ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 105Εξάμηνο σπουδών:Β
Τίτλος Μαθήματος:Εισαγωγή στη Χαρτογραφία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη2
Εργαστηριακή άσκηση2
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=105


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος Εισαγωγή στη Χαρτογραφία του Β’ εξαμήνου είναι να εισαγάγει τους Γεωγράφους Φοιτητές στις βασικές αρχές και έννοιες της επιστήμης της Χαρτογραφίας. Μέσα από σειρά διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις γνώσεις εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξοικείωση τους με τις χαρτογραφικές μεθόδους προκειμένου ως Γεωγράφοι να σχεδιάζουν επικοινωνιακά αποδοτικούς χάρτες. Τα περιεχόμενα του μαθήματος δίνουν την δυνατότητα στους Γεωγράφους φοιτητές να γνωρίσουν τις πτυχές της χαρτογραφικής σύνθεσης και της χαρτογραφικής απόδοσης των γεωγραφικών οντοτήτων με την χρήση εργαλείων γεωπληροφορικής.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο διδασκόμενος αναμένεται να:

 • Να απαριθμεί τις μεθόδους έντυπης και ψηφιακής οπτικοποίησης γεωγραφικών δεδομένων
 • Να εκτελεί αριθμητικές πράξεις για τον υπολογισμό αποστάσεων και εκτάσεων με τη χρήση της χαρτογραφικής κλίμακας
 • Να περιγράφει τη δομή των θεματικών χαρτών
 • Να χειρίζεται εφαρμογές δημιουργίας χαρτών (arcmap)
 • Να σχεδιάζει χάρτες με χρήση λογισμικών
 • Να συνθέτει γεωγραφικές πληροφορίες σε χαρτογραφική μορφή
 • Να χειρίζεται εφαρμογές χαρτογραφίας
 • Να αναγνωρίζει τη συμβολή της ψηφιακής χαρτογραφίας στην Επιστήμη της Γεωγραφίας

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Αυτόνομη εργασία

 3. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα της Εισαγωγής στη Χαρτογραφία περιέχει τις παρακάτω διδακτικές ενότητες:

 • Βασικές αρχές και έννοιες της επιστήμης της Χαρτογραφίας.
 • Ιστορική εξέλιξη της χαρτογραφίας.
 • Χαρτογραφικές προβολές και προβολικά συστήματα.Η κλίμακα στη Χαρτογραφία.
 • Η χρήση της κλίμακας, ασκήσεις μετατροπών κλιμάκων.
 • Τύποι χαρτών, Χαρτογραφικές σειρές και Άτλαντες. Πηγές Χαρτογραφικών Δεδομένων.
 • Χαρτογραφικά δεδομένα και χαρτογραφική απεικόνιση γεωγραφικών οντοτήτων. Χαρτογραφικά σύμβολα, οπτικές μεταβλητές χαρτογραφικών συμβόλων. Τυπογραφία χάρτη.
 • Τοπογραφικοί χάρτες και μέθοδοι αναπαράστασης του ανάγλυφου
 • Οπτική αντίληψη και χρώμα, δημιουργία και προδιαγραφές χρώματος και μοτίβου
 • Διαδικτυακή χαρτογραφία και εφαρμογές. Δυναμική – Διαδραστική χαρτογραφία.
 • Χαρτογραφία και συστήματα GPS. Η χαρτογραφική απεικόνιση μέσα από υπολογιστές ταμπλέτες (tablets)

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Λογισμικό οπτικοποίησης γεωγραφικών δεδομένων (ARCMAP, colourBrewer)
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη26
Εργαστηριακή άσκηση26
Εκπόνηση εργασιών36
Μη επιβλεπόμενη μελέτη39
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Αξιολόγηση των Εργαστηριακών Ασκήσεων (Βαθμός Α) Γραπτές Εξετάσεις (Βαθμός Β)   Τελικός Βαθμός: 0,40*Α + 0,60*Β


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Στοιχεία Χαρτογραφίας, Robinson, Α.Η., Morrison, J.L., Muehrcke, P.C., Guptill, S.C., 2002,, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ
 2. Λιβιεράτος Ε. 1988. Γενική Χαρτογραφία και Εισαγωγή στη Θεματική Χαρτογραφία. Εκδόσεις Ζήτη. σελ. 216.
 3. Slocum TA, McMaster RB, Kessler FC, and Howard HH. 2009. Thematic Cartography and Geovisualization. Pearson Education (3rd edition), pp. 576.
 4. Dorling D and Fairbairn D. 1997. Mapping: Ways of Representing the World (Insights Into Human Geography), Prentice Hall, pp. 192.Keates JS. 1989. Cartographic Design and Production, Longman, pp. 261.
 5. Brewer CA. 2005. Designing Better Maps: A Guide for GIS Users. ESRI, pp. 220
 6. Barber P. and Harper Τ. 2010. Magnificent Maps: Power, Propaganda and Art. The British Library Publishing Division, pp. 176.
 7. Παρασχάκης I, Παπαδοπούλου M και Πατιάς Π. 1990. Αυτοματοποιημένη Χαρτογραφία, Εκδόσεις Ζήτη. σελ. 280.