ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROGEO - 2022: 5-6 ΜΑΪΟΥ 2022
Name:
Tsilimigkas Georgios
Title:
Associate Professor
Scientific Field:
Urban and Regional Planning
Phone:
22510 36464
Office:
Geography Building - 1st floor
Email:gtsil@geo.aegean.gr
Website:
Studies:
 • PhD in Spatial Planning. Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly. Volos, 2007.
 • DEA in Geography. Université Paul Valery - Montpellier III. Montpellier, 2004.
 • Master of Sciences. Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, Filial du CIHEAM. Montpellier, 2003.
 • Masters Studies Program in Spatial planning, urban planning and regional development. Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly. Volos, 2000.
 • Degree (ptychion): School of Architecture of the National Technical University of Athens, 2010.
 • Degree (ptychion): Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, 1998.
Research Interests:
 • Urban Planning (settlement development, planning of small towns and medium-sized cities)
 • Regional Planning (strategic planning, physical planning, marine spatial planning and integrated coastal zone management)
 • Cultural heritage management (landscape assessment and planning, historic towns and villages, architectural heritage management)
Research Projects:
 • 2018 – 2021: Ερευνητικό έργο “Estimating Seasonal Population via Night Time Satellite Images SEPT”. Κωδικός προγράμματος 5761. Επιστημονικός υπεύθυνος Π. Μπαλτάς. Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Παν. Θεσσαλίας/ΤΜΧΠΠΑ). Βόλος. -
 • 2014 – 2015: Ερευνητικό πρόγραμμα «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Κωδικός προγράμματος 2562. -
 • 2013-2015: Ερευνητικό πρόγραμμα “Βιώσιμο μέλλον της ευρωπαϊκής κληρονομιάς μέσα από τα πολιτισμικά τοπία της. Εργαλεία για την κατανόηση, τη διαχείριση και προστασία λειτουργιών και αξιών του τοπίου”. Κωδικός προγράμματος 2542-31137. Υπεύθυνος Πακέτου Εργασίας Θ. Κίζος. Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μυτιλήνη. -
 • 2013-2014 : ΥΠ2 Δράση 6: «Παραδοσιακοί οικισμοί στο Αιγαίο : Παράγοντες μεταβολής του χαρακτήρα των παραδοσιακών οικισμών στο Αιγαίο», στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» στο ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» -
 • 1999: Ερευνητικό πρόγραμμα «Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός». Κωδικός προγράμματος 2326. Επιστημονικός υπεύθυνος Δ. Οικονόμου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, TΜΧΠΠΑ. Βόλος. -
 • 1997: Ερευνητικό πρόγραμμα «Προστασία του περιβάλλοντος του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου των νησιών Κεφαλλονιάς και Ιθάκης». Κωδικός προγράμματος 2174. Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μπεριάτος. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, TΜΧΠΠΑ. Βόλος. -
 • 1997: Ερευνητικό πρόγραμμα «Καταγραφή της μνημειακής κληρονομιάς και δημιουργία αρχείου μνημείων των νησιών Κεφαλλονιάς και Ιθάκης». Κωδικός προγράμματος 2184. Επιστημονικός υπεύθυνος Η. Μπεριάτος. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, TΜΧΠΠΑ. Βόλος. -
Teaching Experience:
 • Urban planning.
 • Regional Planning
 • Settlement Development
 • Planning policy
 • Housing Geography
Publications:

  Chapters in Books

  1. Tsilimigkas G., Deligianni M., Zerbopoylos A., (2016) "Coastal areas and urban development : Issues of definition and a ttypology proposal for the coastal zone". In Kyvelou S. (Eds.) Maritime Spatial issues: Maritime dimension of territorial cohesion; Maritime planning- sustainable blue growth. Maritime dimension of territorial cohesion. Maritime spatial planning - blue Sustainable development. Edition, Kritiki. Athens, ISBN: 9789605861124, pp.159-176. . (in Greek)

