ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021
Name:
Gavalas Vasilis
Title:
Associate Professor
Scientific Field:
Demography - Population Geography
Phone:
22510 36441
Office:
Geography Building - 1st floor
Email:bgav@geo.aegean.gr
Website:
Studies:
 • BA in History and Ethnology (1995) Democritus University of Thrace. •M.Sc. in Demography (1997) LSE, UK. •Certificates in Quantitative Analysis in Social Research I & II (1998) Methodology Institute, LSE, UK. • Ph.D. in Demography (2002) LSE, UK.
Research Interests:
 • Historical Demography, Population Projections and Back Projections, Island Demography, Population Dynamics
 • Ethnic minority populations and the labour market
Research Projects:
 • 2018-2020: Horizon 2020 Grant Agreement (GA) No: 786332. “Science4Refugees in the Aegean Archipelago”. - Demographer
 • 2018-2020: Horizon 2020 call SwafS-6-2018: “BRIDGE II” Science4Refugees-Support to highly skilled refugee scientists - Research associate
 • 2014-2015: Inter-border coordination for maritime planning-"ΘΑΛ-ΧΩΡ" - Demographer-Researcher
 • 2009-2010: The demography of disability in Greece. - Demographer-Researcher
 • 2005-2005: Population forecasts for Stoke-on-Trent UA, with an ethnic group dimension. - Research Associate
 • 2004-2005: Population forecasts for Oldham Borough, with an ethnic group dimension. - Research Associate
 • 2004-2005: Population dynamics within Rochdale and Oldham: population, household and social change. - Research Associate
 • 2004-2005: Ethnic minority populations and the labour market in the UK. - Research Associate
Teaching Experience:
 • University of the Aegean: •Quantitative Methods in Geography •Methods of Demographic Analysis •Population Geography •Geography of the Developing World. •Multivariate Analysis. University of Manchester: •ES3282 Demography: Introduction to Demography
Publications:

Books

 1. Gavalas V. (2019) "The population of the Aegean Archipelago: 1920-2020 a century of demographic and social development" [in Greek]. Disigma Press:Thessaloniki.

 2. Gavalas V. (2015) "The World we have Gained. Population Geography of modern Greece" [in Greek] Reprographics Press, Mytilene, Greece.

Chapters in Books

 1. Gavalas V. (2009) “Ethnicity and Female Labour Force Participation: Sex-Differentials in the Labour Market.” in G. Korres (ed.) Women Participation and Innovation Activities within the Context of Knowledge Based Economy. The Women Press. New Delhi, India, 165-186.

    Book Reviews

    1. 1. Gavalas V. (2019) [Review of the book: The vulnerable Andaman and Nicobar Islands. A study of disaster and response, by Tripathi Punam. Routledge, New York]. Journal of Regional & Socio-economic Issues. 9 (1).

    Publications in Scientific Journals

    1. Gavalas V. (2020) "A threat to the humankind or much ado about nothing? Different perceptions of the coronavirus pandemic based on socio-demographic variables" Journal of Regional and Socio-Economic Issues. 10 (2) 21-39 ... more

    2. Gavalas V.S. (2018) “Long-term trends and recent upturns in regional mortality variations in Greece” European Journal of Geography. 9 (1) 6-22. ... more

    3. Gavalas V.S. (2018) “Socio-economic development and educational level: parallel roots or not always? the case of the borderline islands of the Aegean Archipelago” Journal of Regional & Socio-Economic Issues. 8 (2) 16-28.

    4. Gavalas V., Tscheulin T. (2017) “Diverse marriage patterns in Imperial Germany” Journal of Family History. 42 (1) 37-53

    5. Gavalas V.S. (2017) “The educational level as index of economic and social development: the case of the Cyclades” Journal of Regional & Socio-Economic Issues. 7(1) 6-22

    6. Gavalas V.S. (2016) “Of widows and widowers: ageing and widowhood in modern Greece” Journal of Regional & Siocio-Economic Issues. 6 (2) 5-18

    7. Γαβαλάς Β. (2016) “Τουριστική ανάπτυξη και μορφωτικό επίπεδο: η περίπτωση των Κυκλάδων” Ναξιακά. 6 301-313.

    8. Γαβαλάς Β., Παυλογεωργάτος Γ. (2016) «Ο πληθυσμός των ακριτικών νησιών του Αρχιπελάγους: 1971-2011 μια τεσσαρακονταετία δημογραφικής και οικονομικής ανάπτυξης;» Αειχώρος. 25 52-81

    9. Γαβαλάς Β., Ρόντος Κ. (2015) «Επιλεκτικές κατά φύλο αμβλώσεις στην Ελλάδα» Δημογραφικά Νέα. 23 1-4.

