ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 151Εξάμηνο σπουδών:Β
Τίτλος Μαθήματος:Αγγλικά ΙΙ (EAP: English for Academic Purposes)
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Αγγλική (και όταν απαιτείται Ελληνική)
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=151


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μέσα από μια πληθώρα διδακτικού υλικού, δραστηριοτήτων εντός της αίθουσας διδασκαλίας και ομαδικών εργασιών, το μάθημα αυτό επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αναπτύξουν τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές εκείνες δεξιότητες , όπως περιγράφονται παρακάτω:

1. Ακαδημαϊκές Δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα (EAP) και στα ελληνικά, όταν είναι απαραίτητο.

· Υψηλού επιπέδου έρευνα στη βιβλιοθήκη και το διαδίκτυο προς εξεύρεση βιβλιογραφικών αναφορών και αξιολόγηση του υλικού που βρίσκουν,

· Υψηλού επιπέδου έρευνα και σύνθετη αναζήτηση προς εξεύρεση ηλεκτρονικών λεξικών και μηχανών αυτόματης μετάφρασης, έτσι ώστε οι φοιτητές/-τριες να ξεπεράσουν προβλήματα ορολογίας,

· Υψηλού επιπέδου Συγγραφικές και Προφορικές Δεξιότητες στα αγγλικά:

2. Προφορικές παρουσιάσεις στα αγγλικά,

3. Συγγραφή Επιστημονικού Δοκιμίου (essay writing) και Μικτής Βιβλιογραφίας (βιβλιογραφικές πηγές γραμμένες στο Λατινικό αλφάβητο [π.χ. αγγλικά, γαλλικά] και βιβλιογραφικές πηγές γραμμένες σε άλλο σύστημα γραφής [π.χ. ελληνικά, αραβικά, κινέζικα, ρώσικα]):

4. Πώς να παραφράζουν, να αναδιατυπώνουν επιστημονικές απόψεις επιστημόνων χωρίς να πίπτουν στο παράπτωμα της λογοκλοπής (plagiarism),

5. Επεξεργασία δοκιμίων (από προηγούμενες εξεταστικές περιόδους),

6. Συγγραφή Συνοδευτικής Επιστολής (Cover Letter) στα αγγλικά,

7. Συγγραφή Βιογραφικού Σημειώματος (CV) στα αγγλικά,

8. Διαφορετικά ύφη γραφής και παρουσίασης στα αγγλικά (π.χ. Βρετανικά και Αμερικάνικα Αγγλικά) έτσι ώστε οι φοιτητές/-τριες να αναπτύξουν διαπολιτισμική ικανότητα των αγγλικών που χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο (Englishes), και

9. Πιθανή σύγκριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δεξιοτήτων στην αγγλική και την ελληνική γλώσς έτσι ώστε οι φοιτητές/-τριες να βελτιώσουν (και να μεγιστοποιήσουν) τις διαγλωσσικές και διαπολιτισμικές ικανότητές τους.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Λήψη αποφάσεων

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Ομαδική εργασία

 5. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 7. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Μέσα από μια πληθώρα διδακτικού υλικού, δραστηριοτήτων εντός της αίθουσας διδασκαλίας και ομαδικών εργασιών, οι φοιτητές/-τριες:

 • Αποκτούν ακαδημαϊκές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα (EAP):

Μέσα από υψηλού επιπέδου έρευνα στη βιβλιοθήκη και το διαδίκτυο προς εξεύρεση βιβλιογραφικών αναφορών και αξιολόγηση τους,

 • Αποκτούν υψηλού επιπέδου Συγγραφικές και Προφορικές Δεξιότητες στα αγγλικά:

Μέσα από:

 1. Προφορικές παρουσιάσεις στα αγγλικά;
 2. Τη συγγραφή επιστημονικού Δοκιμίου (essay writing) και μικτής βιβλιογραφίας (βιβλιογραφικές πηγές γραμμένες στο Λατινικό αλφάβητο [π.χ. αγγλικά, γαλλικά] και βιβλιογραφικές πηγές γραμμένες σε άλλο σύστημα γραφής [π.χ. ελληνικά, αραβικά, κινέζικα, ρώσικα]);
 3. Παράφραση, αναδιατύπωση επιστημονικών απόψεων επιστημόνων χωρίς να διολισθαίνουν στο παράπτωμα της λογοκλοπής (plagiarism);
 4. Συγγραφή Συνοδευτικής Επιστολής (Cover Letter) στα αγγλικά; και
 5. Συγγραφή Βιογραφικού Σημειώματος (CV) στα αγγλικά.
 • Αποκτούν διαγλωσσικές και διαπολιτισμικές ικανότητές:

Μέσα από τη μελέτη και σύγκριση:

 1. Διαφορετικών ύφων γραφής και παρουσίασης στα αγγλικά (π.χ. Βρετανικά και Αμερικάνικα Αγγλικά) έτσι ώστε οι φοιτητές/-τριες να αναπτύξουν διαπολιτισμική ικανότητα των αγγλικών που χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο (Englishes), και
 2. Των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δεξιοτήτων στην αγγλική και την ελληνική γλώσα.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Χρήση: Η/Υ, διαδικτύου, μονόγλωσσων, δίγλωσσων και πολύγλωσσων ηλεκτρονικών λεξικών, οπτικοακουστικών μέσων.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπαιδευτική εκδρομή3
Εκπόνηση εργασιών100
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος145
Αξιολόγηση Φοιτητών
Οι φοιτητές/-τριες έχουν την δυνατότητα να περάσουν το παρόν μάθημα: (1) Είτε με το να συμμετέχουν στις δραστηριότητες εντός της αίθουσας διδασκαλίας, στις ατομικές και/ή ομαδικές εργασίες, προφορικές παρουσιάσιες και στη συγγραφή και την προφορική παρουσίαση μιας τελικής εργασίας, (2) Είτε με το να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις, ή   (3) Και με τους δύο ανωτέρω τρόπους (εάν οι φοιτητές/-τριες δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις εν γένει δραστηριότητες εντός της αίθουσας διδασκαλίας, τις εργασίες στο σπίτι και τη τελική εργασία, είτε εάν οι φοιτητές/-τριες επιθυμούν την βελτίωση της τελικής βαθμολογίας τους στο μάθημα.


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Ηλεκτρονικές σημειώσεις της διδάσκουσας.