ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 108Εξάμηνο σπουδών:Β
Τίτλος Μαθήματος:Πληθυσμιακή Γεωγραφία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=108


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της πληθυσμιακής γεωγραφίας, τις πηγές των πληθυσμιακών δεδομένων και τις βασικές διαδικασίες μεταβολής ενός πληθυσμού. Γίνεται επίσης μία σύντομη επισκόπηση της ιστορίας του πληθυσμού της γης και της σημερινής γεωγραφικής κατανομής του στον πλανήτη. Θίγονται τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν σήμερα την παγκόσμια κοινότητα, όπως το πρόβλημα της ένδειας στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού και οι μελλοντικές προοπτικές υπό το φως των πρόσφατων δημογραφικών εξελίξεων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Γενικές Ικανότητες

  1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  2. Ομαδική εργασία

  3. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι κύριες ενότητες που απαρτίζουν το μάθημα είναι: Η Πληθυσμιακή Γεωγραφία ως κλάδος της Ανθρωπογεωγραφίας. Η δομή του πληθυσμού. Ιστορία του πληθυσμού της γης. Η ιστορική εμπειρία της Δυτικής Ευρώπης. Η θεωρία του Δημογραφικού Mετασχηματισμού. Η σύγχρονη πραγματικότητα στον «Τρίτο Κόσμο».

Η αναπαραγωγή του πληθυσμού. Η φθορά του πληθυσμού. Η γαμηλιότητα και η μέτρησή της. Κινητικότητα του πληθυσμού. Πληθυσμός και πλουτοπαραγωγικοί πόροι. Η δημογραφία των αναπτυγμένων κοινωνιών.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
MS Office, Internet.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών40
Μη επιβλεπόμενη μελέτη48
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος130
Αξιολόγηση Φοιτητών


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Γαβαλάς Β. (2019) Ο πληθυσμός των νησιών του Αρχιπελάγους: 1920-2020  ένας αιώνας δημογραφικής και κοινωνικής εξέλιξης των Αιγαιακών κοινωνιών. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Δίσιγμα. 

Ταπεινός Γ. (1993) Στοιχεία Δημογραφίας, Αθήνα: Παπαζήσης.

Vallin J. (1989) Ο πληθυσμός της γης, Αθήνα: Gutenberg.

Γαβαλάς Β., Μπαλτάς Π., Κωστοπούλου Ε. (2016) Ο Κόσμος που Κερδίσαμε. Πληθυσμιακή Γεωγραφία της Σύγχρονης Ελλάδας. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

An introduction to population geography

 

Hornby, Willam FredericJones, Melvyn, - c1993 . -- 304.6 HOR

 

Population, migration and the changing world order. - (Belhaven series on population studies)

 

GouldW. T. S., Findlay, A. M., - 1996 . -- 304.8 POP