ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 100Εξάμηνο σπουδών:Α
Τίτλος Μαθήματος:Εισαγωγή στην Πληροφορική
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη2
Εργαστηριακή άσκηση2
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=100


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο διδασκόμενος αναμένεται να:

 • Να απαριθμεί τις μεθόδους ψηφιακής αναπαράστασης δεδομένων
 • Να εκτελεί αριθμητικές και λογικές πράξεις στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης
 • Να περιγράφει τη δομή και λειτουγία του υπολογιστή και των δικτύων υπολογιστών
 • Να χειρίζεται εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επεξεργαστή κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις)
 • Να σχεδιάζει αλγορίθμους με χρήση λογικών διαγραμμάτων
 • Να συνθέτει κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστών
 • Να χειρίζεται εφαρμογές διαδικτυακής χαρτογραφίας
 • Να αναγνωρίζει τη συμβολή της πληροφορικής στην Επιστήμη της Γεωγραφίας

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Διδακτικές ενότητες:

 • Η επιστήμη της Πληροφορικής – Ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων – Δυαδικό σύστημα αρίθμησης – Αριθμητικές και Λογικές πράξεις
 • Αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών - Υλικό - Λογισμικό
 • Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών – Διαδίκτυο
 • Αναπαράσταση γραφικών – Αναπαράσταση χωρικών δεδομένων
 • Εισαγωγή στους αλγόριθμους – Λογικά Διαγράμματα - Εισαγωγή στον προγραμματισμό
 • Εφαρμογές πληροφορικής στη Γεωγραφία

Εργαστηριακές ασκήσεις:

 • Λειτουργικό σύστημα - Διαχείριση αρχείων - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Επεξεργασία κειμένου Ι
 • Λογιστικά φύλλα
 • Παρουσιάσεις - Επεξεργασία κειμένου ΙΙ
 • Αλγόριθμοι – Λογικά διαγράμματα
 • Προγραμματισμός Ι
 • Προγραμματισμός ΙΙ
 • Διαδικτυακή Χαρτογραφία

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:

Με φυσική παρουσία

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Λειτουργικό σύστημα MS Windows - Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου - Web mail - Google Earth - Γλώσσα προγραμματισμού R
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εργαστηριακή άσκηση26
Διάλεξη26
Μη επιβλεπόμενη μελέτη78
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις6
Σύνολο Μαθήματος136
Αξιολόγηση Φοιτητών
Εργαστηριακές πρόοδοι (3) - Εργαστηριακή εξέταση - Γραπτή εξέταση


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Εισαγωγή στους υπολογιστές, Peter Norton, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική, Παπαδακης Ν. - Παναγιωτακης Σ. - Ψαρακη Μ., Εκδόσεις Δίσιγμα
 • Αρχές Λειτουργίας και Προγραμματισμού Η/Υ, Γ. Γιαγλής, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, B. A. Forouzan, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Σημειώσεις του διδάσκοντα