ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 206Εξάμηνο σπουδών:Ε
Τίτλος Μαθήματος:Γεωγραφία της Ελλάδας
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Εκπαιδευτική εκδρομή0
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=206


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εργασίες και τις εξετάσεις του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

• Κατανοήσουν τη φυσική γεωγραφία και ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδας,

• Γνωρίζουν χωρικές – περιφερειακές διαφοροποιήσεις και διαδικασίες μεταβολής,

• Κατανοήσουν το συνδυασμό φυσικής γεωγραφία- ανθρωπογεωγραφίας που είναι απαραίτητος για κάθε Γεωγράφο

Γενικές Ικανότητες

  1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  2. Αυτόνομη εργασία

  3. Ομαδική εργασία

  4. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  5. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Η γενική θεματική του μαθήματος «Γεωγραφία της Ελλάδας» διαπραγματεύεται όχι μόνο την περιγραφή φυσικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών, αλλά και την κατανόηση της χωρικής κατανομής και της χρονικής μεταβολής αυτών των χαρακτηριστικών.

Το μάθημα περιλαμβάνει 13 διαλέξεις:1. Εισαγωγή στο μάθημα παρουσίαση του περιεχομένου και της προβληματικής του μαθήματος.2. Εισαγωγή στη Φυσική Γεωγραφία της Ελλάδας Γεωμορφολογία –Γεωλογία της Ελλάδας, Μέρος Ι (Ορεινοί όγκοι, γεωλογικές ζώνες και γεωτεκτονική εξέλιξη του Ελληνικού χώρου, τύποι πετρωμάτων, ορυκτά και μεταλλεύματα)3. Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία. Ιστορία της δημιουργίας του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους, Διοικητική διάρθρωση4. Γεωμορφολογία –Γεωλογία της Ελλάδας, Μέρος ΙΙ (ηφαίστεια – γεωθερμικά πεδία, ρήγματα, εσωτερικές λεκάνες, ποτάμια συστήματα – κοιλάδες – δέλτα – φαράγγια)5. Δημογραφικές μεταβολές, μέρος 1: συνολικές μεταβολές και περιφερειακές διαφοροποιήσεις6. Δημογραφικές μεταβολές, μέρος 2: ποιοτικές μεταβολές και κοινωνικές επιπτώσειςΟικονομική ανάπτυξη και κρίσεις στο Ελληνικό κράτος7. Γεωμορφολογία –Γεωλογία της Ελλάδας, Μέρος ΙΙΙ (λίμνες– λιμνοθάλασσες - υγρότοποι, επιφανειακές και υπόγειες καρστικές μορφές, υδάτινοι πόροι, νησιωτικά συμπλέγματα)8. Γεωμορφολογία και κατανομή φυσικών οικοσυστημάτων και των κυρίαρχων ειδών χλωρίδας και πανίδας.9. Η οικονομία των Ελληνικών Περιφερειών10. Περιβάλλον, μεταβολές χρήσεων γης και διαχείριση πόρων: η φυσική και κοινωνική διάσταση - Αλληλεπίδραση φυσικής γεωγραφίας και ανθρωπογεωγραφίας11. Πεδίο12. Περιβάλλον, μεταβολές χρήσεων γης και διαχείριση πόρων: η φυσική και κοινωνική διάσταση μέρος - Το μέλλον της Ελληνικής κοινωνίας13. Παρουσιάσεις εργασιών


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Φυσική παρουσία  Εργασία πεδίου στη διάρκεια 4ήμερης άσκησης πεδίου (εκδρομής)
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών30
Άσκηση πεδίου36
Μη επιβλεπόμενη μελέτη20
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις6
Σύνολο Μαθήματος131
Αξιολόγηση Φοιτητών
Εργασίες εξετάσεις


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Μουντράκης Δ. Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας, University Studio Press