  2. Tsilimigkas G., Chatzikonstantinou A., Liakos L. (2015) “Traditional settlements of the Aegean islands Settlement development issues and transformation factors of the traditional settlements of the Aegean islands“. In Spilanis, G., Kizos, T. & Karampela, S. (eds.). Nisiotikotita kai Viosimotita: I periptosi ton nision tou Egeou [Islandness and Sustainability: The Case of Aegean Islands], University Of The Aegean, Mytilene, ISBN: 978-960-88031-2-1 , σελ. 310-326. (in Greek)

  3. Gourgiotis A. Tsilimigkas G. (2011) “The new identity of the Greek Landscape: Instruments and mechanisms for its management”. In Rontos K (eds.) Regional planning and spatial analysis topics: Methods, tools and support systems. Edition, Benos, Athens, ISBN 978-960-8249-76-9, σελ. 265-290. (in Greek)

  4. Tsilimigkas G. (2005) “Mountainous region of Zagori: Social and financial transformation and its impact on local development”. In Beriatos E. (eds.), Mountainous space: Environment - Society – Development, Institute of Kephalonia - Ithaca, in collaboration with the DPRD University of Thessaly. University Press of Thessaly, Volos. pp. 100-118. (in Greek)

        Journal Publications (peer reviewed)

        1. Tsilimigkas, G. Derdemezi E., 2020. “Spatial Planning and the Traditional Settlements Management: Evidence from Visibility Analysis of Traditional Settlements in Cyclades, Greece”. Planning Practice & Research, Volume 35, Issue 1/2020, Pages : 86-106. (DOI: https://doi.org/10.1080/02697459.2019.1687202)

        2. Tsilimigkas, G. Derdemezi E., 2020. “Unregulated built up area expansion on Santorini island, Greece”. European Planning Studies, Volume χχ, Issue χ/20χχ 20χχ, Pages : χχχχ-χχχχ. (DOI: 10.1080/09654313.2019.1687656) [Article in Press]

        3. Tsilimigkas, G., Rempis, N., Derdemezi E., 2020. “Marine zoning and landscape management on crete island, greece”. Journal of Coastal Conservation. Volume χχ, Issue χ/20χχ 20χχ, Pages : χχχχ-χχχχ. (DOI: 10.1007/s11852-020-00757-5) [Article in Press]

        4. Stefani F., Gourgiotis A., Tsilimigkas G., 2019. “Marine Spatial Planning Framework Integration: Synergies, Compatibility and Incompatibility Issues. Evidence from Greece.” Maritime Safety and Security Law Journal, Issue 4/2018-19, Pages : 103-119. (ISSN 2464-9724)

        5. Rempis, N., Alexandrakis, G., Tsilimigkas, G., Kampanis, N., 2018. “Coastal use synergies and conflicts evaluation in the framework of spatial, development and sectoral policies”. Ocean and Coastal Management, Volume 166/2018, Pages : 40-51. (DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2018.03.009)

        6. Tsilimigkas G., Kizos T., Gourgiotis A., 2018. “Unregulated urban sprawl and spatial distribution of fire events: evidence from Greece”. Environmental Hazards, Volume 17, Issue 5/2018, Pages : 436-455. (DOI: 10.1080/17477891.2018.1430554)

        7. Tsilimigkas G., Pafi M., Gourgiotis A., 2018. “Coastal landscape and the Greek spatial planning: Evidence from windpower in the south aegean islands”. Journal of Coastal Conservation, Volume 22, Issue 6/2018, Pages : 1129-1142. (DOI: 10.1007/s11852-018-0620-2)

        8. Tsilimigkas, G. & Rempis, N., 2018. Marine uses, synergies and conflicts. Evidence from Crete Island, Greece. Journal of Coastal Conservation, Volume 22, Issue 2/2018, Pages : 235-245. (DOI: 10.1007/s11852-017-0568-7)

