ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 204Εξάμηνο σπουδών:Δ
Τίτλος Μαθήματος:Πολιτική Γεωγραφία και Γεωπολιτική
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=204


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να εισαχθούν στη διαδικασία κατανόησης και κριτικής ανάλυσης των διαφορετικών τρόπων προσέγγισης των πολιτικών φαινομένων. Να γνωρίσουν και να  κατανοήσουν όρους, έννοιες και προσεγγίσεις της πολιτικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής και να τις χρησιμοποιούν στην ανάλυση των πολιτικών φαινομένων. Να αντιλαμβάνονται και συσχετίζουν τις χωρικές και γεωγραφικές διαστάσεις της πολιτικής στην γεωγραφική κλίμακα και στα επίπεδα.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Λήψη αποφάσεων

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Ομαδική εργασία

 5. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 6. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 7. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Η πολιτική οργάνωση των σύγχρονων κοινωνιών: κράτος, έθνος και εθνικό κράτος, τύποι κρατών. Όρια και σύνορα, επικράτεια, διοικητική κατάτμηση. Ανάλυση των πολιτικών σχέσεων μεταξύ συλλογικοτήτων και ομάδων στον χώρο, με αντικείμενο τον χώρο και, τέλος, με εργαλείο τον χώρο, σε τοπική, εθνική, περιφερειακή και διεθνή-παγκόσμια κλίμακα. Συμμετοχή και ιδιότητα του μέλους στο εθνικό κράτος, αποδημία- μετανάστευση-διασπορά- μειονότητες. Χρήση της εντοπιότητας, της θρησκείας, της γλώσσας, της εκπαίδευσης και της εθνο-πολιτισμικής διαφορετικότητας στις στρατηγικές του κράτους και των ομάδων. Εκλογές και χωρική ανάλυση. Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων. Γεωπολιτική και οι διάφορες σχολές της. Ιμπεριαλισμός, Αποικιοκρατία και Απο-αποικιοποίηση, Ψυχρός Πόλεμος και μετά διπολική εποχή. Πολιτική γεωγραφία των υδάτων και της θάλασσας. Σύγχρονοι διεθνείς δρώντες: Κράτη, υπερεθνικοί στρατιωτικοί και πολιτικοί οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Κοινωνικά Κινήματα. Προσεγγίσεις της Παγκοσμιοποίησης και της τρομοκρατίας. Πολιτική και σχέσεις σε διάφορες περιοχές.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών39
Μη επιβλεπόμενη μελέτη59
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Τελικές Εξετάσεις 70% Παρουσίαση Εργασίας 10% Άριστη Εργασία 20%


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Parker, G., 2002, Γεωπολιτική, Αθήνα: Ροές
 2. Braden, K. E. & Shelley, F.E., 2006, Παγκόσμια γεωπολιτική, Αθήνα: Ροές
 3. Agnew, J., Katharyne Mitchell, Gerard Toal, 2007, A Companion to Political Geography, Oxford: Blackwell
 4. Glassner, M.,1996, Political Geography, London: Wiley
 5. Taylor, P. J. and C. Flint, 2000, Political Geography – World Economy, Nation-State and Locality, London: Longman
 6. Black, J., 2000, Maps and Politics, Chicago: University of Chicago Press
 7. Χουλιαράς, Α. (2004), Γεωγραφικοί Μύθοι της Διεθνούς Πολιτικής, Αθήνα: Ροές