    10. Gavalas V. (2014) “The Demographic Footprint of Economic Development: The Case of Two Cycladian Islands”. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development. 5 (4) 67-84. ... more

    11. Gavalas V., Rontos K., Nagopoulos N. (2014) "Sex-ratio at birth in twenty first century Greece: the role of ethnic and social groups". Journal of Biosocial Science. Vol.5 (4) 67-84. ... more

    12. Γαβαλάς Β. (2014) «Η πτώση της γεννητικότητας στις Κυκλάδες». Επετηρίς Εταιρίας Κυκλαδικών Μελετών. 21 121-140.Gavalas V.S. (2014) “The demographic footprint of economic development: the case of two Cycladian islands”. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development. 5 (4) 67-84.

    13. Gavalas V. S., Korres G. M., Giannakos A. (2013) “Immigrant populations and the labour market in Greece in the beginning of the 21st century”. International Migration 51(1) 186-212 ... more

    14. Gavalas V.S. (2014) “The history of family and community life through the study of civil registers: Paros in the 20th century”. The History of the Family. 19 (2) 145-164 ... more

    15. Gavalas V.S., Rontos K., Salvati L. (2013) “Who becomes an unwed mother in Greece? Socio-demographic and Geographical aspects of an emerging phenomenon.” Population, Space and Place. 20 (3) 250-263 ... more

    16. Gavalas V.S., Stratakis P., Papanis E., Giavrimis P. (2013) “The demography of disability in Greece: evidence from the Labour Force Survey of 2002". The Cyprus Journal of Sciences. 10 25-46.

    17. Γαβαλάς Β. (2012) «Το δημογραφικό αποτύπωμα της οικονομικής ανάπτυξης: η περίπτωση της Παροναξίας». Ναξιακά 2 465-484.

    18. 6)Γαβαλάς Β., Ρόντος Κ. (2011) «Οι εκτός γάμου γεννήσεις στην Ελλάδα: χωρικές και κοινωνικο-δημογραφικές όψεις ενός αναδυόμενου φαινομένου» Δημογραφικά Νέα 16 1-4.

    19. Γαβαλάς Β., Κωστοπούλου Ε. (2011) «Η κινητικότητα των συνταξιούχων στον Ελλαδικό χώρο». Δημογραφικά Νέα 13 1-4.

    20. Gavalas V.S. (2010) “Assessing the role of sterility as a Proximate Determinant of Natural Fertility: An addition to Bongaarts’ model of fertility framework.” Statistical Review. 6 (1-2) 89-107.

    21. Γαβαλάς Β. (2010) «Δημογραφικά καθεστώτα και νησιωτικοί πληθυσμοί: Η περίπτωση των Κυκλάδων». Επετηρίδα Κυκλαδικών Μελετών. 20 427-443

    22. 10)Gavalas V.S. (2009) “Seasonality of vital events in an Aegean island: a story of fasts, feasts and fieldwork”. Statistical Review. 5 (1-2) 3-25.

    23. Gavalas V.S. (2008) “Island mortality in the past: some evidence from Greece”. Journal of Biosocial Science 40 (2) 203-222.

    24. Gavalas V.S. (2008) “Marriage patterns in Greece during the twentieth century”. Continuity and Change 23 (3) 509-529.

    25. Simpson L., Gavalas V., Finney N. (2008) “Population dynamics in ethnically diverse towns: the long-term implications of immigration” Urban Studies 45 (1) 163-183.

    26. Gavalas V., Simpson L. (2007) “Segregation of ethnic minorities in two Districts of Greater Manchester” Genus LXIII (1) 119-148.

    27. Gavalas V.S. (2005) “Family formation and dissolution in an Aegean island” Journal of Biosocial Science 37 (3) 351-370.

    Journal Publications

    1. Γαβαλάς Β. (2015) «Οι βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015: Το μειονέκτημα των δημοσκοπήσεων» Greek Politics Journal. XII (1) 1-5 URL: http://eklogesonline.com/gpj/articles/2015Sept/6_GAVALAS_VASILIS_GPJ_XII_2015.pdf

     Conference Publications

     1. Γαβαλάς Β. (2019) «Η εξέλιξη της γεννητικότητας στη Νάξο από τις αρχές του 20ου μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα». Πρακτικά του ΣΤ’ επιστημονικού συνεδρίου Η Νάξος διά μέσου των αιώνων (Δαμαριώνας Νάξου 30 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2018).

     2. Γαβαλάς Β. (2017) «Το πρότυπο γάμου στη Νάξο κατά τη Διάρκεια του 20ου αιώνα». Πρακτικά του Ε’ επιστημονικού συνεδρίου Η Νάξος διά μέσου των αιώνων (Απείραθος Νάξου 31 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2013). 389-401.

     3. 1) Gavalas V., Korres G.M. (2012) “Regional variation in unemployment in Greece by sex and educational level: a comparison of the situation before and during the financial crisis (2006-2011)” [in Greek] 3nd Greek Conference on Urban Planning, Space Planning and Regional Development (Volos, 27-30 September 2012). Paper published in the paper proceedings.

     4. 2) Gavalas V. (2010) “Seasonality of vital events in an Aegean island: a story of fasts, feasts and fieldwork”. Paper presented in the International Conference at the Institute of Historical Research, University of London, Senate House, London 24-26 June 2010.