        9. Kizos T., Tsilimigkas G., Karampela S., 2017. What Drives Built-Up Area Expansion on Islands? Using Soil Sealing Indicators to Estimate Built-Up Area Patterns on Aegean Islands, Greece”. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Volume 12, Issue 1/2017, Pages : 35-52.. (DOI: 10.1111/tesg.12244)

        10. Tsilimigkas, G. Derdemezi E., 2017. “What do you see in the Landscape?” : Visibility Analysis in the Island Landscape of Sifnos, Greece. Island Studies Journal, Volume 12, Issue 1/2017, Pages : 35-52. (DOI: https://doi.org/10.24043/isj.4)

        11. Tsilimigkas, G., Rempis, N., 2017. “Maritime spatial planning and spatial planning: Synergy issues and incompatibilities. Evidence from Crete island, Greece” Ocean & Coastal Management, Volume 139, Issue 1/2017, Pages : 33-41. (DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2017.02.001)

        12. Gourgiotis A., Tsilimigkas G., 2016. A new approach to spatial planning in Greece.. Aeihoros Volume 26/2016, Pages: 103-122

        13. Gourgiotis A., Tsilimigkas G., 2016. Transition énergétique et planification spatiale : l’expérience Hellénique. Géographies, Géopolitiques et Géostratégies Régionales, Volume IV, Issue 1/2016, Pages: 43-54. [link]

        14. Stefani E., Tsilimigkas G., Gourgiotis A., 2016. An Integrated framework for Maritime Spatial Planning. Aeihoros special issue entitled : «Spatial development and planning, maritime spatial planning and integrated coastal area management», Volume 23/2016: Pages 135-150 [link]

        15. Tsilimigkas, G., Deligianni M., Zerbopoylos A. 2016. “Spatial typologies of greek coastal zones and unregulated urban growth. Journal of Coastal Conservation: Planning and Management. Volume 20, Issue 5/2016, Pages 397-408. (DOI: 10.1007/s11852-016-0453-9) [link]

        16. Stathakis D., Tsilimigkas G., 2015. Measuring the compactness of European medium-sized cities by spatial metrics based on fused data sets. International Journal of Image and Data Fusion. Volume 6, Issue 1/2015, Pages 42-64. (DOI: 10.1080/19479832.2014.941018)

        17. Tsilimigkas G., Stathakis D., Pafi M., 2015. “Εvaluating the land use patterns of medium-sized hellenic cities”. Urban Research and Practice” Volume 9, Issue 2/2016, Pages 181-203 (DOI: 10.1080/17535069.2015.1125940) [link]

        18. Chorianopoulos I., Tsilimigkas G., Koukoulas S., Balatsos T., 2014. The shift to competitiveness and a new phase of sprawl in the Mediterranean city: Enterprises guiding growth in Messoghia – Athens. Cities. Volume 39, Issue 1/2014, Pages 133-143. (DOI: 10.1016/j.cities.2014.03.005)

        19. Tsilimigkas G., Gourgiotis A, 2014. Landscape management in regional planning studies . Aeihoros, special issue entitled : «Methods of analysis and Greek landscape management». Vol. 19/2014, Pages 24-37 (in Greek)

        20. Tsilimigkas G., 2014. The land use impacts in the landscape character. Quantification of the structure and spatial distribution of land uses in Larger Urban Zones. Aeihoros special issue entitled : «Methods of analysis and Greek landscape management». Vol. 19/2014, Pages 80-103 (in Greek)

        21. Tsilimigkas G., Kizos T., 2014, Space, pressures and the management of the greek landscape. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, Volume 96, Issue 2/2014, Pages 159-175. (DOI: 10.1111/geob.12043).

        22. Tsilimigkas G., Kizos T., 2014. Proposal for a typology of Greek rural areas. Geographies. Volume 23/2014, Pages 41-52. (in Greek)

        23. Tsilimigkas G., Gourgiotis A., 2013. Usages du sol et incendies dans la Zone Urbaine Élargie (ZUE) d’Athènes. Méditerranée: Les grands incendies en Méditerranée, Quelle réponse aux désastres environnementaux ?. Volume 121, Issue 2/2013, Pages 95-102.

