ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021
Όνομα:Βαΐτης Μιχαήλ
Τίτλος:
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο:
Πληροφορική με έμφαση στις Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων
Τηλέφωνο:
22510 36433
Γραφείο:
Κτίριο Γεωγραφίας, Ισόγειο
Email:vaitis@aegean.gr
Ιστοσελίδα:https://www.researchgate.net/profile/Michail_Vaitis
Σπουδές:
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών (ετήσιας φοίτησης), Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε./ΠΑ.ΤΕ.Σ. Πατρών
 • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
 • Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων
 • Υποδομές Χωρικών Δεδομένων
 • Γεωγραφικός Σημασιολογικός Ιστός
 • Γεωγραφικά Υπερμέσα
Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2019-2021: Η βελτίωση της γεωχωρικής σκέψης μαθητών με δυσλεξία με τη συμβολή κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, εργαλείων και υπηρεσιών Web 2.0/3.0 και φορητών συσκευών - Αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος
 • 2018-2021: ΘΑΛ-ΧΩΡ 2: Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού - Αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • 2018-2020: Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D) - Επιστημονικός συνεργάτης
 • 2018-2020: ERMIS-F: ∆ιαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πληµµύρες - Επιστημονικός υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • 2012-2015: AEGIS - Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών - Επιστημονικός συνεργάτης
 • 2011-2015: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου - Επιστημονικός συνεργάτης
 • 2011-2015: Οι επικονιαστές του Αιγαίου: βιοποικιλότητα και απειλές (Pol-Aegis) - Επιστημονικός συνεργάτης
 • 2011-2014: Υποδομή Χωρικών Δεδομένων Πανεπιστημίου Αιγαίου - Επιστημονικός υπεύθυνος
 • 2012-2013: Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Επιστημονικός υπεύθυνος
 • 2011-2013: Γεώκλιμα - Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας - Επιστημονικός υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • 2012-2012: Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη βασικής πλατφόρμας λογισμικού υποστήριξης διαδικτυακών εφαρμογών παροχής γεωγραφικών υπηρεσιών - Επιστημονικός υπεύθυνος
 • 2009-2011: The Development of the Islands – European Islands and Cohesion Policy - EUROISLANDS - Επιστημονικός συνεργάτης
 • 2010-2010: Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου - Επιστημονικός υπεύθυνος
 • 2010-2010: Εξελληνισμός του λογισμικού ανοικτού κώδικα Geonetwork opensource - Επιστημονικός υπεύθυνος
 • 2004-2009: Assessing large scale risks for biodiversity with tested methods - ALARM - Επιστημονικός συνεργάτης
 • 2006-2008: Αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων των γεωεπιστημών στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου με έμφαση στο δομημένο περιβάλλον των νησιών του Βορείου Αιγαίου Πελάγους - Αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • 2006-2008: IDE-UNIVERS - Υποδομές Χωρικών Δεδομένων Πανεπιστήμιων και Ερευνητικών Κέντρων της Δυτικής Μεσογείου - Επιστημονικός υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου
Διδασκαλία Μαθημάτων:
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΓΕΩ 100)
 • Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων (ΓΕΩ 241)
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (ΓΕΩ 441)
 • Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων (ΓΕΩ-Α-203)
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  Κεφάλαια σε Βιβλία

  1. Βαΐτης, M., Σιδηρόπουλος, Γ. και Σουλακέλλης, N. (2007) Χαρτογραφία και Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία, στο: Τερκενλή, Θ., Ιωσηφίδης, Θ., Χωριανόπουλος, Ι. (επιμέλεια), Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, κοινωνία, χώρος, εκδόσεις Κριτική.

  Κεφάλαια σε Βιβλία με κριτές

  1. Vaitis, M. and Tzagarakis, M. (2006) Towards the Development of Open Cartographic Hy-permedia Systems, in: Stefanakis, E., Peterson, M. P., Armenakis, C., Delis, V. (eds.), Geographic Hypermedia: Concepts and Systems, Springer (Series: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography), 211–232.

