ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021

Τεχνικό Προσωπικό

Όνομα Τίτλος Τηλέφωνο Email
Δήμου ΙωάννηςΕΤΕΠ-Πληροφορικής22510 36465/36430
Χιωτέλλης ΓαβριήλΕΤΕΠ22510 36430