 805, 150-314.

       2. Papayiannis G.I., G. N. Domazakis, D. Drivaliaris, S. Koukoulas, A. E. Tsekrekos and A. N. Yannacopoulos, 2021. On clustering uncertain and structured data with Wasserstein barycenters and a geodesic criterion for the number of clusters, Journal of Statistical Computation and Simulation,91(13), pp. 2569-2594.

       3. Nababa I.I.,E. Symeonakis, S. Koukoulas, T.P. Higginbottom, G. Cavan, S. Marsden, 2020. Land cover dynamics and mangrove degradation in the Niger Delta Region. Remote Sensing,12(21),3619.

       4. Gounaridis D., Chorianopoulos I., Symeonakis E.,and S. Koukoulas, 2019. A Random Forest-Cellular Automata modelling approach to explore future land use/cover change in Attica (Greece), under different socio-economic realities and scales. Science of the Total Environment. Vol.646, pp. 320–335

       5. Gounaridis D., Chorianopoulos I., and S. Koukoulas, 2018. Exploring prospective urban growth trends under different economic outlooks and land-use planning scenarios: The case of Athens. Applied Geography. 90. pp. 134–144

       6. Gounaridis D., Symeonakis E., Chorianopoulos I., and S. Koukoulas, 2018. Incorporating Density in Spatiotemporal Land Use/Cover Change Patterns: The Case of Attica, Greece. Remote Sensing,10(7),1034; doi:10.3390/rs10071034

       7. Dimitrakopoulos P. G., S. Koukoulas, A. Galanidis, P. Delipetrou, D. Gounaridis, K. Touloumi, and M. Arianoutsou. 2017. Factors shaping alien plant species richness spatial patterns across Natura 2000 Special Areas of Conservation in Greece. Science of the Total Environment. 601–602. pp. 461–468

       8. Symeonakis E., P. Caccetta, J. Wallace, E. Arnau, A. Calvo and S. Koukoulas, 2017. Multi-temporal Forest Cover Change and Forest Density trend detection in a Mediterranean environment. Land Degradation and Development. 28. pp. 1188-1198

       9. Gounaridis D. and S. Koukoulas, 2016. Urban land cover thematic disaggregation, employing datasets from multiple sources and RandomForests modeling. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 51, pp.1-10

       10. Gounaridis D., A. Apostolou and S. Koukoulas, 2016. Land Cover mapping of Greece: a semi-automated classification approach based on Landsat data and Random Forests. Journal of Maps, 12(5), pp.1055-1062

       11. Gounaridis D., A. Apostolou, M. Riga, P. Moustos, K. Mpika, D. Kontou and S. Koukoulas, 2016. Change detection of forests and semi-natural areas in Greece for the period 1990-2010. Accepted: Aegean Journal of Environmental Sciences (AEJES)

       12. Symeonakis E., N. Karathanasis, S. Koukoulas and G. Panagopoulos, 2016. Monitoring Sensitivity to Land Degradation and Desertification with the ESAI Methodology: the Case of Lesvos Island. Land Degradation and Development, 27(6), pp 1562-1573

       13. Chorianopoulos I., G. Tsilimigkas, S. Koukoulas and T. Balatsos, 2014. The shift to competitiveness and a new phase of sprawl in the Mediterranean city: Enterprises guiding growth in Messoghia - Athens. Cities, 39, pp.133-143.

       14. Gounaridis D., G.N. Zaimes and S. Koukoulas, 2014. Quantifying spatio-temporal patterns of forest fragmentation in Hymettus Mountain, Greece. Computers, Environment and Urban Systems, 46, pp. 35-44.

       15. Jones N., S. Koukoulas, J.R.A. Clark, I.K. Evangelinos, and P.G. Dimitrakopoulos, 2014. Social capital and citizens’ perceptions of proposed coastal management zone policies for tackling climate change impacts in Greece. Regional Environmental Change,14(3), pp. 1083-1093.

       16. Eastoe, E., S. Koukoulas, and P. Jonathan, 2013. Statistical measures of extremal dependence illustrated using measured sea surface elevations from a neighbourhood of coastal locations. Ocean Enginnering. 62, pp. 6877.