  2. Bhaumik, A., Dixit, D., Galnares, R., Krishna, A., Tzagarakis, M., Vaitis, M., Bieber, M., Oria, V., Lu, Q., Alljalad, F. and Zhang, L. (2001) Integrating Hypermedia Functionality into Database Applications, in: Shirley Becker (ed.), Developing Quality Complex Database Systems, IDEA Group Publishing, 69–99.

   Επιμέλειες και Εργασίες σε Βιβλία

   1. Βαΐτης, Μ., Καβακλή, Ε.: Επιστημονική επιμέλεια/Επιμέλεια μετάφρασης του βιβλίου: J. A. Hoffer, V. Ramesh, H. Topi “Modern Database Management” (eleventh edition), Pearson. Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.

   2. Μέλος της συγγραφικής ομάδας του: Σπιλάνης, Γ., Κίζος, Θ.: “Άτλας των Νησιών”, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2015.

      Άρθρα σε Περιοδικά με κριτές

      1. Papakonstantinou, A., Kavroudakis, D., Kourtzellis, Y., Chtenellis, M., Kopsachilis, V., Topouzelis, K., Vaitis, M. (2019): "Mapping Cultural Heritage in Coastal Areas with UAS: The Case Study of Lesvos Island", Heritage, 2(2), 1404-1422.

      2. Vaitis, M., Feidas, H., Symeonidis, P., Kopsachilis, V., Dalaperas, D., Koukourouvli, N., Simos, D., Taskaris, S. (2019): Development of a spatial database and web-GIS for the climate of Greece, Earth Science Informatics, 12, 97–115.

      3. Vaitis, M., Kavroudakis, D., Koukourouvli, N., Simos, D., Sarigiannis, G. (2019): An Integrated Information System for Road Traffic Accidents: The Lesvos Island, Greece, Case Study, International Journal of Applied Geospatial Research, 10(3).

      4. Exarchou, E., Klonari, A., Lambrinos, N., Vaitis, M. (2017): "Digital Literacy in Educational Practice: Creating a Learning Community, through a Geographic Progect in Mytilene Senior High School, Greece", Review of International Geographical Education Online (RIGEO), 7(3), 293-314.

      5. Vaitis, M., Kopsachilis, V., Papapanos, G., Simos, D., Koukourouvli, N. and Karampela, S.: “Supporting island research and development through the ‘Archipelago’ information system”, Island Studies Journal, 2017, 12(1), 95-114.

      6. Kantsa, A., Sotiropoulou, S., Vaitis, M. and Petanidou, T.: “Plant Volatilome in Greece: a Review on the Properties, Prospects, and Chemogeography”, Chemistry & Biodiversity, 12, 2015, 1466–1480.

      7. Feidas, H., Karagiannidis, A., Keppas, S., Vaitis, M., Kontos, Th., Zanis, P., Melas, D. and Anadranistakis, E. (2013) Modeling and mapping temperature and precipitation climate data in Greece using topographical and geographical parameters, Theoretical and Applied Climatology, December 2013.

      8. Nielsen, A., Dauber, J., Kunin, W.E., Lamborn, E., Jauker, B., Moora, M., Potts, S.G., Reitan, T., Roberts, S., S?ber, V., Settele, J., Steffan-Dewenter, I., Stout, J.C., Tscheulin, T., Vaitis, M., Vivarelli, D., Biesmeijer, J.C., Petanidou, T.: “Pollinator community responses to the spatial population structure of wild plants: A pan-European approach”, 2012, Basic and Applied Ecology, 13 (6), 489-499.

      9. Spilanis, I., Kizos, Τ., Vaitis, Μ. and Koukourouvli, N. (2012) Measuring the economic, social and environmental performance of European island regions: emerging issues for European and regional policy”, European Planning Studies, 1–22.