        24. Gourgiotis A., Tsilimigkas G. 2011 “The spatial planning contribution in the renewable energy resources development ” Technica Chronika, Sect. A, Scientific Journal of the Technical Chamber of Greece. TCG, Vol. 1/2011, Pages 1-10. (in Greek)

        25. Sidiropoulos G. Tsilimigkas G. 2010 “The urban violence Issue : The Athens Case” Technica Chronika, Sect .A, Scientific Journal of the Technical Chamber of Greece. TCG, Vol. 3/2010, Pages 163-173. (in Greek)

         Conference Publications (peer reviewed)

         1. Derdemezi E., Tsilimigkas, G., 2019 “The impacts of built-up area expansion on island landscape: The case of Santorini island, Greece” 12th International Congress of the Hellenic Geographical Society (ICHGS – 2019). Athens, Greece, 1 – 4 November 2019. , pp. xxx-xxx. ISBN: xxx.

         2. Derdemezi E., Tsilimigkas, G., Pavlogeorgatos G., 2019 “Unregulated urban growth and built-up areas dispersion as a landscape transformation factor: Evidence from Ermoupoli, Syros, Greece“ 4rd International Conference on “Changing Cities: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions”, Chania, Crete Island, Greece, 24-29 June 2019, pp. 415-424. ISBN: 978-960-99226-9-2.

         3. Rempis N., Tsilimigkas, G., Pavlogeorgatos G., 2019 “Cruise tourism and coastal cities landscape. Evidence from Crete Island, Greece”. 4rd International Conference on “Changing Cities: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions”, Chania, Crete Island, Greece, 24-29 June 2019, pp. 387-396. ISBN: 978-960-99226-9-2.

         4. Δερδεμέζη Ε.-Θ., Τσιλιμίγκας Γ., 2019 “Οι επιπτώσεις της διάσπαρτης οικιστικής ανάπτυξης στο τοπίο των νησιών: Η περίπτωση της Σαντορίνης”. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Λέσβος, 06 - 09 Ιουνίου 2019. Πρακτικά συνεδρίου σε ΧΧΧ. [Abstract]

         5. Case study Sifnos. Proceedings in the scientific symposium, 5nd Pan-Hellenic conference in planing and regional development. Pedion Areos, Volos, 27-30 September 2018, σελ. 526-536. ISBN: 978-960-99226-6-1. (in Greek)

         6. Derdemezi E., Tsilimigkas G. 2018 “Preservation and management of cultural heritage: Visibility analysis of traditional settlements in Cyclades“. In International Geomatics Applications “GEOMAPPLICA” Conference, Syros – Mykonos Islands, Greece, 25-29 June 2018. [Conference proceedings in CDROM]

         7. Rempis N., Derdemezi E., Tsilimigkas G. 2018 “The impact of spatial policies on insular and coastal landscape. Evidence from Heraklion, Crete Island. European Geosciences Union General Assembly. Vienna, Austria, 8–13 April 2018. [Abstract]

         8. Rempis, N., Tsilimigkas, G. Pavlogeorgatos G. “Coastal zones and Marine Spatial Planning. The case of the Municipality of Ierapetra, Crete”. Proceedings in the scientific symposium, 5nd Pan-Hellenic conference in planing and regional development. Pedion Areos, Volos, 27-30 September 2018, pp. 937-950. ISBN: 978-960-99226-6-1. (in Greek)

         9. Rempis, N., Tsilimigkas, G. “The importance of geospatial data in the implementation of spatial planning”. Proceedings in the scientific symposium, 5nd Pan-Hellenic conference in planing and regional development. Pedion Areos, Volos, 27-30 September 2018. [Abstract] (in Greek)

         10. Rempis N., Alexandrakis G, Tsilimigkas G. and Kampanis N. 2017 «Land and sea use interaction in Heraklion coast», International Conference MaPSIS 2017, Maritime Spatial Planning, Ecosystem Approach and Supporting Information Systems, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 24-28 April 2017. [Abstract]

         11. Rempis N., Tsilimigkas G. 2017 «Landscape changes: Quantitative representation of structure and spatial distribution of land uses in the Larger Urban Zones of Heraklion», 3rd International Conference on “Changing Cities: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions”, Syros Island, Greece, 26-30 June 2017, Proceedings, 1562-1569. Grafima Publications, ISBN: 978-618-5271-12-1.