       17. Gkoltsiou A., T. Terkenli, and S. Koukoulas, 2013. Landscape indicators for the evaluation of tourist landscape structure. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 20(5), pp. 461-475.

       18. Koerth J., N. Jones, A.T. Vafeidis, P. Dimitrakopoulos, A. Melliou, E. Chatzidimitriou and S. Koukoulas, 2013. Household adaptation and adaptation intention to coastal flooding in the Axios Loudias Aliakmonas National Park. Ocean and Coastal Management. 82, pp. 43-50.

       19. Rapaglia J., S. Koukoulas, L. Zaggia, M. Lichter, G. Manfe and A. Vafeidis, 2012. Quantification of Submarine Groundwater Discharge and Optimal Radium Sampling Distribution in the Lesina Lagoon, Italy. Journal of Marine Systems. 91(1), pp. 11-19.

       20. Symeonakis E., P. Caccetta, S. Koukoulas, S. Furby, N. Karathanasis, 2012. Multi-temporal land cover classification and change analysis with Conditional Probability Networks: the case of Lesvos Island (Greece). International Journal of Remote Sensing. 33(13), pp. 4075-4093.

       21. Arianoutsou M., Koukoulas S., and D. Kazanis, 2011. Evaluating post-fire resilience using GIS and multicriteria analysis: an example from Cape Sounion National Park, Greece. Environmental Management, 2. Volume 47, Number 3, pp 384-397.

       22. Chorianopoulos I, Pagonis A, Koukoulas S. and Drymoniti S. 2010. Assessing the impact of urban competitiveness on sprawl: the case of Olympic Athens, Cities, Volume 27, Issue 4, pp 249-259.

       23. Dawson, R. J., Dickson, M. E., Nicholls, R. J., Hall, J. W., Walkden, M. J. A., Stansby, P., Mokrech, M., Richards, J., Zhou, J., Milligan, J., Jordan, A., Pearson, S., Rees, J., Bates, P., Koukoulas, S., Watkinson, A. (2009), Integrated analysis of risks of coastal flooding and cliff erosion under scenarios of long term change, Climatic Change, 95 (1-2), pp. 249-288 .

       24. Brown I., Jude S.R., Koukoulas S., Nicholls R., Dickson M. and Walkden, M. 2006. Dynamic Simulation and Visualisation of Coastal Erosion. Computers, Environment and Urban Systems 30 (6), pp. 840-860.

       25. Koukoulas, S. and Blackburn G.A., 2005. Spatial relationships between tree species and gap characteristics within broadleaved deciduous woodland. Journal of Vegetation Science, 16, pp. 587-596.

       26. Koukoulas, S. and Blackburn, G.A., 2005. Mapping individual tree location, height and species in broadleaved deciduous forest using airborne LiDAR and multi-spectral remotely sensed data. International Journal of Remote Sensing, Vol. 26, No. 3, pp 431-455.

       27. Koukoulas, S. and Blackburn, G.A., 2004. Quantifying the spatial properties of forest canopy gaps using LiDAR imagery and GIS, International Journal of Remote Sensing, Vol. 25, No. 15, pp. 3049-3071.

       28. Costa C.N., A. Allen, M.G. Brito, P.S. Caetano, V. Cummins, J. Donnelly, S. Koukoulas, V. O’Donnell, C. Robalo, D. Vendas, 2003. GIS model for landfill site selection (Model SIG para seleccao de locais para atterros de residuos), Finisterra: Portuguese Journal of Geography, XXXVIII, 75, pp 85-99. (In Portuguese)

       29. Koukoulas S. and Blackburn G.A., 2001. Introducing new indices for accuracy evaluation of classified images representing semi-natural woodland environments, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol. 67, No. 4, pp. 499-511.

       30. Loumou A., Ch. Giourga, P. Dimitrakopoulos and S. Koukoulas, 2000. Tourism Contribution to Agro-Ecosystems Conservation; The Case of Lesbos Island, Greece. Environmental Management, Vol. 26, No. 4, pp. 363-370.

       Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

       1. Panagopoulos G., Giannoulopoulos P. and Koukoulas S. Applying the DRASTIC index in Lesvos,10th International Hydrogeological Congress, 8-10 October 2014, Thessaloniki, Greece

       2. Tsilimigkas G., Chorianopoulos I., Koukoulas S. and Balatsos T. Spatial Planning and Areas Competitiveness: Multitemporal diffusion of new business locations in Athens-Greece, Planning and Regional Development Conference, University of Thessaly, 24-27 September 2012, Volos, Greece.  ... περισσότερα

       3. Koukoulas S., Change detection under uncertainty: modelling the spatial variation of errors, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, Volume XXXVIII, Part 8, Kyoto Japan 2010

       4. Pagonis T., Chorianopoulos I., and Koukoulas S. Urban Competitiveness and Sprawl as conflicting Planning Priorities: the Olympic legacy of Athens, Urban Design, Planning and Regional Development Conference, University of Thessaly, 24-27 September 2009, Volos, Greece.

       5. Symeonakis, E., Karathanasis, N., Panagopoulos, G. and Koukoulas, S., 2009. A Sensitivity Index for Land Degradation and Desertification Mapping and Monitoring: the case of the island of Lesvos. In: Proceedings of the EARSeL Special Interest Group on ‘Land Use and Land Cover’ Workshop, Bonn, Germany, 25 – 27 November. (Abstract)

       6. Koukoulas S., A.T. Vafeidis, G. Vafeidis, The role of spatial metrics on the performance of an artificial neural-network based land-use change model, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVII. Part B7, XXI ISPRS Congress, Beijing 2008, pp.1661-1666.  ... περισσότερα

       7. Pagonis T., Chorianopoulos I., Koukoulas S. and Drymoniti S., Urban Competitiveness and Sprawl as conflicting Planning Priorities: the Olympic legacy of Athens, Urban Growth without Sprawl - A way Towards Sustainable Urbanization, 44th ISOCARP Congress, 19-23 September 2008, Dalian, China.

       8. Vafeidis A.T. ,G. Vafeidis, and S. Koukoulas, Comparative evaluation of Different characteristics of neural network-based models for forecasting land-use and land-cover change, International Conference on Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth , 1–6 June, 2008, Dept. of Geography, University of the Aegean, Mytilene, Greece.  ... περισσότερα

       9. Gatsis I., S. Koukoulas, A. Vafeidis, and K. Gkoltsiou, Monitoring and mapping of land cover/use changes in an agricultural and natural environment, using multitemporal satellite data and GIS (Lesvos island, Greece), CEST 2007 - 10th International Conference on Environmental Science and Technology, September 5th - 7th, 2007, Kos Island, Greece.  ... περισσότερα

       10. Koukoulas S., Gatsis I., A. Vafeidis, and K. Gkoltsiou, Analysing spatial patterns of land cover/use change derived from satellite remote sensing, 32nd International Symposium on Remote Sensing of Environment, Sustainable Development Through Global Earth Observations, Proceedings in CD-ROM, June 25 - 29, 2007. San Jose, Costa Rica.  ... περισσότερα

       11. Symeonakis E., Peter A. Caccetta, Suzanne Furby, Jeremy F. Wallace, S. Koukoulas, Land Use/Cover Change detection in Lesbos island (Greece), 32nd International Symposium on Remote Sensing of Environment, Sustainable Development Through Global Earth Observations, Proceedings in CD-ROM, June 25 - 29, 2007. San Jose, Costa Rica.

       12. Vafeidis A.T. , S. Koukoulas, I. Gatsis , K. Gkoltsiou, Forecasting land-use changes with the use of neural networks and GIS, International Geosciense and Remote Sensing Symposium 2007 (IEEE), Sensing and Understanding our Planet, 23-27 July 2007, Barcelona, Spain  ... περισσότερα

       13. Gatsis I., S. Koukoulas, A. Vafeidis, Lagoudakis E., and K. Gkoltsiou, Monitoring and mapping of land cover/use changes in an agricultural and natural environment, using multitemporal satellite data and GIS (Lesvos island, Greece), RSPSoc Annual Conference, Understanding a Changing World, Proceedings in CD-ROM, Cambridge, UK, 5-8 Sep. 2006.  ... περισσότερα

       14. Symeonakis E., P.A. Caccetta, J.F. Wallace, S. Koukoulas, Land use/cover change detection in the Spanish Mediterranean coast, ISPRS Mid-term Symposium 2006 "Remote Sensing: From Pixels to Processes" Enschede, the Netherlands, 8-11 May 2006.

