ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 102Εξάμηνο σπουδών:Α
Τίτλος Μαθήματος:Σύγχρονη Ανθρωπογεωγραφία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Φροντιστήριο1
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=102


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Ανάλυση και εμπέδωση του γεωγραφικού-χωρικού τρόπου σκέψης ο οποίος είναι εξαιρετικά κρίσιμος και για την επιτυχία στα επόμενα μαθήματα τουλάχιστον σε αυτά της ανθρωπογεωγραφίας
 • Ανάλυση κεντρικών ανθρωπογεωγραφικών εννοιών και διαδικασιών
 • Σύνδεση και συσχέτιση των θεωρητικών ανθρωπογεωγραφικών εννοιών με συγκεκριμένα παραδείγματα από τον διεθνή, τον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο

Γενικές Ικανότητες

 1. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 2. Ομαδική εργασία

 3. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 4. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Αντικείμενο και περιεχόμενο της επιστήμης της Ανθρωπογεωγραφίας. Σχέση και αλληλεπίδραση με την Φυσική Γεωγραφία. Οι σημερινές τάσεις και η θέση της στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Ανθρωπογεωγραφική ορολογία: χώρος, θέση, τόπος, τοπίο, κλίμακα, περιφέρεια. Πολιτική, Κοινωνική και Πληθυσμιακή Γεωγραφία., Πολιτιστική, Αστική, Αγροτική, Περιφερειακή και Ιστορική Γεωγραφία, Οικονομική Γεωγραφία 1: Περιεχόμενο και Διαστάσεις της Σύγχρονης Οικονομικής Γεωγραφίας, Οικονομική Γεωγραφία 2: Η Χωρική Υπόσταση των Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, Θεωρίες Χωροθέτησης του Δευτερογενή Τομέα με Έμφαση στην Βιομηχανία., Θεωρία της Ανθρωπογεωγραφίας, Θεωρία της Ανθρωπογεωγραφίας ΙΙ, Θεωρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης: Θεωρίες Αυτόεξισορρόπηση, Θεωρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης: Θεωρίες Ανισορροπίας / Υπανάπτυξης, Αστικοποίηση και Οργάνωση του Αστικού Χώρου., Παρουσιάσεις εργασιών.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Εισάγετε το κείμενο σας εδώ. Παουσιάσεις δραστηριοτήτων και εργασιών με videoprojector
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Φροντιστήριο13
Εκπόνηση εργασιών26
Μη επιβλεπόμενη μελέτη59
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Τελικές γραπτές εξετάσεις, πρόοδοι, εργασίες και δρατηριότητες


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Τερκενλή, Θ.Σ., Ιωσηφίδης, Θ, Χωριανόπουλος, Ι. (2007) (Επιμέλεια) ‘Ανθρωπογεωγραφία. Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος’. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 2. Λεοντίδου, Λ. (2005) ‘Αγεωγράφητος Χώρα. Ελληνικά Είδωλα και Επιστημολογικές Διαδρομές της Ευρωπαϊκής Γεωγραφίας’ Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 3. Καυκαλάς, Γ. (2004) (Επιμ.) Ζητήματα Χωρικής Ανάπτυξης. Αθήνα: Κριτική.

 4. Πετράκος, Γ. και Ψυχάρης Γ. (2004) Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Αθήνα: Κριτική.