         12. Derdemezi E., Tsilimigkas, G. “Visual impact assessment on insular landscape. Evidence from Sifnos island” In the “ISISA Islands of the World XIV Conference 2016”, Mytilini, Lesvos, Greece, 23 - 27 May 2016.

         13. Rempis, N., Tsilimigkas, G. “Maritime Spatial Planning integration in Spatial Planning: Evidence from the Crete region” In the “ISISA Islands of the World XIV Conference 2016”, Mytilini, Lesvos, Greece, 23 - 27 May 2016.

         14. Batziora K., Tsilimigkas G., “Study and analysis of the traditional villages pattern of Corfu island”. Proceedings in the scientific symposium, 4nd Pan-Hellenic conference in planning and regional development. Pedion Areos, Volos, 24-27 September 2015. (in Greek)

         15. Deligianni M., Tsilimigkas, G. Pavlogeorgatos G., “Mapping population distribution in coastal zones using soil sealing datasets: Evidence from North and South Aegean islands. 2nd International Conference on “Changing Cities II : Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions” Porto Heli, Peloponnese – Greece, 22-26 June, 2015.

         16. Stefani E., Tsilimigkas G., “The importance of maritime spatial planning in the protection and development of Greek seas”. Proceedings in the scientific symposium, 4nd Pan-Hellenic conference in planning and regional development. Pedion Areos, Volos, 24-27 September 2015.

         17. Tsilimigkas G., Gourgiotis A., “Issues coherence between terrestrial and maritime spatial planning”. Proceedings in the scientific symposium, 4nd Pan-Hellenic conference in planing and regional development. Pedion Areos, Volos, 24-27 September 2015. (in Greek)

         18. Zerbopoylos A., Tsilimigkas G., Pavlogeorgatos G., “Coastal zones definition: Evidence from North and South Aegean islands”. 2nd International Conference on “Changing Cities II : Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions” Porto Heli, Peloponnese – Greece, 22-26 June, 2015.

         19. Kizos T., Tsilimigkas G., Balatsos T., 2014 ”Land Use Intensity and Rural Landscape Management and Planning: Evidence from Lesvos”. In the 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society. Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 22-24 October 2014.

         20. Kizos T., Tsilimigkas G., Βλάχος Γ., 2014. "Rural Geography and Agro-environmental Policy in Greece". In the Scientific Symposium, the 13th Hellenic Conference of Agricultural Economics. Agricultural University of Athens, Athens 20-23 November 2014. (in Greek)

         21. Liakos L., Tsilimigkas G., Chatzikonstantinou A. 2014 “Legal framework spatial database for architectural heritage. FOSS application in Aegean islands traditional settlements“. In 1st International Geomatics Applications “GEOMAPPLICA” Conference, Skiathos, Greece, 08-11 September 2014. pp 199-205 [Conference proceedings in CDROM]

         22. Tsilimigkas G., Chatzikonstantinou A., Liakos L. 2014 “Transformation factors of traditional settlements on the islands of the Aegean Sea. Mykonos case study”. In the 12th International Conference on Urban History Session: Managing Change in Historic Settlements, European Association for Urban History (EAUH). Nova University of Lisbon, Portugal; 03-06 September 2014

         23. Tsilimigkas G., Kizos T., Karampela S., 2014 “Built-up area expansion assessment via soil Sealing Pattern Evaluation: Evidence from the North & South Aegean islands”. In Socio-Economic Sustainability, Regional Development and Spatial Planning: European and International Dimensions & Perspectives. Mytilene, Lesvos, Greece 04- 07 July, 2014. pp. 91-97.

