ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 205Εξάμηνο σπουδών:Γ
Τίτλος Μαθήματος:Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=205


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με επιλεγμένες αρχές και έννοιες όσον αφορά στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή αυτών σε μια μελέτη περίπτωσης. Η παράλληλη εξέλιξη των θεωρητικών διαλέξεων και της άσκησης αποβλέπει στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων που συνεπάγεται η εφαρμογή της θεωρίας στην διαδικασία του σχεδιασμού στην κλίμακα της πόλης. Έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό του διακριτού ρόλου της επιστήμης της Γεωγραφίας στην διαδικασία του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Λήψη αποφάσεων

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Ομαδική εργασία

 5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 6. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 • Η σημασία της γεωγραφίας στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • Εννοιολογική θεώρηση της πόλης.
 • Βασικές λειτουργίες της πόλης.
 • Κριτήρια χωροθέτησης των πόλεων.
 • Περιγραφική εξέλιξη των οικισμών. Κύριες ρυμοτομικές τυπολογίες.

III. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός.
 • Τυπολογική διάκριση της διαδικασίας του Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Παράλληλος Σχεδιασμός, Καθολικός Σχεδιασμός, Στρατηγικός Σχεδιασμός).
 • Εναλλακτικές κατευθύνσεις στον σχεδιασμό (Συμμετοχικός σχεδιασμός, Συνηγορικός σχεδιασμός, Αποσπασματικές μικρο-βελτιώσεις, Διαπραγμάτευση, Αστική διακυβέρνηση).

IV. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 • Ρυθμιστική Μελέτη,
 • Πολεοδομική Μελέτη,
 • Μελέτη Αστικού Σχεδιασμού.

V. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Κατοικία. Γενικές έννοιες και διαδικασίες παραγωγής της κατοικίας, συστήματα και όροι δόμησης, οικοδομικό τετράγωνο- γειτονιά.
 • Κεντρικές λειτουργίες. Εμπόριο, διοίκηση, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις.
 • Ελεύθεροι χώροι. Κοινόχρηστοι χώροι, χώροι πρασίνου, αστικά κενά.
 • Δίκτυα. Στοιχεία δομής, μορφής και οργάνωσης των δικτύων κυκλοφορίας και μεταφορών.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Φροντιστήριο0
Μη επιβλεπόμενη μελέτη39
Εκπόνηση εργασιών59
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών προκύπτει από τις γραπτές εξετάσεις, σε ζητήματα που στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναπτυχθούν (50%) και από την ομαδική άσκηση (50%). Η συμμετοχή των φοιτητών τόσο στις γραπτές εξετάσεις όσο και στην ομαδική εργασία είναι υποχρεωτική. Απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος προβιβάσιμος βαθμός και στις γραπτές εξετάσεις και στην εργασία. Ο βαθμός τόσο των γραπτών εξετάσεων όσο και της εργασίας δεν μεταφέρεται πέραν του εξαμήνου της επόμενης χρονιάς που διδάσκεται το μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.  


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Αραβαντινός Α., 2007. Πολεοδομικός σχεδιασμός: για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.
 2. Αδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Καυκαλάς Γ., Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ., 2007. Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 3. Καρύδης Δ., 2006. Τα επτά βιβλία της πολεοδομίας. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.
 4. Οικονόμου Δ. Πετράκος, Γ. 1999. Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων: διεπιστημονικές προσεγγίσεις αστικής ανάλυσης και πολιτικής. Πανεπιστημιακές. Εκδόσεις Θεσσαλίας -Gutenberg.
 5. Μαρμαράς Μ. 2002. Σχεδιασμός και οικιστικός χώρος: θεωρητικές προσεγγίσεις και όψεις της ελληνικής αστικής γεωγραφίας. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.