      10. Kalabokidis, K., Athanasis, N., and Vaitis, M. (2011) OntoFire: an ontology-based geo-portal for wildfires”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 11, 1–14.

      11. Nielsen, A., I. Steffan-Dewenter, C. Westphal, O. Messinger, S. Potts, S. Roberts, J., J. Settele, H. Szentgyörgyi, B. Vaissière, M. Vaitis, M. Woyciechowski, I. Bazos, J. Biesmeijer, R. Bommarco, W. Kunin, T. Tscheulin, E. Lamborn, and T. Petanidou: “Assessing bee species richness in two Mediterranean communities: importance of habitat type and sampling techniques”, Ecological Research 26, 2011, 969-983.

      12. Yiu, M. L., Lu, Η., Mamoulis, Ν., Vaitis, Μ. (2010) Ranking Spatial Data by Quality Prefer-ences, IEEE Trans. on Knowledge and Data Engineering, July 2010.

      13. Athanasis, N., Kalobokidis., K., Vaitis, M., Soulakellis, N. (2009) Towards a semantics-based approach in the development of geographic portals, Computers & Geosciences (Elsevier), 35, 301–308.

      14. Yiu, M. L., Mamoulis, N., Dai, X., Tao, Y., Vaitis, M. (2009) Efficient Evaluation of Probabilistic Advanced Spatial Queries on Existentially Uncertain Data, IEEE Trans. on Knowledge and Data Engineering, 21(1).

      15. Tzagarakis, M., Vaitis, M., Karousos, N., “Designing Domain-Specific Behaviors in Structural Computing”, New Review of Hypermedia and Multimedia (Taylor & Francis), 12 (2), 2006, 113–142.

      16. Vaitis, M., Tzagarakis, M. and Gkotsis G., “An Engineering Perspective On Structural Computing: Developing Structure Services for the Web”, Journal of Web Engineering (Rinton Press), 5(3), 2006, 216–245.

      17. Tzagarakis, M., Avramidis, D., Kyriakopoulou, M., Schraefel, M., Vaitis, M. and Christodoulakis, D., “Structuring Primitives in the Callimachus Component-Based Open Hypermedia System”, Journal of Network and Computer Applications (Elsevier), 26(1), 2003, 139–162.

       Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

       1. Michalakis, V., Vaitis, M., Klonari, A. (2019). The ICT Literacy Skills of Secondary Education Teachers in Greece. In Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education.

       2. Polignano, M., Gemmis, M., Kopsacheilis, V., Vaitis, M., Malig, J., Grether, D., Ioannou, I., Sarelli, A., Pasquale, V., Samarelli, S., Kolokoussis, P., Karamvasis, K., Miltiadou, M., Papoutsa, C., Regniers, O., Lafon, V., Topouzelis, K., Despotov. B. (2018). "A semantic representation of EO data for image retrieval based on natural language queries ", Proc. SPIE 10773, Sixth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2018).

       3. Michalakis, V.-I., Vaitis, M. and Klonari, A.: “RouteQuizer - A Geocaching System for Educational Purposes”, 9th International Conference on Computer Supported Education, Porto, Portugal, 21-23 April 2017.

       4. Athanasis, N., Kalloniatis, C., Vaitis, M., Vasilakos, C., Kalabokidis, K.: “Building an Innovative Solution for Wildfire Prevention and Management: The “AEGIS” Platform”. Proceedings of 12th European Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems, June 1-2, 2015, Athens, Greece.

       5. Feidas, H., Zanis, P., Melas, D., Vaitis, M., Anadranistakis, E., Simeonidis, P., Pantelopoulos, S., Karagiannidis, A. F., Keppas, S., Katragkou, E., Dogras, C., Kioutsioukis, I., Soulakellis, N., Kontos, Th., Koukourouvli, N., Kopsachilis, V., Simos, D., Triantafyllou, E., Taskaris, S., Voudouris, P., Ntalaperas, D.: “The geographic climate information system Geoclima”, 12th International Conference of Meteorology, Climatology and Physics of the Atmosphere (COMECAP 2014), Heraklion, 28 – 31 May 2014, Crete University Press, 254-258.