         24. Tsilimigkas G., Liakos L., Chatzikonstantinou A. 2014 “Spatial configuration of soil sealing : Cyclades islands case study“. In 1st International Geomatics Applications “GEOMAPPLICA” Conference, Skiathos, Greece, 08-11 September 2014. pp 165-171 [Conference proceedings in CDROM]

         25. Tsilimigkas G., Stathakis D., Gourgiotis A., 2014. “Morphology of land use patterns of medium-sized Hellenic cities”. In 1st International Geomatics Applications “GEOMAPPLICA” Conference, Skiathos, Greece, 08-11 September 2014. pp. 179-185 [Conference proceedings in CDROM]

         26. Stathakis D., Tsilimigkas G., 2013, “Measuring urban compactness of European medium sized cities”. In the 29th Urban Data Management Symposium (UDMS), in the International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS). Volume XL-4/W1, 29-31 May, London, United Kingdom. [link]

         27. Gourgiotis A., Tsilimigkas G., Kizos T. 2012 "Spatial Transformations and typologies of the Greek landscape. Landscape management issues". Proceedings of the Scientific Symposium, 2nd National Conference on Urban Planning and Regional Development. University of Thessaly, Pedion Areos, Volos, 27 - 30 September 2012. (in Greek)

         28. Tsilimigkas G., Chorianopoulos I., Koukoulas S., Mpalatsos T., 2012 "Spatial planning and Territorial competitiveness: locational traits of business formationin in Mesogia – Attica." Proceedings of the Scientific Symposium, 2nd National Conference on Urban Planning and Regional Development. University of Thessaly, Pedion Areos, Volos, 27 - 30 September 2012. (in Greek)

         29. Sidiropoulos G. Tsilimigkas G. Stathakis D. 2010 “Cartographic representation of the limits of urban expanding in Greece”. Proceedings in the 11th National Conference of Cartography. The cartography of Greece State. Nafplio 8-10 December 2010. (in Greek)

         30. Sidiropoulos G. Tsilimigkas G. 2009 “ The urban violence Issue in the urban space function : The Athens Case” Proceedings in the scientific symposium, 2nd Pan-Hellenic conference in planing and regional development. Pedion Areos, Volos, 24-27 September 2009. Vol III pp. 1491-1498. (in Greek)

         31. Tsilimigkas G., Gourgiotis A., 2009. “The fragility of the spirit of the place. Principles for the achievement of the sustainable touristic development in Greek mountainous areas”. Proceedings in the 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference. Mykonos, 21-26 June 2009. [Conference proceedings in CDROM].

         32. Kotzamanis B. Stathakis D. Tsilimigkas G. 2008 “The immigrants role in the organization, structure, and function of the coastal and insular area”. Proceedings of the 10th National Conference of Cartography. The cartography of the region of Epirus, Cartography of the mainland: Barriers – Carriers – Standards and quality. Ioannina, November 12-15. (in Greek)

         33. Tsilimigkas G. 2008 « Questions sur la diffusion de l’esprit du lieu : le cas des routes culturelles dans l’Europe de sud-est ». Proceedings of the 16th General Assembly and International Scientific Symposium. Forum of Young Researchers and Professionals. Quebec, Canada, September 27-28. [Conference proceedings in CDROM]

         34. Tsilimigkas G. 2007 “Τhe heritage as a factor of local development in Greek mountainous areas”, Proceedings of international scientific symposium; Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE). Under the aegis of DPRD, University of Thessaly, in collaboration with the TCG, the DME, Aristotle University of Thessaloniki, the SIMOR, SME, National Technical University of Athens and the DPCT, TEI -TCG of West Macedonia. Skiathos, June 24-28. Thessaloniki, Grafima: vol. IV pp. 2973-2978.

              Last updated : 01-01-1970 00:00:00