     5. 3) Gavalas V. (2010) “The proximate determinants of marital fertility in a transitional population: the island of Paros in the first half of the 20th century”. Paper presented in the European Social Science History Conference (ESSHC), Gent, Belgium 13-16 April 2010.

     6. 4) Gavalas V. (2009) “Ethnic minorities and women's labour force participation in Greece: spatial and demographic dimensions” [inGreek] 2nd Greek Conference on Urban Planning, Space Planning and Regional Development (Volos, 24-27 September 2009). Paper published in the paper proceedings pp.1499-1508.

     7. 5) Gavalas V. S. , Korres G. M. (2008) “Immigrant populations and the labour market in Greece: Analysis of the 2001 census”. Paper presented in the International Conference “Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth” (Department of Geography, University of the Aegean, Mytilene, Lesvos, Greece, 1-6 June 2008).

     8. 6) Gavalas V (2008) “Greek marriage patterns in perspective: family formation in mainland and insular Greece during the 20th century.” Paper presented in the European Social Science History Conference (ESSHC) (Faculty of Letters, University of Lisbon, Portugal, 26 February-1March 2008)

     9. Gavalas V. (2006) “The role of migration in the segregation of ethnic groups: the case of two Districts of Greater Manchester” [in Greek] 1st Social Sciences Conference at the University of the Aegean (Mytilene, 31 March-2 April 2006). Paper published in the paper proceedings The Social Sciences Today pp. 49-66

     10. 8) Gavalas V. (2005) “The role of migration in the segregation of ethnic minorities – The case of Oldham and Rochdale” Paper presented in LARIA/CCSR/LGA* Seminar (Crewe Alexandra Football Club – 20 June 2005) Migration Statistics from the Census.

     11. Gavalas V.S. (2002) “Island versus mainland mortality: some evidence from Greece” Paper presented in the Alghero-Sassari conference (19-21 September 2002) The determinants of infant and childhood mortality in Europe during the last two hundred years.

     12. 9) Gavalas V.S. (2000) “Long-term trends in Greek marriage patterns” Poster presented in the Population Association of America Annual Meeting, (Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, 23-25 March 2000).

       Research reports

       1. Gavalas V. (2015) “Final report for the islands of Lesbos and Rhodes: Future population trends”. Research report for project: Inter-border coordination for maritime planning-"ΘΑΛ-ΧΩΡ".

       2. Gavalas V. (2015) “The population of the islands in the North Aegean, the Dodecanese and Crete”. Research report for project: Inter-border coordination for maritime planning-"ΘΑΛ-ΧΩΡ".

       3. 1) Simpson L., Purdam K., Tajar A., Fieldhouse E., Gavalas V., Tranmer M., Pritchard J. and Dorling D. (2006) “Ethnic minority populations and the labour market: an analysis of the 1991 and 2001 Census”. The Department for Work and Pensions, London.

       4. 2) Simpson L., Gavalas V. (2005) “Population dynamics within Rochdale and Oldham”. Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, Manchester.

       5. 3) Simpson L., Gavalas V. (2005) “Population forecasts for Oldham Borough, with an ethnic group dimension”. Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, Manchester.

       6. 4) Simpson L., Gavalas V. (2005) “Labour force forecasts for Oldham Borough, with an ethnic group dimension”. Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, Manchester.

       7. 5) Simpson L., Gavalas V. (2005) “Population forecasts for Rochdale Borough, with an ethnic group dimension”. Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, Manchester.

       8. 6) Simpson L., Gavalas V. (2005) “Labour force forecasts for Rochdale Borough, with an ethnic group dimension”. Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, Manchester

       9. 7) Simpson L., Gavalas V. (2005). “Population forecasts for Oldham and Rochdale Boroughs, with an ethnic group dimension”. CCSR Technical Report, Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, The University of Manchester, Manchester.

       10. 8) Simpson L., Gavalas V. (2005) “Population forecasts for Stoke-on-Trent UA, with an ethnic group dimension”. Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, Manchester.

       11. .

        Dissertations

        1. 1) Gavalas, V.S. (2001) «Demographic reconstruction of a Greek island community: Naoussa and Kostos, on Paros, 1894-1998». Ph.D. thesis. London School of Economics and Political Science, London

        2. 2) Gavalas V.S. (1997) «Greek International Migration in the 20th Century» MSc Thesis. London School of Economics and Political Science, London

        3. 3) Gavalas V.S. (1997) «The relationship between recent fertility and female education in Peru». Project assessed in «Advanced Population Analysis». Library of the Department of Social Policy, London School of Economics and Political Science, London.

        4. 4) Gavalas V.S. (1997) «Indirect estimations of mortality and derivation of life tables from the Peru fertility survey of 1977» Project assessed in «Advanced Population Analysis». Library of the Department of Social Policy, London School of Economics and Political Science, London.

        5. 5) Gavalas V. S. (1997) «Socio-economic correlates of child survival in the Sierra region of Peru». Project assessed in «Advanced Population Analysis». Library of the Department of Social Policy, London School of Economics and Political Science, London.

         Last updated : 01-01-1970 00:00:00