       6. Feidas H., Karagiannidis A., Keppas S., Marougianni G., Vaitis M., Kontos Th., Kioutsioukis I., Melas D., Zanis P., Anadranistakis Ε.: “Relating climatic variables to geographic features in Greece”, in “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos. P., (11th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics - COMECAP 2012), Springer, 2012, Vol. 1, pp. 429-436, ISBN 978-3-642-29171-5.

       7. Kalabokidis, Κ., Athanasis, Ν., Vaitis, Μ. and Soulakellis, N., “The Role of Semantic Web in the Development of Fire Management Geoportals”, VI International Conf. on Forest Fire Research, Coimbra, Portugal, 15-18 November, 2010.

       8. Yiu, M. L., Dai, X., Mamoulis, N. and Vaitis, M., “Top-k Spatial Preference Queries”, in proceedings of the 23rd IEEE Intl’ Conference on Data Engineering (ICDE 2007), IEEE Computer Society Press, 2007, 1076–1085.

       9. Tzagarakis, M., Vaitis, M. and Karousos, N., “Supporting the Design of Behaviors in Callimachus”, in proceedings of the 17th ACM Intl’ Conference on Hypertext and Hypermedia (Hypertext ’06), ACM Press, 2006, 115–118.

       10. Tzagarakis, M., Vaitis, M. and Karousos, N., “Supporting the Evolution of Service Oriented Web Applications using Design Patterns”, in proceedings of the 1st Intl’ Workshop on Web Maintenance and Reengineering (in conjunction with the 10th European Conference on Software Maintenance and Reengineering – CSMR 2006), CEUR Workshop Proceedings, Vol. 193, 2006, 35–40.

       11. Athanasis, N., Kalabokidis, K., Vaitis, M. and Soulakellis, N., “The Emerge of Semantic Geoportals”, in: On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: OTM Workshops (OTM Confederated International Workshops and Posters, AWeSOMe, CAMS, GADA, MIOS+INTEROP, ORM, PhDS, SeBGIS, SWWS, and WOSE 2005, Agia Napa, Cyprus, October 31 - November 4, 2005. Proceedings), LNCS 3762, 2005, 1127–1136.

       12. Dai, X., Yiu, M. L., Mamoulis, N., Tao, Y. and Vaitis, M., “Probabilistic Spatial Queries on Existentially Uncertain Data”, in: Advances in Spatial and Temporal Databases (9th International Symposium, SSTD 2005, Angra dos Reis, Brazil, Au-gust 22-24, 2005. Proceedings), LNCS 3633, 2005, 400–417.

       13. Gkotsis, G., Tzagarakis, Μ., Vaitis, Μ., “Towards structural computing design”, Proceedings of the 4th Intl’ Metainformatics Symposium (MIS’05, Esbjerg, Den-mark), ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 214, 2005.

       14. Vaitis, M. and Tzagarakis, M., “Towards the Development of Open Cartographic Hypermedia Systems”, in proceedings of the 1st Intl’ Workshop on Geographic Hypermedia (in conjunction with the Annual Meeting of the Association of American Geographers – AAG), 2005.

       15. Vaitis, Μ., Tzagarakis, Μ. and Gkotsis, G., “Structural Analysis of Applications: Translating Conceptual to Hypermedia Models”, in proceedings of the 2nd Intl’ Hypertext and Web Engineering Workshop (in conjunction with the 16th ACM Intl’ Conference on Hypertext and Hypermedia – Hypertext ’05), 2005.

       16. Vaitis, M., Tzagarakis, M., Gkotsis G. and Vlachogeorgakopoulos, P., “Structural Engineering: Processes and Tools for Developing Component-Based Open Hy-permedia Systems”, in: Metainformatics (International Symposium, MIS 2004, Salzburg, Austria, September 15-18, 2004. Revised Selected Papers), LNCS 3511, 2005, 113–128.