       15. Gkoltsiou E., T. Terkenli, and S. Koukoulas, Identifying Changes in Tourist Coastal Landscapes Using Landscape Metrics, 42nd World Congress International Federation of Landscape Architects (IFLA), Edinburgh, 26-29 June 2005.  ... περισσότερα

       16. Koukoulas, S., R.J. Nicholls, M.E. Dickson, M.J. Walkden, J.W. Hall, S.G. Pearson, A GIS tool for analysis and interpretation of coastal erosion model outputs, 5th International Conference on Coastal Dynamics 2005 - Barcelona, Spain - 4-8 April 2005.  ... περισσότερα

       17. Nicholls R., I. Brown, R. Dawson, M. Dickson, J. Hall, S. Koukoulas, M. Mokrech, S. Pearson, J. Rees, J. Richards, P. Stansby, M. Walkden, A. Watkinson, J. Zhou, An Integrated Assessment of Erosion and Flooding in North-East Norfolk, England, Coasts and Coastal People- Scenarios of change and responses, LOICZ II Inaugural Open Science Meeting, Egmod aan Zee, Netherlands, 27-29 June 2005.

       18. Brown I., S. Jude, S. Koukoulas, R. Nicholls, M. Dickson, M. Walkden, and A. Jones, Dynamic Simulation and Visualisation of Coastal Erosion: Past, Present and Future, GISRUK04, University of East Anglia, Norwich, 28-30 April 2004.

       19. Allen A., G. Brito, P. Caetano, C. Costa, V. Cu mmins, J. Donnelly, C. Fernades, S. Koukoulas, V.O’Donnell, C. Robalo, D. Vendas, ( Authors in alphabetical order), Procedure for the location of landfill sites using a GIS model, 9th Congress of the International Association of Engineering Geology and the Environment, Durban, South Africa, September 2002  ... περισσότερα

       20. Allen, G. Brito, P. Caetano, C. Costa, V. Cummins, J. Donnelly, S. Koukoulas, V. O’Donnell,C. Robalo and D. Vendas. A Landfill Site Selection Procedure Incorporating GIS Modelling. Proceedings of Ninth International Waste Management and Landfill Symposium, Sardinia, Italy,October 6-10th, 2003.  ... περισσότερα

       21. Koukoulas S. & G.A. Blackburn, Extraction of tree locations, species and height using LIDAR and passive optical remote sensors, NERC ARSF Workshop, British Geological Survey, Keyworth, CD-ROM, 12-13 Dec 2000.  ... περισσότερα

       22. Koukoulas S. & G.A. Blackburn , Digital Image Processing techniques evaluation for the extraction of tree crown geometry, Proceedings of the 24th Annual Conference of the Remote Sensing Society, University of Greenwich, pp. 534-542, 8-11 Sep. 1998.  ... περισσότερα

       23. Koukoulas S. & G.A. Blackburn, Monitoring Woodland Gap Dynamics Using High Resolution Imagery: But When Is a Gap Not a Gap? Proceedings of the 23rd Annual Conference of the Remote Sensing Society, University of Reading, pp. 147-152, 2-7 Sep. 1997.  ... περισσότερα

       24. Hatzopoulos J.N, C. Giourga, S. Koukoulas & N. Margaris, Land Cover Classification of Olive Trees in the Greek Islands Using Landsat -TM Image, Proceedings of the ASPRS at the International Conference in Washington D.C., Vol. 4, pp. 492-498, August 2-7,1992.  ... περισσότερα

       25. Γαζής Δ.E., Σ.Γ. Κουκούλας και Ι.N. Χατζόπουλος, Βαθυμετρική μελέτη της παράκτιας ζώνης της Β.Δ. Λέσβου με την χρήση δορυφορικών εικόνων του θεματικού χαρτογράφου (TM), Proceedings of the 3rd Meeting of the Technical Committee of the General Council of Fisheries for the Mediterranean of F.A.O., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Οκτώβριος 7-11, 1991.  ... περισσότερα

             Last updated : 03-03-2022 00:00:00