       17. Vaitis, Μ., Tzagarakis, Μ. and Gkotsis, G., “An Engineering Perspective on Structural Computing: Developing Component-Based Open Hypermedia Systems”, in proceedings of the 1st Intl’ Hypertext and Web Engineering Workshop (in con-junction with the 15th ACM Intl’ Conference on Hypertext and Hypermedia – Hypertext ’04), 2004.

       18. Nurnberg, P. J., Krestova, S., Tzagarakis, M., Vaitis, M., “Bringing Computational Linguistics to Knowledge Management”, Proceedings of the 3rd International Conference on Knowledge Management I-KNOW ’03, Graz, Austria, July 2-4, 2003.

       19. Vaitis, Μ., Tzagarakis, Μ., Grivas, Κ. and Chrysochoos, Ε., “Some Notes on Behavior in Structural Computing”, in: Metainformatics (International Symposium, MIS 2003, Graz, Austria, September 17-20, 2003. Revised Papers), LNCS 2994, 2004, 143–149.

       20. Bhaumik, A., Dixit, D., Galnares, R., Krishna, A., Tzagarakis, M., Vaitis, M., Bieber, M., Oria, V., Lu, Q., Alljalad, F. and Zhang, L., “Towards Hypermedia Support for Database Systems”, in proceedings of the 34th Hawaii Intl’ Conference on System Sciences (HICSS-34) vol. 7, IEEE Computer Society Press, 2001, 7060–7069.

       21. Kyriakopoulou, M., Avramidis, D., Vaitis, M., Tzagarakis, M. and Christodou-lakis, D., “Broadening Structural Computing Systems Towards Hypermedia Development”, in: Hypermedia: Openness, Structural Awareness, and Adaptivity (International Workshops OHS-7, SC-3, and AH-3, Aarhus, Denmark, August 14-18, 2001. Revised Papers), LNCS 2266, 2002, 131–140.

       22. Vaitis, M., Papadopoulos, A., Tzagarakis, M., and Christodoulakis, D., “Towards Structure Specification for Open Hypermedia Systems”, in: Open Hypermedia Systems and Structural Computing (6th International Workshop, OHS-6, 2nd International Workshop, SC-2, San Antonio, Texas, USA, May 30 - June 4, 2000. Proceedings), LNCS 1903, 2000, 160–169.

       23. Tzagarakis, M., Papadopoulos, A., Vaitis, M. and Christodoulakis, D., “A Name Service for Open Hypermedia Systems”, in proceedings of the 1st Intl’ Workshop on Structural Computing (in conjunction with the 10th ACM Intl’ Conference on Hypertext and Hypermedia - Hypertext ’99), Technical Report AUE-CS-99-04, Aalborg University Esbjerg, Denmark, 1999, 30–33.

       24. Tzagarakis, M., Vaitis, M., Papadopoulos, A. and Christodoulakis, D., “The Callimachus Approach to Distributed Hypermedia”, in proceedings of the 10th ACM Intl’ Conference on Hypertext and Hypermedia (Hypertext ’99), ACM Press, 1999, 47–48.

       25. Papadopoulos, A., Vaitis, M., Tzagarakis, M. and Christodoulakis, D., “A Methodology for Flexible Authoring of Structured Hypertext Applications”, in proceedings of the 10th World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA ’98) vol. 2, Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 1998, 1064–1069.

       26. Papadopoulos, A., Vaitis, M. and Christodoulakis, D., “Building Hypertext Inter-faces to Existing Relational Databases”, in: Database and Expert Systems Applications (7th International Conference, DEXA '96 Zurich, Switzerland, September 9–13, 1996. Proceedings), LNCS 1134, 1996, 276–288.

            Last updated : 03-07-2020 00:00:00